| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Amund Anundsen f. ca 1702 og Eli Nilsdatter f. ca 1695 sin familie

 

 

 

Amund Anundsen, f. ca 1702,[1] d. 1781 på Langangrønningen i Eidanger,[2] gravlagt 16.04.1781 på Eidanger kirkegård.[3] 

Han var sønn av Anund Sørensen Langangen.

 

Han var 4 år under sjølegden av 1706.

 

Under døde i kirkeboken for Eidanger 1719-1732 den 14. april 1720 står det: "Pub. Abs. Kirsten Olsdatter udlagt til barnefader Amund Anundsøn Langangen". Dette er skrevet innimellom de døde. En Kirsten Olsdatter har da oppgitt han som barnefar til et uekte barn.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Anund Anonsen 34 aar", fødested Eidanger sogn og bopel Landgangen, gift og innrullert 23.november 1723

 

Han giftet seg i 1723.

 

Trol. 2/5-1723 i Eid. Copul. 13/6-1723.

Amund Amundssøn Landgangen med Ellen Nielsd. Lander.

Cautionsmænd: (ikke nevnt).

 

Han var oppgitt å bruke 1 1/2 hud av Langangen i 1725. De døde bosatt på Langangrødningen.

 

Familien nevnes under Langangen i 1725:

Landgangen

Skylder 6 Huuder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 3de Bønder Nafnlig Amun Anonsøn 1 ½ Huud, Erich Anonsøn 1 ½ Huud, Ole Larsøn 3 Huuder.

Amun Anonsøn gl. 27 aar, enroullered, gift med Elen Nielsdatter gl. 30 aar, har en Søn Anon Amundsøn gl. 1 ½ aar, 1 Tienistedreng Amun Jørgensøn gl. 17 aar, enroullered, tiener for half aarsløn, 1 Tienistepige Immerentze Hansdatter gl. 14 aar, Tiener for half aarsløn. En liden Dreng Olle Hansøn gl. 13 aar, tiener foruden løn.

 

Erich Anonsøn gl. 30 aar, Enroullered, gift med Anne Jansdatter gl. 29 aar, har en Søn Jacob Erichsøn gl. 20 uger, En liden Tienistedreng Johannes Jonsøn gl. 14 aar, tiener foruden løn.

 

Ole Larsøn gl. 43 aar, iche tient, er iche frisk, gift med Ragnild Pedersdatter gl. 49 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 16 aar enroullered, 2de døttre Inger Olsdatter gl. 13 aar, Maren Olsdatter gl. 9 aar, 1 Tienistedreng Lars Pedersøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, tiener for aarsløn, 1 tienistepige Karen Nielsdatter gl. 19 aar, tiener for aarsløn, har hieme udj Tønsberg Sogn under Laurwigen Grefskab.

 

Nevnt i 1762:

uformuende Amund Landgangen Rødningen er gammel og fattig

 

Gravlagt som "Anun Anunds. Langangs Rødning 80 aar".

 

 

Han fikk et uekte barn med Kirsten Olsdatter, f. omkring 1700.[4] 

 

 

Gift 13.06.1723 i Eidanger kirke,[5] med[6] Eli Nilsdatter, f. ca 1695,[7] (datter av Nils Nilsen og Nils Nilsen første hunstru), d. 1757 på Langangrønningen i Eidanger,[8] gravlagt 24.04.1757 på Eidanger kirkegård.[9] 

 

Eli:

Hun var gift under skifte etter faren i 1726.

 

Amund Erichsen og Elj Nielsdatter døpte "ægte barn tvillinger" i 1736 ifølge kirkeboken. Jeg tror dette er feilskrevet og at det skulle stått Amund Anundsen og at dette er et barn av dette ekteparet.

 

Gravlagt som "Amund Landgangrødningens kone Elen Nielsdatter 55 aar".

 

 

 

I.    Eli Amundsdatter, (datter av Amund Anundsen og Kirsten Olsdatter) f. 1720 i Eidanger,[10] døpt 26.05.1720 i Eidanger kirke.[11] 

 

       et u-ægte barn, ved nafn Ellj, Moderen Kirsten Olsdatter, udlagt til fader Amund Anundsen Landgangen                            

       Faddere: baaren af Marthe Gundersdatter Grinnen, Marj Christophersdatter Sønsaasen, Søfren Joensen Kaachersvold, Jørgen Gundersen Rødningen.

