| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

 

Ole Larsen f. ca 1685 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Inger Johannesdatter f. omkring 1670 og 2. gang med Ragnhild Pedersdatter f. ca 1676)

 

 

 

 

 

Ole Larsen, f. ca 1685,[1] d. 1748 på Langangen i Eidanger,[2] gravlagt 27.07.1748 i Eidanger kirke.[3]

Han var sønn av Lars Olsen Sundsåsen.

 

Han giftet seg 1. gang i 1704.

 

12. May 1704. d. 2. Pintzedag er i Eidanger blef Trolofved Ole Larssen og Inger Johannesdaatter.

Cav: Hans Arnessen Berg og Ifver Gundmundssen Wiersdalen.

 

Han er nevnt på Sundåsen i Eidanger i sjølegden i 1706 som "Opsidder, bruger halfparten" 21 år gammel og gift. Hans far var bruker av en den andre halvparten av gården.

 

Anund Sørensen var bruker på gården Langangen i 1700. Han opplot halvparten av gården til Ole Larsen Sundsåsen i 1707 med tillatelse fra Skiens lagmann.

 

Ole ble samme året gift med Ragnhild Pedersdatter Stulen.

 

Eid. 11/9-1707.

blef her i Eidanger trolofved Ole Larsen Langangen og Ragnild Pedersdaatter Stuelen.

Cav: Iver Wiersdall (buemerke) og Anders Lander (buemerke).

 

Han var oppført på Langangen sammen med Anund Sørensen i 1711. Ole Larsen er der nevnt med kvinne, 1 barn samt tjenestepike.

 

Anno 28.03.1707 – Anund Langangen i Retten begierende indført, at hand herved og inden tinge, oplader og frasiger sig sit stedmaal for den halfve part i Landgangen, for Ole Laursen Sundsaas, det igjen at nyde, med Hr. Assistent raad og laugmand Gørrisens sambtyche, her efter at bruge.

 

Han nevnes på Langangen i 1725:

Ole Larsøn gl. 43 aar, iche tient, er iche frisk, gift med Ragnild Pedersdatter gl. 49 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 16 aar enroullered, 2de døttre Inger Olsdatter gl. 13 aar, Maren Olsdatter gl. 9 aar, 1 Tienistedreng Lars Pedersøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, tiener for aarsløn, 1 tienistepige Karen Nielsdatter gl. 19 aar, tiener for aarsløn, har hieme udj Tønsberg Sogn under Laurwigen Grefskab.

 

Gravlegges i 1748 som: "Ole Lars. Landgangen 69 aar gl.".

 

 

(1) Gift 1704,[4] med Inger Johannesdatter, f. omkring 1670,[5] d. ca 1706 på Sundsåsen i Eidanger.[6]

 

 

(2) Gift 1707,[7] med Ragnhild Pedersdatter, f. ca 1676 på Stulen i Eidanger,[8] (datter av Peder Andersen og Kirsten Haraldsdatter).

 

 

 

I.    Kirsten Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Ragnhild Pedersdatter) f. ca 1706,[9] d. 1716 på Langangen i Eidanger,[10] gravlagt 12.01.1716 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Hun kan være fra Oles første ekteskap?

      

       Hun gravlegges som "Olle Landgangens datter Kisten 10 aar 6 uger".

 

 

 

II.   Lars Olsen, (sønn av Ole Larsen og Ragnhild Pedersdatter) f. ca 1709,[12] d. 1756 på Langangen i Eidanger,[13] gravlagt 25.10.1756 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Han er 16 år og bosatt hos foreldrene på Langangen i 1725.

      

      

       Gift 04.11.1744 i Eidanger kirke,[15] med Guri Nilsdatter, f. 1715 på Hovholt i Eidanger,[16],[17] (datter av Nils Pedersen og Berthe Hansdatter), døpt 01.01.1716 i Eidanger kirke,[18] d. 1755 på Langangen i Eidanger,[19] gravlagt 07.11.1755 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Se Langangen denne gården

 

      

 

III. Kirsten Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Ragnhild Pedersdatter) f. ca 1710 på Langangen i Eidanger,[21] d. 1716 på Langangen i Eidanger,[22] gravlagt 17.01.1716 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Det er nok hun som er nevnt som barn av Ole Larsen i ekstraskatten i 1711.

 

       Gravlegges i 1716 som: Olle Landgangens Kirsti, gl 10 aar 6 uger".

 

 

 

IV. Inger Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Ragnhild Pedersdatter) f. ca 1711 på Langangen i Eidanger,[24] d. 1781 i Oklungen i Eidanger,[25] gravlagt 14.08.1781 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Hun kom fra Langangen da hun giftet seg i 1739, Hun var datter av Lars Olsen og ble nevnt i sjeleregisterert i 1725 som 13 år gammel og bosatt med sine foreldre. Hun er notert døpt i Eidanger. Registreringene startet i 1712, så hun er trolig døpt i 1711.

