| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Hans Tolfsen født ca 1650 og Lisbeth Kjeldsdatter født ca 1654 sin familie

 

 

 

 

Hans Tolfsen, født ca 1650,[1] død ca 1699 i Vestregate 15 på vestsiden i Porsgrunn.[2]

Han var sønn av sønn av Tolf Carlsen og Marichen Berntzdatter

 

Hans far døde på Romsen Vestre i Holla i 1687.

 

De nevnes i Porsgrunn i 1701: 35 - Tollefsen, Lisb.,-husm. ek-5 barn (Trolig Lisbet Kjeldsdatter Bjørntvet f. ca 1654. Tollefsen/Tolfsen var hennes mann patronymikon)

 

Han nevnes også i Vestre Porsgrunn i 1712: 29. Elisabeth sal. Hans Tollefsens-2-3-10½

 

Leif Biberg Kristensen skriver følgende på "Solumslekt":

De bodde i brnr. 51, det senere Vestregt. 15. Det eldste bolighus på tomten (som må ha vært ett av de aller første på Vestsida) inneholdt stue, kammer og kjøkken. Hans Tolfsen er efter skattemanntallet oppført som «strandsitter» på Vestsiden i 1689 og flg. år.

 

Skifte 1703 på Vestsida, Porsgrunn:

«Anno 1703 d: 1 Martij, [...] 2de Mænd Nafnl: Christen Ruugtvedt og Christen Klyve forsamlet ved Porsgrunden udj Sal: Hans Tolfsøns for i boende huus, till at holde skifte og deeling efter forhen giorde Registrering [...] efter sal: Hans Tolfsøn, imellem den sal: Mandz efterladte Hustrue Lisbet Kieldsdatter og deris sammen auflede 5 børn, 1 Søn, Tolf Hansøn, og 4 døttre Lifve, Mari, Maricken og Gunnild Hansdøttre. [...] Enken udsaaede til sin Lov-værge hendis fader Kield Biørntvedt som tilstede var, og Lovværgemaalet sif andtog. - Paa Børnenes Siide var ingen til stede, mens farbroderen Gunder Romnæs har væren derom advaret, mens end icke Møt, dog ordineris hand til att være børnenis Courator.

 

Huuset staaendeBiørntvedt eje hvoraf svares aarlig Grundleje till hr. General Major Arnolt, I Stuen findes Bord og Bencker, 1 Vraaeskab, 1 Cammers, 1 Kiøcken, og 1 liden Kielderboe på Venstre Side, huuset forsiunet med Høyt stol(?) tiegel tag og i alle maader vel bevaret med indventarium werdsaet for 50 rdl

 

Tolf arver verdier for 16 rdl, jentene for hver sine 8 rdlsk.

 

 

Han giftet seg med Lisbeth Kjeldsdatter, født ca 1654 på Bjørntvet søndre i Solum,[3] (datter av Kjeld Tommasen og Kjeld Tommasen (trolig) første hustru), død 1724 på Vestsiden i Porsgrunn,[4] gravlagt 16.08.1724 på Solum kirkegård.4

 

Lisbeth:

Hennes far nevnes på Bjørntvet søndre i Solum. Hennes mor var nok farens 1. hustru. Han ble senere gift med Maren Rasmusdatter f. ca 1627 d. 1699. (Hun var datter av Rasmus Gjordsen Lerstang.). Han var gift med Kirsti Lucasdatter f. ca 1630 d. før 1660. Trolig da mellom hans første kone og Maren Rasmusdatter. Kirsti Lucasdatter var datter av Lucas Paulsen Bjørntvedt. 

 

Leif Biberg Kristensen skriver følgende:

Lisbet kan ikke være datter av Maren Rasmusdatter. I skiftet etter sistnevnte i 1699 er ikke Lisbet å finne blant arvingene, derimot er hun med i skiftet etter faren Kjeld seks år senere. Her er Lisbet også nevnt før søstra Live, som i henhold til vanlig praksis betyr at hun må være eldst. Men hvem var da Lisbets mor? Det kan ikke være Kjersti Lucasdatter, som i henhold til erklæringen fra faren Lucas Povlsen av 17. mai 1660 er død barnløs. Dersom aldersopplysningen ved begravelsen hennes er noenlunde korrekt er hun nok helst født før Kjelds ekteskap med Kjersti, som sannsynligvis døde på vårparten 1660.

 

Det var nok hun som nevnes som enke i Vestre Porsgrund i 1701:

35-Tollefsen, Lisb.,-husm. ek-5 barn (Trolig Lisbet Kjeldsdatter Bjørntvet f. ca 1654, Tollefsen/Tolfsen var hennes mann patronymikon JO)

 

Hun gravlegges som "Lisbeth Kieldsdatter ved Porsgr: gl: 70 aar 7 maaneder 15 dage".

