| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

Lønnebakke Gnr.20 – Bnr.11

 

Lønnebakke ligger nordøst for den inderste delen av Langangfjorden og gården Langangen. Den ligger høyere, 57 meter over havet. Gården ligger opp forbi gården Lysnes.

 

Lønnebakke var i perioden en plass under gården Langangen.

 

 

Litt fakta om gården Lønnebakke

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1712 til 1756

 

Hans Trulsen f. ca 1670 trolovet seg i Eidanger i 1698 med Maren Anundsdatter f. ca 1676. I 1711 var de husmenn på Solli og i 1712 fikk de festeseddel på Lønnebakke og kom da dit. Maren døde der i 1750 og Hans i 1756.

 

Barn:

Ingeborg Hansdatter f. ca 1705

Knud Hansen f. 1706 d. før 1774

Emmerense Hansdatter f. 1709

Amund Hansen f. 1709

Anne Hansdatter f. 1712

Ole Hansen f. 1714

Karen Hansdatter f. 1714

Hans Hansen f. ca 1716

Isak Hansen f. 1722

Kirsten Hansdatter f. 1724

 

Familieark

 

 

 

Muligens bosatt her en periode fra 1712

 

Det er mulig det nå var to brukere på Lønnebakke en priode. Harald Pedersen f. ca 1682 og hans kone Margrethe Clausdatter f. ca 1681 bodde i 1711 på Stulen i Eidanger.

 

I 1712 finnes denne tinglysningen datert 15.07.1712:

Harald Pedersen lod lyse Karen Sal. Halfvors Stedsmaal Sedel, paa en ødegaars Plads, Lønnebachen Kaldet.

 

Harald Pedersen fikk i 1720 ”steds seddel” på 1 ½ hud i Stulen (datert 13.07.1720). De døpte også sitt neste barn på Stulen i 1720.

 

Mellom 1712 og 1720 fikk de ingen barn, og mellom ekstraskatten i 1711 og matrikulen i 1723 finnes det ingen oversikt over brukerne på Lønnebakke. Hans Trulsen hadde fått bygsel på Lønnebakke litt tidligere i 1712, så dersom Harald flyttet dit var det to brukere der en periode. Men fra 1710 var de på bosatt på Stulen igjen. Dermed er det noe usikkert hvor de bodde denne perioden.

 

Se Stulen

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1744 til 1794

 

Ole Hansen f. 1714 var sønn av Hans Trulsen Lønnebakke. Ole giftet seg 1. gang i 1741 med Anne Hansdatter Ørstvedt f. ca 1710. Hun døde på Ørstvedt allerede i 1742. De fikk ingen barn sammen. Ole giftet seg så 2. gang i 1744 med Mari Aundsdatter Hvalen f. ca 1710. Samme året overtok han bygselen på Lønnebakke. Mari døde der i 1794. Ole har jeg ikke funnet gravlagt.

 

Barn:

Anders Olsen f. 1745 d. 1833

Hans Olsen f. 1749

Amund Olsen f. 1754 d. 1839

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1770 til 1833

 

Anders Olsen f. 1745 var sønn av Ole Hansen Lønnebakke. Han giftet seg i 1770 i Brunlanes med Mari Jonsdatter f. ca 1743 fra Solum i Brunlanes. De bosatt seg på Lønnebakke som i 1799 ble en selvstendig gård på 6 skinn. Anders Olsen fikk i 1801 kongeskjøte på gården. Mari døde på Lønnebakke i 1809 og Anders i 1833. Anders Olsen ble en av Eidangers rikeste bønder i sin tid.

 

Barn:

NN Andersen f. 1771 d. 1771

Hans Andersen f. 1773 d. 1831

Abraham Andersen f. 1775 d. 1775

Jon Andersen f. 1776 d. 1853

NN Andersen f. 1778 d. 1778

Ole Andersen f. 1779 d. 1850

NN Andersen f. 1782 d. 1782

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Lønnebakke:

 

Harald Pedersen f. ca 1682 fikk bygselseddel på Lønnebakke i 1712. Det er usikkert om eller hvor lenge de bodde der. Han nevnes på Stulen.

Maria Gundersdatter f. 1745 nevnes nok på Lønnebakke i 1762 som tjenestepike. Hun nevnes under sin far, Gunder Jørgensen, på Sundsåsen.

Anne Marie Amundsdatter f. ca 1764 var bosatt på Lønnebakke da hun giftet seg i 1791 med Sto Olsen. De nevnes under hans far, Ole Larsen, på Smekerød u/Prestegården.

Hans Anundsen f. 1772 nevnes trolig som tjenestegutt på Lønnebakke i 1801. Han var sønn av Anun Nilsen og Berte Hansdatter på Solum i Brunlanes. Anun sin far Nils Prodsen var nevnt under sin far Prods Anderssen på Nøklegård.

Anne Anundsdatter f. ca 1777 kan også ha vært i tjeneste på Lønnebakke i 1801 sammen med sin bror Hans Anundsen. Hun var datter av Anun Nilsen og Berte Hansdatter på Solum i Brunlanes. Anun sin far Nils Prodsen var nevnt under sin far Prods Anderssen på Nøklegård.

Kirsten Hansdatter f. 1782 nevnes som fosterdatter hos Anders Olsen på Lønnebakke i 1801. Hun nevnes under sin far, Hans Ingebretsen, på Langangen.

Ingebret Hansen f. 1785 nevnes som fostersønn hos Anders Olsen på Lønnebakke i 1801. Han nevnes under sin far, Hans Ingebretsen, på Langangen.

Margrethe Hansdatter f. 1790 ble konfirmert i 1805 bosatt på Lønnebakke. Hun nevnes under sin far, Hans Ingebretsen, på Langangen.

Ole Andersen f. 1796 ble trolig konfirmert bosatt på Lønnebakke i 1810. Han nevnes under sin far, Anders Olsen, på Kjendalen.

Maren Hansdatter f. 1790 nevnes som bosatt på Lønnebakke da hun giftet seg i 1812. Hun nevnes under sin far, Hans Ingebretsen, på Langangen.

 

Fam.4

Kirsten Jacobsdatter  f. omkring 1785 kom fra Larvik og fødte et uekte barn i skogen ved Lønnebakke i Eidanger i 1813.  

 

Lars Christophersen f. 1793 var tjenestedreng på Lønnebakke da han giftet seg i 1819. Han nevnes under sin far, Christopher Sørensen, Bakke i Eidanger.

Anne Catrine Christensdatter f. 1801 nevnes som tjenestepike på Lønnebakke da hun giftet seg med Hans Olsen i 1827. De nevnes under hans far Ole Hansen på Halvarp.