| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Ingebret Hansen f. 1736 og Margit Arvesdatter f. ca 1729 sin familie

 

 

 

Ingebret Hansen, f. 1736 i Tangen i Eidanger,[1] døpt 05.02.1736 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 30.09.1753 i Eidanger kirke,[3] d. 1784 på Langangrønningen i Eidanger,[4] gravlagt 09.04.1784 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Hans Olsen Kjendalen.

 

Hans Olsen Tangen barn blef samme dag døbt i Capellet af Iver Hesselberg i Scheen og blef kaldet Engelbret

Faddere: baaren af Anna Maria Jensdatter, Ingeborg Andersdatter Gaasegrund, mandfaddere: Olle Jensen, Jacob Strømtangen.

 

Konfirmert i 1753 som "Ingebreth Hansen Herøen 19 aar".

 

Han giftet seg i 1758

 

Trol. 11/5-1758 i Eid. Copul. 4/8-1758.

Enroullered Matros, Engebreth Hansen Gunneklev og Margit Arvesd.

Caut: Halvor Ovestad og Joen Schelsvig.

 

De døpte barn i 1758 på Ås eiet og i 1761 står det Gunneklev da de døpte et barn. Fra 1762 er de bosatt på Langangrønningen.

 

Han er nevnt under Langangen i 1762:

Andre husboende: Engebreth Hansen

 

Han er nevnt på Langangen i 1782:

Landgangen, Plads, Engebret Rødning, 3 barn

 

Hun nevnes i skifte etter moren i 1784:

Ingebret Hansen, myndig og bosatt paa pladsen Rødningen under Landgangen.

 

Gravlagt som "Engebrict Hans. Langangs Rødning 50 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b, side 627      

1.5.1784      Langangen i Eidanger pl. "Rødningen"

       Ingebreth Hansen død.

       Barn:

       1.   Hans Ingebrethsen (myndig).

       2.   Arve Ingebrethsen (myndig).

       3.   Ole Ingebrethsen 14 år.

       4.   Ingeborg Ingebrethsdatter 18 år.

       5.   Kirstie Ingebrethsdatter 16 år.

Formynder: Anders Olsen Lønnebache

Brutto 18-1-22.

Boets utg: 58-1-12. (Gjælden overstiger inntægts-summen med 39-3-14).

 

 

Gift 04.08.1758 i Eidanger kirke,[6] med Margit Arvesdatter, f. ca 1729,[7] d. 1781 på Langangrønningen i Eidanger,[8] gravlagt 18.10.1781 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Margit:

Nevnt i 1762:

uformuende Engebreth Hansens kone, syg og fattig

 

Gravlagt som "Margrete Arvesd. Langangs Rødning 52 aar".

 

Bamble Sorenskriveri,

Skifteprotokoll nr. 10a, side 320b     

3.11.1781    Pladsen Rødningen under Langangen i Eidanger         

       Magrethe Arvesdtr. død g. Ingebreth Hansen.

       Barn:

1.    Hans Ingebrethsen 25 år.

2.    Arve Ingebrethsen 23 år.

3.    Ingeborg Ingebrethsdatter 15 år.

4.    Kirsti Ingebrethsdatter 13 år.

5.    Ole Ingebrethsen 11 år.

Brutto 20-2-16.

Boets utg. 46-3-0. (Gjælden overstiger formuen med 26-0-8).

 

 

 

I.    Hans Ingebretsen, f. 1758 på Ås eje i Eidanger,[10] døpt 03.09.1758 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke.[12]

      

       Engebreth Hansen Aasejes barn navnl. Hans                                                     

       Faddere: baaren af Torjus Aasejes kone, Anne Abrahamsdatter Havna, mandfaddere: Hans Andersen Aas, Anun Sørensen Lunde.

      

       Konfirmert i 1776 som "Hans Ingebrichtsen Langangen 17".

 

      

       Gift 30.08.1779 i Eidanger kirke,[13] med Dorte Maria Evensdatter, f. 1752 i Herøytangen i Eidanger,[14] (datter av Even Olsen og Kirsten Hansdatter), døpt 16.01.1752 i Eidanger kirke,[15] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke.[16]

      

       Se Langangen denne gården

     

 

      

II.   Arve Ingebretsen, f. 1761 på Gunneklev i Eidanger,[17] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[18] d. 1830.[19]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 11. januar 1761 finnes blant introduserte kvinner "Engebreth Gunneklevs kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det er nok han som konfirmeres i 1776 som "Arve Ingebrichtsen Rødningen 16".

