| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| LANGANGEN |


 

 

 

Jørgen Gundersen f. ca 1657 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kari Anundsdatter f. ca 1668 og 2. gang med Anne Olsdatter f. ca 1672.)

 

 

 

Jørgen Gundersen, f. ca 1657,[1] d. 1734 i Eidanger,[2] gravlagt 20.01.1734 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han er nevnt på Rønningen u/Langangen i sjølegden i 1706. Han er da ført opp som "Huusmand paa Rødningen" 37 år og gift. Han hadde sønnene Gunder på 5 år og Amund på 2 år.

 

Bosatt på Rønningen u/Langangen i 1725:

Rønningen

Den 2de Huusmandsplads kaldet Rønningen bruges af Jørgen Gundersøn gl. 68 aar, har tient for Marin Soldat, Er Enchemand, har En Søn Simen Jørgensøn gl. 13 aar, En datter Marte Jørgensdatter gl. 24 aar er hieme.

Paa Pladsen kand fødes 1 Koe og 2 Saver.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Langangen 6 huder

2 husmenner:
- 2. Jørgen Gundersen 64 aar som har 3 sønner, Gunner Jørgensen 24 aar i kongens tjeneste, Amund Jørgensen 23 aar, Simon Jørgensen 14 aar

Han giftet seg 2. gang i 1731.

 

Trol. 24/4-1731 i Eid.

Jørgen Gunderssøn Rødningen med Anne Olsd. Kaasen.

Caut: Laers Anderssøn Nøchlegaard og Amund Amundssøn Landgangen.

 

Han gravlegges som "fattig jord begravet Jørgen Gundersøn 62 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med[4] Kari Anundsdatter, f. ca 1668,[5] d. 1725 på Rønningen u/Langangen i Eidanger,[6] gravlagt 28.02.1725 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Kari:

Gravlagt som "Karen Amundsdatter Rødningen, betaler jorden 57 aar 3 maaneder 3 dager".

 

Rydningen i Eidanger 20.12.1726 Sk.pr. 3A, Fol. 76b

Kari Anunsd. død em. Jørgen Gundersen.

Barn:

1. Gunder Jørgensen 23 år.

2. Amund Jørgensen 21 år.

3. Simen Jørgensen 13 år.

4. Marte Jørgensd. 27 år.

5. Emmerentze Jørgensd. 15 år.

Brt: 35-3-8. Intet til arv.

 

 

(2) Gift 24.04.1731 på Eidanger kirkegård,[8] med Anne Olsdatter, f. ca 1672,[9] d. 1742 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[10] gravlagt 12.08.1742 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Anne:

Villum Olsen Ragnhildrød var fadder til begge hennes barn. Trolig en bror.

 

Hun var enke etter Jens Solvesen Kåsene u/Prestegården f. ca 1645 d. 1729. Se Kåsene u/Prestegården.

 

Gravlegges som "Anne Olsdatter Kaasen 60 aar".

 

 

 

I.    Martha Jørgensdatter, (datter av Jørgen Gundersen og Kari Anunsdatter) f. ca 1699.[12]

      

       Hun kom fra Rødningen i Eidanger.

      

       Blant begravede i Eidanger kirkebok i 1721 står 2 stykker "Publich Asolution" 3. august.

       Den ene er " Marthe Jørgensdatter Rødningen, udlagt barnefader Prodz Andersøn Nøchlegaard, gift mand".

      

       Det er nok henne en finner i skifte etter hennes mor Mari Anunsdatter på Rydningen i Eidanger i 1726.

      

       Hun er nevnt i et skriftemål 26. jan 1727 i Eidanger kirkebok "Brevig Absolution aabenbare skifte, Martha Jørgensdatter Rødningen,

       udlagt Ellert Olsen een gevoren soldat".

      

       Det er sikkert hun som får et uekte barn, Ole, i 1734. Broren Amund var en av fadderne. Ingen farsnavn ble nevnt.

      

       Hun giftet seg i 1734.

 

       Trol. 24/7-1734 i Eid.

       Soldat, Eilert Olsøn og Martha Jørgensd.

