| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Jacob Eriksen f. 1725 og Anne Andersdatter f. ca 1743 sin familie

 

 

 

Jacob Eriksen, f. 1725 på Langangen i Eidanger,[1],[2] døpt 19.08.1725 i Eidanger kirke,[3] d. 1787 på Langangen i Eidanger,[4] gravlagt 29.06.1787 på Eidanger kirkegård.[5] 

Han var sønn av Erik Anundsen Langangen.

 

Errich Annundsen Langangen og Anna Jansdatter - Jacob

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Anna Pedersdatter Rødningen, Emmerens Jørgensdatter, mandfaddere: Prods Andersen Nøchlegaard, Amund Annundsen Landgangen, Laers Pedersen Landgangen.

 

Han giftet seg i 1746.

 

Trol. 10/7-1764 i Eid. Copul. 14/12-1764.

Jacob Erikssøn Landgangen med Anna Andersd. Lunde.

Caut: Jacob Nielssøn Lunde og Ole Sørenssøn Landgangen.

 

Han er nevnt på Langangen i 1782:

Landgangen, Plads, Jakob Eriks, 1 kone, 3 barn

 

Han var 38 år da moren døde.

 

Gravlagt som "Jacob Erics. Langangen 60 aar".

 

 

Gift 14.12.1764 i Eidanger kirke,[6] med[7] Anne Andersdatter, f. ca 1743,[8] d. 1782 på Langangen eie i Eidanger,[9] gravlagt 24.10.1782 på Eidanger kirkegård.[10] 

 

Anne:

Hun bodde på gården Lunde da hun giftet seg.

 

Anne Andersdatter var fadder til Elen Andersdatter Halvarp sitt barn i 1778 som Anne Andersdatter Langangen. Elen Andersdatter var fadder ved Anne sin sønn Erichs dåp i 1777 og Elen Andersdatter sin mann, Abraham Olsen, var fadder ved dåp av datter Kirsten 1780. Dette kunne jo tyde på at Anne var søsteren til Elen Andersdatter? Det at denne Anne Andersdatter var datter av Anders Nilsen Valler stemmer dårlig med hennes alder. Hun ble født ca 1743 ut ifra alderen ved hennes død. Det nevnes en Anders med familie på en plass under Langangen i 1782 og dette er trolig hennes far. Men her kan det jo være en familiekobling? Se Anders Nilsen Valler.

 

Gravlagt som "Anne Andersd. Langangen eje 39 aar".

 

 

 

I.    Anders Jacobsen, f. 1766 på Langangen i Eidanger,[11] døpt 28.03.1766 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[13] d. 1789 på Langangen i Eidanger,[14] gravlagt 04.01.1789 på Eidanger kirkegård.[15] 

 

       Jacob Erichsen Landgangen og k. Anne Andersdtr. Anders

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Landgangen 2. Birte Larsdtr. Harewarp 3. Anders Larsen fra Brevig 4. Amund Christensen Sletholt fra Tiose, og Anders Olsen Lønnebacchen.

      

       Konfirmert som "Anders Jacobsen paa Langangen 20".

      

       Gravlagt som "Anders Jacobs. Langangen 22 aar".

 

 

II.   Anne Jacobsdatter, f. 1768 på Langangen i Eidanger,[16] døpt 02.07.1768 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke.[18] 

 

       Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr. - Anne

       Faddere: 1. Børte Erichsdtr. Sletholt i Tiose 2. Maren Pedersdtr. Sundsaas 3. Ole Sørensen Langangen 4. Anders Sørensen ibid 5. Anders Olsen Lønnebachen.

      

       Konfirmert som "Anne Jacobsdatter Langangen 18".

      

       Hun fikk et uekte barn i 1795 bosatt på Barkvika i Brunlanes.

