| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |     


 

 

Henrikke Jeppesdatter f. omkring 1660 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Tollef Jørgensen f. ca 1645 og 2. gang med Nils Eskildsen f. ca 1646)

 

 

 

Henrikke Jeppesdatter, f. omkring 1660.[1]

 

Hun var enke da hun giftet seg med Nils.

 

 

(1) Hun giftet seg med Tollef Jørgensen, f. ca 1645,[2] d. 1693 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 16.01.1693 i Gjerpen.[3]

 

Tollef:

Gravlagt som "Tolf Jørgens. ved Porsgrund 48 aar g.".

 

 

(2) Gift 07.12.1692 i Gjerpen,3 med Nils Eskildsen, f. ca 1646,2 d. 1734 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 1734 i Gjerpen.3

 

Nils:

Han var soldat og sjømann.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Eskildsen, Niels,-sjøm. g-hus".

 

Skoskatten 1711:

Niels Eschildsen er fangen i Gottenborg, Sverrig.

Hans hustru hiemme i stor Fattigdom.

For hans hustru og tvende børn,18 sk."

"1 Huuskone, gaar og tigger, 6 sk."

 

Han nevnes blant strandsittere i 1712 i Porsgrunn som "Niels Eschielsen" og betalte 3 Rd. 9½ ort i krigsskatt.

 

Finn C. Knudsen
Kjølnæsgaden no. 8
Brand Mat No. 297 a.
Udgaaet fra Borge ved grundbrev no. 47.
ca. 1700 eier Nils Eskildsen 
1733 Jacob Nilsen (Dahl)

Sjømand Nils Eskidsen f. 1646 d. 1734
g. m. N. N., som levede i 1727.
I 1711 var han krigsfange i Gøteborg. 

 

De er i skattemandtallet for 1712 opført med en skat af 3 Rdl. Børn:
1. Trygve Nilsen f. 1695
2. Dorthe som i 1742 boede hos broderen.
3. Jacob Nilsen Dahl f. 1698 Han var enrulleret sjømand i 1742 og overtog huset efter faderen.
g. 1. m. Inger f. 1697 d. 1730
i 1731 g. 2. m. Kirsten Larsdatter d. før 1742.
3 børn:
a. Lars Jacobsen f. 1732,
b. Jens f. 1733,
c. Dorthe Jacobsen, f. 1732.

 

Gravlagt som "Nils Escelssøn fra Osebachen  88 aar".

 

 

 

I.    Henrik Tollefsen, (sønn av Tollef Jørgensen og Henrikke Jeppesdatter) f. ca 1677 på Osebakken i Gjerpen, d. 1684 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 26.10.1684 i Gjerpen.[4]

      

       Gravlagt som "Tolf Jørgensens søn ved Osebakk, Henrik 7 ½ aar g.".

 

 

 

II.   Kirsten Tolllefsdatter, (datter av Tollef Jørgensen og Henrikke Jeppesdatter) f. ca 1680 på Osebakken i Gjerpen, d. 1682 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 13.08.1682 i Gjerpen.4

      

       Gravlagt som "Tolf Jørgens. datter ved Porsgrund, Kirsten 1 ½ aar g.".

 

 

 

III. Anders Tollefsen, (sønn av Tollef Jørgensen og Henrikke Jeppesdatter) f. 1683 på Osebakken i Gjerpen, døpt 17.06.1683 i Gjerpen.3

      

       "Tolfs Søn ved Porsgrund, Anders."

      

       Det kan være han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Anders Tolfsen Fiol", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 6. mai 1704.

 

       Se Østre Porsgrunn 1712

 

 

 

IV. Henrich Tollefsen, (sønn av Tollef Jørgensen og Henrikke Jeppesdatter) f. 1686 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.08.1686 i Gjerpen,3 d. 1746 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 06.06.1746 i Gjerpen.3

      

       Tolff Jørgensens s. Henrik.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hendrich Tolfsen Borge", født paa Aasebechen og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hendrich Tollefsen Borge ..? aar", født paa Aasebachen, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

      

       Gravlagt som "Henric Tolfsen fra Osebachen, 62 aar".

