| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

 

Rasmus Rasmussen Helletz f. ca 1671 var 1. gang gift med Anne Marie Ottosdatter von der Heide f. omkring 1675, 2. gang med Johanne Andersdatter f. omkring 1680 og 3. gang med Margrethe Bergmann f. ca 1686.

 

 

Rasmus Rasmussen Helletz, født ca 1671, død 1715 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 15.01.1715 i Solum i Telemark.[1]

 

Han nevnes blant borgere i Porsgrunn i 1701 som "6 - Helles-Rasmus Rasmussen-Vestsiden-småhandel".

 

Solum viet 27.02.1705:

Rasmus Rasmussen og Johanna Andersdaatter |: deris brøllup :|.

 

Manntall 1712 på Vestsida, Porsgrunn:

«Rasmus Rasmusøn. Beboer Eiende gaard ibm, eier 7/8 part udj et Skib som farer naar Tiid er paa Engeland med

trælast, haver laste handling i Drangedahl, en Ringe deel laste Handling wed Stædet, Sampt anden Ordinaire Borgerlig Handel, forpagter 2/3 Saug i Byen

dette aar, Taget anseelig skade til Søes forleeden Aar, i det fienden opbragt en Kreirt tillat med Korn og feedewahre hvor udj eyende ½ deelen og Secreterer

Leopoldus ½ deel, indehafver og forræntter sinne egen Børn og andres Børne midler 3419 rd. (hustrue, hendes Søster, 3 Smaa børn, 1 dreng, 1 tienistpige)»

 

Gravlagt som "Rasmus Rasmusøn 44 aar 7 maaneder 2 dage".

 

 

(1) Han giftet seg med Anne Marie Ottosdatter von der Heide, født omkring 1675 (datter av Otto von der Heide og Anne Cathrine Johansdatter), død ca 1701.

 

 

(2) Gift 27.02.1705 i Solum i Telemark,[2] med Johanne Andersdatter, født omkring 1680, død 1708 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 24.08.1708 i Solum i Telemark.[3]

 

Johanne:

Gravlagt som "blef Rasmus Rasmussens kieriste begrafuen".

 

 

(3) Gift 1710,[4] med Margrethe Bergmann, født ca 1686.

 

 

 

?I.   Morten Rasmussen Helletz, (sønn av Rasmus Rasmussen Helletz og Margrethe Bergmann) født omkring 1710.

      

        Ifølge Torkil Lier var han sønn av Rasmus Rasmunsen Helletz.

 

       Torkil Lier:

       Morten Helletz var født i V.Porsgrunn; sønn av Rasmus Rasmussen Helletz , hvis første hustru Anne Maria Ottesdatter von der Heide døde barnløs i 1701. Kaptein Poul Rasmussen Hellis af Ebeltoft nevnes i tollregnsk. 1715. Morten Helletz hadde også en datter, som døde i Vestre Porsgrunn 1816: ”Enke Maren Ruberg f.Helletz, 86 aar, Enke efter Wilhelm Ruberg, søefarende i Danmark; af borgerstanden i V.Porsgrund, -død 7.feb.1816",) Rasmus Helletz var i 1769 fører av skipet "Confidentia”"(286 kl.). Senere ble han selv reder, og var med sin hustru bosatt på Klyvesiden av Vestregate; takst på huset var i 1802 1600 rdlr.

 

       Jeg stipulerer han til å være født omring 1710, men dette er svært usikkert. Rasmus Rasmussen Helletz 2. kone døde i 1708. Denne Morten kan da være sønn av både den andre og den tredje konen hans?

      

 

       Han giftet seg med Birgitte Nilsdatter, født omkring 1710.

 

      

       Barn:

 

      

        A.    Rasmus Helletz, født 1732 i Arendal,[5] døpt 16.09.1732 i Arendal, død 1804 i Vestre Porsgrunn,5 gravlagt 12.12.1804 i Vestre Porsgrunn.[6]

 

 

              Gift 10.02.1757 i vestre Porsgrunn i Solum,6 med Mette Jensdatter Kiil, født 1723 i Vestre Porsgrunn (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter), døpt 08.10.1723 i Vestre Porsgrunn kirke,6 død 1798 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 05.05.1798 i Vestre Porsgrunn.6

 

 

 

II.   Johanne Anne Maria Rasmusdatter, (datter av Rasmus Rasmussen Helletz og Margrethe Bergmann) født 1712 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 06.02.1712 i Solum i Telemark.[7]

      

       Til daaben Rasmus Rasmussens barn nafnl. |: Johanne Anne Maria :|.

      

 

 

III. Maren Rasmusdatter Bergmann, (datter av Rasmus Rasmussen Helletz og Margrethe Bergmann) født 1714 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 23.08.1714 i Solum i Telemark.[8]

      

       Rasmus Rasmusøns barn kaldet Maren Bergmann.

       Faddere: Jochim Borse, Taalder Anders Arentsøn, Madame Borse, Madame Holst, Madame Bauman

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 146.

[2]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 71.

[3]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 137.

[4]  Christian P. Abrahamsen: Solum-Porsgrund - Det gamle «Vessia» (Porsgrunn: Porsgrund Historielag, 1991). Brmnr. 53 - Vestregate 21.

[5]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[6]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[7]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 198.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 3.