| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Langangen Gnr. 20

 

Langangen var en stor gård i forhold til andre gården i området. Den hadde en skyld på hele 6 huder. Vi finner gården Langangen nordøst for Langangfjorden ved den smale delen før Sauøya i Ønna. Nord for Langangen er Viersdalen. Lønnabakke ligger sydøst for gården.

 

Landskyld 6 huder (1664)

 

Litt fakta om gården Langangen

 

 

De tidlige manntallene på Langangen:

 

Langangen nevnes i 1445 i et register over jordgods tilhørende St. Stephans og St. Georgs Hospital i Tønsberg.

 

I 1600-årene var Langangen eid av Skiens lagstol. Gården var en fullgård med en skyld på hele 6 huder.

 

Torgeir Langangen er den første brukeren en kjenner på gården. Han stod i 1603 som en av de som leverte eikebjelker til saltverket på Langøya. Torgeir nevnes også som leilending på Langangen i et skattemanntall fra 1611. Han ble også nevnt i 1619-20.

 

I 1625 finner vi en Anund Langangen nevnt som lagrettemann i en sak på Nordal. Anund nevnes også som oppsitter på gården i 1630 årene.

 

Den neste brukeren en finner er en Hans Langangen som i 1640 nevnes i forbindelse med brann på gården. Han nevnes også i koppskatten av 1645 med sin kvinne og en tjenestepike. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Landgang som Hans bruger,
schylder 6 huder,
som laugstoellen i Scheen følger med bøxell och herligh(edt).
Denne gaardt er for faae aar siden affbrent och
bunden deroff(ue)r forsuechet.
Er lagt for 1 fuld och 1 fierdings g(aa)rdt, - 6 dr. 3 mk.
Laugstoellen i Scheen bygger

 

I 1650 står Hans oppført som ”forarmet”.

 

I sjøinnrullingen av 1655 nevnes en ”Hallffour Carlsen” bosatt på Langangen.

 

Landkommisjonen av 1661 nevnes en bekkekvern på gården og en oppsitter med navn Erik Lucassen. Erik nevnes i sogneprestens manntall av 1664 som 28 år gammel. I 1664 var også 2 drenger på gården. Erik nevnes fortsatt på gården i 1690-årene.

 

Anund Sørensen brukte gården i 1700

 

Under sjølegden av 1706 oppsitter Anund Sørensen 48 aar og gift med sønnene Erich og Anund. Det nevnes også to husmenn. Den ene var Anders Erichsen 24 aar, gift og uten sønner. Den andre Jørgen Gundersen på Rønningen med sønnene Gunder og Amund.

 

Anund Sørensen opplot halvparten av gården til Ole Larsen Sundsåsen i 1707 med tillatelse fra Skiens lagmann.

 

I 1711 oppføres to brukere på Langangen. Anund Sørensen med kvinne, 2 barn og en tjenestepike samt Ole Larsen med kvinne, 1 barn og en tjenestepike. Det nevnes også en husmann, Jørgen Gundersen med kvinne og 2 barn.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1660 til ca 1695

 

Erik Lucassen f. ca 1636 var sønn av lensmann Lucas Paulsen på Bjørntvedt. Erik nevnes på Langangen i 1661 og nevnes der også uti 1690 årene. Erik overtok lensmannstillingen etter sin far. Langangen var dermed lensmannsgård en tid. Erik Langangen stod fra 1670 til 1685 som eier av gården Gata i Eidanger. I 1680 stod han som bruker på Gata (Erik Gata) men i 1685 stod han som Erik Langangen. Jeg har ikke noe mer kunnskap om denne Erik.

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1695 til 1722

 

Anund Sørensen f. ca 1660 var gift med Birthe Evensdatter f. ca 1665. Birthe var datter av Even Rolfsen Nordre Lunde. De nevnes som brukere av Langangen fra 1700. Anund overlot halve bygselen i 1707 til Ola Larsen f. ca 1685 og i 1711 var de begge brukere. Anund døde på Langangen i 1722.

 

Barn:

Jøran Anundsdatter f. ca 1696 d. 1772

Erik Anundsen f. ca 1699 d. 1796

Amund Anundsen f. ca 1702 d. 1781

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1707 til 1748

 

Ole Larsen f. ca 1685 fra Sundsåsen giftet seg 1. gang i 1704 med Inger Johannesdatter f. omkring 1700. Ole fikk bygselen på halve Sundsåsen i 1707. Han må ha blitt enkemann ganske fort for i 1707 giftet han seg 2. gang med Ragnhild Pedersdatter f. ca 1676 fra Stulen. Ole døde på Langangen i 1748. Barn som er registrert er trolig fra hans 2. ekteskap.

