| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

Kittil Gullichsen f. ca 1629 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Karen Giertsdatter f. omkring 1650 og 2. gang med Lisbeth Knudsdatter f. ca 1667)

 

 

 

Kittil Gullichsen, født ca 1629,[1] død 1713 i Eidanger, gravlagt 06.01.1713 på Eidanger kirkegård.[2]

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Gulliksen, Kittel,-arbm. g- gammel".

 

Han giftet seg 2. gang i 1702.

 

Den 1. Marty 1702 blef her i Eidanger Trolofved Kittil Gullichsen med Lisbeth Knudsdaatter.

Cav: Knut Larssen Smed og Halfvor Christopherssen.

 

Trolig han som gravlegges som "en gammel mand af Porsgrunden, N. Kittil Gullichsøn 84 aar 7 maaneder". Dersom denne alderen stemmer fikk han barn i velig høy alder?

 

 

(1) Han giftet seg med Karen Giertsdatter, f. omkring 1650,1 d. ca 1702 i Porsgrunn.[3]

 

Karen:

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 208b  

18/3, 5/7, 23/11-1702 - Porsgrund, Eidanger Sogn

Karen Giertdatter, død - enkemand Kittil Gunlichsen.

Barn:

1. Karen Kittilsdatter, g.m. Hans Andersen.

Brutto: 123-3-20

Netto: 81-2-8

Hvori medregnet jordegods:

1. Et hus i Porsgrund, takst 18 rdr.

2. Et hus i Porsgrund, takst 26 rdr.

 

 

(2) Gift 1702,[4] med Lisbeth Knudsdatter, født ca 1667,[5] død 1746 i Porsgrunn, død 22.05.1746 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Lisbeth:

Hun giftet seg 2. gang i 1713 med Lars Amundsen f. ca 1663. Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

 

I.    Karen Kittelsdatter, (datter av Kittil Gullichsen og Karen Giertsdatter) f. ca 1672,4 d. 1729 på Nordre Rød i Eidanger,[7] gravlagt 02.07.1729 på Eidanger kirkegård.6,[8]

      

       Hun er nevnt i skifte etter moren i Porsgrund i 1702

      

            

       Gift 1697,6,3 med Hans Andersen, f. ca 1656,4 (sønn av Anders Rød), d. 1728 på Nordre Rød i Eidanger,6 gravlagt 11.12.1728 på Eidanger kirke.6,7

      

       Se Nordre Tveten i Eidanger

 

 

      

II.   Gunhild Kittilsdatter, (datter av Kittil Gullichsen og Lisbeth Knudsdatter) f. ca 1703,4 d. 1713 i Eidanger,[9] gravlagt 12.03.1713 på Eidanger kirkegård.8

      

       Hun gravlegges som "Kittil Gullichsøns datter ved nafn Gunild 9 aar 8 maaneder 3 uger".

 

 

 

III. Karen Kittilsdatter, (datter av Kittil Gullichsen og Lisbeth Knudsdatter) født ca 1704.6

      

       Hun nevnes med sin mor i 1725.

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Skifte etter henne.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 182.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.