| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

Peder Hansen f. omkring 1670 og Anne Stensdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Peder Hansen, f. omkring 1670.[1]

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Hansen, Peder,-ug".

 

Han forlovet seg i Eidanger i 1704.

 

Dom 2. Adventus, som var den 7. Dec. (1704), blef her i Eidanger Trolofved Peder Hanssøn og Anne Steensd.

Caut: Simon Eggertssen Lehnsmand og Rolf Evenssen .

 

Skoskatten 1711: "Peder Hanssen Self, 4, kone, 2 børn under 3 aar, manden er gammel og

kan ei nære sig, lever med sin hustru i stor fattigdom, 24 sk."

 

Han nevnes som strandsitter i Porsgrunn i 1712 som ”Peder Hansen” og betalte 3 Rd. 19½ ort i skatt.

 

 

Gift 1704 i Eidanger,[2] med Anne Stensdatter, f. omkring 1670.1

 

 

 

I.    Kirsten Pedersdatter, f. 1706 på Osebakken i Gjerpen, døpt 08.08.1706 i Gjerpen.[3]

      

       Peder Hanssens datter Kirsten fra Aasebachen

       Faddere: Verner Riis, Ole Stenersen, Rafnis Malings qvinde Helvig, Inger Høst.

 

 

II.   Anne Pedersdatter, f. 1708 på Osebakken i Gjerpen, døpt 05.02.1708 i Gjerpen.3

      

       Peder Hanssøns datter Anna fra Aasebachen

       Ole Borge, Hans Høst Osebachen, Erik Simonsøns qvinde Marta i Stranden, Haagen Amundssøns qvinde Osebachen, Inger Steensdr., Margrete.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".