 

Barn:

Kirsten Olsdatter f. ca 1706 d. 1716

Lars Olsen f. ca 1709 d. 1756

Kirsten Olsdatter f. ca 1710 d. 1716

Inger Olsdatter f. ca 1711 d. 1781

Maren Olsdatter f. 1716

Christopher Olsen f. 1719 d. 1719

Christopher Olsen f. 1722 d. 1725

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1715 til 1781

 

Amund Anundsen f. ca 1702 var sønn av Anund Sørensen Langangen. Han ble utlagt som far til et uekte barn mens han bodde på Langangen i 1720. I 1723 giftet han seg med Eli Nilsdatter f. ca 1695 fra Lanner. Eli døde i 1757 og Amund i 1781. Begge stod da bosatt på Langangrønningen.

 

Amund Anundsen sitt uekte barn:

Eli Amundsdatter f. 1720

 

Amund Anundsen og Eli Nilsdatter sine barn:

Anund Amundsen f. 1724 d. 1758

Nils Amundsen f. 1726 d. 1788

Anders Amundsen f. 1728 d. 1742

Ole Amundsen f. 1730

Hans Amundsen f. 1733

Birthe Amundsdatter f. 1736 d. 1806

Kirsten Amundsdatter f. 1736 d. 1806

Maria Amundsdatter f. 1738

Maria Amundsdatter f. 1740 d. 1740

Karen Amundsdatter f. 1742 d. 1742

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1722 til 1769

 

Erik Anundsen f. ca 1699 var også sønn av Anund Sørensen Langangen. Erik var gifte med Anne Jansdatter f. ca 1699 fra Mørje i Brunlanes. Erik fikk stemålseddel på gården Langangen i 1722. De bodde der livet ut. Anne døde i 1763 og Erik i 1769.

 

Barn:

Mari Eriksdatter f. 1723 d. 1723

Jacob Eriksenf. 1725 d. 1787

Mari Eriksdatter f. 1729

Inger Eriksdatter f. 1733 d. 1806

Berte Eriksdatter f. 1737

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1722 til 1769

 

Erik Anundsen Langangen sin sønn Jacob Eriksen f. 1725 giftet seg i 1764 med Anne Andersdatter f. ca 1743. De bosetter seg på Langangen. Da Anne døde der i 1782 stod det at hun døde på «Langanges eie». Erik døde på Langangen i 1787.

 

Barn:

Anders Jacobsen f. 1766 d. 1789

Anne Jacobsdatter f. 1768

Gunder Jacobsen f. 1769 d. 1770

Maria Jacobsdatter f. 1770 d. 1774

Erik Jacobsen f. 1777 d. 1782

Kirsten Jacobsdatter f. 1780

NN Jacobsdatter f. 1782 d. 1782

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1743 til 1756

 

Lars Olsen f. ca 1709 var sønn av Ole Larsen Langangen. Han giftet seg i 1744 med Guri Nilsdatter f. 1715 fra Hovholt. Lars hadde i 1743 fått bygsel på 3 huder på Langangen. Guri døde på Langangen i 1755 og Lars 1756.

 

Barn:

Birthe Larsdatter f. 1746

Maria Larsdatter f. 1747 d. 1747

Sara Larsdatter f. 1748 d. 1772

Kirsten Larsdatter f. 1751 d. 1814

Maren Larsdatter f. 1754 d. 1754

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1743 til 1756

 

Halvor Olsen f. 1720 fra Nordal giftet seg i 1744 med Gjøran Nilsdatter f. 1721 fra Bakke i Hedrum. De døpte barn på Langangen fra 1759. Halvor Langangen nevnes der med familie i 1762 og de døde begge der i 1763. De gravlegges på samme dagen.

 

Se Nordre Nordal

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1743 til 1779 (Sara til 1795)

 

En Ole Langangen f. omkring 1720 døpte en datter på Langangen i 1752. I 1757 giftet enken Karen Christensdatter f. ca 1735 Langangen seg med Ole Sørensen f. 1737 fra Øvre Lunde. Karen var fra Sletholt i Kjose og jeg tror da hun hadde vært gift med en Ole og hadde kommet til Langangen. Der døpte de et barn i 1752. Denne Ole døde da på Langangen før 1757, da enken giftet seg på nytt. Karen døde på Langangen i 1777 og Ole Sørensen giftet seg 2. gang i 1778 med Sara Christoffersdatter f. 1754 fra Østre Haugene i Brunlanes. Ole døde året etter i 1779. Sara bodde videre på Langangen og døde der i 1795. Ole og Sara fikk ingen barn sammen.

 

Ole Langangens barn med Karen Christensdatter:

Maria Olsdatter f. 1752

 

Ole Sørensens barn med Karen Christensdatter:

Lars Olsen f. 1758 d. 1758

Jacob Olsen f. 1759 d. 1829

Lars Olsen f. 1762 d. 1762

NN Olsen f. 1763

Sara Olsdatter f. 1769 d. 1813

Anne Marie Olsdatter f. 1772

NN Olsen f. 1777 d. 1777

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1767 til ca 1780

 

Ole Gundersen f. ca 1735 giftet seg i november 1759 med Anne Iversdatter f. 1731 fra Nødelandstranden. Ole stod da som Ole Gundersen Auen. I mai 1759 fikk en Ole Gundersen Bassebo et uekte barn. Dette var nok samme Ole Gundersen. Ole og Anne var bosatt på Auen i 1762 men i 1767 og 1772 døpte de barn bosatt på Langangen. I 1782 var de bosatt på Siktesøya. Ole døde i 1791 på Auen og Anne døde i 1792 på Løvøya.

