| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Morten Rasmussen f. omkring 1650 og Karen Nilsdatter f. omkring 1680 sin familie

 

 

 

Morten Rasmussen, født omkring 1650,[1] død 1708 i England.[2]

 

Han nevnes i skifte etter sin 1. kone, Anne Jensdatter, i 1699.

 

I kopskattmanntallet for Vestre Porsgrunn i 1700 er han oppført som en av de «fattige strandsiddere i armodig tilstand».

 

Han nevnes i Vestre Porsgrunn i 1701 som: 32 - Rasmuss., Morten,-sjøm.

 

(Solumslekt)

Skifte 17. januar 1708 på Bjørntvetgrunn, Vestsida, Porsgrunn: Morten Rasmussen «som udj Engeland ved døden er afgaaen», enka Karen Nielsdatter og hans

barn fra to ekteskap: Med første kvinne Anne Jensdatter barna Jens, Rasmus og Jens Mortenssønner samt Børte Mortensdatter, med den etterlatte enke

sønnene Niels og Hans Mortenssønner, alle umyndige unntatt eldste sønn Jens. Skipper Jens Clausen møtte som morbror til første kulls barn og påtok seg å

være formynder for de to umyndige sønner og dattera. Verge for enka hennes svoger «velagte Mand» Halvor Olsen i Skien. Huset står på Bjørntvetgrunn og

takseres til 25 daler.

 

(1) Gift[3] med Anne Jensdatter, født omkring 1650,1 død ca 1699.3

 

Anne:

Det var skifte etter henne 6. november 1699 i Vestre Porsgrunn.

 

 

(2) Han giftet seg med Karen Nilsdatter, født omkring 1680,1 død 1708 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 11.11.1708 i Solum i Telemark.[4]

 

Karen:

Gravlagt som "er død Karren Nielsd. Sal. Morten Rasmussens".

 

 

 

I.    Jens Mortensen, (sønn av Morten Rasmussen og Anne Jensdatter) født omkring 1680.1,[5] .

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jens Mortensen Kart?", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

      

 

 

II.   Birthe Mortensdatter, (datter av Morten Rasmussen og Anne Jensdatter) født ca 1685, død 1752 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 24.04.1752 i Solum i Telemark.[6] .

      

       Solum viet 05.08.1708:

       Hans Gunvolds. og Børte Mortensd. |: brøllup :|.

      

       Solum- viet 14.12.1720 ved Solum:

       Jens Anderssøn og Birthe Mortensdatter.

      

       Gravlagt som "Birthe Mortensdatter 67 aar 4 mnd 2 uger".

 

      

       (1) Gift 05.08.1708 i Solum i Telemark,[7] med Hans Gunvaldsen, født ca 1683 (sønn av Gunvald Hansen), død 1716 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 11.12.1716 i Solum i Telemark.[8]

      

      

       (2) Gift 14.12.1720 i Solum i Telemark, med Jens Andersen, født omkring 1690.

      

        Se Østre Porsgrunn i 1712

 

              

 

III. Rasmus Mortensen, (sønn av Morten Rasmussen og Anne Jensdatter) født ca 1688, død 1717 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 05.04.1717 i Solum i Telemark.8

      

       Gravlagt som "Rasmus Mortensøn 29 aar".

      

 

 

IV. Jens Mortensen, (sønn av Morten Rasmussen og Anne Jensdatter) født omkring 1690,1 død 1731 i Brevik, gravlagt 08.03.1731 på Brevik kirkegård.[9] .

 

       Han giftet seg 1. gang i Solum i 1716.

 

       Solum - Forlovet 25.09.1716:

       Jens Mortenssøn og Lisbet Svendsdatter. Forlovere Hans Svads og Svend Rasmussøn

      

       Under sjeleregister 1729 i vestre Porsgrunn nevnes han som: Jens Mortensen Enchemand, tienistepige Ingebor 19 aar, Værmoder 78 aar, liden huusnæring, vanfør

 

       Han ble enkemann i februar 1729. Det var nok da han som giftet seg på nytt i Brevik i november 1729. Det står da ikke enkemann, så det kunne jo ha vært hans eldre bror. Det ser ut til at det bare nevnes en Jens Mortensen i området etter skifte etter faren i 1708, så den eldre flyttet trolig.

       

       Brevik: trolovet 03.11.1729        

       Jens Mortensen og Karen Nielsdatter     

       Caut.: Peder Børessen, Jacob Perugmager.

        

       Copul. 28/12-1729 i Eid.

       Jens Mortenssøn fra Sollum i Porsgrund med Karen Nielsd. fra Brevig.

       Med sig Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

      

 

       (1) Gift 01.12.1716 i Solum i Telemark,[10] med Lisbeth Svendsdatter, født ca 1688,15 (datter av Svend Rasmusen og Catrine Madsdatter), død 1729 på Vestsiden i Porsgrunn,15 gravlagt 10.02.1729 i Solum.15

      

       Lisbeth:

       Gravlagt som "Lisbet Svensdatter 40 aar 4 maaneder 1 dag".

