| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

Tyge Mortensen f. omkring 1670 og Åse Pedersdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Tyge Mortensen, f. omkring 1670.[1]

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Mortensen, Tyge,-hugger-Bjt ".

 

Den 21. Marty 1703 blef herudj Eidangers Kirche Trolofvede Thyge Mortenssen Snedker med Aase Pederssdaatter. Cav: Halvor Christopherssøn, Jens Olssøn.

 

 

Gift 1703,[2] med Åse Pedersdatter, f. omkring 1670.1

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".