 

Barn:

Nils Olsen f. 1767 d. 1767

Maren Olsdatter f. 1772

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1779 til 1804

 

Jacob Olsen f. 1759 var sønn av Ole Sørensen Langangen. Han giftet seg 1. gang i 1779 med Marie Olsdatter f. 1752 og ble boende på Langangen. Marie kom fra Smekkerød u/Prestegården. Marie døde i 1788 på Langangen og Jacob giftet seg 2. gang i 1788 i Brevik med Anne Sibilla Knudsdatter f. 1755. Hun kom fra Kjølnes i Gjerpen. Anne Sibilla døde allerede året etter og Jacob giftet seg da for 3. gang i 1789 med Anne Jonsdatter f. 1771. Anne var født i Bamble, men bosatt på Oksum. Jacob fikk i 1801 kongeskjøte på gården Langangen og ble da selveier på gården. Jacob og Anne flyttet til Oksum ca 1804. De døde der begge to. Jacob i 1829 og Anne i 1832.

 

Jacob Olsen sine barn med Marie Olsdatter:

Karen Jacobsdatter f. 1780 d. 1780

Ole Jacobsen f. 1782 d. 1789

Karen Jacobsdatter f. 1784 d. 1852

Lars Jacobsen f. 1786 d. 1789

Elen Jacobsdatter f. 1788 d. 1788

 

Familieark

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1780 til 1839

 

Erik Sørensen f. 1753 kom fra Kvelde i Hedrum. Han giftet seg i 1780 med enken etter Ole Sørensen Langangen, Sara Christoffersdatter f. 1754. Han kom da til Langangen. Han var den første selveier på Langangeseter (Oppistua) Bnr. 6 u/Langangen. Sara døde på Langangen i 1795 og Erik giftet seg på 2. gang i Brunlanes i 1794 med Marie Andersdatter f. ca 1779 fra Solum i Brunlanes. Marie døde på Langangen i 1802 og Erik giftet seg for 3. gang i Brunlanes i 1802 med Anne Hansdatter f. 1775 fra Håvalsrød i Brunlanes. Erik døde på Langangen i 1839

 

Erik Sørensen sine barn med Sara Christoffersdatter:

Maren Eriksdatter f. 1780 d. 1857

Christine Eriksdatter f. 1783

Maria Eriksdatter f. 1785 d. 1867

Oline Gurine Eriksdatter f. 1787 d. 1842

Søren Eriksen f. 1790 d. 1868

Christoffer Eriksen f. 1792

Sara Eriksdatter f. 1795 d. 1795

 

Erik Sørensen sine barn med Marie Andersdatter:

Sara Eriksdatter f. 1797 d. 1798

Anders Eriksen f. 1799 d. 1865

NN Eriksen f. 1802 d. 1802

 

Erik Sørensen sine barn med Anne Hansdatter:

Hans Eriksen f. 1803 d. 1863

Jan Eriksen f. 1811 d. 1813

Erik Eriksen f. 1811 d. 1815

Erik Kristoffer Eriksen f. 1816

 

Familieark

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1807

 

Ole Andersen f. 1779 var sønn av Anders Olsen Lønnebakke. Han giftet seg i 1805 med Karen Larsdatter f. 1784 fra Nordre Lunde. De døpte først barn på Lanner før de i 1807 kom til Langangen. Karen døde i 1847 og Ole i 1850.

 

Barn:

Lars Olsen f. 1806 d. 1838

Anders Olsen f. 1808 d. 1890

Amund Olsen f. 1812 d. 1880

 

Familieark

 

 

 

I den siste delen av 1700 tallet hadde Greven i Larvik et "mottakssenter" for trekull ved Langangen gård. Bøndene leverte kull der som ble videresendt på store seilbare lektere. Det må da ha vært et lagerhus for trekull der. Det kan ha vært en del produksjon av kull på gården, men her ble det også levert trekull fra andre steder av sognet. I den forbindelsen nevnes flere personer som hadde tilknytning denne virksomheten. Greven hadde en kullfogd, kullskriver og skogfogd som hadde ansvar for Grevens interesser.

 

 

Bjørn Bækkelund er konservator og seksjonsleder ved Norsk Skogmuseum. Han har jobbet med grevskapets historie.

Han nevner en sak der skogrider Peder Hals i 1770 beklaget seg over at det var vanskelig for ham å overvåke allmuens disposisjoner i skogene samtidig som han måtte betjene grevskapets kullmottak ved Øvaldstrand og Langangen.