 

      

       Han giftet seg med Anne Marie Jacobsdatter, f. ca 1682,2 d. 1746 i Osebakken i Gjerpen, gravlagt 19.05.1746 i Gjerpen.3

      

       Anne:

       Gravlagt som "Henric Tolfsens kone fra Osebachen, 64 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no (familie 13)

 

       Se Østre Porsgrunn 1712-1725

 

 

 

V.   NN Tollefsdatter, (datter av Tollef Jørgensen og Henrikke Jeppesdatter) f. 1689 på Osebakken i Gjerpen, døpt 03.03.1689 i Gjerpen,[5] d. 1689 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 01.11.1689 i Gjerpen.4

      

       Tolf Jørgensens M. ved Porsgrund

       Faddere: Hans Borge, Margrete Erik Andersens, Gunder Mortenssens qvde. Sara.

      

       Gravlagt som "Tolf Jørgensens datter ved Porsgrund 30 uger g".

 

 

 

VI. Kirsten Tollefsdatter, (datter av Tollef Jørgensen og Henrikke Jeppesdatter) f. 1691 på Osebakken i Gjerpen,[6],2 døpt 14.10.1691 i Gjerpen,3 d. 1739 på Gunneklev i Eidanger,6 gravlagt 02.07.1739 på Eidanger kirkegård.[7]

      

       Tolv Jørgensens d. ved Porsg. Kiersten

       Faddere: Giert Usler, Baltzer skolmester, Sven Ryggis qvinde Dorthe, Søfren Torjersens qvinde, Jahanne Hansdatter.

      

      

       Gift 24.09.1721 i Eidanger kirke,[8] med Hans Olsen, f. ca 1697,[9] (sønn av Ole Hansen og Karen Eggertsdatter), d. 1742 på Gunneklev i Eidanger,6 gravlagt 12.03.1742 på Eidanger kirkegård.7

      

       Se Gunneklev i Eidanger

 

 

 

VII. Dorthe Carine Nilsdatter, (datter av Nils Eskildsen og Henrikke Jeppesdatter) født 1693 på Osebakken i Gjerpen, døpt 10.09.1693 i Gjerpen.3

      

       Nils Eshilsens datter ved Porsg. Dorthe Cathrine

       Faddere: Captein-Lieut. Heierman, Daniel Blom, Andreas Pederssen Corner Studiosus, Abele, Bent Willumssens, Barbara, Giert Uslers, Helle Pedersd. Corner.

      

      

 

VIII. Tyge Nilsen, (sønn av Nils Eskildsen og Henrikke Jeppesdatter) født 1695 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 20.10.1695 i Gjerpen,3 død 1742 i Porsgrunn,19 gravlagt 25.09.1742 på Eidanger kirkegård.19

      

       Nils Eshilsens søn ved Porsgrund, Tyge

       Faddere: Bent Willemss, Nils Jenssen Styrmand, Jens Høst, Margrete Erik Anderss., Sven Ryggis d. Else.

      

      

       Forlovet 21.01.1720 i Eidanger,6 gift 1720,6 med Magnil Larsdatter, født ca 1693,7 død 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.06.1766 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

 

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

      

VI. Jacob Nilsen, (sønn av Nils Eskildsen og Henrikke Jeppesdatter) f. 1698 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 20.03.1698 i Gjerpen,3 d. 1764 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.08.1764 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Nils Eskildsens Søn i Porsgrund, Jacob

       Faddere: Børre Eskildsen, Jan Blom i Lorens Lokkis gaard, Erik Anderssens Margrete fra Porsgrund, Knud Anunsens datter Else.

      

      

       (1) Forlovet 21.02.1725 i Brevik,[12] gift 30.09.1725 i Brevik kirke,7,[13] med Inger Margrethe Henriksdatter, f. ca 1699,7 d. 1730 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 06.02.1730 i Gjerpen.[14]

      

      

       (2) Gift 12.04.1731 i Gjerpen,[15] med Kirsten Larsdatter, f. 1699,3 d. 1737 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 02.11.1737 i Gjerpen.12

      

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

      

VII. Børre Nilsen, (sønn av Nils Eskildsen og Henrikke Jeppesdatter) f. 1705 på Osebakken i Gjerpen, døpt 13.03.1705 i Gjerpen,3 d. 1763 i Porsgrund,[16] gravlagt 02.02.1763 i Eidanger.14

      

       Nils Eskildssens søn Børre fra Aasebachen

       Faddere: Skipper Bøjessen, den gml. skipper Jens Claussen, OberstLeut Krags Frue, Jomfru Leegaard.

      

      

       Gift 07.02.1733 i Eidanger kirke,6 med Anne Knudsdatter, f. omkring 1710,1 d. 1758 i Porsgrund,5 gravlagt 21.11.1758 på Eidanger kirkegård.5

      

       Se Østre Porsgrunn i 1762

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[4]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 201.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 16-17.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 4-5.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[14]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[15]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.