| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Tollef Olsen født ca 1640 og Anne Eriksdatter født ca 1645 sin familie

 

 

 

Tollef Olsen, født ca 1640,[1],[2] død 1695 på Klyveberget i Solum.[3] .

 

 

Han giftet seg med Anne Eriksdatter, født ca 1645.1,[4]

 

Anne:

Skifte 15. februar 1695 på Klyveberget, Solum: Tollef Olsen død, enka Anne Erichsdatter og deres datter Apelone Tollefsdatter.

 

Det var nok hun som nevnes i vestre Porsgrund i 1700 som:

Eriksen, Anne,-ek-fattig.

 

 

 

I.    Abelone Tollefsdatter, født ca 1669,[5] død 1748 på Vestsiden i Porsgrunn,[6] gravlagt 22.05.1748 på Vestre Porsgrunn kirkegård.

      

       Hun gravlegges som "Abelone Tollefsdatter 79 aar".

 

      

       Gift 07.11.1706 i Solum,[7] med Johannes Jensen, født ca 1664,5 død 1743 på Vestsiden i Porsgrunn,[8] gravlagt 01.02.1743 på Vestre Porsgrunn kirkegård.8

      

       Johannes:

       Han nevnes i Porsgrunn i 1712: 45. Johannes Jensen---3-19½

 

       Han gravlegges som "Johannes Jensøn 79 aar".

 

 

      

        A.    Nils Johanessen, født 1706 i Solum,[9] døpt 21.08.1706 i Solum,9 død ca 1779 i Medenblich i Holland.[10] .

              

               "Til daaben Johannes Jensens barn nafnl. Niels Vadum"

              

               (Fra Solumslekt)

               Skifte 2. mars 1779 på Vestsida, Porsgrunn:

               Nils Johanessen, bodde og døde i Medenblich i Holland, og testamenterte sine midler til arvingene her i Norge:

               1. Bror Tollef Johanessen, myndig, bor i vestre Porsgrunn; 2. Søster Ane Johanesdatter, enke, vært gift med Paul Christiansen, Porsgrunn; 3. Karen Johanesdatter, vært gift med Reier Tollefsen SchiøtvedtSchiøtvedt i Slemdal anneks til Eidanger, begge døde, etterlot seg 3 barn: a. Christen Reiersen, 33 år, bor på Schiøtvedt; b. Nils Reiersen, er hos overinspektør Fabritius i Larvik; c. Marthe Reiersdatter, 31 år, ug., bor hos broren Christen på Schiøtvedt u/Nappegård i Slemdal. Avdøde hadde testamentert 1000 Hollanske gylden til sine arvinger, og etter omskrivning og når kostnader var trukket fra, var det igjen 385 rdl. (Sk 23 s.333)

              

              

 

        B.    Karen Johannesdatter, født 1709 i Solum,[11] døpt 03.03.1709 i Solum,11 død 1777 på Skautvedt u/Naphaug i Siljan,[12] gravlagt 27.04.1777 på Siljan kirkegård.12 .

              

               Hun var døde i 1779 under skifte etter hennes bror Nils Jacobsen.

 

               Gravlagt i 1777 som "Karen Johannesd. Schaugtved 73 aar".

 

              

               Gift 24.06.1743 i Siljan kirke,[13] med[14] Reier Tollefsen, født ca 1689 på Naphaug i Siljan,[15],5 (sønn av Tollef Reiersen og Marte Nilsdatter), død 1762 på Naphaug i Siljan,[16] gravlagt 12.12.1762 på Siljan kirkegård.16

              

               Reier:

               Reier fikk den 24.12.1717 kongebrev for å gifte seg med Anne Nilsdatter. Dette på grunn av at de var beslektet i 3'de ledd. (Det vil si at de var tremenninger)

              

               Han er nevnt i skifte etter moren i 1728 som "Reier Tellefsen, gift, Eidanger".

              

               Se Naphaug u/Moholt i Siljan

 

 

               

        C.    Anne Johannesdatter, født 1711 i Solum,[17] døpt 28.10.1711 i Solum,17 død 1711 i Solum.17

              

               Døpt som "Johannes Jensens barn nafnl. Anna «er død»".

