| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

Dortea von Deurs f. omkring 1660 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Anders Arentsen f. ca 1660 og 2. gang med Friedrich von Holsten f. omkring 1660)

 

 

Dortea von Deurs, f. omkring 1660.[1]

 

Hun var nok søster av tolleren Jacob van Deurs i Vestre Porsgrunn.

 

I matrikulen av 1723 nevnes Tolder Arentzens enke som eier og bruker av 4 huder i Jønholt.

 

Madame Dorothea de Holsten Vondeurs lod lyse en hendes fredlysning ofver hindis gaard Jønholtsoch Schrucherøeds jorder, af ingen des ofver veijer, men forblefer ved de gamle veijer, deretter videre.. (datert 24.07.1724)

 

 

(1) Hun giftet seg med Anders Arentsen, f. ca 1660, d. 1722 i Eidanger,2 gravlagt 09.10.1722 på Eidanger kirkegård.[2]

 

Anders:

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Arentzen-Anders-Tollbodøen-tolder, eier av Jønholt ".

 

Han var toller og bosatt på Jønholt i Eidanger. Han kjøpte gården etter Jørgen Erboe ca 1704. Han overtok også som toller etter Jørgen Erboe.

 

Han betalte i 1712 hele 47 rdl. 2 ort 15 sk. i krigsskatt:

Tolderen Sr. Anders Arentsøn Boende paa Kongel. Mayt. Toldbod, eier en liden Plads

Kaldet Giønholt. Bruger ingen Handling.

(sin Kiærist, en dreng, 1 pige)

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886

Arntsen (Ahrentzen), Anders. Hoffurér i 13 år. Toller i Porsgrunn 1. mars 1701.

Efterfølger utnevnt 15. juni 1716. Død 1722

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 150 B. Toldboden af 1652

Anders Arntzen fra ca. 1702 til 1722

 

Jønholtgaden 3, L.matr.no. 129. Jønholt

Fra først i 1700-tallet til 1722 eies gaarden af tolder Anders Arnessøn, der tillige eiede Schrucherød og 2 huder i Kleven (Gunneklev i Eidanger).

 

Da der ikke findes mere om ham i kirkebøgerne, har han formodentlig været gift, før han kom hid, og hustruen er efter hans død reist fra byen. I skattelisten for 1716 er han opført med en skat af 14 Rdl. Sandsynligvis er han udnævnt til tolder efter Erboe i 1703 og har da kjøbt Jønholt. I 1707 er han nævnt som tolder her. Enken, Dorothea sal. Arentz, indsendte regnskabet for 1722.

 

Han gravlegges som "Tolderen Anders Arnssøn 62 aar, i sacrestiet".

 

 

(2) Gift 07.01.1724,[3] med Friedrich von Holsten, f. omkring 1660.1

 

Friedrich:

De ble viet i huset hos tolder Kofoed på Jønholt, og bodde i et hus under Jønholt.

 

Copul. 7/1-1724 i Porsgrund paa Jønholt.

Wellædle og Welbyrdige Hr. Capitain Uldrich Friderich von Holsten med

ædle og welbyrdige Frue(?) Daarthea Vondurs.

Copulations Seddel fra Jens Holgerssøn i Scheen.

 

De bodde på Jønnholt i Eidanger i 1725:

Skylder 4 huuder er Een Søegaard og uden Soldatter Lægd. Bruges af Velædle og Bemdl. Capitain Holst er gift med Velædle og Bemdl. Frue Dortea von Deurs haver Een GaardsDreng Nafnlig Jens Juel gl. 33 aar er Enroulered og Een Huusholderske Margrete samt Een anden Gaardspige Nafnlig Pernille Arnesdatter gl. omtrent 28 aar. Til Gaarden Jønholt er ingen Lasteskoug eche heller brændeved og ganske lidet til Gierdefang. Er ellers een liden Bæcheqwærn til Gaardens fornødighed. Videre Herligheder er iche i Nogen Maand.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".