 

 

 

 

I.    Tolf Hansen, født omkring 1680,1 død 1710 i København i Danmark.[5] .

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Tolf Hansen Rammenes", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

      

 

 

II.   Liv Hansdatter, født ca 1683, død 1714 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 11.02.1714 i Vestre Porsgrunn.[6]

      

    

       Gift 29.09.1707 i Solum,6 med Peder Torstensen, født ca 1671,[7] (sønn av Torsten Pedersen og Inger Christensdatter), død 1760 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.04.1760 i Vestre Porsgrunn.6

      

       Se Østre Porsgrunn 1712

 

 

 

III. Maren Hansdatter, født ca 1685, død 1739 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 13.10.1739 i Solum i Telemark.[8]

      

       Solum viet 22 Aug 1706:

       Jacob Hansen og Marri Hansdaatters brøllup.

      

       Hun gravlegges som "Maren Hansdatter 54 aar 10 maaneder 6 dage".

 

      

       Gift 22.08.1706 i Solum i Telemark,[9] med Jacob Hansen, født ca 1672, død 1738 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 18.12.1738 i Solum i Telemark.[10]

      

       Jacob:

       Gravlagt som "Jacob Hansøn 66 aar 6 maaneder og nogle dage".

 

       Se Østre Porsgrunn 1712

 

      

 

IV. Marichen Hansdatter, født ca 1688, død 1745 i vestre Porsgrunn i Solum,[11] gravlagt 10.11.1745 i Solum i Telemark.[12]

      

       Hun kom fra Solum.

      

       Gravlagt som "Marichen Hansdatter 57 aar 6 maaneder 1 dag.

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5341 - 30.11.1745 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 202a

       Skiftet sluttet 24.05.1746

       arvelater Marichen Hansdtr Porsgrund død 08.11.1745

       Avinger:

       avdød ektefelle Gunder Nielsen Klyve avdødes 1. mann

       avdød ektefelle Gunder Solvesen Buer avdødes 2. mann

       sønn Niels Gundersen Klyve avdødes sønn av 1. ekteskap med Gunder Nielsen Klyve

       datter Anne Lisbet Gundersdtr Buer avdødes datter av 2. ekteskap med Gunder Solvesen Buer. Også nevnt som Anne Elisabeth

       datter Inger Gundersdtr Buer avdødes datter av 2. ekteskap med Gunder Solvesen Buer.

 

      

       (1) Gift 02.01.1718 i Solum i Telemark,[13] med Gunder Nilsen, født ca 1687,13 (sønn av Nils Haraldsen og Maren Olsdatter), død 1728 i Vestre Porsgrunn,13 gravlagt 20.04.1728 i Solum i Telemark.13

      

       Gunder:

       Han var bror av Ole Nielsen og sønn av Niels Haraldsen Klyve og 2.hustru Maren Olsdatter.

 

       Gravlagt som "Gunder Nielsøn 40 aar 10 maaneder 2 dage".

      

       (2) Gift 31.03.1729 i Porsgrunn,12,[14] med Gunder Solvesen, født ca 1672 på Meen i Gjerpen,13 (sønn av Solve Olsen og Inger Gundersdatter), død 1740 på vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 21.11.1740 i Solum i Telemark.[15]

      

       Gunder:

       Gunder var gift 5 ganger, 1. gang med Guri Tollefsdatter f. omkring 1665, d. 1697 på Rising i Gjerpen, 2. gang med Rønnaug Svendsdatter f. ca 1670 d. 1709 på Osebakken (datter av Svend Jacobsen Austad i Siljan), 3. gang med Anne Jacobsdatter f. ca 1682 d. 1711 på    Osebakken, 4. gang med Anne Jensdatter Hals f. ca 1664 d. 1728 (enke etter Ludvig Blyth), og så da 5. gang med Marichen Hansdatter.

      

       Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

      

        A.    Maren Gundersdatter, (datter av Gunder Nielsen og Marichen Hansdatter) født 1718 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 23.10.1718 i Solum i Telemark,[16] død 1722 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 02.11.1722 i Solum i Telemark.[17]

              

               Gunder Nielsøn Klyves barn kaldet Maren.

               Faddere: Jens Kiill, Thomas Biørntvedt, Ole Biørntvedt, Cæcilia hr: Anders Baar, Malene Pedersdatter, Maren Jacob Hansøns.

              

               Gravlagt som "Maren Gundersdatter 4 aar 10 dage".

              

 

        B.    Ole Gundersen, (sønn av Gunder Nielsen og Marichen Hansdatter) født 1720 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 26.12.1720 i Solum i Telemark,[18] død 1722 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 09.11.1722 i Solum i Telemark.17

              

               Gravlagt som "Ole Gundersøn 1 aar 10 maaneder 14 dage".

              

 

 

        C.    Nils Gundersen, (sønn av Gunder Nielsen og Marichen Hansdatter) født 1723 i vestre Porsgrunn i Solum,13 døpt 19.09.1723 i Solum i Telemark,13,[19] død 1783 i Vestre Porsgrunn,13 gravlagt 09.07.1783 på Vestre Porsgrunn kirkegård.13

              

               Gunder Nielssøns barn kaldet Niels.