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Nils Hansen, f. omkring 1765.[19]

 

       Barn:

 

       A. Anne Maria Nilsdatter, f. 1795 på Barkvik i Brunlanes,[20] døpt 29.03.1795 i Eidanger kirke.[21] 

 

             NB. fra Barkewiigen er inkommen en Eidanger Sogn tilhørende Piigen Anne Jacobsdtr. Langangens uægte, af Jordm. Maria Oddene hiemmed. Anne Maria

             - Enkemand Nils Hansen i Barkewiig erklærer sig selv som fader for Barnet, Moderen for sin Forlovede, han strax vil trolove og ægte.

            

             Faddere: 1. Malene Elven 2. Catrine Ødevald 3. Anders Herregaard Stranden 4. Ole Povelsen Døvig 5. Ole Ulverød.

 

 

      

III. Gunder Jacobsen, f. 1769 på Langangen i Eidanger,[22] døpt 24.12.1769 i Eidanger kirke,[23] d. 1770 på Langangen i Eidanger,[24] gravlagt 17.06.1770 på Eidanger kirkegård.[25] 

 

       De er døpt så tett at Gunder og Maria må ha vært tvillinger.

      

       Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr. - Gunder

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Kirsten Amundsdtr. ibid 3. Ole Sørensen ibid 4. Daniel Christensen ibid 5. Christen Nielsen Wiersdal.

      

       Det er nok han som ble gravlagt som (feilskrevet) "Gunder Ols. Langangen 26 uger". Jeg trodde dette må være sønn av Ole Gundersen Langangen men de døpte ingen med dette navnet.

      

 

 

IV. Maria Jacobsdatter, f. 1770 på Langangen i Eidanger,[26] døpt 12.04.1770 i Eidanger kirke,[27] d. 1774 på Langangen i Eidanger,[28] d. 23.01.1774 på Eidanger kirkegård.[29] 

 

       Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr. - Maria

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Ole Larsen Lander 4. Ole Gundersen Langangen 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Gravlagt som "Marie Jacobsd. Langangen 5 aar".

 

 

V.   Erik Jacobsen, f. 1777 på Langangen i Eidanger,[30] døpt 29.07.1777 i Eidanger kirke,[31] d. 1782 på Langangen i Eidanger,[32] gravlagt 04.03.1782 på Eidanger kirke.[33] 

 

       Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr. - Eric

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Elen Andersdtr. Harewarp 3. Cornelius Hansen Sundsaas 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Anun Pedersen Sundsaas

      

       Gravlagt som "Eric Jacobs. Langangen 5 aar".

 

 

VI. Kirsten Jacobsdatter, f. 1780 på Langangen i Eidanger,[34] døpt 16.01.1780 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke.[36] 

 

       Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 2. Maren Olsdtr. Lønnabache 3. Ole Halvorsen Sundsaas 4. Abraham Olsen Harewarp 5. Ole Knudsen Wiersdal.

      

       Konfirmert som "Kisti Jacobsdatter Sunsaas 17".

      

       Kirsten Jacobsdatter Langangen fikk et uekte barn i Eidanger i 1813.

      

      

       Hun fikk et uekte barn med Gulbrand, f. omkring 1780.[37] 

      

       Gulbrand:

       Han var matros fra Larvik.

 

       Barn:

 

       A.   Anne Gurine Gulbrandsdatter, f. 13.02.1813 på Langangen i Eidanger,[38] døpt 21.02.1813 i Eidanger kirke.[39] 

 

             Kirsten Jacobsdtr. Langangens 2de uægte Pbr. Anne Gurine, det andet døde strax

             udlagt til Barnefader en Matros ved Navn Gulbrand fra Laurvigen

            

             Faddere: Maren Koggersvold, Anne Lønnebakke, Arve Langangen, Søren Lønnebakke.

 

      

 

VII. NN Jacobsdatter, f. 1782 på Langangen i Eidanger,[40] d. 1782 på Langangen i Eidanger,[41] gravlagt 06.10.1782 på Eidanger kirkegård.[42] 

 

       Gravlagt som "Jacob Ericson Langangen, hans dødfødte P.B.".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[37]  Stipulert, Stipulert.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.