Avsnittet det refereres til her er i sin helhet formulert slik:  

«Da jeg befinder at min Nærværelse fornemmelig om Vinteren udfordres, at være Helleraaen, Neflunghavnen og Øerne der omkring hvor Indbyggerne ej alleene practiserer af Skovene saa meget at de til Huus Behov kand bruge, men og kand finde Leilighed til, at begaae den Hugst som de med deres Baader kand bringe til Langesund og Brevig at selge, og jeg om Vintteren for Kulle annammelsen aldeeles ikke kand være fra Landgangen og Øvald Stranden, hvor der behøves ald den opsigt, som et Menniske kand overkommes; Saa har jeg for utilladelig Hugst at hemme, udi de Skove omkring Helleraaen, Nevlunghavn Øerne og Vrange-Sund, aftalt med Thomas Bagge, som har tient en Tiid ved Fritzøe Jernverk og Barkevigen i Lang tiid, og nu opholder sig der i Nærheden at hand vil paatage sig, at have tilbørlig opsigt med ovebmelte Stæder og Skove paa Brunlaugnæss, hvorfor jeg af min Skov Rider Løn vil give ham aarlig 20rd, men da det vel er noget lidet for ham til ophold og Klæder, saa beder baade jeg og hand, at Velædle Hr Ober Inspecteur vilde beviise os den Godhed, dette viidere underdanigst at forestille, det Høye Grevelige Naadige Herskab om at bemelte Thomas Bagge, maae blive antaget og hand maatte beviises nogen viidere Naade, af et lidget aarligt Tillæg. Hvilket vilde animere ham det til at bruge dets bedre opsigt og Paapasselighed, jeg tviler icke paa, at hand jo skal blive det Høye og Naadige Herskab een troe Tiener.»

 

Han har også transkribert et brev fra 1791 der det foreslås å lokalisere en egen skogrider ved Langangen: 

«… Ved denne Forandring maatte da een plasseres i Clausens Stæd, som Skov Rider og Kulle Skriver i Landgangen, hvortil ieg tør proponere Fencker, som et ædruelig, sadt, stille og troet Menneske.»  (Brev fra revisor P. Ostenfeldt til overinspektør N.B. Bendz, 4. juni 1791, Larvik grevskap, kontor, 05, brev vedkommende grevskapets administrasjon, Rekke IV, eske 3, 1762-1796]. Jeg mener å huske at Clausen inntil da hadde hatt base i Brunlanes. Denne Fencker [håper jeg har stavet navnet riktig] kan jeg ikke huske å ha lest mer om, så jeg er ikke sikker på om ansettelsen ble realisert.

Han viser i mailen også til revisor P. C. Branths store gjennomgang av skogressursene i grevens cirkumferensområde fra 1758 daterer kullmottaket ved Langangen slik: 

"udi næste Aar 1753 er oprettet et Kulle Huus ved Landgangen, da og een Kulle Leverance af Bierchedalen, Bergs Bøygden, Marchene og af Ouen, Bierch Øe, Sigtesøe, Haa-Øen, og Saga udi Edanger tog sin Begyndelse, og tilligemed Leverance til samme Kulle Huus fra eendeel Gaarder paa Væstre Side af Faris Bøygden i Grevskabet, af anseelige Qvantiteter fra 1 000 til 2 000 Læster Aarlig Continuerer til bemelte Mars ovns fornødenhed." (Larvik grevskaps arkiv, "30 Saugbruket, Overleverings- og synsforretninger", SAKO/A-1056/F/Fl/Flg/L0006/0001). 

 

Det samme dokumentet bekrefter at kulleveransene som ble levert dit skulle videre til masovnen i Barkevik. 


I et udatert utkast til instruks for overskogrider Henrich Vogth nevnes flere kullmottak: 

"l…. igeledes undersøger han i hvad Forskiæl der maatte være i Besværligheden for Bønderne ved Kulle Veedens Anskaffelse og Kullenes Brænding, samt og til hvilcket af fornævnte samt Landgangens, Øhrevalds Strandens og Bamle Kulle Pladser enhvers Kulle Leverance maatte befindes at kunde ske best og beleyligst" (Larvik grevskap, personalforvaltning, 12 pakkesaker, rekke V, eske 4 "Tømmerfogder m.v. 1721-1822" (SAKO/P-1056/P/Pb/Pbe/L0004)

 

 

Fam.12

 

Bosatt her rundt 1765

 

Anders Hansen f. omkring 1735 er den ene vi finner. Han nevnes som ”kullfogd” i 1765 i forbindelse med at han døpte et barn. Han var gift med Molle Holm f. omkring 1723.

 

Barn:

Live Andersdatter f. 1765

 

Familieark

 

 

Fam.13

 

Bosatt her rundt 1770

 

Den neste vi finner var Petter Hals f. omkring 1730. Petter nevnes som kullskriver og skogfogd. Hans kones navn var Anne Elisabeth f. omkring 1730. De nevnes der ved dåp og død av barn fra 1767 til 1772.

