| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712-1725 |      


 

 

 

Nils Mogensen f. ca 1666 sin familie (Han var gift 2. ganger, 2. gang med Kirsten Anfindsdatter f. omkring 1674)

 

 

 

Nils Mogensen, f. ca 1666,[1],[2] d. 1719 på Bjørntvedt eje i Eidanger, gravlagt 04.06.1719 på Eidanger kirkegård.[3]

 

En Nils Mogensen nevnes av Knudsen som stiftskriver. Han var gifte med ei Anne Sophie. Ifølge Knudsen så døde Nils Mogensen i 1694. Det er ikke noe skifte etter han. Det kan jo da skyldes at det er en lakune i skiftene fra Bamble sorenskriveri fra 26.02.1686 og frem til 14.01.1695.

 

Anne Sophie nevnes som fadder i Eidanger i 1736:
H. Giert Mogensens ægte datter Nom. Marie 
Faddere: baaren af H. Niels Mogensens enke Anne Sophie, Gunild Arnesdatter, mandfaddere: Lorents Hansen, Lars Andersen, Even Rolfsen.

 

Jeg trodde først det var han som giftet seg 2. gang i 1697, men det var det nok da ikke. Som vi ser under her hos Knudsen så var denne under nevnte Hans Nilsen hans sønn. Knudsen skriver" Hans Nielsen undertegnet grundbrevet paa moderens vegne, og træffes i 1738 som vidne ved auktion paa Toldboden. I 1725 bodde hans bror Lars hos denne Hans Nilsen. Han var da 21 år og født ca 1704. Dette stemmer dårlig? Dermed er det en del usikkerheter rundt denne familien og det som nevnes under her.

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 135. Prestegaarden

1720, den 3die oktober udsteder Herman Leopoldus grundseddel til Niels Mogensens enke.

Nils var stiftsskriver. Han har antagelig bygget gaarden først i 1670-80-aarene, idet han har boet her fra før 1670. Enken fik først grundbrev af Herman Leopoldus i 1720. Hun er nævnt som fadder i 1736. Sønnen Hans Nielsen undertegnet grundbrevet paa moderens vegne, og træffes i 1738 som vidne ved auktion paa Toldboden.

 

Af antegnelse til regnskabet for 1694 fremgaar: Stiftsskriver Niels Mogensen død efterladende enke og børn i stor vidløftighed. Har i 23 aar ikke gjort regnskab for Kirkens indtægt i Bratsberg Amt.

 

I.Hans Nielsen, g. I. m. Anne Marie Friedrichsdatter fra Osebakken. Deres datter, Kirsten, f. 1728. 
g. II. m. Anne Margrethe Ulrichsdatter. Deres søn Jacob, f. 1748. Hans Nielsen undertegnet grundbrevet paa moderens vegne, og træffes i 1738 som vidne ved auktion paa Toldboden. 
II. Jacob Nielsen, g. m. Inger Margrethe Henrichsdatter paa Osebakken. Datteren, Lispet Margrethe, f. 1727 havde til faddere: Anne Povelsdatter Kierulf, Helene Jansdatter Erboe, Berthel Jobsen Arweschoug og,Christian Bruun.

Han giftet trolig for 2. gang i 1697.

 

Den 22. Aug. 1697, Despons. her i Eid. Niels Mogenssen og Kirsten Andfindsdaatter.

Cav: Simen Eggertssøn og Halfvor Andersen Siljen.

 

Den 10. Oct. (1697) som var den 19. Trin. her i Eid. Ægtevied Niels Mogenssen og Kirsten Andfindsdaatter.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Mogensen, Niels,-arbm.".

 

Gravlagt som "Niels Mogensøn fra Biøntvedt ejet 53 aar".

 

 

? (1) Gift1 med Nils Mogensen sin 1. kone, f. omkring 1660.[4]

 

 

(2) Gift 10.10.1697 i Eidanger kirke,[5] med Kirsten Anfindsdatter, f. omkring 1674,[6],2 (datter av Anfind Andersen og Marthe Andersdatter), d. 1724 på Osebakken i Eidanger,3 gravlagt 17.04.1724 på Eidanger kirkegård.3

 

Kirsten:

Hun kom fra Hovholt i Eidanger.

 

Hun ble nevnt i et notat fra kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708 som datter av Anfind Andersen.

 

Gravlagt i Eidanger i 1724 som "Kirsten Andfindsdatter fra Ossebachen 50 aar, betaler jorden og klochene".      

 

 

            

 

? I.    Hans Nilsen, (sønn av Nils Mogensen og Nils Mogensen sin 1. kone) f. ca 1695,[7] d. 1757 i Porsgrund,[8] gravlagt 07.07.1757 på Eidanger kirkegård.8

      

      

       (1) Gift 31.08.1721 i Eidanger kirke,5 med Siri Tollefsdatter, f. ca 1689,2 d. 1725 i Osebakken i Eidanger,3 gravlagt 09.03.1725 på Eidanger kirkegård.3

      

 

       (2) Gift 15.11.1727 i Eidanger kirke,5 med Anne Margrethe Uldrichsdatter, f. ca 1712,7 (datter av Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter), d. 1766 i Kongsberg, gravlagt 15.03.1766 i Kongsberg.[9]

 

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

      

?II.   Kirsten Nilsdatter, (datter av Nils Mogensen og Nils Mogensen sin 1. kone) f. omkring 1700,4 d. ca 1771 i Østre Porsgrunn.[10]

      

      

       (1) Gift 1727,5 forlovet 04.05.1727 i Eidanger,5 med Christen Olsen, f. ca 1690,2 d. 1736 i Porsgrunn,[11] gravlagt 07.04.1736 på Eidanger kirkegård.11

      

      

       (2) Gift 23.08.1747 i Eidanger kirke,5 med Jacob Olsen, f. omkring 1700.4

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

      

      

?III. Lars Nilsen, (sønn av Nils Mogensen og Kirsten Anfindsdatter) f. ca 1704.7

      

       Det kan være han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lars Nielsen Kløver 20 aar", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723??

      

       Han bodde hos sin bror Hans i Eidanger i 1725.

 

 

 

?IV. Else Nilsdatter, (datter av Nils Mogensen og Kirsten Anfindsdatter) f. omkring 1705.4

      

      

       Gift 17.12.1730 i Eidanger kirke,5 med Lars Halvorsen, f. ca 1679.7

      

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

      

V.   Johannes Nilsen, (sønn av Nils Mogensen og Kirsten Anfindsdatter) f. 1715 i Eidanger,[12] døpt 14.08.1715 i Eidanger kirke.12

      

       Niels Mogensen og Kirsten Anfindsdatter - Johannes

       Faddere: baaren af Mr. Boumans kiæriste Else Brinch, assist: S...? Kirsten Brinch, mandfaddere: Job Christensen Arfvcheshoug og Studios Pehr Kylstrup.

      

 

 

VI. Søren Nilsen, (sønn av Nils Mogensen og Kirsten Anfindsdatter) f. 1719 i Eidanger,[13] døpt 19.02.1719 i Eidanger kirke.13

      

       Niels Magnusen og Kirsten Andfindsdatter - Søfren

       Faddere: baaren af Mademeselle Anne Laersdatter, Kirsten Tolfsdatter, mandfaddere: Daniell Christenssen Arveskoug og Niels Christensen Juull.

      

      

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

 

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[9]  Informasjon gitt av Bjørn Bryde.

[10]  Skifte etter henne.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 9.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.