| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

 

Jens Clausen Alvart født ca 1672 og Margrethe Svendsdatter født ca 1673 sin familie

 

 

 

Jens Clausen Alvart, født ca 1672,[1]  død 1737 i Vestre Porsgrunn,[2] gravlagt 12.09.1737 i Solum.2

Han var sønn av Claus Alvert.

 

Leif Biberg Kristensen skriver om en mulig Claus Alvart med tre barn i Porsgrunn/Gjerpen, Anne Clausdatter, Karen Clausdatter og Jens Clausen Alvart:

 

1. Ved dåpen til ett av barna til Albret Olsen Lyngåsen og Karen Clausdatter, Torger døpt 04.02.1714 i Gjerpen, er som faddere nevnt «Jens Claussøn

og Bendix fra Porsgrunden». Disse har jeg identifisert som Jens Clausen Alvart og Bendik Olsen, gift med Anne Clausdatter. Jeg finner ikke noen

annen grunn til at disse to skulle være med som faddere ved en dåp i Gjerpen enn nært slektskap.

 

2. Tilnavnet «Alvart» går igjen på flere av Jens Clausens barn, og på Willum Albretsen Alvart, sønn av Albret Olsen og Karen Clausdatter.

 

Fra Solumslekt:

Iflg. Abrahamsen er Jens Clausen nevnt til eiendommen «Lille-Børsen» som han overtok etter Luvig Bluths dødsbo i 1705. Eiendommen er overdratt fra Jens Clausens dødsbo til Johan Fredrik Langelow i 1738.

 

Borgere i Porsgrunn 1712:

7.

Jens Clausøn beboer eyende Huus, har faret for Saltskipper, og forleeden aar fangen udj

Swærig, ingen Slags næring omstunder.

(hustrue, 4 Smaa børn)

 

Gravlegges som "Jens Clausøn 65 aar 4 mnd 4 dage".

 

Skien Skifteprotokoll nr. 5b, side 506

26.4.1738 - Skiftet sluttet 08.08.1739

- avdød ektefelle Jens Clausen Porsgrund, borger til Skien, død før kona

- avdød ektefelle Margrethe Svensdtr. Porsgrund, død etter mannen

Arvinger:

• datter Marte Jensdtr., Danmarck, gift

• datter Anne Jensdtr., Danmarck, g.m. Hans Blegind

• datter Maren Jensdtr., Solum, død, vært g.m. Christen Abrahamsen Biørntvedt - etterlot to sønner og en datter, men de er ikke navngitt

• datter Dorothea Jensdtr., Porsgrund, ugift, bodde i stervbohuset, også nevnt som Dorthe

Andre:

• konas søstersønn Jan Usler, også nevnt som Johan

• svigersønn Hans Blegind, Danmarck, g.m. Anne Jensdtr

• svigersønn Christen Abrahamsen, Biørntvedt Solum, enkemann etter Maren Jensdtr.

 

 

Gift[3] med Margrethe Svendsdatter, født ca 1673,1 død 1738 i Vestre Porsgrunn,2 gravlagt 14.04.1738 i Solum.2

 

Margrethe:

Hennes søster, Barbara Svensdatter, var gifte med Gjert Usler som nevnes på Bjerketvedt.

 

Gravlegges som "Margrete Svendsdatter 65 aar".

 

 

 

I.    Malene Jensdatter Alvart, født ca 1699,1 død 1734 i Vestre Porsgrunn,[4] gravlagt 27.07.1734 i Solum.4

      

       Gravlegges som "Malene Jensdatter Asher 35 aar m 1 mnd. 11 dage".

 

      

       Gift 07.11.1720 i Solum,[5] med Hans Jensen Asher, født ca 1684 i Skien,1,[6] død 1738 i Vestre Porsgrunn,2 gravlagt 14.03.1738 i Solum.2

      

       Hans:

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Jensen Ascher 37 aar", født i Scheen, gift og bosatt i Porgrund, innrullert 28. juni 1723.

      

      

       Fra Solumslekt:

       Skifte 8. september 1738 på Vestsida, Porsgrunn: Hans Jensen Ascher død (barnløs). Arvinger foruten enka Anne Olsdatter er broren Gulbrand Jensen og halvsøstera Maren Ascher, begge myndige. Huset verdsatt til 35 rdl. Brt: 42 rdl / Gjeld 36 rdl.

      

       Viet som:

       Hans Jensøn Asher og Malene Jensdatter Alvart. Forlovere van Deurs og Hans Svads.

      

 

 

II.   Anne Jensdatter Alvart, født rundt 1700.[7]

 

       Viet som:

       "Hans Petersøn Bleching og Anne Jensdatter Alvart. Forlovere Capitain Usler og Jens Clausøn".

 

 

       Gift 18.07.1722 i Solum,[8] med Hans Petersen Bleching, født rundt 1700.7

             

 

 

III. Dorthe Jensdatter, født omkring 1700.7

 

 

 

IV. Maren Jensdatter Alvert, født ca 1706,1 død 1733 på Nordre Bjørntvedt i Solum,[9] gravlagt 25.04.1733 i Solum.9

      

       Fra Solumslekt:

       Skifte 1. september 1733 på Bjørntvet, Solum: Maren Jensdatter død, enkemannen Christen Abrahamsen og barna: 1. Ole, 4½ år; 2. Jens, 2 år; 3. Maren, 6 år. Brt: 342 rdl / Gjeld 117 rdl. Etter skifte 13.09.1724 eide boet i nordre Bjørntvedt 2½ hud m.b., verd 150 rdl. Stifsønnen Joen Olsen hadde innestående morbrorens løsørearv verd 22 rdl. Ditto til dattera Ragnild Christensdatter 12½ rdl.

      

 

       Gift 18.10.1725 i Solum kirke,[10] med Christen Abrahamsen, født ca 1689,[11] død 1751 i Suttervik u/Elseth i Solum.11

      

 

 

V.   Svend Jensen Alvert, født 1707 i Solum,[12] døpt 29.12.1707 i Solum.12

      

       Til daaben Jens Claussens lille Søn nafnl. |: Suend :|

      

 

 

VI. Marthe Jensdatter Alvert, født 1711 på Vestsiden i Porsgrunn, døpt 11.01.1711 i Solum, død 1741 på Vestsiden i Porsgrunn, gravlagt 22.06.1741 i Solum.

      

       Til daaben Jens Clauss. barn nafnl. |: Marthe :|

      

       Gravlagt som "Marthe Jensdatter Alvart 31 aar".

      

       I skifte etter foreldrene i 1738 er det nevnt at Marthe er gift i Danmark.

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 158.

[3]  Skifte etter dem.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 156.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 180.

[6]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 181.

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 155.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 183.

[11]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt"

[12]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 125.