| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Nicolay Clausen f. ca 1741 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Larsdatter f. ca 1745 og 2. gang med Elisabeth Sophia Viborg f. ca 1760

 

 

Nicolay Clausen, f. ca 1741,[1] d. 1804 på Langangen i Eidanger,[2] gravlagt 14.02.1804 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Nicolay giftet seg i 1774. Han ble nevnt som Larvikgrevens ”Kullskriver” og ”Skogridder”. Han har da, blant annet, arbeidet med kulldriften på Langangen.

 

Trol. 26/10-1774 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).

Kulleskriver i Langangen og uk. Nicolai Claussøn og P. Maren Larsd.

Caut: Christen Nils. Wiersdal og Ole Hans. Lønnebacche.

 

Han bodde i Langangen.

 

Han er nevnt på Langangen i 1782:

Landgangen, Plads, Skouv Rider, Clousen 1 kone, 1 barn, 3 tjenestefolk

 

Han giftet seg 2. gang i 1796.

 

Trol. 18/2-1796 i Eid. Copul. I Huuset (samme dag).

Enkem. og Kulle-skriwer, Nicolay Claussøn og Jfr. Elisabeth Sophia Wiiborg Hiemme i Huuset Copulerede.

Caut: Anders Lønnebakke og Jacob Langangen.

 

Bosatt på Langangen i 1801:

Nicolay                         Clausen           Husbonde             60        2det ægteskab

Elisabeth Sophie          Clausen           Hans kone            41        1ste ægteskab 

Abigael Susanne           Wiborg            Hendes søster      54        Ugift   

Helene Margrethe        Clausen           Fælles datter        3                    

Marie Elisabeth           Hansdtr           Tiener                  18  

 

Gravlagt som "Kullskriver Nicolay Clausen 62 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 137a

Skifte 2. Marti 1804 paa gaarden Langangen i Eidanger Præstegield

Avsluttet 5. Juli 1804

Nicolai Clausen, død - enke Elisabeth Sophie Wiborg

Barn af 2 ægteskab

Af 1. ægteskap:

1. Christiana Margrethe Clausen, død og i ægteskab med Hans Andersen Lanner efterladt sig 3 børn:

    a) Ole Hansen, 9 aar.

    b) Anders Hansen, 4 aar.

    c) Maren Marie Hansdatter, 6 aar.

Af 2. ægteskab (med enken):

2. Helene Margrethe Clausen, 6 aar.

3. Karen Jacobine Clausen, 2 aar.

Erich Sørensen Landgangen laugværge for enken Elisabeth Clausen fød Wiborg.

Til formyndere for de umyndige:

- faderen Hans Andersen for sine børn.

- Simon Wiborg for børn af 2. ægteskab.

Brutto indtægt: 524-0-2

Brutto gield og udgift: 707-2-22

(og avkortet utbetaling til kreditorene).

 

 

(1) Gift 26.11.1774 i Eidanger kirke,[4] med[5] Maren Larsdatter, f. ca 1745,[6],[7] d. 1789 på Langangen i Eidanger,[8] gravlagt 02.06.1789 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Maren:

Gravlagt i 1789 som "Madame Maren Clausen 5...aar". Hun var vel da noen og femti år gammel slik jeg forstår det. Fem tallet er skrevet og så noen prikker.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 431        

5.6., 27.11.1789 - Landgangen i Eidanger

Madame Maren Larsd. Clausen død g. Sr. Nils Clausen.

       Barn:

       1. Christiana Margrethe Clausdtr. - år ?.

Brutto: 658-2-16.

Netto: 301-1-8.

 

 

(2) Gift 18.02.1796 i Eidanger kirke,[10] med Elisabeth Sophia Viborg, f. 1760 i Eidanger,[11],[12] (datter av Samuel Thomassen Viborg og Karen Holst).

 

Elisabeth:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. jun 1760 finnes blant introduserte kvinner "Samuel Viborgs kone" etter å ha fått et barn. Dette var nok Elisabeth Sophia..

 

 

Hun giftet seg på nytt i 1805 med en Henrich Frohm f. omkring 1760.

 

Copul. 24.03.1805 i Eid.

Skovrider Henrich Fratim og Enken Elisabeth Sophie Clausendatter.

Caut: Simon Wiborg og Wilhelm Olsen Gren.

 

Frohm var da også Larvikgrevens skogridder. Trolig da etter hennes første mann.

 

 

 

I.    Christine Margrethe Clausen, (datter av Nicolay Clausen og Maren Larsdatter) f. 1774 i Eidanger,[13] døpt 27.10.1774 i Eidanger kirke,[14] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[15] d. 1803 på Nordre Tveten i Eidanger,[16] gravlagt 23.12.1803 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Kulleskriver Nicolay Clausen og k. Maren Larsdtr. - Christiana Margrete

       Faddere: 1. Margrete Christensdtr. Langangen 2. Mari Pedersdtr. Sundsaas 3. Cornelius Hansen ibid 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Anun Olsen ibid.

