| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Tobias Mortensen Hichmann f. ca 1625 og Anne Nilsdatter f. omkring 1625 sin familie.

 

 

 

Tobias Mortensen Hichmann, født ca 1625 i Saxen i Tyskland,[1],[2] død 1694 i Porsgrunn,[3] gravlagt 28.02.1694 i Porsgrunn.

 

Han nevnes blant i Porsgrunns innbyggere 1701 (husstandenes hovedpersoner) blant borgere som: 9- Hickman-Tobias Mortensen-Vestsiden-havnefoged, konfiskasjonsdommer.

Denne oversikten er hentet fra Porsgrunns historie b.1 - Tønnessen. Dette kan være enken eller så er listen er laget tidligere enn 1701. (Det er noen flere i listen som døde litt før 1701.)

 

Joh. N. Tønnessen «Ladested og kjøpstad. Båndene løsner»: Her nevnes det at Tobias Mortensen Hickman ble havnefoged 01.08.1676, og veier og måler i Porsgrunn 04.04.1677.

 

Det var skifte etter han i 1694.

 

(Solumslekt)

Skifteprotokoll for Nedre Telemark Sorenskriveri - side 146a.

Skifte 2. mai 1694 på Klyvegrunn, Vestsida, Porsgrunn: Tobias Mortensen Hickman, «Fordum Confiscations-Dommer og Hafnefoged sampt Vejer och Maaler

ved Langesunds Toldsteed», død den 28. februar. Barna er Ofwe Daniel Hickman, Tobias Hickman og Martinus Hickman (de to sistnevnte er fenriker).

Avdøde har tidligere bodd på «Kongsberg, Bragenes og Fredrichstad, saa vel herom kring i Scheen och Solum herrit». Huset befinner seg på Klyvegrunn.

 

Han giftet seg med Anne Nilsdatter, født omkring 1625

 

 

 

I.    Ove Daniel Tobiassen Hickmann, født 1657 i Seljord,[4] døpt 20.02.1657 i Seljord,2 død 1713 i Skien, gravlagt 16.03.1713 i Skien.2 .

      

       Han var by- og rådstueskriver i Skien. Se gamleskien.no

 

      

       Han giftet seg med Sarcha Pedersdatter, født 1666 i Skien (datter av Peder Lauritsen og Ida Pedersdatter), døpt 18.11.1866 i Skien,2 død ca 1733 i Skien.2

      

       Sarcha:

       Hennes far var, ifølge gamleskien.no, byskriver i Skien.

 

 

      

        A.    Tobias Hichmann, født ca 1694,2 død ca 1754 på Trondenes på Senja.2

              

                Han var sorenskriver.

              

               Gjerpen - trolovet 05.02.1716:

               Klocken 4 eftermiddag skeede paa SrMelum ja=ord og forlovelse mellem

               CancellieRaad Tobias Hicman og Anne Maria Justen,

               i Lindbergs, hans Frues og Broders, Ove Daniels Enche og datters,

               Christian Mecelborgs datters, Peder Christenssøns og min overværelse og paahør.

              

               Gjerpen - viet 27.03.1716

               Tobias Hichman og Anne Maria Josten fra SrMælum.

              

               Under skifte etter hans kone i 1759 var han sorenskriver på Senja i Nordland.

              

               Skien Cop. 3/2-1735.

               Tobias Hechman og Maren Chrestensd. Hofgaard med Kongl. Bev.

 

              

               (1) Gift 27.03.1716 i Gjerpen,[5] med Anne Marie Nilsdatter Josten, født 19.10.1689 i Holmen i København (datter av Nils Josten og Sara Christoffersdatter), døpt 22.10.1689 i Holmen Kirke,[6] død 1724 i Skien, gravlagt 19.01.1724 i Skien.[7]

              

               Anne:

               Hennes far nevnes som krigskommissær, bokholder og justitsråd i København.

