| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Ole Andersen f. 1779 og Karen Larsdatter f. 1784 sin familie

 

 

 

Ole Andersen, f. 1779 på Lønnebakke i Eidanger,[1] døpt 24.10.1779 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[3] død 18.11.1850 på Langangen i Eidanger,[i] gravlagt 26.11.1850 på Eidanger kirkegård.[ii]

Han var sønn av Anders Olsen Lønnebakke.

 

Anders Olsen Lønnebacche og k. Maria Jonsdtr. - Ole

Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Anne Andersdtr. Nøchlegaard 3. Nils Olsen ibid 4. Anun Olsen ibid 5. Anders Jonsen Solum.

 

Konfirmert som "Ole Andersen Lønnebakke 15".

 

Ole var nok godt bemidlet gjennom sin far. Han kjøpte i 1802 gården Nøklegård, men familien bodde aldri der. Gården ble drevet av leilendinger og husmenn.

 

Anno 16.01.1802 – Mermeldte Christopher Mogensen Nøglegaards skiøde til Ole Andersen Lønnebachen paa halvdelen af grd. Nøglegaard, som han har tilkiøbt sig af Hs. Maje’stet Kongen skyldende 1 hud. hvilken halvdel ½ hud er solgt for 920 rd. (dags dato)

 

Anno 26.06.1802 – Christopher Nøglegaards skiøde til Ole Andersen Lønnebakken paa ½ hud i grd. Nøglegaard for 950 rd. (dat. 22.06.d.a.)

 

Han kjøpte i 1803 en del av Lanner:

Anno 14.06.1804 – Knud Olsen Lønnebakkens skiøde til Ole Andersen paa 1 hud i grd. Lanner for 2013 rd. (dat. 28.12.1803)

 

Han giftet seg i 1805.

 

Copul. 10.10.1805 i Eid.

Ole Andersen Lønnebakke og pigen Karen Larsdatter Tveten.

Caut: Lensmand Hans Andersen og Amund Larsen Tveten.

 

Bosatt på Lanner, senere på Langangen. 

 

Han fikk skjøte på 2 1/2 hud i Langangen i 1807 av Jacob Olssøn for 4000 rdlr.:

 

Anno 11.06.1807 - Jacob Olsens skiøde til Ole Andersen Lanner paa 2 1/2 hud i Landgangen for 4000 rd. (dat. 31.01.1807)

 

Anno 11.06.1807 - Forening imellom skovridder Frahm og Ole Andersen Lanner hvorved denne forpagter til hun 2'de Løkker paa Landgangen m.m. samt betalt han 160 rd. hvorimod skovridder Frahm renoncerer paa den handel som var sked imellom hand og Jacob Olsen angaaende 2 1/2 hud i Landgangen (dat. 01.05.1807)

 

Gravlagt som "Ole Andersen 72 år - Gaardmand - Langangen".

 

 

Gift 10.10.1805 i Eidanger kirke,[4] med Karen Larsdatter, f. 1784 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[5] (datter av Lars Amundsen og Inger Nilsdatter), døpt 28.11.1784 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,[7] død 16.12.1847 på Langangen i Eidanger,4 gravlagt 23.12.1847 på Eidanger kirkegård.5

 

Karen:

Lars Amunsen Gusfred og k. Inger Nilsdtr. - Karen

Faddere: 1. Karen Andersdtr. Sillien 2. Birte Andersdtr. Rødningen 3. Lensmand Nils Amunsen 4. Amun Olsen Lillegaard 5. Michel Sadelmager paa Gusfred.

 

Konfirmert som "Karen Larsdatter Waller 14".

 

Gravlagt som "Karen Larsdatter 64 år - Gift kone - Langangen".

 

 

 

I.    Lars Olsen, f. 1806 på Lanner i Eidanger,[8] døpt 29.06.1806 i Eidanger kirke,[9] død 02.04.1838 på Langangen i Eidanger,9 gravlagt 10.04.1838 på Eidanger kirkegård.5

      

       Ole Andersen Lanner og Karen Larsdatter - Lars

       Faddere: Margrethe Knudsdtr. Qvæstad, Maren Christine Anundsdtr. Wiersdalen, Amund Nilsen Lillegaarden, Elias Jacobsen Stulen,

       Amund Larsen Tveten, Lars Hansen ibid.