 

            

       Gift 06.05.1784 i Stavern kirke,[20] med Birthe Nilsdatter, f. ca 1759,[21] d. 1850.[22]

      

       Se Langangen denne gården  

 

      

 

III. Jacob Ingebretsen, f. 1764 på Langangen i Eidanger,[23] d. 1773 på Langangen i Eidanger,[24] gravlagt 10.12.1773 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. mai 1764 finnes blant introduserte kvinner "Engebret Hansen Landgangens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det er nok dette barnet som gravlegges i 1773 som "Jacob Engebretson Langangen 10 aar".

 

 

 

IV. Ingeborg Ingebretsdatter, f. 1766 på Langangen i Eidanger,[26] døpt 21.12.1766 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke.[28]

      

       Ingebricht Hansen Langangen og Margite Arvesdtr.  - Ingebor

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Maren Torgersdtr. ibid 3. Peder Arnesen Kogerswold 4. Jacob Hansen Langen 5. Ole Larsen Røra.

      

       Konfirmert i 1783 som "Ingebor Engebrictsdatter Rødningen 18".

      

 

       Gift 05.06.1791 i Eidanger kirke,[29] med Lars Andersen, f. ca 1768,[30] d. 1809 i Brevik, gravlagt 18.03.1809 på Brevik kirkegård.[31]

      

       Se Brevik 1801

 

      

 

V.   Kirsten Ingebretsdatter, f. 1769 på Langangen i Eidanger,[32] døpt 18.03.1769 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke.[34]

      

       Engebret Hansen Langangen og k. Margit Arvesdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Dorte Ewensdtr. Lønnebache 3. Ole Larsen Harewarp 4. Peder Arnesen Kogerswold 5. Anders Sørensen Langangen.

      

       Det kan være hun som konfirmeres i Eidanger i 1786 bosatt på Sandøya som "Kisti Engebrictsdatter p. Sandøe 16".

 

      

       (1) Gift 19.07.1792 i Eidanger kirke,[35] med Sigurd Sigurdsen, f. ca 1755,[36] d. 1795 på Nøklegård i Eidanger,[37] gravlagt 13.09.1795 på Eidanger kirkegård.[38]

 

       Se Nøklegård

 

 

       (2) Gift 25.10.1798 i Eidanger kirke,[39] med Jens Olsen, f. ca 1769.[40]

      

       Jens:

       Han nevnes som husmann under Kjørholt i 1801.

      

       Se Nøklegård

 

 

       (3) Gift 20.06.1823 i Eidanger kirke,[41] med Jon Olsen, f. 1760 på Nordalseter i Eidanger,[42] (sønn av Ole Olsen og Margrethe Jonsdatter), konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke.[43]

      

       Se Solli

 

      

 

VI. Ole Ingebretsen, f. 1772 på Langangen i Eidanger,[44] døpt 19.01.1772 i Eidanger kirke,[45] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[46] d. 1850.[47]

      

       Ingebreth Hansen Langangen og k. Margrete Arvesdtr. - Ole

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Live Halvorsdtr. Langangen 3. Ole Sørensen ibid 4. Peder Arnesen Kogerswold 5. Isac Olsen Harewarp.

      

       Konfirmert som "Ole Engebrictsen p. Langangen 16".

 

      

       Gift 18.05.1797 i Brunlanes,[48] med[49] Else Olsdatter, f. 1775 på Næs jernverk i Brunlanes,[50] (datter av Ole Nilsen og Anna Jonsdatter), døpt 16.10.1775 i Tanum kirke i Brunlanes.

      

       Se Langangen denne gården

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[16]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[17]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 389.

[20]  Kirkebok for Stavern, Mini nr. 3 (1783-1809), skannet, Kirkebok for Stavern, Ministerialbok nr. 3 (1783-1809), skannet av digitalarkivet.

[21]  1801 tellingen.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 389.

[23]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[29]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[30]  1801 tellingen.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[35]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[36]  Alder ved død.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[39]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[40]  1801 tellingen.

[41]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[42]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 389.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 389.

[48]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 353.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 389.

[50]  1801 tellingen.