 

 

 

II.   Anund Amundsen, (sønn av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1724 på Langangen i Eidanger,[12] døpt 20.02.1724 i Eidanger kirke,[13] d. 1758 på Rønningen i Eidanger,[14] gravlagt 16.04.1758 på Eidanger kirkegård.[15] 

 

       Amund Annundsen og Ellen Nielsdatter Landgangen - Annund

       Faddere: baaren af Berthe Evensdatter Landgangen, Maren Anundsdatter Lønnebache, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Jørgen Gundersen Rødningen, Amund Jørgensen.

      

       Det er nok han som gravlegges i 1758 som "Anun Amundsen Rødningen 30 aar 9 maaneder".

 

 

 

III. Nils Amundsen, (sønn av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1726 på Langangrønningen i Eidanger,[16] døpt 26.01.1726 i Eidanger kirke,[17] d. 1788 på Skjelsvik i Eidanger,[18] gravlagt 12.03.1788 på Eidanger kirkegård.[19] 

 

       Amund Amundsen Landgangen og Ellj Nielsdatter - Niels

       Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnebache, Anna Nielsdatter Lander, Emmeræns Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Errich Amundsen Landgangen, Niels Nielsen Lander, Knudt Hansen Lønnebache.

 

      

       (1) Gift 03.08.1753 i Eidanger kirke,[20] med Maria Nilsdatter, f. 1734 på Hovholt i Eidanger,[21] (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter), døpt 20.10.1734 i Eidanger kirke,[22] d. 1774 på Solli i Eidanger,[23] gravlagt 17.07.1774 på Eidanger kirkegård.[24]  Maria: Soldat Niels Olsen Hougholt og Kirsten Nielsdatter - Maria

 

       Se Solli

      

 

       (2) Gift 16.06.1776 i Eidanger kirke,[25] med Ingeborg Christensdatter, f. 1748 på Kvestad i Eidanger,[26] (datter av Christen Olsen og Maren Andersdatter), døpt 01.09.1748 i Eidanger kirke.[27] 

 

        Ingeborg

        Christen Qvædstad og Maren Andersdatters datter Ingeborg                                       

      

       Se Kvestad

 

      

 

IV. Anders Amundsen, (sønn av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1728 på Langangen i Eidanger,[28] døpt 08.02.1728 i Eidanger kirke,[29] d. 1742 på Langangen i Eidanger,[30] gravlagt 28.04.1742 på Eidanger kirkegård.[31] 

 

       Amund Annunsen Landgangen og Ellen Nielsdatter - Anders

       Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnebache, Anne Nielsdatter Lander, mandfaddere: Prods Andersen Nøchlegaard, Søfren Nielsen Lander.

      

       Det er nok han som gravlegges i 1742, tross noe gal alder "Amund Landgangens liden søn Anders 10 aar".

 

 

 

V.   Ole Amundsen, (sønn av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1730 i Langangen i Eidanger,3 døpt 22.10.1730 i Eidanger kirke,8 konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke,[i] d. 1787 på Osebakken i Eidanger, gravlagt 01.01.1787 på Eidanger kirkegård.[ii]

      

       Amund Annundsen Landgangen og Ellj Nielsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnabache, Inger Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Anders Lander, Laers Olsen Landgangen.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1756 som "Ole Amundsen Rødningen 24 aar".

      

       Trolig han som nevnes på Tveten Nordre i 1762:

       Drenger over 12 aar: Ole Amundsen

      

      

       Forlovet 10.05.1765 i Østre Porsgrunn,[iii] gift 09.09.1765 i Østre Porsgrunn kirke,[iv] med Gjøran Nikolaisdatter, f. ca 1734,[v] d. 1784 i Brevik, gravlagt 13.06.1784 på Brevik kirkegård.[vi]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

 

VI. Hans Amundsen, (sønn av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1733 i Eidanger,[32] døpt 09.08.1733 i Eidanger kirke.[33] 

 

       Amund Anundsen og Ellen Nielsdatter - Hans

       Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Lander, Inger Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Lars Prossen, Lars Olsen Landgangen.