              

               Skien - Skifteprotokoller 5b - 484a

               Rolle Relasjon Førenamn Etternamn Bustad Merknad

               Arving - sønn Niels Justen Tobiasen Hichmand skulle reise 'til Kiøbenhavn til accademiet'

               Arving - ektefelle Tobias Hichmand han og kona hadde fått kongel. bev. dat. 31.01.1724, hvoretter den lengstlevende skulle sitte i uskiftebo etter den andre.

               Det hadde blitt avholdt skifte etter hans far, påbegynt 04.08.1718 og sluttet 28.04.1719, der to søstre hadde arvet likt med ham

               Arvelater - Anne Maria Justen Printzens Gade død 10.01.1724

              

               Gravlagt som "Thobias Hechmans Kiereste, begr. med alle kl., gl. 34 aar, 3 m., 6 u., 2 d.".

 

              

               (2) Gift 03.02.1735 i Skien,[8],7 med Maren Christensdatter Hoffgaard, født ca 1713,4 (datter av Christen Jensen Hoffgaard og Magdalene Frandsdatter Cudrio), død 1759 i Skien, gravlagt 15.01.1759 i Skien.2

              

               Maren:

               Hun var gift med en Thobias Hichmann ifølge skifte etter faren i Skien i 1743.

 

               Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808 

               5283 - 31.7.1743 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 92a 

               Christen Jensen Hoffgaard, i Gielden, død 

               Arvinger:

               ektefelle Magdalene Fransdtr Cudrio     

               dattersønn Jens Larsen Schvint Brevig sønn av Lars Schvint og Anne Hoffgaard. bodde hos faren 

               datter Maren Hoffgaard g.m. Tobias Hichman 

               datter Dorthe Helvig Hoffgaard Brevig ugift. bodde hos svogeren. etternavnet er ikke nevnt, men utledet av søsknenes navn 

               svigersønn Lars Schvint Brevig enkemann etter Anne Hoffgaard 

               datter Anne Hoffgaard død. vært g.m. Lars Schvint 

               sønn Andreas Hoffgaard Kiøbenhafn   19 år   

               sønn Owe Daniel Hoffgaard Kiøbenhafn   23 år   

               sønn Tobias Hoffgaard myndig 

               sønn Jens Christensen Hofgaard kasserer 'hos hendes Majtt: Dronningen'   

               andre svigersønn Tobias Hichman g.m. Maren Hoffgaard

 

               Hennes søster Anne var gift med Lars Jensen Schwint i Brevik.

              

               Det var skifte etter henne i Skien i 1759.

 

               Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

               5500 - 15.1.1759 - 1748-1762 - Skifteprotokoller 6b - 578a

               Skiftet sluttet 09.05.1759

               arvelater Maren Christensdtr Hofgaard Schien, død

               Arvinger:

               avdød ektefelle Tobias Hichman Nordlandene sorenskriver over 'Senjens Sorenskriverie' skiftebrevet påbegynt 12.11.1754.

               Han var sorenskriver over 'Senjens Sorenskriverie udj Nordlandene'

               datter Juliana Maria Tobiasdtr Hichmand

               datter Magdalena Tobiasdtr Hichmand

               datter Anne Maria Tobiasdtr Hichmand

               datter Agneta Tobiasdtr Hichmand

               sønn Friderich Tobiasen Hichmand

               sønn Christen Tobiasen Hichmand

               sønn Owe Daniel Tobiasen Hichmand

               datter Serca Tobiasdtr Hichmand

               andre bror Tobias Hofgaard Schien

               andre Lars Schwint Brewig Tobias Hofgaards svoger.

 

 

 

               Barn:

 

 

               1.     Ove Daniel Hichmann, (sønn av Tobias Hichmann og Anne Marie Nilsdatter Josten) født 1716 i Skien, døpt 14.06.1716 i Skien.[9]

                      

                       Thobias Hickmans søn Ofve Daniel.