       Caut: Niels Simonsøn Kaachersvold, Olle Larsøn Grinna og Simon Jørgensøn Søndsaas ejet.

 

      

       Fikk et barn med Prods Anderssen, f. ca 1673 på Tråholt i Eidanger,[13] (sønn av Anders Traaholdt og Maren Hansdatter), d. 1753 på Gardsvei i Brunlanes.[14]

      

       Prods:

       Prods Andersen Nøklegård fikk en sønn med Martha Jørgensdatter fra Rødningen som ble døpt i 1721. Dette var mens han var gift med Margrethe Jonsdatter.

 

       Se Nøklegård

 

 

       Gift 1734,[15] med Eilert Olsen, f. omkring 1700.[16]

 

 

       Hun fikk et uekte barn med en Ole i 1734.

 

      

       Barn:

 

       A.   Halvor Prodsen, (sønn av Prods Anderssen og Martha Jørgensdatter) f. 1721 på Rødningen i Eidanger,[17] døpt 05.10.1721 i Eidanger kirke,[18] d. 1724 på Rødningen i Eidanger,[19] gravlagt 23.07.1724 på Eidanger kirkegård.[20]

            

             et u-ægte barn fra Rødningen, Martha Jørgensdatter udlagt Prods Andersen Nøchlegaard, barnets nafn Halfvor

             Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Anne Pedersdatter Røtua, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Niels Jensen Sønsaasen, Gunder Jørgensen Rødningen.

            

             Han gravlegges som "Martha Rødningens u-ægte barn Halfvor, nedsat i jorden 3 aar".

            

 

 

       B.   Ellen Eilertsdatter, (datter av Eilert Olsen og Martha Jørgensdatter) f. 1727 i Eidanger,[21] døpt 09.03.1727 i Eidanger kirke,[22] d. 1738 i Eidanger,[23] gravlagt 26.10.1738 på Eidanger kirkegård.[24]

            

             Eet u-ægte barn, moderen Martha Jørgensdatter, udlagt til barnefader Ellert Olsen een gevoren soldat, barnets nafn Ellen.

             Faddere: baaren af Martha Gundersdatter Grinnen, Anne Joensdatter Grinnen, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Amund Jørgensen Rødningen.

            

             Gravlegges som "fattig jord begravet Ellert Olsøns datter Elen 12 aar".

 

 

 

       C.   Karen Eilertsdatter, (datter av Eilert Olsen og Martha Jørgensdatter) f. 1735 i Eidanger,[25] døpt 20.03.1735 i Eidanger kirke.[26]

            

             Eilert Olsen og Martha Jørgensdatter - Karen

             Faddere: baaren af Anna Jansdatter Landgangen, Karen Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Gunder Jørgensen Dalen, Gregorius Johannisen.

      

 

 

       D.   Ole, (sønn av Far til Ole og Martha Jørgensdatter) f. 1734 i Eidanger,[27] døpt 14.02.1734 i Eidanger kirke.[28]

            

             Martha Jørgensdatters uægte barn N. Olle

             Faddere: baaren af Anna Olsdatter, Margrette Andersdatter Søensaas, mandfaddere: Amund Jørgensen, Gregorius Johannisen.

 

 

 

II.   Gunder Jørgensen, (sønn av Jørgen Gundersen og Kari Anunsdatter) f. ca 1703,[29],[30] d. 1755 på Sundsåsdalen i Eidanger,[31] gravlagt 05.01.1755 på Eidanger kirkegård.[32]

 

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Gunder Jørgensen Landgangen 24 aar", fødested Landgange eje og bopel Langang eje, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

      

       Gift 29.11.1722 i Eidanger kirke,[33] med Anne Pedersdatter, f. ca 1695,[34] (datter av Peder Nilsen og Sibilla Olsdatter), d. 1749 på Rønningen u/Langangen i Eidanger,[35] gravlagt 26.05.1749 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Se Sundsåsen

 

      

 

III. Amund Jørgensen, (sønn av Jørgen Gundersen og Kari Anunsdatter) f. ca 1705.[37]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Amund Jørgensen Landgangen 22 aar", fødested Landgang eje og bopel Landgang eje, innrullert 30. juni 1723.