       Merknad: hiemmedøbt.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1788 som "Christiana Margrete Claussen 16".

 

      

       Gift 29.01.1795 i Eidanger kirke,[18] med Hans Andersen, f. 1773 på Lønnebakke i Eidanger,[19] (sønn av Anders Olsen og Mari Jonsdatter), døpt 24.01.1773 i hjemmet,[20] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[21] d. 1831.[22]

      

       Se Lanner

 

      

 

II.   Augusta Sophia Clausen, (datter av Nicolay Clausen og Maren Larsdatter) f. 1776 i Eidanger,[23] døpt 16.07.1776 i Eidanger kirke,[24] d. 1776 i Eidanger,[25] gravlagt 01.09.1776 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Kulle-skiver Nicolaj Clausen og k. Maren Larsdtr. - Augusta Sophia

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Kisten Christensdtr. Wiersdal 3. Christen Nilsen ibid 4. Anders Larsen Nøchlegaard 5. Anun Olsen Lønnebacche.

      

       Gravlagt som "Augusta Sophia Clauson 7 uger".

 

 

 

III. Augusta Sophia Clausen, (datter av Nicolay Clausen og Maren Larsdatter) f. 1777 i Eidanger,[27] døpt 10.08.1777 i Eidanger kirke,[28] d. 1781 på Langangen i Eidanger,[29] gravlagt 25.07.1781 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Kulle-Skriver Nicolaj Claussen og k. Maren Larsdtr. - Augusta Sophia

       Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Dorte Maria Ewensdtr. Lønnebache 3. Anders Olsen ibid 4. Anders Larsen Nøchlegaard 5. Anun Pedersen Sundsaas.

      

       Gravlagt som "Augusta Sophia Clauson fra Langangen 4 aar".

      

      

 

IV. Andreas Brag Clausen, (sønn av Nicolay Clausen og Maren Larsdatter) f. 1779 i Eidanger,[31] døpt 26.12.1779 i Eidanger kirke,[32] d. 1780 på Langangen i Eidanger,[33] gravlagt 16.02.1780 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Kulleskriver Nicolay Claussen og kone Maren Larsdtr. - Andreas Brag

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Marte Maria Pedersdtr. Sundsaas 3. Cornelius Hansen ibid 4. Nils Olsen Nøchlegaard 5. Anun Olsen ibid.

      

       Det må være han som gravlegges i 1780 som " Christian Brag Clauson fra Langangen 7 uger". Et av stedene må navnet hans være skrevet feil.

 

 

 

V.   Jacob Clausen, (sønn av Nicolay Clausen og Elisabeth Sophia Viborg) f. 1796 i Eidanger,[35] d. 1796 i Eidanger,[36] gravlagt 14.04.1796 på Eidanger kirkegård.[37]

      

       Finner denne introduskjonen blant døpte i 1796 "Hr. Clausens kone efter hiemmedøbte Tvilling børn".

       Gravlagt som "H. Skovarbeider Clausons Hiemed. Db. Jacob 4 dager".

 

 

 

VI. Maren Clausen, (datter av Nicolay Clausen og Elisabeth Sophia Viborg) f. 1796 i Eidanger,[38] d. 1796 i Eidanger,[39] gravlagt 24.04.1796 på Eidanger kirkegård.[40]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1796 "Hr. Clausens kone efter hiemmedøbte Tvilling børn".

       Gravlagt som "do. Tvilling Systeren hiemmedøbte Maren 16 dager".

 

 

 

VII. Helene Margrete Clausen, (datter av Nicolay Clausen og Elisabeth Sophia Viborg) f. 1798 på Langangen i Eidanger,[41] døpt 29.06.1798 i Eidanger kirke.[42]

      

       Nicolay Clausen i Landgangen og Elisabeth Sophie Wiborg - Helene Margrethe hiemmedøbt af Jordmoderen Madamme Jørgensen i Porsgrund

       Faddere: Madamme Karen Wiborg i Brevig, Jfr. Anthonette Wiborg ibid, Hr. Lieutenant Finne, Hr. Sorenskriver Norsh, Hr. Jacob Aalborg, Hr. Christen Knudsen.

      

 

 

VIII. Karen Jacobine Clausen, (datter av Nicolay Clausen og Elisabeth Sophia Viborg) f. 1799 i Eidanger,[43] døpt 21.06.1799 i Eidanger.[44]

      

       Nicolay Clausen og Elisabeth Sophia Wiborg - Karen Jacobine

       hjemmedøbt af Anders Olsen Lønnebakke

       Faddere: Madame Bertel Hansen fra Laurvig, Jomfrue Qvist, Casserer Møller fra Laurvig, Bogholder Lembach ibid, Hans Norss, Gunder Ingstad paa Helgeroen.

      

        

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  1801 tellingen.

[12]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[18]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 378.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.