| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

Hans Henrichsen f. ca 1672 og Anne Jensdatter f. ca 1666 sin familie

 

 

 

Hans Henrichsen, født ca 1672,[1] død 1717 på vestre Porsgrunn i Solum,1 gravlagt 01.04.1717 i Solum i Telemark.

Han var gift med Henrich NN og Gunhild Børresdatter.

 

Se WikiTree (Leif Biberg Kristensen)

 

Ifølge Solumslekt (Leif Biberg Kristensen) var det skifte etter han mor i 1694:

Skifte 31. januar 1694 på Vestsida, Porsgrunn: Gunnild Børresdatter død, barna Hans og Børge Hendrichssønner samt Inger Margrethe Hendrichsdatter. De to sønnene er selv myndige; Hans blir satt til formynder for sin søster.

 

Hans nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Hendrichsen Hors?", født i Porsgrund, gift og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

 

Han nevnes blant sjømenn i Porsgrunn i 1712 som "Hans Hendriksen Hos". Han betalte 3 Rd. 19½ ort.

 

Gravlagt som "Porsgr.: Hans Hendrichsøn 45 aar 4 maaneder og 2 dage".

 

 

Gift[2] med Anne Jensdatter, født ca 1666,2 død etter 1729.

 

Anne:

I sjeleregisteret i 1729 var enken Anne Jonsdatter 63 år gammel og bodde med sin sønn, Anders Hansen 20 år gammel: "Anne Jonsdaatter enche 63 aar en søn Anders Hansen 20 aar forsørger Moderen, dagarbeider".

 

 

 

I.    Maren Hansdatter, født ca 1697, død 1741 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 26.10.1741 i Solum i Telemark.[3] .

      

       Trolovede 06.01.1723 ved Porsgr:

       Isach Jensøn og Maren Hansdatter.

       Forlovere Svend Nielssøn og Jon Dalle.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Maren Hansdatter 44 aar".

 

      

       Gift 09.02.1723 i Solum i Telemark,[4] med Isach Jensen, født ca 1696, død 20.12.1762 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 03.01.1763 i vestre Porsgrunn i Solum.[5]

      

       Isach:

       Gravlagt som "Porsgr: Isach Jensen, som døde 28. Decbr 1762 66 aar".

      

 

 

II.   Gunhild Hansdatter, født omkring 1700,[6] død før 1745.6

      

       Trolovede 05.12.1726 ved Solum:

       Jørgen Anderssøn og Gunnild Hansdatter.

       Forlovere Jon Dalle og Anders Ulberg.

 

      

       Gift 04.03.1727 i Solum i Telemark,[7] med Jørgen Andersen, født ca 1703,[8] (sønn av Anders Michelsen og Karen Jørgensdatter), død 1748 i Brevik, gravlagt 30.03.1748 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Jørgen:

       Han nevnes i 1706 bosatt hos sin far på Gåsegrunden som "Jørgen Andersen Søn 3 aar".

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jørgen Andersen Bang 21 aar", født paa Gaasegrund og bosatt paa Gaasegrund, innrullert 28. juni 1723.

      

       Se Brevik 1725 -1762

 

 

      

III. Henrich Hansen, født 1703 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 24.06.1703 i Solum i Telemark,[10] død 1752 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 19.07.1752 i Solum i Telemark.[11]

      

       Til daaben Hans Hendrichsens barn nafnl. |: Hendrich :|.

       Faddere dertil Jens Clausen, Abraham Hans. Aanerøe, Peder Torstens. Molhaugen, Mad. Johanne ??, Magdalene Jonsdaatter.

      

       Det kan være han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hendrich Hansen Aas 23 aar", født i Porsgrund og bosatt i Porgrund, innrullert 28. juni 1723.

      

       Fra Solumslekt (Leif Biberg Kristensen):

 

       Trolovede 29.04.1744 ved Solum:

       Hendrich Hansøn og Kisten Willumsdatter. Forlovere Niels Thorsøn og Jens Dale.

      

       Forlovet 11.02.1757 ved Solum: Simon Polsøn og Kirsten Simensdatter. Forlovere Halvor Moe og Morten Jonsøn. (Hun blir kalt «Simensdatter» både ved forlovelsen og vielsen. Alle andre steder blir hun kalt «Villumsdatter» eller lignende. Muligens blander presten henne sammen med ei Kirsti Simensdatter som ble gift med en Jacob Hansen 18.06.1757.