      

       Bosatt på Lanner i Eidanger sammen med konen Inger.

 

       Gravlagt som "Lars Olsen 32 år - Gaardbruger - Langangen".

 

      

       Gift 1834,[10] med Inger Nilsdatter, f. 10.10.1813 på Nøklegård i Eidanger,[11] (datter av Nils Anunsen og Katrine Nilsdatter), døpt 24.10.1813 i Eidanger kirke,[12] d. 1887.[13]

      

       Inger:

       Niels Amundsen Nøglegaard og Cathrine Nielsdatter - Inger (Her har presten skrevet moren navn feil. JO)

       Faddere: Maria Nordal, Aase Viersdalen, Niels Barseboe, Abraham Barseboe, Isach Nøglegaard.

 

 

       Barn:

 

       A.   Karen Larsdatter, født 1838,[iii] død 1839.13

      

      

 

 

II.   Anders Olsen, f. 1808 på Langangen i Eidanger,[14] døpt 24.01.1808 i Eidanger kirke,[15] d. 1890.[16]

      

       Ole Andersen Landgangen og Karen Larsdatter - Anders

       Faddere: Margrethe Knudsdtr. Qvæstad, Oline Erichsdtr. Landgangen, Skovridr Henrich Frahm, Anders Lønnebakke, Amund Larsen Tveten,

       Lars Hansen ibid.

      

       Copul. 02.07.1830 i Eid.

       Ungkarl Anders Olsen Langangen 23 1/2 år

       Pigen Birthe Maria Nilsdatter Nøglegaard 20 1/2 år. Han overtok gården etter sin fars døde i 1850.

      

       Bosatt på Nøklegård Bnr.1.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1858 og ble bosatt på Langangen Bnr.1

 

      

       (1) Gift 20.07.1830 i Eidanger kirke,[17],[18] med[19] Birthe Maria Nielsdatter, f. 16.12.1810 på Nøklegård i Eidanger,[20] (datter av Nils Anunsen og Katrine Nilsdatter), døpt 26.12.1810 i Eidanger kirke,[21] død 02.04.1842 på Nøklegård i Eidanger,15 gravlagt 11.04.1842 på Eidanger kirkegård.5

      

       Birthe:

       Niels Amundsen Nøglegaard og Katrine Nielsdatter - Berte Maria

       Faddere: Oline Barseboe, Berte Solum, Søren Nordal, Ole Barseboe, Torger Solum.

 

       Gravlagt som "Birthe Marie Nilsdatter 31 år - Gaardmandskone - Nøglegaard".

 

      

       (2) Gift 25.11.1858 i Eidanger,9,[iv] Marie Elise Sophie Olsdatter, født 1827,9 (datter av Ole Jacobsen og Karen Helene Larsdatter), død 1885.9

 

       Maren:

       Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Langangen.

      

      

 

       Anders og Birthe Maria sine barn:

 

 

        A.    Nikolai Andersen, (sønn av Anders Olsen og Birthe Maria Nilsdatter) født 10.11.1830 på Nøklegård i Eidanger,17 døpt 16.01.1831 i Eidanger kirke,[v] død 1914.17

              

               Nikolai - Foreldre: Anders Olsen og Birte Marie Nilsdatter Nøglegaard, gaardbruger (hjemmedøbt 10.11)

              

               Bosatt på Nøklegård i Eidanger.

              

 

               Gift 1851,17 med Anne Severine Vetlesdatter, født 1832 på Slevolden i Eidanger,17 (datter av Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter), død 1914.17

 

 

              

        B.    Abraham Andersen, (sønn av Anders Olsen og Birthe Maria Nilsdatter) født 1832 på Nøklegård i Eidanger,[vi] død 1909.20

              

               Han var bruker på Flåtten i Eidanger fra ca 1850.