                       Faddere: Sarcha Ofve Daniels, Pernelle Bloch, Anne Ofvesdatter, Borgm. Peder Simonsøn, Melchior Høyer, Jørgen ?

                      

 

 

               2.     Nils Josten Hichmann, (sønn av Tobias Hichmann og Anne Marie Nilsdatter Josten) født 1718 i Skien, døpt 16.01.1718 i Skien.9

                      

                       Hickmans søn Niels Josten.

                       Faddere: Frue Lindbergs, frue Ovenberg, frøchen Steen, Ambtmand Lindberg, Peder Christensøn.

                      

 

 

               3.     Ove Daniels Hichmann, (sønn av Tobias Hichmann og Anne Marie Nilsdatter Josten) født 1721 i Skien, døpt 22.05.1721 i Skien,9 død 1722 i Skien, gravlagt 04.07.1722 i Skien.

                      

                       Tobias Hichmans hiemmedøbte søn Ofve Daniel.

                       Faddere: Ofve Smiths? enke, Peder Christensøns kone, ObristL. Ovenberg, hr. Albert, Fogden Schweder.

                      

                       Gravlagt som "Tobias Hichmans barn, 1 aar".

                      

 

 

               4.     Anne Marie Hichmann, (datter av Tobias Hichmann og Maren Christensdatter Hoffgaard) født 1736 i Skien,[10] døpt 19.04.1736 i Skien,9 død 1738 i Skien, gravlagt 18.04.1738 i Skien.7

                      

                       Tobias Hichmans datter Anne Maria.

                       Faddere: Lars Svintes kone fra Brevig, Peder Christensens datter, Dorte Helvig Christensdatter, hr. Borgm. Løcke, Lars Swint, Studios. Ludwig Suchow, Jon Jonsen.

                      

                       Gravlagt som "Thobias Hechmans datter begr. med Store Klochen, gl. 2 aar.".

                      

                      

 

               5.     Zarche Annette Hichmann, (datter av Tobias Hichmann og Maren Christensdatter Hoffgaard) født 1737 i Skien, døpt 20.09.1737 i Skien.9

                      

                       Tobias Hechmans datter Zarche Annette.

                       Faddere: Procurator Peder Christensens kone, Didrick Capels kieriste, Ingeborg Jonsdatter, Peder Andersen Norby, Frans Pettersen, Frans Caspersen, Ole Pedersen.

                      

 

 

               6.     Anne Marie Hichmann, (datter av Tobias Hichmann og Maren Christensdatter Hoffgaard) født 1738 i Skien, døpt 26.09.1738 i Skien,9 død 1790 i Brevik, gravlagt 01.05.1790 i Brevik.[11]

                      

                       Thobias Hechmans datter Anne Maria.

                       Faddere: Johan Krøgers enke, Catrine Helvig Cudrio, Elsebeht Megrete Pedersdatter, Borgemester Bredahl, Didrick Capel, Peder Holst, Cornellus Caspersen Cudrio.

                      

                       Hun døde i Brevik i 1790.

                      

                       Gravlagt som "Jfr. Anne Marie Hichman 51 aar 30 uger".

                      

 

 

               7.     Malene Hichmann, (datter av Tobias Hichmann og Maren Christensdatter Hoffgaard) født 1740 i Skien,10 døpt 16.05.1740 i Skien,9 konfirmert 03.08.1755 i Brevik kirke,[12] død 1801 i Brevik, gravlagt 02.03.1801 på Brevik kirkegård.[13]

                      

                       Thobias Hechmans datter Magdalena.

                       Faddere: Madame Christen Hofgaards kone, madame Frans Caspersens, Christen Jensen Hofgaard, Peder Pedersen Krøger, Petter Olsen Cudrio.

                      

                       Lars Schvint var hennes mors svoger og han hadde tatt til seg Malene som sin pleiedatter.

                      

                       Konfirmert som "2. Malene Hichman".

