| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Margrethe Christensdatter født ca 1650 giftet seg 1. gang med Brynild Engelsen, født ca 1650 og 2. gang med Erik Andersen født ca 1641

 

 

Margrethe Christensdatter, født ca 1650, død 1710 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 18.01.1710 i Gjerpen.[1] .

Hun var datter av Christen Amundsen f. 1601 og Annbjørg Simensdatter f. omkring 1620.

 

Hennes foreldre nevnes på Skjelsvik i Eidanger.

 

Ifølge gamlegjerpen.no var Margrethe enke etter Brynild Engelsen f. ca 1650 som døde på Osebakken i Gjerpen før mai 1681. Se gamlegjerpen.no (Ø. Borge 1685 - Se Familie 1)

 

Gjennom sin kone, ble Erik Andersen eier av Båserød i tiden ca. 1695 - ca. 1705.

 

Gravlagt som "Erich Anderssøns qvinde Margrete fra Aasebachen 60 aar".

 

 

(1) Hun giftet seg med Brynild Engelsen, født ca 1650,1 død før mai 1681.1

 

 

(2) Gift 07.12.1681 i Gjerpen,1 med Erik Andersen, født ca 1641,1 død 1712 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 22.12.1712 i Gjerpen.1

 

Erik:

Ifølge gamlegjerpen.no fikk Erik Andersen borgerbrev som skipper i 1686. 

 

Han nevnes i Porsgrunn som strandsitter i 1701: 3 Andersen, Erik,-styrm. g-Ob hus     

 

I 1702 fikk han borgerbrev som: "Kiøbmandsherberger og handel til lands og til vands i Porsgrund."

 

Se gamlegjerpen.no (fam. 13)   

 

Gravlagt som "Eric Anderssøn fra Osebachen 71 aar".

 

 

 

I.    Hans Erichsen, (sønn av Erik Andersen og Margrethe Christensdatter) født 1682 på Osebakken i Gjerpen, døpt 24.09.1682 i Gjerpen,1 død før 1759.1

      

       Erik Anderssens søn ved Porsgrund Hans.

 

      

       (1) Han giftet seg med Inger Høst, født ca 1683,1 død 1707 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 08.03.1707 i Gjerpen.1

      

      

       (2) Gift 23.02.1712 i Eidanger kirke,[2] med Dorthe Wilhelmsdatter, født ca 1680,[3] død 1759 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 12.08.1759 i Gjerpen.1

      

       Se Østre Porsgrunn 1712

 

 

 

II.   Christense Eriksdatter, (datter av Erik Andersen og Margrethe Christensdatter) født 1684 på Osebakken i Gjerpen, døpt 17.02.1684 i Gjerpen,1 død 1740 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 02.01.1740 i Gjerpen.1 .

      

       Erik Anderssens d. ved Porsgrund Christense.

      

       Gravlagt som "Sivert Kølnæs qde Chrestense, 55 aar".

 

      

       Gift 21.10.1716 i Gjerpen,1 med Sivert Vernersen, født ca 1685 på Riis i Gjerpen,1 (sønn av Verner Riis og Anne Sørensdatter), død 1760 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 14.09.1760 i Gjerpen.1

      

       Sivert:

       Gamle Gjerpen:

       Den nygifte familien Sivert Vernersen bodde på Osebakken til de flyttet hit i 1720. Da ble Sivert forpakter på Kjølnes for eieren Hans Holmboe. I 1735 fikk han kjøpe gården.

      

        Siver giftet seg 2. gang i Eidanger i 1740 med Pernille Hansdatter f. 1699. Hun var datter av Hans Andersen på Nordre Rød u/Nordre Tveten.

 

       Gravlagt som "Sivert Kiølnæs 87 aar". Ut fra foreldrene alder må han vær yngre. Stipulerer han ned noen år.

 

      

        A.    Margrethe Sivertsdatter, født 1717 på Osebakken i Gjerpen, døpt 22.08.1717 i Gjerpen,1 død 1774 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 24.04.1774 i Gjerpen.1 .

              

               Siverts datter Margrete fra Osebachen

               Faddere: Verner Riis, Brynild Borge, Verner Riises qde., Aaste Becheval.