      

 

 

VII. Birthe Amundsdatter, (datter av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1736 i Eidanger,[34] døpt 13.01.1736 i Eidanger kirke,[35] d. 1806 på Rgnhildrødrønningen i Hedrum,[36] d. 12.03.1806 i Hedrum.[37] 

 

       Amund Erichsen (Tror dette skulle vært Anundsen JO) og Elj Nielsdatter ægte barn tvillinger dend ene af dem ble kaldet Birthe      

       Faddere: baaren af Giøren Anundsdatter, Inger Olsdatter, mandfaddere: Søfren Nielsen, Eric Anundsen.

      

 

       Gift[38] med[39] Jon Arnesen, f. ca 1736,[40] (sønn av Arne Sørensen og Anne Pedersdatter), d. 1809 på Øde-Oklungen i Hedrum.[41] 

 

       Jon

       Han kom fra Auen i Hedrum

 

       Brukeren på Ragnhildrød, Lars Ellefsen, bodde i Øde-Oklungen en kort tid til omkr. 1766, og reiste visst da våningshus og fehus. Flyttet 1767 til Oklungen og byttet med brukeren der, Jon Arnesen. Han ble husmann der til sønnen Arne overtok ca 1795.

      

       Se Oklungen

 

      

 

VIII. Kirsten Amundsdatter, (datter av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1736 i Eidanger,[42] døpt 13.01.1736 i Eidanger kirke,[43] d. 1806 på Lundsåsen i Eidanger,[44] gravlagt 02.03.1806 på Eidanger kirkegård.[45] 

 

       dend andres nafn var Kirsten      

       Faddere: baaren af Anna Nielsdatter, Emerents Hansdatter, mandfaddere: Olle Hansen, Hans Hansen

      

       Trolig hun som var bosatt på en husmannsplass under Lunde Nordre i 1801 som "Kirsten Amundsdtr., 60 år, Ugift, Inderste".

 

       Gravlagt som "Kirsten Amundsd. Lundsaasen 67 aar".

 

 

 

IX. Maria Amundsdatter, (datter av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1738 på Langangen i Eidanger,[46] døpt 01.05.1738 i Eidanger kirke.[47] 

 

       Amund Anundsen Landgangen og Elen Nielsdatter - Maria

       Faddere: baaren af Ole Nøchlegaards kone Ingeborg Hansdatter, Emerentze Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Søfren Grønsholt, Hans Hansen Traaholt.

 

 

 

X.   Maren Amundsdatter, (datter av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1740 på Langangen i Eidanger,[48] døpt 30.03.1740 i Eidanger kirke,[49] d. 1740 på Langangen i Eidanger,[50] gravlagt 17.07.1740 på Eidanger kirkegård.[51] 

 

       Amund Landgangen og Elen Nielsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Nielsdatter, Karen Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Søfren Grønsholt, Ole Hansen Lønnebache.

      

       Hun gravlegges som "Amund Landgangens liden datter Maren 6 maaneder".

 

 

 

XI. Karen Amundsdatter, (datter av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter) f. 1742 på Langangen i Eidanger,[52] døpt 02.02.1742 i Eidanger kirke,[53] d. 1742 på Langangen i Eidanger,[54] gravlagt 16.04.1742 på Eidanger kirkegård.[55] 

 

       Amund Landgangens ægte datter Nom. Karen                                                   

       Faddere: baaren af Giøran Harevarp, Kari Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Anders Lander, Anund Larsen Harevarp.

      

       Gravlagt som "Amund Landgangens liden datter Karen 3 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 85.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 18.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 133.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[30]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[31]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 7.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 7.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[36]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 2 (1803-1817), skannet av digitalarkivet, sie 40.

[37]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 2 (1803-1817), skannet av digitalarkivet, sie 40.

[38]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 879.

[39]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 879.

[40]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 879.

[41]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 879.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 45.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 45.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 59.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 59.

[50]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[51]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 73.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 73.

[54]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[55]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen [i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[iii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 10-11.

[iv]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 12-13.

[v]  Alder ved død.

[vi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.