| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SUNDSÅSEN I


 

 

Jon Arnesen f. ca 1666 og Marthe Gundersdatter f. ca 1666 sin familie

 

 

 

Jon Arnesen, f. ca 1666,[1] d. før 1720.

Jon var trolig bror av Ingevald Arnesen Slevolden. Ingvald var fadder for hans barn. Ei Pernille Arnesdatter døpte uekte barn med i 1725 og 1726. Ingevald ble brukt som fadder. Trolig en søster.

 

Jon giftet seg i 1697:

Den 15. Aug. 1697, Despons. her i Eid. Jon Arnessen og Marthe Gunnersd.

 

En finner Jon Arnesen på plassen Grinnen under Sundsåsen i Sjølegden for Bragernes av 1706. Han har da en sønn Abraham 7 år gammel. Jon er selv 40 år.

 

Jon Arnesen nevnes også som husmann på Grinnen under Sundsåsen i 1711.

 

 

Gift 1697 i Eidanger kirke,[2],[3] med[4] Marthe Gundersdatter, f. ca 1666,[5] d. 1743 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[6] gravlagt 09.11.1743 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Marthe:

Marthe ble enke og giftet seg på nytt med Ole Larsen f. ca 1685 i 1720. De bodde videre på gården. Hun fikk ingen barn med Ole.

 

Trol. 2/2-1720 i Eid.

Olle Laerssøn, med Martha Gundersd. Grinen. Sæddel fra Capitaien Holmboe.

Caut: Hans Gunderssøn Hallevarp og Anund Søfvrenssøn Landgangen.

 

En finner henne på Grinna under Sundsåsen min sin andre ektemann i 1725:

En Huusmandsplads Kaldet Grine (Grinna) bruges af Olle Larsøn gl. 40 aar, tiener for Soldat, er Gift med Marte Gundersdatter gl. 59 aar, har en Stifsøn Arne Jonsøn gl. 9 aar, noch en Stifsønn Abraham Jonsøn gl. 29 aar, har tient for Soldat, gift med Marie Amundsdatter gl. 30 aar, tiener for Anders Olsøn paa Halfvarp for half aarslønn. Det andet halfaar søger hvor hand kand tiene sit brød.

Pladsen kand føde 1 koe.

 

Hans Gundersen Hallevarp ble nevnt som fadder til Nils Jensen Kokkersvold sitt første barn som han døpte bosatt på Sundsåsen i 1718. Han var der fadder sammen med Marte Gundersdatter Grinnen og var trolig hennes bror.

 

Hun gravlegges som "Enken Marte Gundersdatter Grina 74 aar".

 

 

Marthe giftet seg 2. gang i 1720 i Eidanger kirke,[8] med Ole Larsen, f. ca 1685,[9] d. 1735 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[10] gravlagt 20.12.1735 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Ole:

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Sundsåsen 1 ½ hud
- En humann Ole Larsen 44 aar som gar 2 stesønner, Johannes Jonsen 14 aar, Arne Jonsen 10 aar

 

Disse stebarna, Johannes og Arne, er da sønner til Jon Arnesen og Marthe Gundersdatter. Samt denne Abraham fra 1725.

 

Han gravlegges som "Ole Larsøn Grinnen 43 aar".

 

 

I.    Abraham Jonsen, f. ca 1696.[12]

      

       Han er nevnt men sin far på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger i Sjølegden for Bragernes i 1706. Han er da 7 år gammel. Han er nevnt på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger i 1720 årene

 

      

       Gift 12.09.1725 i Eidanger kirke,[13] med[14] Maren Amundsdatter, f. ca 1695 på Buer i Eidanger,[15] (datter av Amund Nilsen og Gunhild Nilsdatter).

      

       Se Grinna denne gården

      

 

      

II.   Arne Jonsen, f. ca 1708 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[16] d. 1715 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[17] gravlagt 07.04.1715 på Eidanger kirkegård.[18]

      

     Gravlagt som "Joen Grindens 2 barn: Arne 7 aar 9 maaneder 7 dager, Maren 1 aar 3 dager".

 

      

 

III. Johannes Jonsen, f. ca 1711,4 d. 1756 i Brevik, gravlagt 03.06.1756 på Brevik kirkegård.[i]

      

       Han nevnes som stesønn for sin mors nye mann på Langangen i en oversikt over sjømilitære i 1726.

      

       Han var tjenestegutt på Langangen i 1725:

       Landgangen

       Skylder 6 Huuder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 3de Bønder Nafnlig Amun Anonsøn 1 ½ Huud, Erich Anonsøn 1 ½ Huud, Ole Larsøn 3 Huuder.