 

              

               Gift 1857,20 med Inger Marie Amundsdatter, født 1835 på Nordre Tveten i Eidanger,[vii] (datter av Amund Olsen og Anne Marine Jonsdatter), død 1923.21

              

               Inger:

               Hun giftet seg med sin fetter. Hans foreldre nevnes lenger ned her.

 

 

              

        C.    Inger Katrine Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Birthe Maria Nilsdatter) født 1835,[viii] død 1836.22

 

 

 

        D.    Inger Katrine Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Birthe Maria Nilsdatter) født 1839,22 død 1847.22

 

 

 

        E.    Lars Andersen, (sønn av Anders Olsen og Birthe Maria Nilsdatter) født 1841 på Nøklegård i Eidanger,[ix] død 1913.23

 

                Bosatt på Nøklegård Bnr.2.

              

                Gift 1862,23 med Chatrine Nilsdatter, født 1840 på Nøklegård i Eidanger,23 (datter av Nils Nilsen og Anne Marie Jacobsdatter).

 

               Cathrine:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farmors far på Nøklegård.

 

 

Anders og Maren Elise Sophie sine barn:

 

 

        F.    Berthe Marie Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Marie Elise Sophie Olsdatter) født 03.12.1858 på Langangen i Eidanger,[x] døpt 04.02.1858 i Eidanger kirke,25 død 14.12.1880 på Langangen i Eidanger,[xi] gravlagt 21.12.1880 på Eidanger kirkegård.26

              

               Konfirmert i Eidanger 5. oktober 1973. Vielsen til henne og Ole Andreas er ført i kirkeboken for Eidanger, men det står at de ble viet i Jacobs kirken i Kristiania. Finner vielsen i kirkeboken for Jacobs kirken i Kristiania. Det står det at Ole Andreas var styrmann og bosatt i Eidanger. Kan mannen ha gått der på skole? Hun gravlegges som styrmannskone og døde kort tid etter barnet ble født.

 

               De nevnes på Berg Bnr.1.

 

              

               Gift 15.07.1880 i Jacobs kirken i Kristiania,[xii] med Ole Andreas Ramberg, født 16.10.1856 på Ramberg i Eidanger,[xiii] (sønn av Ole Isachsen og Birthe Kristine Halvorsdatter), døpt 21.10.1856 i Eidanger kirke,28 død 11.11.1910 på Solheim u/Lerstang i Eidanger,[xiv] gravlagt 17.11.1910 på Eidanger kirkegård.[xv]

              

               Ole Andreas:

               Hens foreldre nevnes under hans farmors far på Lerstang.

 

 

        G.    Ole Andersen, (sønn av Anders Olsen og Marie Elise Sophie Olsdatter) født 1860,[xvi] død 1952.31

              

               Bosatt på Stueåsen Bnr.10 under Langangen.

 

              

               Gift 1886,31 med Gunhilde Martine Gundersdatter, født 1865,31 (datter av Gunder Henriksen og Marthe Marie Isachsdatter), død 1933.31

              

               Gunhilde:

               Hun kom fra Trosvik. Hans foreldre nevnes under hennes morfars far på Kjørholt.

 

 

              

        H.    Karen Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Marie Elise Sophie Olsdatter) født 1862,31 død 1864.31

 

 

 

        I.     Karen Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Marie Elise Sophie Olsdatter) født 1864,31 død 1884.31

              

 

                Gift 1884,31 med Søren Pedersen Lauritz Engvig, født 1856.31

              

               Søren:

               Han kom fra Randers i Danmark og var bakermester i Porsgrunn.

              

 

 

        J.     Inger Cathrine Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Marie Elise Sophie Olsdatter) født 1866, død 1945.

              

               Bosatt på Grønsholt Bnr.1, senere i Porsgrunn.

 

              

               Gift 1886, med Andreas Nilsen, født 1859,[xvii] (sønn av Nils Jacobsen og Karen Marie Christensdatter), død 1933.32

              

               Andreas:

               Han kom fra Grønsholt. Hennes foreldre nevnes under hans farfar på Grønsholt.