 

       Fra Solumslekt:

       Skifte 18. juli 1729 på Vestsida, Porsgrunn: Lispet Svendsdatter død, enkemannen Jens Mortensen, mora Chatrine Madzdatter, broren Rasmus Svendsen død, 4 barn: Jesper 18, Ole 13, Svend 12 og Rasmus 9 år. Brt: 129 rdl / Gjeld 41 rdl. Boet eide huset iflg. skiftebrev av 7/5-1720, verd 100 rdl.

      

       (2) Forlovet 03.11.1729 i Brevik,[11] gift 28.12.1729 i Eidanger kirke,[12] med Karen Nilsdatter, født ca 1701,[13],[14] død 1737 i Brevik, gravlagt 05.05.1737 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Se Brevik 1725

 

 

       Barn:

 

        A.    Else Cathrine Jensdatter, (datter av Jens Mortensen og Lisbeth Svendsdatter) født 1720 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 10.03.1720 i Solum i Telemark,[16] død 1721 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 18.05.1721 i Solum i Telemark.[17] .

              

               Jens Mortensøns barn kaldet Else Cathrine.

               Faddere: Brynild Andersøn, Peder Tostensøn, Niels Mortensøn, Cathrine Madtsdatter, Birthe Mortensdatter, Anne Jensdatter.

              

               Gravlagt som "Else Cathrine Jensdatter 1 aar".

              

 

        B.    Anne Jensdatter, (datter av Jens Mortensen og Lisbeth Svendsdatter) født 1721 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 29.09.1721 i Solum i Telemark,[18] død 1722 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 22.10.1722 i Solum i Telemark.[19] .

              

               Jens Mortensøns barn kaldet Anne.

               Faddere: Svend Rasmusøn, Jens Andersøn, Isach Jensøn, Margrete Jespersdatter, Maren Isachdatter.

              

               Gravlagt som "Anne Jensdatter 13 maaneder".

 

 

 

V.   Nils Mortensen, (sønn av Morten Rasmussen og Karen Nilsdatter) født ca 1697,[20] død 1742 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 04.08.1742 i Solum i Telemark.[21] .

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Nils Mortensen Kart 26 aar", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 3. april 1723.

      

       Gravlagt som "Niels Mortensøn 42 aar".

 

      

       Gift 04.11.1728 i Solum,[22] med Marthe Christensdatter, født 1706.23

 

 

        Et av barna nevnes i Østre Porsgrunn:

 

 

       A.   Rasmus Nilsen, født 1735 i Vestre Porsgrunn,[23] døpt 13.02.1735 i Solum,23 konfirmert 01.10.1752 i Eidanger kirke,[24] død 07.06.1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.06.1795 på Østre Porsgrunn kirkegård.[25] .

              

               Niels Mortenssøns og Marthe Christensdatters barn kaldet Rasmus.

               Faddere: Ole Smed, Isach Jenssøn, Niels Jacobssøn, Lisbeth Willumsdatter, Maren Jacobsdatter

              

               Konfirmert som "Rasmus Nielsen i Porsgr. 17 aar".

              

               Han kom i lære hos smeden Hans Christen Arvescoug. Hans Arveskoug var også hans trolover. (Vi finner også familien Arveshoug som fadder for hans egen bror i 1740.)

              

              

               Gift 04.10.1770 i Eidanger,17 med Anne Kirstine Christensdatter Boe, født 1750 i Eidanger,[26] (datter av Christen Carstensen Boe og Maren Pedersdatter), døpt 17.04.1750 i Eidanger kirke,27 konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[27] død 1803 i Østre Porsgrunn, død 25.02.1803 på Østre Porsgrunn kirkegård.[28]

              

               Se Østre Porsgrunn i 1762-1801

              

 

 

VI. Svend Mortensen, (sønn av Morten Rasmussen og Karen Nilsdatter) født 1702 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 05.12.1702 i Solum i Telemark,[29] død 1705 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 06.09.1705 i Solum i Telemark.[30] .

      

       Til daaben Morten Rasmussens barn nafnl. |: Suend :|

       Faddere dertil Jochimb Borsse |: Assessor :|, Lauritz Hafnefoget, Margrete Jens Clausens, Mette Jens Ifuersens, Gunvolds |: daatter :|

      

       Gravlagt som "er død Morten Rasmussens barn".

      

 

 

VII. Hans Mortensen, (sønn av Morten Rasmussen og Karen Nilsdatter) født 1704 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 14.12.1704 i Solum i Telemark.[31] .

      

       Til daaben Morten Rasmussens lille Søn |: Hans :| er død.

      

       Leif Biberg Kristensen skriver om han:

       Her tror jeg klokkeren har erklært lille Hans for død i utide. Øvrige opplysninger tyder på at denne gutten lever i beste velgående da foreldrene dør i 1708.

       Jeg finner ingen annen sønn av Morten Rasmussen kalt Hans i kirkeboka.

      

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Skifte etter henne.

[4]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 142.

[5]  Skifte etter faren.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 168.

[7]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 137.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[10]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[13]  Alder ved død.

[14]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 16.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 149.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 20.

[19]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 150.

[20]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[21]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 161.

[22]  Solumslekt.

[23]  Alder ved konfirmasjonen.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 202-203.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[27]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[29]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 33.

[30]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 81.

[31]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 68.