 

Barn:

Cille Margrethe Pettersdatter Hals f. 1767

Anne Elisabeth Pettersdatter Hals f. 1769

Hendrica Pettersdatter Hals f. 1771 d. 1772

 

Familieark

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra rundt 1770 til 1805

 

Den tredje som nevnes med tilknytning til kulldriften var Nicolay Clausen f. ca 1741. Han ble nevnt som ”Kullskriver” og ”Skogridder”. Nicolay var 1. gang gift i 1774 i Eidanger med Maren Larsdatter f. ca 1745. Hun døde på Langangen i 1789. Nicolay giftet seg så 2. gang i 1796 med Elisabeth Sophia Viborg f. 1760. Hun var datter av Tollfunksjonær Samuel Wiborg i Langesund. Nicolay døde på Langangen i 1804 og Elisabeth Sophia giftet seg 2. gang i Eidanger i 1805 med Skovrider Henrich Frohm f. omkring 1760. Dette var den siste av disse rundt kulldriften som satte spor etter seg i kirkebøkene.

 

 

Nicolay Clausen sine barn med Maren Larsdatter:

Christine Margrethe Clausen f. 1774 d. 1803

Augusta Sophia Clausen f. 1776 d. 1776

Augusta Sophia Clausen f. 1777 d. 1781

Andreas Brag Clausen f. 1779 d. 1780

 

Nicolay Clausen sine barn med Elisabeth Sophia Viborg:

Jacob Clausen f. 1796 d. 1796

Maren Clausen f. 1796 d. 1796

Helene Margrete Clausen f. 1798

Karen Jacobine Clausen f. 1799

 

Familieark

 

 

 

 

Husmenn

 

 

Lønnebakke lå under Langangen. Se egen presentasjon av denne gården.

 

 

 

 

Bjørnerud

 

2 øresbol i "Biarnarudi" tilhørte for øvrig "Eidanger prestebol" omkring 1400 ifølge biskop Øysteins jordebok.

 

I 1664 nevnes også Bjørnerud som en del av Eidanger kirkes prestebord.

Ellers findis i de gamble Jorde Register, Jblant Præsteboelens breffve, disse Effterschreffne Pladtzer, som ieg och mine formend i lang tid iche haffver fuldt, Nemblig: Biørnerud schylder 2 Ørisboel.

 

Ut fra dette har den ligget øde i lang tid.

 

Under fortidsminner i Eidanger bak i Eidanger bygdebok bind 1 står under Langangen Bruksnummer 7 og 9 nevnt om en hustuft.

"Lokalitetsnavnet på denne hustuften er Bjørnarrud. Den ligger cirka 350 meter nord-nordøst for Bjørndalstjørna. Selve hustuften er markert med en steinhaug i hvert hjørn. Tuften har en grunnflate på 9 meter ganger 7 meter".

 

Harald Hals skriver i Eidanger bygdehistorie bind 1 side 157:

I strøket omkring Langangen og Nøklegård ble det ryddet noen mindre gårder som nå er forsvunnet. De het ifølge gamle kilder, Awaldzase, Biarnarud, osv. Her nevner han plassen Bjørnrud nær Langangen

 

Fra tidlig på 1700 tallet og frem til ca midt på 1700 tallet nevnes igjen plassen Bjørnerud. Den har trolig ligget øde i lang tid og blitt tatt opp igjen. Det var trolig denne plassen en ser restene av som nevnt over.

 

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra ca 1714 til 1730 (Konen Helge til 1742)

 

Ole Eriksen f. ca 1645 nevnes på Studsrød i 1706. Han var gift med Elen Jensdatter f. ca 1637. I 1711 var det nok de som ble nevnt som husmenn under Rørarød og i 1714 døde konen, Elen Jensdatter, på Bjørnerud. Ole giftet seg 2. gang i 1714 med Helge Gundersdatter f. ca 1658. Ole døde på Bjørnerud i 1730 og konen Helge døde der i 1742. Fra 1738 nevnes deres sønn Erik på Bjørnerud.

 

Barn:

Erik Olsen f. ca 1680 d. 1742

Ole Olsen f. ca 1690

 

Familieark

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1738 til 1742 

 

Sønnen Ole nevnes som Ole Eriksen Bjørnerud da han giftet seg i 1764. Det er usikkert hvor lenge noen fra denne familien bodde her.

 

Erik Olsen f. ca 1680 var gift med Anne Eriksdatter f. omkring 1680. De var bosatt på Stridsklev. Anne Eriksdatter døde før 1731 før da giftet Erik seg for 2. gang med Anne Torkildsdatter f. ca 1700. 

 

Erik Olsen og Anne Eriksdatter sine barn:

Elen Eriksdatter f. ca 1707 d. 1782

Maren Eriksdatter f. 1716 d. 1762

Nils Eriksen f. 1717 d. 1740

Anne Eriksdatter f. 1720 d. 1796

Nils Eriksen f. 1722 d. 1765

Lars Eriksen f. 1724 d. 1726

 

Erik Olsen og Anne Torkildsdatter sine barn: 

Anne Eriksdatter f. ca 1730 d. 1801

Ole Eriksen f. 1735 d. 1801

Berte Eriksdatter f. 1738 d. 1739

Maren Eriksdatter f. 1740 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

 

Rønningen

Den kan ha ligget i området der gården Lysnes ligger i dag. Området ut mot de gamle butikkene (torvet) i Langangen kalles i dag ”Rønningen”.