       Amun Anonsøn gl. 27 aar, enroullered, gift med Elen Nielsdatter gl. 30 aar, har en Søn Anon Amundsøn gl. 1 ½ aar, 1 Tienistedreng Amun Jørgensøn gl. 17 aar, enroullered, tiener for half aarsløn, 1 Tienistepige Immerentze Hansdatter gl. 14 aar, Tiener for half aarsløn. En liden Dreng Olle Hansøn gl. 13 aar, tiener foruden løn.

      

       Erich Anonsøn gl. 30 aar, Enroullered, gift med Anne Jansdatter gl. 29 aar, har en Søn Jacob Erichsøn gl. 20 uger, En liden Tienistedreng Johannes Jonsøn gl. 14 aar, tiener foruden løn.

      

       Ole Larsøn gl. 43 aar, iche tient, er iche frisk, gift med Ragnild Pedersdatter gl. 49 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 16 aar enroullered, 2de døttre Inger Olsdatter gl. 13 aar, Maren Olsdatter gl. 9 aar, 1 Tienistedreng Lars Pedersøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, tiener for aarsløn, 1 tienistepige Karen Nielsdatter gl. 19 aar, tiener for aarsløn, har hieme udj Tønsberg Sogn under Laurwigen Grefskab.

      

       Han gifter seg i Brevik i 1743:

      

       Brevik: trolovet 24.07.1743, viet 11.10.1743

       Johannes Jonsen og Karen Cornelisdatter

       Caut.: Malling, Christen Hansen.

      

       Gravlagt som "Johannes Joensen Grena 48 aar gl. ". Betyr nok Johannes Joensen Grinna.

      

       1756 4/7     Protokoll 4 s. 481

       Brevik, Sætret

      Johannes Jonsen +              

                   Barn:

                   1.  Karen Kierstine Johannesdtr.

       Brt. 94 - 2 - 15

       Nt. 80 - 1 - 23.

 

      

       Gift 11.10.1743 i Brevik kirke,[ii] med Karen Corneliusdatter, f. ca 1705,[iii] d. 1755 i Brevik, gravlagt 17.01.1755 på Brevik kirkegård.[iv]

      

       Karen:

       Gravlagt som "Johannes Joensens kone Karen Corneliusdatter 50 aar gl.".

      

       1755 3/2    Protokoll 4 s. 456

        Brevik, Sætret

        Karen Korneliusdtr. +   e.m. Johannes Jonsen

                   Barn:

                   1.  Karen Kierstine Johannesdtr., 11 år

       Brt. 85 - 0 - 20

       Nt. 54 - 2 - 7

       Boet eier hus i Brevik

      

 

       A.   Karen Christine Johannesdatter, f. 1745 i Brevik, døpt 31.01.1745 i Brevik kirke,[v] d. 1809 i Brevik, gravlagt 22.06.1809 på Brevik kirkegård.[vi]

            

             Johannes Jansens Pigebr. Karen Christine

             baaren af Berthe Anders Nielsens, Berthe Christensdatter, mandfaddere: Christen Hansen, Johannes Danielsen

            

             Brevik 1762:

             Nr 3

             Mand og hustru: Kittil Hansen og kone, manden ude med Manals Skib

             Børn over 12 aar: Anniken Kittilsdatter, Maren Kittilsdatter

             Piiger over 12 aar: Karen Kistine Johannisdatter

             Andre hos sig havende folk: 1. Andreas Holm Skrædder og kone,

             2. Friderik Pandorph

             De uformuende: Anders Tromp og kone, gamle og udarmede,

             Deres Datter Ingeborg Andersdatter, ejer intet

 

             Gravlagt som "Pigen Karen Kirstine Johannesdatter 75 aar".

 

      

 

IV. Maren Jonsdatter, f. 1714 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[19] døpt 28.02.1714 i Eidanger kirke,[20] d. 1715 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[21] gravlagt 07.04.1715 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Joen Arnesen Grinden og Marthe Gundersdatter - Maren

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Karen Ommundsdatter Rødningen, Maren Andersdatter Wiersdahlen, mandfaddere: Ingvald Arnesen Slevolden, Niels Nielsen Lander, Claus Findsen Slevolden.

      

       Gravlagt som "Joen Grindens 2 barn: Arne 7 aar 9 maaneder 7 dager, Maren 1 aar 3 dager".

 

 

 

V.   Arne Jonsen, f. 1716 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[23] døpt 04.10.1716 i Eidanger kirke.[24]

      

       Joen Arnesen Grinden og Marthe (Gundersdatter JO) - Arne

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallvarp, assist: (Det er så et opphold med faddere som ikke har blitt ført. JO), mandfaddere: Anund Landgangen, Lauridts Pedersen.

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[15]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[18]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 6.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[22]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 12.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[ii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[iii]  Alder ved død.

[iv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[v]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[vi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.