| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Maren Johannesdatter født omkring 1780 og Arve Olsen født omkring 1780

 

 

 

Maren Johannesdatter, født omkring 1780.[1]

 

Hun kom fra Langangen og det ser ut til at hun het Maren men det kan ha vært Marthe Johannesdatter da hun giftet seg i 1809.

 

Copul. 22.12.1809 i Eid.

Enkemand Arve Olsen Barkevig og Pigen Maren? Johannesdatter Langangen.

Caut: Masovnsmester Christen Olsen og Jon Jensen, Begge fra Barkevigen.

 

 

Gift 22.12.1809 i Eidanger kirke,[2] med Arve Olsen, født omkring 1780.1

 

Han var enkemann fra Barkvika da han giftet seg i 1809.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.