| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Buer Gnr. 13

 

Buer ligger i den øverste enden av Bjørkedalen. Gården ligger bare 500 meter fra grensen mot Gjerpen. Nabogården i syd er Nordre Nordal og i motsatt retning finner vi Buer.

 

Landskyld 1 hud (1664)

 

Litt fakta om gården Buer

 

 

De tidlige manntallene på Buer:

 

Blant Ødegårdsmenn i Eidanger i 1613-14 finner vi Anders Buer.

 

I jordboken av 1615 nevnes Fredrik Herøya som eier av Buer. Han oppføres med 1 hud i gården noe som var hele gården. Buer nevnes som en ødegård.

 

Rolf Nordre Lunde står i 1624 som eier av Buer. Han nevnes også i 1650.

 

I 1640 blir gården brukt av Anders. Han nevnes i koppskatten av 1645 med en kvinne og en datter. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Buer som enchen Rolind besidder,
schylder 1 hudt,
som Rolf Lunde med bøxell følger.
Er goed for 1 fierdings g(aa)rdt, penge - 6 mk.
Rolff Lunde bygger

 

I 1650 oppføres Ragnild som besitter av gården.

 

Gården ble overtat av Rolf Lundes sønn Eivind (Even). Even nevnes som bruker i 1655 og i 1661. Gården tilhørte nå hans mor Ingeborg Lunde.

 

Even Rolfsen har bodd på Buer til 1664 for i fogdens manntall, datert 25. jul, oppføres Even og Ellef som oppsittere. I presten manntall, datert 24. desember, finner vi bare Ellef Jonsen 30 år på Buer. Even Rolfsen oppføres da under Nordre Lunde.

 

I den siste delen av 1690 årene finner vi fortsatt Ellef Jonsen som bruker. Ingeborg Lunde var fortsatt eier i 1672. I 1680 var eieren Niels Åklungen, i 1685 Jan Lunde og i 1692 var Niels Rasmussen. I 1700 var Anund Nielsen eier og bruker av gården og i ekstraskatten fra 1711 er det enken Gunhild Nilsdatter sammen med en datter som brukte den.

 

 

 

Bruker her fra ca 1650 til 1664

 

Even Rolfsen f. ca 1624 fra Nordre Lunde brukte Buer fra ca 1650 til 1664. Han kones navn er ikke kjent. Han flyttet etter 1664 til Nordre Lunde

 

Se Nordre Lunde

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1664 til ca 1695

 

Ellef Jonsen f. ca 1636 var bruker sammen med Even Rolfsen i 1664. Ellef var trolig gift men en datter av Rolf Kjeldsen Lunde så Even var nok hans svoger. Ellef og hans familie bodde videre på Buer frem til slutten av 1690 tallet.

 

Barn:

Ole Ellefsen f. ca 1667 d. 1721

Even Ellefsen f. ca 1673 d. 1743

Else Ellefsdatter f. ca 1672 d. 1743

Hans Ellefsen f. ca 1675 d. 1745

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1700 til ca 1706 (Gunhild til 1730)

 

Amund Nilsen f. omkring 1650 var gift med Gunhild Nilsdatter f. ca 1652. Amund stod i 1700 som eier og bruker av Buer. De hadde tidligere vært på Mule. Amund døde før 1706. Gunhild bodde på Buer frem til hun døde i 1730.

 

Barn:

Lars Amundsen f. ca 1691 d. 1745

Ragnhild Amundsdatter f. ca 1692 d. 1763

Christopher Amundsen f. ca 1692

Maren Amundsdatter f. ca 1695

Nils Amundsen f. ca 1701 d. 1742

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt fra 1722 til 1745

 

Sønnen Lars Amundsen f. ca 1691 giftet seg i 1722 med Marthe Gundersdatter f. 1699 fra Haukeråsen i Gjerpen. De bosetter seg på Buer og i 1723 oppføres Lars som eier sammen med sine søsken. Marthe døde på Buer i 1742 og Lars i 1745.

 

Barn:

Berthe Larsdatter f. 1723 d. 1803

Amund Larsen f. 1724 d. 1771

Margrethe Larsdatter f. 1726 d. 1761

Kirsti Larsdatter f. 1728

Gunhild Larsdatter f. 1731

Ole Larsen f. 1734

Karen Larsdatter f. 1738 d. 1738

Lars Larsen f. 1741

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1745 til 1783 (Ingeborg til 1793)

 

Lars Larsen f. 1715 fra Båserød i Gjerpen kjøpte i 1739 1. hud i Buer av arvingene etter Ellet Jonsen Buer. Lars handlet sammen men sin bror Gunder Larsen. Lar Larsen giftet seg i 1743 med Ingeborg Helgesdatter f. 1723. De bodde hele livet på Buer. Lars døde der i 1783 og Ingeborg i 1793.

 

Barn:

Maren Larsdatter f. 1744

Simon Larsen f. 1745 d. 1822

Anne Larsdatter f. 1747 d. 1748

Lars Larsen f. 1749 d. 1831

Christen Larsen f. 1751

Maren Larsdatter f. ca 1752 d. 1755

Helge Larsen f. 1755 d. 1758

Anne Marie Larsdatter f. 1758 d. 1758

Maria Larsdatter f. 1760 d. 1826

Helge Larsen f. 1763 d. 1845

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1766 til 1770

 

En sønn av Lars Larsen Buer f. 1715 var Simon Larsen f. 1745. Han giftet seg i 1766 med Berte Larsdatter f. 1735 fra Sanni i Gjerpen. De var bosatt på Buer frem til 1770 da de døpte barn bosatt på Lid i Gjerpen. Han overtok siden bygselen på Bjønnes i Hedrum etter sin bror Lars.

 

Barn:

Anne Simonsdatter f. 1766

Karen Simonsdatter f. 1768 d. 1769

Tone Simonsdatter f. 1770 d. 1771

Marte Simonsdatter f. 1772 d. 1818

Lars Simonsen f. 1775 d. 1781

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1773 til 1782

 

Lars Larsen f. 1749 var også sønn av Lars Larsen Buer f. 1715. Han giftet seg i 1773 med Ellen Olsdatter f. 1746 fra Smekkerød. De var bosatt på Buer frem til 1782 da Lars overtok bygselen på Bjønnes i Hedrum.

 

Barn:

Ellen Larsdatter f. 1774 d. 1774

Anne Larsdatter f. 1775 d. 1834

Ole Larsen f. 1778 d. 1831

Lars Larsen f. 1780

Nils Larsen f. 1787 d. 1853

NN Larsdatter f. 1791 d. 1791

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1782 til 1845

 

En 3. sønn av Lars Larsen Buer var Helge Larsen f. 1763. Han giftet seg i Østre Porsgrunn i 1795 med Live Thorstensdatter f. 1774 fra Gata i Eidanger. Helge var bosatt på Buer før han gifter seg. Han var bruker der sammen med sin far under tellingen i 1782. Han bodde der videre med sin kone og Helge døde på Buer i 1845.

 

Barn:

Ingeborg Helgesdatter f. 1796 d. 1797

Lars Helgesen f. 1798

Ellev Helgesen f. 1802

Torsten Helgesen f. 1806 d. 1808

Torsten Helgesen f. 1809 d. 1895

Gunder Helgesen f. 1811 d. 1812

Ragnhild Helgesdatter f. 1816

Ingeborg Helgesdatter f. 1816

Gunder Helgesen f. 1818 d. 1904

 

Familieark