| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Christian Henrichsen Schurman født ca 1642 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Inger Isachsdatter Groll født omkring 1630 og 2. gang med Margrete Pedersdatter Baad født 1667)

 

 

 

 

Christian Henrichsen Schurman, født ca 1642,[1] død 1706 på Herre i Bamble,[2] gravlagt 15.11.1706 i Bamble.[3]

 

Han var en stor skatteyter i Porsgrunn og betalte i 1683 hele 24 Rd. i skatt til "krigshjelpen". Han var aktiv både som skipsreder og sageier tidlig på 1700 tallet. Sammen med Nils Pedersen Herrestad eide han ei sag i Herrevasdraget. Han var en del av eliten i Porsgrunn på denne tiden.

 

Han giftet seg med enken etter fogden Peder Rasmussen som det var skifte etter 1671. 

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Schurmann-Christian-Herre-sageier, trelasthandel ".

 

Gravlagt som "Christian Schurman 64 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

19.1.1707 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 476b - Skiftet sluttet 01.07.1707

arvelater Christian Hendrichsen Schurmand Herre Gaard i Bamble Sougn borger til Schien død. Han hadde vært gift tidligere

arving ektefelle Margrete Pedersdtr Baad hennes far var død, men moren fortsatt i live

arving datter Inger Margrete Schurman 10 år avdødes datter av ekteskapet med Margrete Pedersdtr Baad

arving datter Aase Lisbet Schurman 9 år avdødes datter av ekteskapet med Margrete Pedersdtr Baad

arving datter Pernelle Schurman 7 år avdødes datter av ekteskapet med Margrete Pedersdtr Baad

arving datter Anne Cathrine Schurmans 6 år avdødes datter av ekteskapet med Margrete Pedersdtr Baad

arving datter Inger Christiansdtr Schurmans g.m. Olle Laursen Schierwen. Avdødes datter av et tidligere ekteskap

andre svigersønn Olle Laursen Schierwen g.m. Inger Christiansdtr Schurmans

andre svigerfar Peder Baad borgermester død. fornavnet er ikke nevnt, men utledet av datterens fornavn.

 

 

 

(1) Gift2 med Inger Isachsdatter Groll, født omkring 1630 død ca 1694.

 

Inger:

Hun var enke etter fogden Peder Rasmussen som det var skifte etter på Hellestvedt i Bamble i 1671. Hun hadde nok en søster, Judith Isachsdatter, i Brevik.

 

 

(2) Gift[4] med Margrete Pedersdatter Baad, født 1676 i Skien (datter av Peder Jacobsen Baad og Margrethe Lorentzdatter Boyes), døpt 23.08.1676 i Skien,4 død ca 1724.[5]

 

Margrete:

Hennes far, Peder Baad, var borgemester i Skien. Se gamleskien.no

 

Søsteren, Karen Pedersdatter Baad, var blant annet gift med Peder Weibye.

 

Margrete giftte seg 2. gang med Rasmus Andersen som døde i Skien i 1715.

 

Barn:

 

 

I.    Inger Christiansdatter Schurmann, (datter av Christian Henrichsen Schurman og Inger Isachsdatter Groll) født ca 1675.4

      

       Hun var datter av borger i Skien Christian Schurmann og Inger Isaachsdatter Groll.

 

      

       Gift4 med Oluf Lauritzen Schjerven, født ca 1660,4 (sønn av Lars Schjerven og Else Jacobsdatter Falch), død ca 1710.4

      

       Oluf:

       Han var kjøpmann og sagbrukseier i Larvik.

 

 

       Et av barna nevnes i Brevik:

 

      

        A.    Chatarine Elisabeth Scherven, født ca 1705,[6] død 1770 i Brevik, gravlagt 02.11.1770 på Brevik kirkegård.[7] .

              

              

               Hun giftet seg med Hans Fredriksen Holm, født ca 1701,[8] (sønn av Fredrich Fredrichsen Holm og Margrethe Hansdatter Skielschøer), død 1740 i Holmestrand, gravlagt 16.04.1740 i Holmestrand.[9]

              

               Se Brevik 1725 -1762

 

 

              

II.   Inger Margrethe Christiansdatter Schurmand, (datter av Christian Henrichsen Schurman og Margrete Pedersdatter Baad) født ca 1697, død 1752 i Skien, gravlagt 31.01.1752 i Skien.4

      

 

       Hun giftet seg med Børre Halvorsen, født ca 1701,4 død 1777 i Skien, gravlagt 29.11.1777 i Skien.4

 

 

 

III. Aase Lisbet Schurman, (datter av Christian Henrichsen Schurman og Margrete Pedersdatter Baar) f. ca 1698,4 død 1731 i Brevik,5 gravlagt 27.02.1731 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Hun nevnes i skifte etter sin far i Skien i 1707 (Han bodde da på Herre gård i Bamble):

       arving datter Aase Lisbet Schurman 9 år avdødes datter av ekteskapet med Margrete Pedersdtr Baad

      

      

       Gift 09.09.1723 i Bamble,3 med Christen Larsen Lings, født ca 1687,[11] død 1741 i Brevik, gravlagt 29.06.1741 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

 

 IV. Pernille Christiansdatter Schurmand, (datter av Christian Henrichsen Schurman og Margrete Pedersdatter Baad) født ca 1700.4

 

 

 

V.   Anne Cathrine Christiansdatter Schurmand, (datter av Christian Henrichsen Schurman og Margrete Pedersdatter Baad) født ca 1701.4

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 20.

[2]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 683.

[3]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[4]  gamleskien.no.

[5]  Skifte etter henne.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[8]  Skifte etter faren.

[9]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 112.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.