| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Jens Rasmussen Nyborg f. ca 1653 og Anne Cathrine Johansdatter f. omkring 1640 sin familie.

 

 

 

Jens Rasmussen Nyborg, født ca 1653, død 1716 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 03.01.1716 i Solum i Telemark.[1]

 

Nevnt i skifte etter sin kone Anne Cathrine Johansdatter 22.05.1693 i Vestre Porsgrunn.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som: 13 - Rasmussen-Jens-Vestsiden-tollbetjent og visitør

 

Fra Solumslekt:

I 1700 er Jens Rasmussen nevnt som visitør. Han var gift, hadde to tjenere, og betalte seks riksdaler i skatt. 4

 

Om Vestregate 25 skriver Abrahamsen:

Den gamle tidligere meget vakre gård var på en etasje med mesaninetasje og høit valmtak. [...] Den første kjendte eier av stedet er tolder Jens Rasmussen Nyborg som døde i 1716. Efter hans død synes eiendommen, «hus med enghauge», å være gått over til Mathias Blyth og fra ham til Jørgen Bille i 1729 i henhold til «de ergangne domme og indførsler over Matz Blith og afg. Jens Rasmussens arvinger».

 

Manntall 1712 på Vestsida, Porsgrunn: «Toldbetiennt Jens Rasmusøn Beboer Eiende Huus, en gamel Mand som wærit i Hans Mayt: tieniste over 26 aar, haft

mange udgifter til sinne børn med midler, forrænter nogle Børne midler. (hustrue, 1 dreng, 1 pige)».

 

I 1712 betaler «Visiteur» Jens Rasmussen 11 rdl. i krigsskatt.

 

I 1715 ble det utskrevet en spesiell «luksusskatt» på parykker og tjenestefolk. I den forbindelse ble tollbetjent Jens Rasmussen skattlagt for parykk,

hans hustru for «ordinarie Hue-topp». En tjenestepike med ½ årslønn 2½ riksdaler.

 

Gravlagt som "Jens Rasmusøn Nyborg 63 aar 6 maaneder mindre 5 dage". 

 

 

Han giftet seg med Anne Cathrine Johansdatter, født omkring 1640,[2]d. ca 1693

 

Anne

Hun var enke etter Otto von der Heide. De ellerlot seg, blant annet, datteren Anne Marie Ottosdatter von der Heide f. omkring 1675 som var gift med Rasmus Rasmussen Helletz.

 

 Det var skifte etter henne i vestre Porsgrunn i 1693.

(Fra Solumslekt)
Skifte 22. mai 1693 på Vestsida, Porsgrunn: Anne Cathrine Johansdatter død, enkemannen tollbetjent Jens Rasmussen og den salige kvinnes i tvende kull
etterlatte barn: I første kull Jørgen Ernst, Johannes, Otte Ottessønner von der Heide, Johanne, Dorothea, Anne Maria, Mette Cathrine Ottesdøtre von der
Heide. I annet kull sønnen Rasmus Jensen Nyborrig og dattera Maline Jensdatter Nyborrig. «Faderen Sr. Jens Rasmussen foregifver at vere foreenet med hans
stifbørn som var myndige, neml. Jørgen Ernst og Johannes Ottessønner von der Heide, saa och Svogeren Monsr. Niels Jenssøn Vadum paa hans kieristes
Dorthe Ottesdaatters veigne at betahle och fornøye dennem med Reede Penge, hvis paa deris arfvelige andpart kunde falde, och de andre Samtlige u-myndige
børn er faderen selfver formynder foer, och fornøyer och i liigemaader een hver deris andeel med Reede Penger, naar de kommer til deris lou alder, hvorfore
icke giøris viidere Laadder, een hvad summa penger end hver af arfvingerne tilkommer.»

 

 

I.    Magdalene Jensdatter Nyborg, født omkring 1680,2 død ca 1723.

      

       Det var skifte etter henne 26.01.1723.

 

      

       Gift 02.07.1708 i Solum,[3] med Peder Jensen, født omkring 1670, død ca 1717 i Skien.

      

       Peder:

       Han var 1. gang gift med Maria Caspersdatter Becher som det var skifte etter i Skien 29.03.1708.

 

       Det var skifte etter Peder Jensen datert 28.07.1717 i Skien. Det blir der oppgitt enke Magdalene Jensdatter og barnet Casper Bacher Pedersen. Peder hadde krambo på torget i Skien.

 

 

      

II.   Rasmus Jensen Nyborg, født omkring 1685.2

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Solumslekt