| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Aasmund Jensen født omkring 1670 og Birthe Nilsdatter født ca 1674 sin familie

 

 

 

Aasmund Jensen, født omkring 1670, død 1711 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 12.04.1711 i Solum i Telemark.[1]

 

Han nevnes i Vestre Porsgrunn i 1701: 17- Jensen, Asmund, -hugger

 

Gravlagt som "er død Osmund Jensen".

 

(Solumslekt)

Skifte etter han i Vestre Porsgrunn i 1712:

Skifte 12. juli 1712 på Bjørntvetgrunn, Vestsida, Porsgrunn: Aasmund Jensen død, enka Birtte Nielsdatter og deres barn: Anne 14½ år, Maren 12 år, Jens 10

år, Niels 6 år. Enka anviste «de faae Midler dend Sal. Mand udj og effter stoer udstaaende Svaghed sig effterladt». Huset på Bjørntveteie verdsatt til 60 daler.

 

 

Han giftet seg med Birthe Nilsdatter, født ca 1674 (datter av Nils Olsen og Maren Børgersdatter), død 1726, gravlagt 09.12.1726.[2]

 

Birthe:

Hun nevnes i skifte etter sin mor i Vestre Porsgrunn i 1699.

 

(Solumslekt)

Skifteprotokoll for Nedre Telemark Sorenskriveri SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0004, 1696-1701 side 212a. Vestre Porsgrunn 03.08.1699: Maren Børgesdatter.

 

Gravlagt som "Birthe Nielsdatter 52 aar".

 

 

 

I.    Anne Aasmundsdatter, født ca 1695, død 1742 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 05.01.1742 i Solum i Telemark.[3]

      

       Forlovet 20.09.1735 ved Porsgr:

       Lars Simonsøn og Anne Aasmundsdatter. Forlovere Hendrich Hansøn og Peder Pedersøn.

      

       Gravlagt som "Anne Aasmundsdatter 47 aar".

 

      

       Gift 27.10.1735 i vestre Porsgrunn i Solum, med Lars Simonsen, født omkring 1695.[4]

      

 

 

II.   Maren Aasmundsdatter, født ca 1700.[5] .

 

 

 

III. Jens Aasmundsen, født 1702 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 09.07.1702 i Solum i Telemark,[6] død 1752 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 05.05.1752 i Solum i Telemark.[7]

      

       Til daaben Osmund Jensens barn nafnl. |: Jens :|.

       Faddere dertil Mad. Anna Blydt, Magdalena Jensdaatter, Rasmus Rasmussen, Bispens Søn af Christens?, Michel Smed.

      

       Gravlagt som "Jens Aasmundsøn 50 aar".

      

 

 

IV. Nils Aasmundsen, født 1706 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 02.06.1706 i Solum i Telemark,[8] død 1741 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 21.09.1741 i Solum i Telemark.[9]

      

       Til daaben Osmund Jensens barn nafnl. |: Niels :|.)

      

       Gravlagt som "Niels Aasmundsøn 34 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 183.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 152.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 160.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Skifte etter faren.

[6]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 26.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 168.

[8]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 96.

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet.