| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

Rasmus Pedersen f. 1660 og Maria Sommer f. 1676 sin familie

 

 

 

Rasmus Pedersen, født 1660 i Skien, døpt 11.11.1660 i Skien,[1],[2] død 1724 i Skien, gravlagt 01.05.1724 i Skien.1,2

Han var sønn av fogden Peder Rasmussen og Inger Isachsdatter Groll.

 

Rasmus Pedersen Herstad (han kom fra Herstad i Bamble) var den første fogden som bodde på fogdegården Hellestevdt i Bamble. Han flyttet senere til Skien der han døde ganske forgjeldet.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 blant borgerne som: 7 - Herrestad-Rasmus Pedersen-Herre-suspendert foged 1693, sageier, trelasthandel

 

Hans mor giftet seg senere med Christian Henrichsen Schurman.

 

 

Gift 1699,2 med Maria Sommer, født 1676 i Skien (datter av Thommas Jonsen Sommer og Catharina Dyssel), døpt 27.10.1676 i Skien,1 død 1740 i Holla i Telemark, gravlagt 06.07.1740 i Holla i Telemark.2

 

 

 

 

I.   Peder Rasmussen, f. ca 1701,[3] d. 1778 i Brevik, gravlagt 11.06.1778 på Brevik kirkegård.[4]

      

 

       (1) Gift 07.12.1736 i Brevik kirke,[5] med Birgitte Isachsdatter Moy, f. 1715 i Brevik (datter av Isach Svendsen Moy og Catrine Andreasdatter), døpt 28.07.1715 i Brevik kirke,[6] d. 1745 i Brevik, gravlagt 21.05.1745 på Brevik kirkegård.[7]

      

      

       (2) Gift 04.02.1746 i Brevik kirke,[8] med Elen Bentsdatter, f. 1717,2,[9],[10] (datter av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter), d. 1774 i Brevik, gravlagt 24.06.1774 på Brevik kirkegård.[11]

      

      

       (3) Forlovet 29.11.1753 i Brevik,[12] gift 29.12.1753 i Brevik kirke,[13] med Karen Vetlesdatter, f. 1728 i Brevik,[14] (datter av Vetle Amundsen og Sissel Andersdatter), døpt 05.09.1728 i Brevik kirke,[15] d. 1761 i Brevik, gravlagt 31.12.1761 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Se Brevik 1762

      

      

 

II.   Inger Rasmusdatter, født ca 1702 i Hellestvedt i Bamble.1

      

 

       Gift 16.04.1727 i Bamble,2 med Steen Jansen, født ca 1678,2 død 1745 i Holla i Telemark, gravlagt 28.07.1745 i Holla i Telemark.2

      

       Steen:

       Han var enkemann og masmester på Ulefoss.

 

       Torkil Lier skriver:

       Mulig sønn av masmester Johan Steensen, sønn av masmester Steen Henning (d.1677) i Brunlanes. Steen Jansens første hustru Anne Jonsdatter (1680-1724, datter av borger i Skien Jon Christensen i Gjelden og 1.hustru Karen Andersdatter) hadde etterlatt ham med 6 umyndige barn Jan, Jon, Anders, Andreas, Guro og Lisbeth

 

 

 

 

III. Ellen Rasmusdatter, født 1703 i Bamble, døpt 09.07.1703 i Brevik kirke,1 død 1779 på Vaterland kirkegård i Christiania, gravlagt 19.03.1779 i Christiania.[17] .

      

       Rasmus Herrestads datter Elene i Brevigs kiercke.

       Faddere: Inger Baarse, hr. Leopoldi frue, Chisten Niels Herrestads, Christian Scurman, Jon Sommer, Jens Christophersen Wideslef.

 

      

       Gift 23.11.1732 i Domkirken i Christiania,13 med Nils Christensen, født ca 1696, død 1756 i Christiania, gravlagt 26.03.1756 på Vaterland kirkegård i Christiania.13

      

       Nils:

       Han var enkemann.

      

 

 

IV. Pernille Rasmusdatter, født 1705 i Bamble, døpt 16.02.1705 i Bamble,1 død 1775 i Skien, gravlagt 12.08.1775 i Skien.13

      

 

       (1) Gift 25.02.1745 i Skien,13 med Lorentz Andersen, født ca 1690,13 død 1753 i Skien, gravlagt 21.11.1753 i Skien.13

      

       Lorentz:

       Han var skomaker og enkemann.

      

       Torkil Lier skriver:

       Lorentz Andersen Møvig ble gift i Skien 1.-8.april 1724 med Maren Sørensdatter.

      

       Skiftet etter ham ble begynt 15.nov.1753 i stervboets gård i Telemarksgaten, beliggende imellom bokbinder Jan Seiffert og salmaker Ole Andersens gårder. Huset med 4 jernkakkelovner + påstående tomt med verksted, forhus og vedskjul ble vurdert til 100 rdlr. Boets inntekt andro til rdlr.190-0-1, gjelden var 387-0-18 og booppgjøret endte i fallitt med 196-3-18. Begge ekteskaper var barnløse.

      

 

       (2) Gift 21.05.1758 i Skien,13 med Jacob Wetzell, født ca 1705 i Kønigsberg i Prøyssen, død 1767 i Skien, gravlagt 18.06.1767 i Skien.13

      

       Jacob:

       Han nevnes som feltbereder og borger.

      

       Torkil Lier skriver:

       Jacob Wetzell fikk borgerskap i Skien 4.des.1738, og var gift 1.-med Sophia Jansdatter Curtz, datter av bokbinder Jan Curtz og hustru Dorothea Sørensdatter. Gift 2.-med Johanne Hartvigsdatter. Ved skiftet etter ham (29.juni 1767-27.okt.1770) levde 4 barn: Anna Dorothea f.1739 og gift med salmaker Bent Wettergren, Fredrik f.1743, Hartvig f.1748 og Jacob f.1750. Boets brutto inntekt beløp til rdlr.1453-0-2, netto 596-1-1, som ble delt mellom Pernille Rasmusdatter og barna.

      

 

 

V.   Thomas Rasmussen, født 1706 i Bamble, døpt 26.12.1706 i Bamble,1,[18] død 1766 i Kragerø, gravlagt 19.09.1766 i Kragerø.13

      

       Rasmus Herresteds søn Thommes.

       Faddere: Axel Olsen, Anders Nielsen, Chisten Niels Herresteds, Magrete Andersdatter.

      

       Torkil Lier skriver:

       Det ble skiftet etter ham i Kragerø, i hans losji i Madme sal.Hans Møllers hus, fra 20.sep.1766 - 29.apr.1767. Thomas Rasmussen var bleven Syg opbragt fra skibet Providentia, samt ved Døden afgick Natten til d: 16de:hujus... Han var ugift, og arvinger var søsknene Inger Cathrine, Ellen, Pernille og Peder Rasmussen i Brevik. Kragerø 10.sep.1737 dpt.Barbara -mor Karen Andersdatter barnefader Thomas Rasmussen.

      

 

 

VI. Anders Rasmussen, født 1711 i Bamble, døpt 16.09.1711 i Bamble.1,14

      

       Rasmus Hellestvedtz søn Anders.

       Faddere: Hr. Magister Alstrup, Rasmus Andersen, Thoer Findal, Præstens hustrue, Daarthe Samuelsdatter.

      

       Torkil Lier skriver:

       Levde 1724 men var død barnløs innen 1766.

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 683.

[2]  gamleskien.no.

[3]  Alder ved død.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[9]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974), side 136.

[10]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 179.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[14]  Skifte etter Abraham Hansen Bjønnes i 1734.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[17]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[18]  Solumslekt