      

       Gravlagt som "Porsgr: Hendrich Hansøn 52 aar".

 

      

       (1) Gift 05.09.1725 i Solum i Telemark,[12] med Ellen Bottolfsdatter, født ca 1698,[13] død 1741 på vestre Porsgrunn i Solum,[14] gravlagt 03.07.1741 i Solum i Telemark.3

      

       Ellen:

       Gravlagt som "Ellen Botolphsdatter 43 aar 6 mnd".

      

       Fra Solumslekt (Leif Biberg Kristensen):

       Skifte 25. juli 1741 på Vestsida, Porsgrunn: Elen Bottolsdatter død, enkemannen Hendrich Hansen og barna: Isak* 10, Børre 7, Søren 6, Anne 2 år. Brt: 47 rdl / Gjeld 63 rdl. (*Sønnen Isak skal trolig være Hans. LBK).

 

      

       (2) Gift 21.01.1745 i Solum i Telemark,[15] med Kirsten Villumsdatter, født ca 1716,13 død 1772 på Vestre Porsgrunn,[16] gravlagt 02.04.1772 på Vestre Porsgrunn kirkegård.16

      

       Kirsten:

       Hun giftet seg 2. gang med Simon Paulsen f. 1706.

      

       Trolovede 11.02.1757 ved Solum:

       Simon Polsøn og Kirsten Simensdatter [sic!].

       Forlovere Halvor Moe og Morten Jonsøn.

      

       Gravlagt som "Simen Paulsens Enke Kisti Villumsdatter 56 aar".

 

 

      

IV. Lisbeth Hansdatter, født 1705 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 11.10.1705 i Solum i Telemark,[17] død 1772 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 18.05.1772 i Solum i Telemark.[18]

      

       Til daaben Hans Hendrichsens barn nafnl. |: Lisbeth :|.

      

       Trolovede 17.01.1733 ved Porsgr:

       Jens Olsøn og Lisbeth Hansdatter.

       Forlovere Jon Olsøn og Hendrich Hansøn.

      

       Gravlagt som "begravet Jens Dahles Enke Elisabeth Hansdatter 68 aar".

 

      

       Gift 19.03.1733 i Solum i Telemark,[19] med Jens Olsen Dahle, født 1710 i vestre Porsgrunn i Solum (sønn av Ole Olsen Dahle og Anne Jensdatter), døpt 25.05.1710 i Solum i Telemark,[20] død 1772 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 13.10.1772 i Solum i Telemark.[21]

      

       Jens:

       Til daaben Olle Ollsens barn, Porsgr. nafnl. |: Jens :|.

      

       Gravlagt som "begravet Jens Olsen Dahle 64 aar".

 

 

      

V.   Anders Hansen, født 1708 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 23.09.1708 i Solum i Telemark,[22] død 1743 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 13.11.1743 i Solum i Telemark.[23]

      

       daaben Hans Hendrichsens barn nafnl. |: Jens :|.

       Ifølge Leif Biberg KrsietsenSolumslekt var dette sønnen Anders.

       Det var en Anders og en Jens døpt på samme dag. Presten har nok da byttet om.

      

       Trolovede 09.05.1731 ved Solum:

       Anders Hansøn og Birthe Clausdatter.

       Forlovere Jens Andersøn og Hendrich Hansøn.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Anders Hansøn 36 aar 2 maaneder 1 uge 2 dage".

 

 

       Gift 16.10.1731 i Solum i Telemark,[24] med Berte Clausdatter, født 1706 i Solum i Telemark (datter av Claus Andersen og Johanne Olsdatter), døpt 25.07.1706 i Solum i Telemark,[25] død 1796 på Bjørntvet nordre i Solum, gravlagt 15.06.1796 i Solum i Telemark.2

      

       Berte:

       Til daaben Claus Kollebrenders barn nafnl. |: Børte :|.

      

       Hun giftet seg 2. gang i Solum i 1744 med Nils Olsen f. 1712 fra Bjørntvedt nordre i Solum.

      

 

 [1]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[2]  Solumslekt

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 160.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 182.

[5]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 3 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 227.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 184.

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[10]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 43.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 168.

[12]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 183.

[13]  Alder ved død.

[14]  Skifte etter henne selv.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 196.

[16]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 46,47.

[17]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 82.

[18]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[19]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 188.

[20]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 168.

[21]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 48-49.

[22]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 139.

[23]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 162.

[24]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 187.

[25]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 97.