 

      

       (1) Gift 09.09.1739 i Eidanger kirke,[27] med Lars Anundsen, f. ca 1712 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[28] (sønn av Anun Olsen og Gjeske Pedersdatter), d. ca 1743 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes.[29]

      

 

       (2) Gift[30] med[31] Lars Ellefsen, f. ca 1720 på Vierud i Hedrum,[32] (sønn av Ellef Larsen og Berte Eriksdatter), d. 1794 i Oklungen i Eidanger,[33] gravlagt 09.11.1794 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Se Oklungen

 

      

 

V.   Maren Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Ragnhild Pedersdatter) f. ca 1716.[35]

 

       Hun giftet seg i 1738.

      

       Trol. 25/9-1738 i Eid. paa Landgangen. Copul. 28/11-1738.

       Arne Torbiørnsøn Høvig og Maren Olsd. Landgangen.

       Caut: Niels Olsøn Viersdal, Christian Christensøn Staethelle (i Bamble?).

      

       Ut fra dette kom han fra Høvik i Bamble. Det var det en Torbjørn i 1711 med hustru og 3 barn. Dette er nok hans far.

 

      

       Gift 28.11.1738 i Eidanger kirke,[36] med Arne Tørbjørnsen, f. ca 1694,[37] (sønn av Torbjørn Høvik), d. 1742 på Stathelle i Bamble,[38] gravlagt 12.08.1742 i Bamble.[39]

      

       Arne:

       Han var enkemann etter Kirsten Larsdatter f. ca 1698 d. 1734 på Høvik i Bamble.

 

       Gravlagt som "Arne Torbiørnsen Statelle 48 aar"

      

       Stathelle 22.9., 7.11.1742 Sk.pr. 4, Fol. 265

       Arne Torbiørnsen død e. Maren Olsd.

       Barn i avd. 1. ekte med Kiersten Larsdtr.: 1. Elias Arnesen 11 år. Barn i avd. ekte m. enken: 2. Kiesten Arensdtr. 3 år. 3. Ragnild Arnesdtr. (død 1 dag gl.).

       Enkens far: Ole Langangen. Avd. søsters mann: Hans Olsen Tvedalen.

       Boet eier hus på Stathelle, takst 40 rdr.

       Brt: 135-0-20. Nt: 20-3-12.

 

 

       Barn:

 

       A.   Kirsten Arnesdatter, f. ca 1739.[40]

 

 

       B.   Ragnild Arnesdatter, f. 1742,[41] d. 1742.[42]

 

 

 

VI. Christopher Olsen, (datter av Ole Larsen og Ragnhild Pedersdatter) f. 1719 på Langangen i Eidanger,[43] døpt 06.01.1719 i Eidanger kirke,[44] d. 1719 på Langangen i Eidanger,[45] gravlagt 22.01.1719 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Olle Lauridsen Landgangen og Ragnil Pedersdatter - Christopher

       Faddere: baaren af Mad. Finde, assist: Maren Christophersdatter, Maren Andersdatter, mandfaddere: Lars Olsen Syndsaas, Anders Pedersen Stulen, Lars Pedersen Landgangen.

      

       Han gravlegges som "Ole Laersøn Landgangens og Ragnille Pedersdatters lille søn Christopher 14 dager".

 

 

 

VII. Christopher Olsen, (sønn av Ole Larsen og Ragnhild Pedersdatter) f. 1722 på Langangen i Eidanger,[47] døpt 15.03.1722 i Eidanger kirke,[48] d. 1725 på Langangen i Eidanger,[49] gravlagt 30.03.1725 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Olle Laersen Landgangen og Ragnille Pedersdatter - Christopher

       Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Maren Christophersdatter Sønsaasen, Marj Tormosdatter Landgangen, Ole Thollefsen Nordahll, Søfren Rasmussen Leerstang, Laers Pedersen Landgangen.

      

       Gravlegges i 1725 som: "Olle Laersøn Landgangens lile søn Christopher Olsøn 3 aar 15 dager gl.".

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Alder ved død.

[10]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[21]  Alder ved død.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 86.

[24]  Alder ved død.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Gjallarhorn nr 37 Artikkel av Kristian Hunskaar, side 345.

[29]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 574.

[30]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 876.

[31]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[32]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 977.

[33]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[35]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[36]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[37]  Alder ved død.

[38]  Bamble, Gravlagt 1702-1774, Bamble, Gravlagt 1702-1774, avskrift, Leif Biberg Kristensen på Solumslekt.

[39]  Bamble, Gravlagt 1702-1774, Bamble, Gravlagt 1702-1774, avskrift, Leif Biberg Kristensen på Solumslekt.

[40]  Skifte etter faren.

[41]  Skifte etter faren.

[42]  Skifte etter faren.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 20.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[46]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.