              

 

 

        D.    Tollef Johanssen, født 1714 i Solum,[18] døpt 07.10.1714 i Solum.18

              

               Johannes Nielsøns[!] barn kaldet Tollef.

               Faddere: Jacob Hansøn, Christen Skredder, Ifver Michelsøn, Inger Andersdatter, Sara An...

              

              

               Trol. 22/7-1733 i Eid. Copul. 16/10-1733.

               Tollef Johansøn og Anna Tollefsd.

               Caut: Michel Larsøn Sætter (segl) og Olle Nordal (segl).

              

               Han er nevnt i skifte etter broren Nils i 1779. Han er da nevnt som myndig, bosatt i vestre Porsgrunn.

 

              

               (1) Gift 16.10.1733 i Eidanger kirke,[19] med Anne Tollefsdatter, født 1707 på Løberg i Gjerpen,[20],[21] (datter av Tollef Amundsen og Åste Lauritzdatter), døpt 23.10.1707 i Gjerpen kirke,21 død 1774 på Vestre Porsgrunn,[22] gravlagt 18.03.1774 på Vestre Porsgrunn kirkegård.22

              

               Anne:

               Tolf Løbergs datter Anna. - Test: Jacob Løberg. Mathis Løberg. Solve Olssøns qvinde Birte i Scheen. Niels Løbergs qvinde, Tolf Løbergs søster.

              

               

               (2) Gift 03.02.1776 i Solum,1 med Guri Christensdatter, født 1744 i Solum,[23] (datter av Christen Eriksen og Marthe Pedersdatter), døpt 19.01.1744 i Solum kirke.23

              

               Guri:

               Christen Erichsøns og Marthe Pedersdatters barn Guri.

               Faddere: Søfren Biørbech, Jon Stafdall, Marthe Otterkiill, Inger Hougen.

              

               Hennes far, Christen Eriksen (1708-1777), kom fra Skilbred i Solum. Moren, Marte Pedersdatter f. ca 1711, var han første kone. Moren døde på Vold i Solum i 1747. Hennes far giftet seg på nytt med Marte Andersdatter (omkring 1700 - 1762). Faren og hans 2. kone døde i Vestre Porsgrunn.

 

               Se Stusrød u/Prestegården i Eidanger

 

 

              

        E.    Anne Johannesdatter, født 1717 i Solum,[24] døpt 23.05.1717 i Solum.24

              

               Faddere: Jacob Rugtvedt, Ole Biørntvedt, Gunner Christensøn, Maren Biørntvedt, Maren Thomasdatter.

              

               (Fra Solumslekt)

               Ekstraskatten 1762 på en plass under Klyve østre, Solum: "Enken Anna Johanesd: 1 Søn Niels Povelsen".

              

               Hun er nevnt i skifte etter broren Nils i 1779. Hun er da nevnt som enke etter Paul Christiansen Porsgrunn.

 

              

               Gift 03.11.1739 i Solum,10,[25] med Paul Christiansen, født 1717 på Rennesundsaga i Kilebygda,1 (sønn av Christian Paulsen og Maren Olsdatter), død 1760 på Vestsiden i Porsgrunn.1

              

               Paul:

               (Fra Solumslekt)

               Skifte 1. juni 1760 på Kåsa u/Klyve østre, Solum: Paul Christiansen død, enka Anne Johannesdatter og deres barn: 1. Johannes Paulsen, 17 år; 2. Christian Paulsen, 16 år; 3. Niels Paulsen, 13 år; 4. Ole Paulsen, 9 år; 5. Anders Paulsen, 5 år; 6. Peder Paulsen, 4 år; 7. Dorthe Paulsdatter 21 år og ugift. Brt: 25 rdl, Gjeld 46 rdl. (NTS 22a s. 313)

              

              

              

               .

              

 

 

 

 [1]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt"

[2]  Manntallet i 1664/65.

[3]  Skifte etter han.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 165.

[7]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 103.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 161.

[9]  Informasjon gitt av Leif Biberg Kristensen.

[10]  Skifte etter Nils Johannesen på vestsiden i Porsgrunn 2. mars 1779.

[11]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 146.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[13]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 22.

[15]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 21.

[16]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[17]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 193.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 4.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[20]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[21]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[22]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 54,55.

[23]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 77.

[24]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 10.

[25]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 192.