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1734

 

Jørgen Gundersen f. ca 1657 var gift med Kari Anundsdatter f. ca 1668. De nevnes på husmannsplassen Rønningen under Langangen. Kari døde der i 1725 og Jørgen giftet seg på nytt i 1731 med Anne Olsdatter f. ca 1672. Jørgen døde i 1734 og Anne i 1742. Det er ikke registret barn av Jørgen og Anne.

 

Barn:

Marthe Jørgensdatter f. ca 1699

Gunder Jørgensen f. ca 1703 d. 1755

Amund Jørgensen f. ca 1705

Emmerense Jørgensdatter f. ca 1711

Simen Jørgensen f. 1712

 

Familieark

 

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1762 til 1784

 

Ingebret Hansen f. 1736 var sønn av Hans Olsen Kjendalen. Han giftet seg i 1758 med Margit Arvesdatter f. ca 1729. De døpte barn på Ås eie i 1758 og på Gunneklev i 1761. Fra 1762 var de bosatt på Langangrønningen. Margit døde der i 1781 og Ingebret i 1784.

 

Barn:

Hans Ingebretsen f. 1758

Arve Ingebretsen f. 1761 d. 1830

Jacob Ingebretsen f. 1764 d. 1773

Ingeborg Ingebretsdatter f. 1766

Kirsten Ingebretsdatter f. 1769

Ole Ingebretsen f. 1772 d. 1850

 

Familieark

 

 

Bosatt her til 1781

 

Amund Anundsen f. ca 1702 nevnes over her som bosatt på Langangen fra 1715 til 1781. Han døde på Langangrønningen så han hadde nok bodd der en periode. Han døpte barn på Langangen stod det, men i 1726 benevnes han som Langangrønningen. De har trolig bodd der en tid. Både sønnen Nils og datteren Birthe, nevnt under her, bodde en liten tid på Langangrønningen etter at de giftet seg. Trolig hos foreldrene.

 

Se Amund Anundsen lenger oppe på siden

 

 

Bosatt her i 1782

 

Det er i 1782 nevnt en Anders på en plass under Langangen med 3 barn, 1 i tjeneste. Samt far og mor. Er dette den overnevnte Kullfogd Anders Hansen f. ca 1735 eller er det en annen?

 

 

Bosatt her i 1753 til ca 1755

 

Nils Amundsen f. 1726 var sønn av den overnevnte Amund Anundsen. Nils giftet seg i 1753 med Maria Nilsdatter f. 1734 fra Hovholt. De døpte barn bosatt på Langangrønningen i 1753 og 1754. Fra 1756 var de bosatt på Kvestad. De kan jo da ha bodd hos hans far og mor?

 

Se Kvestad

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra ca 1750 til ca 1760

 

Torger Sivertsen f. ca 1727 var sønn av Sivert Torgersen Bakke. Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1749 med Inger Olsdatter f. 1721. De døpte barn i Gjerpen i 1748 og 1750. De har så flyttet til Langangen og døpte barn der frem til 1758. Fra 1760 var de tilbake i Gjerpen og fra 1764 finner en dem på Ramsåsen. Inger døde der i 1782 og Torger giftet seg 2. gang i 1782 med enken på Solli i Eidanger, Berthe Iversdatter f. 1732. Hun døde i 1789 og Torger giftet seg samme året med Marthe Knudsdatter f. 1759.

 

Torger Sivertsens barn med Inger Olsdatter:

Ole Torgersen f. 1748 d. 1748

Kirsten Torgersdatter f. 1750

Ole Torgersen f. ca 1751 d. 1755

Anders Torgersen f. 1754 d. 1754

Ole Torgersen f. 1755 d. 1761

Sivert Torgersen f. 1757 d. 1774

Anders Torgersen f. 1760

Helvig Torgersen f. 1762 d. 1763

Ole Torgersen f. 1764 d. 1764

Hans Torgersen f. 1768

 

Torger Sivertsens barn med Marthe Knudsdatter:

Berthe Torgersdatter f. 1790

Inger Marie Torgersdatter f. 1793 d. 1840

Anne Marie Torgersdatter f. 1797 d. 1885

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1762

 

Jon Arnesen f. ca 1736 var 1. gang gift med Birthe Amundsdatter f. 1736. Birthe var også datter av overnevnte Amund Anundsen. De nevnes på Langangrønningen i 1762. Har ikke funnet giftemålet deres men de har bodd hos hennes foreldre etter at de giftet seg og flyttet videre.

 

Se Oklungen

 

 

Fam.20

 

Bosatt her fra 1779

 

Hans Ingebretsen f. 1758 var sønn av Ingebret Hansen Langangrønningen. Han giftet seg i 1779 med Dorte Marie Evensdatter f. 1752 fra Øvaldåsen. De var bosatt på en plass under Langangen, trolig Langangrønningen. Dorthe nevnes som enke og ”inderst” på Langangen i 1801.