              

 

 

        K.   Anne Elise Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Marie Elise Sophie Olsdatter) født 1868,[xviii] død 1901.33

              

               Bosatt på Kokkersvold.

 

              

               Gift 1892,33 med Samuel Kristian Christoffersen, født 1870 på Langangen i Eidanger,[xix] (sønn av Christopher Sørensen og Ingeborg Olsdatter), død 1930 på Langangen i Eidanger.34

              

               Samuel:

               Han var stuert og kom fra Dalen u/Sundsåsen.

              

 

 

 

III. Amund Olsen, f. 28.08.1812 på Langangen i Eidanger,[22] døpt 27.09.1812 i Eidanger kirke,[23] d. 1880.[24]

      

       Ole Andersen Langangen og Karen Larsdatter - Amund

       Faddere: Anne Langangen, Karen Sundsaas, Hr. Fram, Hans Tveten, Jon Qvæstad.

      

       Amund giftet seg med sitt søsken barn Anne Marine. Bosatt på Lønnebakke senere på Nordre Tveten Bnr.1.

 

      

       Gift 1833,[25] med Anne Marine Jonsdatter, f. 23.09.1810 på Kvestad i Eidanger,[26] (datter av Jon Andersen og Margrethe Knudsdatter), døpt 30.09.1810 i Eidanger kirke,[27] d. 1886.[28]

      

       Anne:

       Jon Andersen Qvædstad og Margrete Knudsdatter - Anne Marie

       Faddere: Karen Landgangen, Margrethe Flogstad, Ole Landgangen, Knud Qvædstad, Lars Tveten.

      

      

       Barn:

 

        A.    Inger Marie Amundsdatter, født 1835 på Nordre Tveten i Eidanger,21 død 1923.21

              

        

               Gift 1857,20 med Abraham Andersen, født 1832 på Nøklegård i Eidanger,20 (sønn av Anders Olsen og Birthe Maria Nilsdatter), død 1909.20

              

               Abraham

               Han var bruker på Flåtten Bnr.1  fra ca 1850. De var søskenbarn og hans foreldre nevnes lenger opp.

 

 

              

        B.    Johan Amundsen, født 1838,21 død 1918.21

              

               Bosatt på Søndre Tveten Bnr.1.

 

              

               Gift 1865,21 med Anne Christine Johanne Wedege, født 1845,21 (datter av Nils Peter Wedege), død 1929.21

              

               Anne:

               Hennes far nevnes som kaptein i Trondheim.

 

 

              

        C.    Karen Amundsdatter, født 1840,21 død 1913.21

              

               Bosatt på Tveten, senere på Flåtten Bnr.1.

 

              

               Gift 1864,21 med Hans Bernhard Petersen, født 1837,21 (sønn av Ludvig Petersen), død 1928.21

              

               Hans:

               Hans kom fra Porsgrunn og hans far var skipper.

 

 

              

        D.    Grethe Laura Amundsdatter, født 1842,[xx] død 1916.34

              

               Bosatt på Skrukkerød Bnr.1.

 

              

               Gift 1863,34 med Jacob Simonsen, født 1840 på Flåtten i Eidanger,34 (sønn av Simon Jacobsen og Kirsten Kittilsdatter), død 1902.34

 

                Jacob: 

                Hans foreldre nevnes under hans farfar på Suljan.

 

              

        E.    Olalia Amundsdatter, født 1848,21 død 1924.21

              

               Bosatt på Bjørntvedt Bnr.1.

 

              

               Gift 1871,21 med Fredrik Andreas Wright, født 1841,21 (sønn av Hans Holmboe Wright), død 1912.21

 

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 379.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 395.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[16]  Tore Vamraak's database Internett.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[18]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 391.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 174.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 379.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 32.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 373.

[v]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 167.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 174.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 396.

[x]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 2.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 175.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 120.

[xiv]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[xv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 13 1900-1913, skannet av digitalarkivet, side 215.

[xvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 360.

[xvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 96.

[xviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 361.

[xix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 357.

[xx]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 167.