              

               Gravlagt som "Knud Kiølnæses enke 57 aar".

 

              

               (1) Gift 03.03.1735 i Gjerpen,1 med Anders Hansen, født ca 1709,5 (sønn av Hans Andersen og Karen Kittelsdatter), død 1747 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 18.03.1747 i Gjerpen.1

              

               Anders:

               Han er 16 år i 1725. Han er der nevnt som sønn av Hans Andersen på Nordre Rød: Sønne Anders Hansøn gl. 16 aar er inroulered og tiener hos SognePræst Friderich Mejer for aarsløn

              

               Trolovet i Gjerpen 7.februar 1735:

               Anders Hanssøn og Margrete Siversdatter.

               Caut: Lorens Hanssøn. Henric Tolfssøn.

              

               Han var selveier på Kjølnes.

              

               Gravlagt som "Anders Kiølnæs 40 aar".

              

                12/6/1747      ANDERS HANSSEN KJØLNES     Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 71a.

               Kjølnes        Arvinger:

                              Enka Margrethe Sivertsdatter og barna:

                              1. Hans Anderssen         10 år

                              2. Erik Anderssen             5 "

                              3. Christense Andersdtr. 1/2 "

                              Enka tok til laugverge Gunnar Borge.

                              For barna farbroren Cornelius Hanssen Sundsaasen.

               Brt: 209 - 3 - 22

               Net: 176 - 3 - 6

               Jordegods:

               a. 1 hud m.b. i Kjølnes u/ Aakre iflg. skjøte av 22.3.1740, tingl. 4.4. samme Anno.

               Dette skjøtet utgitt av enkas far Sivert Wernssen.

               b. Videre skjøte dat. 5.3.1740, tingl. 21.7.s.a.

               Dette skjøtet utgitt av major Holmboe til Sivert Wernssen.

               Sivert Wernssen forbeholdt seg rett til for han og kona, å bo på gården i hele deres livstid.

 

              

               (2) Forlovet 11.03.1748 i Gjerpen,[4] med Knud Hansen, født ca 1706 (sønn av Hans Trulsen og Maren Anunsdatter), død før 1774.1

              

               Knud:

               Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Knud Hansen Landgangen 16 aar", fødested Walen og bopel Landgang eje, innrullert 30. juni 1723.

              

               Han står i mantallet for Eidanger sogn 1725 på husmansplassen Lønnebakke med foreldrene. Han står som 19 år og det står at han "er aarstiender i Kiøbenhafen".

              

               Trolovet i Gjerpen 1748:

               11.Martj: Knud Hansen og Margrethe Siversdtr. fra Kiølnæs.

              

               Gamle Gjerpen:

                Gjeldsbyrden ble kanskje tung å bære? Knud Hansen solgte gården Kjølnes i 1754 til kanselliråd Ulrich Schnell og fortsatte en tid som leilending av Kjølnes.

               Han kjøpte i 1762 Storgt. 167b, som sønnen Hans Knudsen overtok i 1778.

 

              

        B.    Erik Sivertsen, født 1720 på Kjølnes i Gjerpen, døpt 15.09.1720 i Gjerpen,1 død 1724 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 02.10.1724 i Gjerpen.1 .

              

               Zivert Kølnæses søn Eric

               Faddere: Hans Ericssøn, Brynild Bomen, Gunder Borges qde. Boel, Anne Sibille.

              

               Gravlagt som "Sivert Kølnæs søn Erik 4 aar gl.".

              

 

 

III. Anders Eriksen, (sønn av Erik Andersen og Margrethe Christensdatter) født 1687 på Osebakken i Gjerpen, døpt 29.09.1687 i Gjerpen.1 .

      

       Erik Anders. s. ved Porsgr. Anders.

      

      

 

IV. Anne Sibille Eriksdatter, (datter av Erik Andersen og Margrethe Christensdatter) født 1691 på Osebakken i Gjerpen, døpt 08.11.1691 i Gjerpen.1 .

      

       Erik Anderssens datter ved Porsgrund, Anne Sibille

       Faddere: Gregers Pederssen av Skieen, Anders Ewertsen, Anne Gundersdatter, Inger Olsdatter kalte Kille.

      

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[3]  Alder ved død.

[4]  Gjerpen, trolovede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.