| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK FØR 1701 |      


 

 

Lars Andersen født omkring 1640 og Isabella Green født omkring 1650 sin familie

 

 

 

Lars Andersen, født omkring 1640, død ca 1699 i Brevik.[1]

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1679:

12.

Laurids Andersen

Skatt 3 rdl

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne:
16.
Lauritz Andersen Styrmand
Skatt 8 rdl

 

Ifølge Schilbred drev han med noe trelasthandel ved siden av sjømannsyrke.

 

Det var skifte etter han i 1699.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

12.7.1699 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 165a

arvelater Laurs Andersen Brevig styrmann død. Ingen av hans pårørende var 'her i Landet'

Arvinger:

ektefelle Essebele Gren hun var 'fremmet her I Landet'

datter Maren Laursdtr

sønn Anders Larsen 'ud Seiglet'

datter Essebelle Laursdtr hadde et barn, trolig med en Mansserg

datter Else Laursdtr

? Mansserg, later til å ha hatt et barn med Essebelle Laursdtr.

 

 

Gift1 med Isabella Green, født omkring 1650, død ca 1703 i Brevik.1

 

Isabella:

Det var skifte etter henne i 1703.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

27.2.1703 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 380a - Skiftet sluttet 14.12.1703

arving sønn Anders Laursen 'som er udgaaen paa de Lange Reiser og ei ved om hand er i Liive eller Ei'

arving datter Else Laursdtr

arving datter Maren Laursdtr

arving avdød ektefelle Lars Andersen styrmann - skiftebrevet dat. 12.07.1699

arvelater Issebelle Green Brewig død

arving datter Essebelle Laursdtr g.m. Laurs Olsen

andre svigersønn Laurs Olsen

andre datterdatter Elisabet Mansergs, datter av Essebelle Laursdtr.

 

 

I.    Anders Larsen, født omkring 1670.

 

 

II.   Else Larsdatter, født omkring 1670.

 

 

III. Maren Larsdatter, født omkring 1670.

 

 

IV. Isabella Larsdatter, født omkring 1670.

      

       Hun giftet seg med Lars Olsen, født omkring 1670.

 

      

       Isabella sitt barn:

 

       A.   Elsebet Manserg, født omkring 1690.

 

      

 

 

 

 [1]  Skifte etter henne.