| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Nils Jensen f. ca 1647 og Kirsten Svendsdatter f. ca 1655 sin familie.

 

 

 

Nils Jensen, født ca 1647, død 1701 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 24.06.1701 i Solum i Telemark.[1]

 

Se WikiTree (Leif Biberg Kristensen)

 

Fra Solumslekt/Leif Biberg Kristensen:

Manntall 1664: Her er «Niels Jensen - 17 aar» ført blant tjenestedrenger, muligens på Vestsida.

 

Gravlagt som "Niels Jensen Styrmand".

 

Skifte 8. april 1702 på Bjørntvetgrunn, Vestsida, Porsgrunn: «Anno 1702 den 8de April Weret med 2de tilnefnte Laugrettismænd, Abraham Søetvedt og

Anders Lien forsamblet ved Porsgrund paa Sollum herritz Side Søndre Biørntvedz grund udj afgangne Styrmand Sl: Niels Jenssøns Huus og Waaning, til at

holde Registrering Wordering Skifte samt Dehling effter den Sal: Mand, imellem hans efterladte Quinde Kiersten Svendsdatter og deris sammen auflede 4de

børn, 3de Sønner, Nafnlig Svend Nielsøn 20 aar aldrende nu icke tilstede men er reist til Engeland, Jens u-myndig icke tilstede, og Peder Nielsøn, saa og

Ingebor Nielsdaatter. Da paa det vides kunde hvad børnene udj fædrene Arf tilfalde kand, andvidste Enken os Boens Midler som i efterfølgende bestaae. -

Enken udkaarede til sin Lovverge Niels Klyfve, som og møtte og Lovvergemaalet sig andtog.» Etter en oppramsing av diverse «Tin, Jernfang, Træfang,

Linklæder og Den Sal: Mands Gangklæder» framgår at «Huuset staaende som ovenmelt paa Sdre Biørntvedt Eye hvoraf svares aarlig grundleje til hr:

Generall Major Arnolt, fandtes vel bebygt, udj Stuen 1 Jernkacheloufn, 1 stort kielderskab, 1 bord med skuffer under, og Kistebenker, 1 Kiøcken, 1 Camers

ved huuset bygt paa nordre siide, der udj stod en Jernkackeloufn. Eet Cammer udi Stuen paa V: Siide, der udj Slaugbench og Skorsteen staaende, huusene vel

forsyunt med teegt tag. Paa vestre side af huuset gaardz Rom indheignet med Vedeskiull derfor, paa sydvestre siide en stor indhegnet hauge, noch en

kaalhauge paa østre side tvert over gaden indhegnet, derved staaende eet Vedeskiull og eet bryggerhuus, hvorudi Enchen er eyende den halfve part i

bryggerhuuset med Arne Nielsen, tilsammen andført og Worderet for 140 rdl.» Boet skylder diverse småbeløp til «Jan Jansøn i Scheen, eldste søn Svend

Nielsøn, Lodvig Blutt, Mons: Laurs Rasmussøn, Mons: Rasmus Rasmussøn, Lisbet sal: Mester Vellers, Svend Rasmus: i Scheen, Jens Hollender, Jens Høst,

Lisbet sal: Hans Tolfsøn, Christen Tostensøn Klyfve, Anders Olsøn, Sophie Clausdatter ... summa Bortschyldig Gield 51 Rdl 3 ort 7 skilling.» Etter at boet er

gjort opp og alle fordringer betalt, gjenstår 125 riksdaler, 1 ort og 23 skilling som deles på vanlig måte med en halvpart til enka: 62-2-23, en broderlodd til

sønnene: 17-3-10, og en søsterlodd til Ingeborg: 8-3-17. Som formynder for barna settes deres «Neste frende paa fæderne siide navnl. Jens Clausen».

 

 

Han giftet seg med Kirsten Svendsdatter, født ca 1655, død 1738 på Moldhaugen i Solum, gravlagt 21.08.1738 i Solum i Telemark.[2]

 

Kirsten:

Det var nok hun som nevntes i Porsgrunn i 1701: 19- Jensen, Kirsten,-ek-fattig

 

Ifølge Leif Biberg Kristensen har hun blitt forvekslet med Inger Christensdatter Molhaugen:

Chr. Abrahamsen hevder at Kirsten Svendsdatter var gift med «Torsten P. Moldhaugen (1639-1706)». Trolig kommer villfarelsen av at Kirsten døde på Molhaugen, og sannsynligvis bodde hun da hos dattera Ingeborg og svigersønnen Peder Torstensen.

 

Gravlagt som "Porsgr.: Kisten Svendsdatter fra Molhougen 83 aar 18 uger".

 

 

 

I.    Svend Nilsen, født ca 1682,[3] død 1726 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 19.04.1726 i Vestre Porsgrunn.[4]

      

       Hun kom fra Vestre Porsgrunn. Hun nevnes i skifte der etter sin far i 08.04.1702. Han var da på en reise til England.

             

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Svend Nielsen Hebøe", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

      

 

       Gift 09.12.1707 i Solum i Telemark,[5] med Charlotte Amalie Neuspitzer, født ca 1680,[6] (datter av Johan Jacob Neuspitzer og Sophie Cronborg), død 1734 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 16.02.1734 i Vestre Porsgrunn.[7]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1712

  

      

 

II.   Jens Nielsen, født omkring 1685.3

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jens Nielsen Hebøe?", født i Porsgrund og bosatt i Brevig, innrullert 6. mai 1704.

      

 

 

III. Peder Nilsen, født omkring 1685.3

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Peder Nielsen Hebøe", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 16. september 1709.

      

 

 

IV. Ingeborg Nilsdatter, født ca 1691, død 1766 på Moldhaugen i Solum, gravlagt 27.02.1766 i Solum.[8]

      

       Hun kom fra Vestre Porsgrunn. Hun nevnes i skifte der etter sin far i 08.04.1702

      

       Hennes bror Svend Nilsen og hans familie nevnes i Porsgrunn i 1712.

      

      

       Gift 09.07.1717 i Solum,[9] med Peder Torstensen, født ca 1671,[10] (sønn av Torsten Pedersen og Inger Christensdatter), død 1760 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.04.1760 i Vestre Porsgrunn.[11]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1712

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 5.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 158.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 152.

[5]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 124.

[6]  Skifte etter moren.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 156.

[8]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 228-229.

[9]  Solumslekt

[10]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 174.