 

Barn:

Jacob Hansen f. 1779

Maren Kirstine Hansdatter f. 1781 d. 1781

Kirsten Hansdatter f. 1782

Ingebret Hansen f. 1785

Even Hansen f. ca 1787 d. 1789

Margrethe Hansdatter f. 1790 d. 1861

Maren Hansdatter f. 1790

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1787

 

Lars Larsen f. 1749 fra Buer giftet seg i 1773 med Ellen Olsdatter f. 1746 fra Smekkerød. De bodde på Buer, men fra 1787 var de bosatt på og døpte barn bosatt på Langangrønningen. De bodde der også i 1801. De kom siden til Skabeklev der de var husmenn. De døde der begge to.

 

Se Buer

 

 

Fam.21

 

Bosatt her i 1790

 

Hans Olsen f. omkring 1760 og Anne Jørgensdatter f. omkring 1760 giftet seg i Bamble 1787. De døpte et barn i Brevik i 1787 og kom så til Langangrønningen og døpte et barn der i 1790.

 

Barn:

Live Kirstine Hansdatter f. 1787

Olse Hansen f. 1790

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1801

 

Christoffer Jacobsen f. 1776 på Torsrød i Brunlanes. Han kom til sin tante, Sara Jacobsdatter, på Langangen etter at hans foreldre døde. Christoffer giftet seg i 1801 med Anne Helene Hansdatter f. 1778. De ble boende på Langangen til de hadde døpt et barn der i 1801. De kom etter dette til Sundsåsen.

 

Se Sundsåsen

 

 

Bosatt her i 1803

 

Anne Larsdatter f. 1775 var datter av den over nevnte Lars Larsen f. 1749. Hun giftet seg i 1803 med Knud Gautesen f. 1773. De døpte et barn samme år på Langangen før de flyttet til Brevik

 

 

 

Andre som ble nevnt på Langangen:

 

 

Fam.22

 

Maren Johannesdatter f. omkring 1780 kom fra Langangen da hun giftet seg i 1809 med Arve Olsen f. omkring 1640 nevnes i sjøinnrullingen i 1665 som bosatt på Langangen.

 

 

Fam.24

 

Jacob Carlsen f. ca 1756 kom fra Langangen da han forlovet seg i Brunlanes i 1776.

 

 

Fam.25

 

Marie Elisabeth Hansdatter f. ca 1783 var i tjeneste hos Nicolay Clausen på Langangen i 1801.

 

 

Abraham Jensen f. ca 1779 var i tjeneste på Langangen i 1801. Han ble siden gift og nevnes på Ørstvedt.

 

 

Fam.26

 

Lars Iversen født ca 1779 var bosatt hos Jacob Olsen på Langangen i 1801.

 

 

Fam.27

 

Halvor Nilsen f. omkring 1765 ble konfirmert i Eidanger i 1800 bosatt på Langangen.

 

 

Fam.28

 

Christi Andersdatter f. omkring 1740 nevnes i kirkeboken for Eidanger i 1776 som barn til et uekte barn som ble forløst på Ragnhildrød i Kvelde før jul i 1775. Hun ble i april 1776 nevnt i tjeneste på Langangen i Eidanger.

 

 

Anne Larsdatter f. ca 1764 ble konfirmert i 1780 bosatt på Langangen som "Anne Larsdatter p. Langangen 16". Hun kan ha vært datter av Lars Larsen på Nordre Tveten.

 

 

Fam.29

 

Nils Villumsen f. ca 1690 nevnes på Langangen under sjølegden i 1706.

 

 

Fam.30

 

Karen Nilsdatter f. ca 1706 var 19 år og tjenestepike på Langangen i 1725.

 

 

Johannes Jonsen f. ca 1711 var tjenestegutt på Langangen i 1725. Han nevnes under sin far, Jon Arnesen, på Sundsåsen.

 

 

Lars Pedersen f. ca 1685 nevnes på Langangen i 1725 og døde nok der i 1741. Han nevnes på Halvarp.

 

 

Fam.31

 

Inger Borgarsdatter født ca 1729 døde i 1744 bosatt på Langangen.

 

 

Isach Evensen f. 1763 ble konfirmert i 1782 bosatt på Langangen og døde der i 1783. Han nevnes under sin far, Even Olsen, på Åsen u/Prestegården.

 

 

Fam.32

 

Christopher Jonsen f. ca 1756 døde på Langangen i 1773.

 

 

Fam.33

 

Jacob Andersen f. ca 1755 døde på Langangen i 1774.

 

 

Jacob Olsen f. 1777 døde på Langangen i 1799. Han nevnes under sin far, Ole Halvorsen, på Sundsåsen.

 

 

Fam.34

 

Iver Christensen f. ca 1757 druknet i 1786 bosatt på Langangen.

 

 

Fam.35

 

Ole Knudsen f. ca 1759 døde i 1788 bosatt på Langangen.

 

 

14.04.1796 ble "en gl. Betler kone fra Kongsberg død paa Langangen ca 70 aar" gravlagt i Eidanger.