               Faddere: Gunder Buer, Jens Kiill, Jon Thomassøn, Cæcilia hr: Anders Baars, Maren Thomasdatter.

              

               Viet i Gjerpen 30 Dec 1748:

               Niels Gundersen og Anne Elisabeth Wulfsberg.

              

               Gravlagt som "begravet Niels Gundersen 60 aar".

 

              

               Gift 30.12.1748 i Gjerpen,[20] med Anne Elisabeth Wulfsberg, født ca 1723,13 (datter av Ole Knudsen Wulfsberg og Kirsten Realfsdatter Wright), død 1813 i Holla, gravlagt 14.03.1813 i Holla.[21]

              

               Anne:

               Hennes mor giftet seg 2. gang med Berthel Jobsen Arveschoug på Bjerketvedt.

 

               Hennes far, Ole Knudsen Wulfsberg, var gullsmed og født i Bragernes i 1693 som sønn av Knud Olufsen Wulf og Anne Josephsdatter Bourne. De hadde også datteren Hanna Kirstine Wulfsberg f. 1724 i Bragernes, gift med Christen Greve.

              

               Gravlagt som "Enken Madm. Anne Elisabet Gundersen fød Wulfsberg 89 aar 10 maaneder".

              

 

 

        D.    Ole Gundersen, (sønn av Gunder Nielsen og Marichen Hansdatter) født 1725 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 14.06.1725 i Solum i Telemark,[22] død 1726 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 07.03.1726 i Solum i Telemark.[23]

              

               Gunder Nielssøns barn kaldet Ole.

               Faddere: Jens Kiill, Ole Traag, Peder Findall, Guri Kiill, Anne Lisbeth van Deurs.

              

               Gravlagt som "Ole Gunderssøn Klyve 9 maaneder".

              

 

 

        E.    Anne Lisbeth Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Marichen Hansdatter) født 1730 i Solum, døpt 23.01.1730 i Solum.14

              

               Konfirmert 17. april 1746 i Solum.

 

              

               Gift 07.03.1747 i vestre Porsgrunn i Solum,14 med Hans Jacob Engebrethsen Bomhoff, født 1723 i Holla (sønn av Engebreth Bomhoff og Marie Brun), døpt 30.05.1723 i Holla,6 død 1754 i Holla, gravlagt 09.08.1754 i Holla.6

              

               Hans:

               Engelbert Bomhoffs og Maria Bruns Hans Jacob.

               Faddere: Steen Jansen, Clemet Erichsen, Anders Isachsen, Kirsten Tausan, Maren Isaacsdatter.

              

               Solum: Gift 07.03.1747 ved Porsgr:

               Hans Jacob Bomhof og Anna Elisabeth Gundersdatter Buer.

               Effter Kongl: dispensation ægteviede hiemme i huuset paa Porsgrund.

               Forlovere Ingebreth Bomhoff og Ole Nielsøn Winholmen.

              

               Gravlagt som "Hans Jacob Bomhoff 31 aar 3 mnd 14 dage".

              

               (Fra Solumslekt)

               Skifte 3. september 1754 på Ulefoss, Holla:

               Monsieur Hans Jacob Bomhoff død, enka Madame Anne Lisbet Gunnersdatter og deres sønn Ingebreth Bomhoff 6 år.

              

 

 

        F.    Inger Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Marichen Hansdatter) født 1731 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 22.10.1731 i Solum,2 død 1807 i Brevik, gravlagt 12.12.1807 på Brevik kirkegård.[24] .

              

               Gunder Buers barn kaldet Inger.

               Faddere: Jens Kiill, Hans Buer, Søfren Sparr, Maria Spars, Pernille Larsdatter.

              

              

               Gift 16.01.1748 i Solum,2 med Lars Jensen Forbech, født ca 1712 i Skien,3 (sønn av Jens Forbech), død 1778 i Brevik, gravlagt 24.04.1778 på Brevik kirkegård.[25]

              

               Se Brevik 1782

 

 

               

V.   Gunhild Hansdatter, født ca 1690, død 1717 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 06.04.1717 i Solum i Telemark.[26] .

      

       Gravlagt som "Gunnild Hansdatter 26 aar 8 maaneder 15 dage".

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert

[2]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[3]  Alder ved død.

[4]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, side 151.

[5]  Christian P. Abrahamsen: Solum-Porsgrund - Det gamle "Vessia" (Porsgrunn: Porsgrund Historielag, 1991)

[6]  Solumslekt

[7]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 159.

[9]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 98.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 158.

[11]  Skifte etter henne.

[12]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert), Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert)

[14]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 160.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 13.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 150.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 18.

[19]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 25.

[20]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 2 (1747-1795), skannet av digitalarkivet, side 217.

[21]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 2 (1779-1814), skannet av digitalarkivet, side 296-297.

[22]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 30.

[23]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 151.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[26]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.