| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK FØR 1701 |      


 

 

Mads Madsen født omkring 1640 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Mette Jacobsdatter født omkring 1620 og 2. gang med Gjørel Jørgensen født omkring 1650)

 

 

 

Mads Madsen, født omkring 1640,[1] død ca 1692 i Brevik.

Han var sønn av Mads Christensen i Brevik. 

 

Han nevnes i skifte et Brevik i 1695 som sønn av Mads Christensen.

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1679:

6.

Madtz Madtzen

Skatt 3 rdl

 
Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne:
7.
Madtz Matzen
Skatt 2 rdl

 

Han var skredder og ble en aktet mann i byen. Han drev trolig også trelasthandel.

 

Hans søster, Anne Madsdatter, var gift og bosatt i Brevik.

 

Ifølge Schilbred så betalte han 6 rdl og 2 ort for å bli begravd da han ble begravd i kirkekjelleren. Der var han nok ensom som håndverker.

 

Det var skifte etter han i 1692 i Skien ettersom han hadde borgerskap.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

1.3.1692 - 1692-1696 - Skifteprotokoller 2 - 4a

Skiftet sluttet 19.04.1692

arvelater Matz Matzsen Brewig, død

Arvinger:

sønn Peder Matzsen

sønn Hans Matzsen

sønn Jens Matzsen 'som i disse dage brød sit ben i tou'

svigerfar Jørgen Jørgensen, forhenv. Foged over Bamble fogderi

svoger Laurs Olsen styrmann g.m. avdødes søster.

 

 

(1) Han giftet seg med Mette Jacobsdatter, født omkring 1620,1 død ca 1673 i Brevik.[2]

 

Mette:

Hun var enke etter Gunder Knudsen i Brevik.

 

Det var skifte etter henne i 1673 i Skien. Foruten trelast inneholdt boet etter henne også en gård i Brevik,

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

12.2.1673 - 1666-1686 - Skifteprotokoller 1 - 159b

arvelater Mette Jacobsdtr. Brewig, Ved Torffued død. Hun hadde vært gift tidligere

Arvinger:

ektefelle Madtz Madsen skredder

datter Anna Sophia Gundersdtr

datter Susanna Gundersdtr

andre Niels Rassmusen Leerstang Breuig barnas 'Neste suoger'.

 

 

(2) Gift[3] med Gjørel Jørgensen, født omkring 1650 (datter av Jørgen Jørgensen Riber og Anne Siversdatter), død før 1693.

 

 

 

I.    Jens Madsen, født omkring 1670.1

 

 

II.   Peder Madsen, født omkring 1670.1

 

 

III. Hans Madsen, født ca 1672,[4] død ca 1725 i Brevik.2

      

       Han neves i skifte etter faren i 1692 "sønn Hans Matzsen".

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hand Madsen Kiøge", 28 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 21. juni 1706.

      

      

       Gift 20.11.1707 i Brevik kirke,[5],[6] med Anniche Fredrichsdatter, født ca 1685,[7] (datter av Fredrik Knudsen og Sara Pedersdatter), død 1742 i Brevik, gravlagt 05.04.1742 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Se Brevik før 1701

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter han.

[3]  NTS, bind 22, hefte 3 - 1970, side 200.

[4]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.