 

 

Fam.36

 

Ole Andersen f. ca 1763 var soldat og døde i 1800 bosatt på Langangen.

 

 

 

Andre husmenn og festere

 

En del av de som bodde under Langangen var trolig arbeidere involvert i kullbrenningen som må ha hatt en viss størrelse på gården.

 

 

 

Fam.37

 

Bosatt her i 1706

 

Anders Erichsen f. ca 1680 nevnes som husmann under Langangen i sjølegden av 1706. Han hadde i 1703 giftet seg med Anne Evensdatter f. omkring 1670 fra Nordre Lunde.

 

Familieark

 

 

Fam.38

 

Bosatt her fra 1779 til 1809

 

Daniel Larsen f. ca 1741 giftet seg i Brevik i 1774 med Sophie Abrahamsdatter f. 1744 fra Labbelot u/Ødegården. De døpte barn i Brevik frem til 1778 men fra 1779 var de bosatt på Langangen. Sophie døde på en plass under Langangen i 1784. Daniel giftet seg på nytt i 1785 med Maren Eriksdatter Bjørnerød f. 1740. Daniel døde på Langangen i 1808 og Maren i 1809. Daniel og Maren hadde ingen barn sammen.

 

Daniel Larsen og Sophie Abrahamsdatter sine barn:

Abraham Danielsen f. 1775 d. 1775

Lars Danielsen f. 1776 d. 1778

Karen Danielsdatter f. 1778 d. 1778

Abraham Danielsen f. 1779 d. 1779

Lars Danielsen f. 1781

 

Familieark

 

 

Fam.39

 

Bosatt her fra 1788 til 1830

 

Arve Ingebretsen f. 1761 var sønn av Ingebret Hansen Langangrønningen. Han giftet seg i Stavern i 1784 med Birthe Nilsdatter f. ca 1759. Arve var da soldat. De døpte et barn i Stavern i 1785, et i Brevik i 1786 før de i 1788 døpte barn bosatt på Langangen. De bodde der i 1801 som husmenn uten jord.

 

Barn:

Ingebret Arvesen f. 1785 d. 1866

Anne Margrethe Arvesdatter f. 1786

Marthe Arvesdatter f. 1788 d. 1789

Anne Arvesdatter f. 1790

Marthe Arvesdatter f. 1792

Kirsten Arvesdatter f. 1794 d. 1801

Maren Arvesdatter f. 1796 d. 1800

Karen Marie Arvesdatter f. 1798

Ellen Arvesdatter f. ca 1799 d. 1803

Nils Arvesen f. 1802 d. 1880

 

Familieark

 

 

Fam.40

 

Bosatt her fra 1793

 

Søren Frantsen f. 1769 på Sletholt i Kjose kom fra Sky i Brunlanes da han i Eidanger i 1793 giftet seg med Margrethe Christensdatter f. 1768 fra Langangen. Hun kom med sine foreldre fra Ytterbø i Lunde i Telemark til en plass (Saga) under Bassebo i Eidanger. Søren og Margrethe døpte barn på Langangen i 1793, på Bassebo fra 1794 til 1797 og på Nøklegård i 1801. Der nevnes de som husmenn i 1801 tellingen. Fra 1804 var de tilbake på Langangen.

 

Barn:

Frants Sørensen f. 1793 d. 1793

Frants Sørensen f. 1794

Anne Christine Sørensdatter f. 1797 d. 1860

Ole Sørensen f. 1801 d. 1868

Maren Sørensdatter f. 1804

Amund Sørensen f. 1807

 

Familieark

 

 

Fam.41

 

Bosatt her fra 1797

 

Ole Ingebretsen f. 1772 var sønn av Ingebret Hansen Langangrønningen. Han giftet seg Brunlanes i 1797 med Else Olsdatter f. 1775. Hun kom fra Solum da de gifte seg. Hennes foreldre bodde på Hobek Nedre. De bosatte seg på en plass under Langangen og nevnes der i 1801 som husmenn uten jord.

 

Barn:

Anne Margrethe Olsdatter f. 1797 d. 1876

Ingebret Olsen f. 1800 d. 1868

Ole Olsen f. 1803 d. 1814

Hans Olsen f. 1807 d. 1807

Hans Olsen f. 1808 d. 1856

Jon Olsen f. 1812 d. 1812

Maren Marie Olsdatter f. 1813 d. 1893

Oline Olsdatter f. 1817 d. 1874

 

Familieark

 

 

Fam.42

 

Bosatt her i 1803

 

Gullich Helgesen f. ca 1783 giftet seg i Hedrum i 1798 med Åse Andersdatter f. ca 1769. De døpte barn bosatt på Odberg i Hedrum i 1796 og 1800. Fra 1803 døpte barn bosatt på Langangen. Gullich døde der i 1738 og Åse i 1839.

 

Barn:

Helvig Gullichsdatter f. 1796 d. 1858

Anders Gullichsen f. 1800

Ellen Gullichsdatter f. 1803 d. 1893

Mathias Gullichsen f. 1806 d. 1867

 

Familieark