| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

 

Nils Pedersen født omkring 1650 og Else Jensdatter født omkring 1650 sin familie.

 

 

 

 

Nils Pedersen, født omkring 1650,[1] død ca 1699 i vestre Porsgrunn i Solum.[2]

 

(Solumslekt)

Skifte 6. november 1699 på Bjørntvetgrunn, Vestsida, Porsgrunn: Niels Pedersen Skredder død, enka Else Jensdatter og barna Laurs og Hans Nielssønner,

Mette og Kari Nielsdøtre. Lovverge for enka Kield Bjørntvedt. Huset står på Bjørntvedtgrunn, med kjøpebrev av dato 3. april 1696 utgitt av Gregers Jonsen

og Simon Tostensen, taksert til 45 daler. Formynder for barna: Werner Bjørntvedt.

 

 

Gift2 med Else Jensdatter, født omkring 1650,1 død etter 1699.

 

Else

I Vestre Porsgrunn nevnes i 1701: 31- Pedersen, Niels,-skred. Jeg tror da dette var hans enke som nevnes der.

 

 

I.    Lars Nilsen, født omkring 1680.1,[3]

 

 

II.   Hans Nilsen, født omkring 1680.3,1

 

 

III. Mette Nilsdatter, født omkring 1680.1,3

 

 

IV. Kari Nilsdatter, født omkring 1680.3,1

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Skifte etter faren.