                      

              

                       Gift 02.02.1787 i Brevik kirke,[14] med Boje Chrystie, født 1753 i Brevik (sønn av Hans Chrystie og Dorthea Boyesdatter Ording), døpt 25.12.1753 i Brevik kirke,[15] konfirmert 07.10.1770 i Brevik kirke,[16] død 02.12.1816 i Brevik.[17]

                      

                       Se Brevik 1801

 

 

 

               8.     Christen Hichmann, (sønn av Tobias Hichmann og Maren Christensdatter Hoffgaard) født 1742 i Skien, døpt 04.12.1742 i Skien.9

                      

                       Tobias Hechmans søn Christen.

                       Faddere: Christen Jensen Hofgaards kone, Peder Christensens søsterdatter Live?, Christen Hofgaard og sønnen? Tobias Hofgaard, Jochom Altenburg.

                      

 

 

               9.     Fredrich Christian Hechmann, (sønn av Tobias Hichmann og Maren Christensdatter Hoffgaard) født 1746 i Skien, døpt 30.01.1746 i Skien,9 død 1747 i Skien, gravlagt 31.08.1747 i Skien.7

                      

                       Tobias Hechmans søn Frans Christian.

                       Faddere: Christen Jensen Hofgaards kone, Tobias Hofgaards kone, Sischen Krøger, Tobias Hofgaard og broderen Ove Daniel Christensen Hofgaard

                      

                       Gravlagt som "Tobias Hechmans og Caustitionere Borg....... datter, begr. med Store Klochen, gl. 1 ½ aar".

                      

 

 

               10.   Fredrich Ludvig Christian Hechmann, (sønn av Tobias Hichmann og Maren Christensdatter Hoffgaard) født 1751 i Skien, døpt 19.04.1751 i Skien.9

                      

                       Tobias Hechmans søn kaldet Friderick Ludvig Christian.

                       Faddere: Hr. Cammeraad Hansens frue, jomfru Lange, hr. Cammeraad Hansen, hr. Borgmester Bentsen, hr. Anders Baar Sognepræst i Solum.

                      

                      

                       Gift 27.11.1780 i Bragernes,[18] med Annichen Mathea Lybert, født ca 1759,10 død 1813 i Brevik, gravlagt 04.01.1813 på Brevik kirkegård.[19]

                      

                       Se Brevik 1782 -1801

               

 

 

        B.    Anne Hichmann, født ca 1696.

 

              

               Gift 11.09.1725 i Skien,2 med Johannes Bertelsen, født omkring 1695.

 

 

              

        C.    Ida Kirstine Hichmann, født ca 1703.2

 

              

               Gift 23.08.1728 i Skien,2 med Gjert Karhof, født omkring 1700 (sønn av Willem Karhof og Anne Rasmusdatter).

              

               Gjert: Hans far var kirurg i Skien.

              

 

 

II.   Anne Tobiasdatter Hichmann, født 1661 i Seljord, døpt 15.09.1661 i Seljord,[20] død 1693 i Skien.9

 

      

       Gift ca 1680,9 med Frantz Frantzen Cudrio, født ca 1658,[21] (sønn av Francois Cudrioux og Mallene Hansdatter Hassel), død 1710 i Skien.10

      

 

 

III. Tobias Tobiassen Hickmann, født omkring 1670.4

 

 

 

IV. Martinus Tobiassen Hickmann, født omkring 1670.4

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  gamleskien.no.

[3]  Skifte etter han.

[4]  Skifte etter faren.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  AO Holmen, Sokkelund, København 1685-1694, Døpte , opslag 152.

[7]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[8]  Skifte etter hennes far.

[9]  Skiensavskrifter på Solumslekt.org.

[10]  Alder ved død.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35c.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[17]  Fru S. Høegh, Familien Wesseltoft (1893)

[18]  Kirkebok for Bragernes, Mini nr. I 5 (1759-1781), skannet, side 50.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[20]  NTS, bind 20, hefte 2 - 1965, side 130.

[21]  NTS, bind 20, hefte 2 - 1965, side 129.