      

       Han var tjenestegutt på Langangen i 1725:

       Landgangen

       Skylder 6 Huuder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 3de Bønder Nafnlig Amun Anonsøn 1 ½ Huud, Erich Anonsøn 1 ½ Huud, Ole Larsøn 3 Huuder.

       Amun Anonsøn gl. 27 aar, enroullered, gift med Elen Nielsdatter gl. 30 aar, har en Søn Anon Amundsøn gl. 1 ½ aar, 1 Tienistedreng Amun Jørgensøn gl. 17 aar, enroullered, tiener for half aarsløn, 1 Tienistepige Immerentze Hansdatter gl. 14 aar, Tiener for half aarsløn. En liden Dreng Olle Hansøn gl. 13 aar, tiener foruden løn.

       Erich Anonsøn gl. 30 aar, Enroullered, gift med Anne Jansdatter gl. 29 aar, har en Søn Jacob Erichsøn gl. 20 uger, En liden Tienistedreng Johannes Jonsøn gl. 14 aar, tiener foruden løn.

       Ole Larsøn gl. 43 aar, iche tient, er iche frisk, gift med Ragnild Pedersdatter gl. 49 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 16 aar enroullered, 2de døttre Inger Olsdatter gl. 13 aar, Maren Olsdatter gl. 9 aar, 1 Tienistedreng Lars Pedersøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, tiener for aarsløn, 1 tienistepige Karen Nielsdatter gl. 19 aar, tiener for aarsløn, har hieme udj Tønsberg Sogn under Laurwigen Grefskab.

 

       Han giftet seg og døper barn på Rønningen u/Langangen i 1727. De har giftet seg utenfor sognet og flyttet ut av sognet etter 1727.

 

      

       Han giftet seg med Kirsten Tommasdatter, f. omkring 1705.[38]

 

       Barn:

      

       A.   Karen Amundsdatter, f. 1727 på Rønningen u/Langangen i Eidanger,[39] døpt 13.09.1727 i Eidanger kirke.[40]

            

             Ammund Jørgensen Rødningen og Kirsten Tommasdatters første ægte barn - Karen

             Faddere: baaren af Marj Amundsdatter Lønnebache, Anne Jahnsdatter Landgangen, Else Joensdatter Grinnen, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Gunder Jørgensen Rødningen.

 

 

      

IV. Emmerense Jørgensdatter, (datter av Jørgen Gundersen og Kari Anunsdatter) f. ca 1711.[41]

      

       Hun kom fra Rønningen under Langangen.

      

       Hun var tjenestepike på Viersdalen i 1725:

       Wiresdahl

       Skylder 1 Huud 7 Skind, udreeder 1/3 Soldat, Bruges af Niels Olsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Aase Larsdatter gl. 30 aar, har 2de døttre, Aase Nielsdatter gl. 4 aar, Anne Nielsdatter gl. 2 aar, 1 Tienistedreng Christopher Halvorsøn gl. 18 aar, Enroulered, tiener for aarsløn, 1 Tienistepige Immerentse Jørgensdatter gl. 17 aar, tiener for aarsløn; Et Fosterbarn Olle Christensøn gl. 9 aar.

       En gl. Becheflom qværn til Malt og gryn. En Skov som er Til Gaarden kund udbrugis Nogle smaa Bielcher og andet smaalast af Gran samt Gierdefang og Brendeved.

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Nils Olsen, f. ca 1695 på Kvestad i Eidanger,[42] (sønn av Ole Gudmundsen og Marthe Christensdatter), d. 1763 på Viersdalen i Eidanger,[43] gravlagt 17.02.1763 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Nils ble bruker på Viersdalen i Eidanger etter Iver Gudmundsen. Han fikk et uekte barn i 1728 med Emmerense Jørgensdatter Rødningen.

      

       De nevnes i kirkeboken i Eidanger i 1728:

       28. april: Pubpliche Aabenbare skrifte: Niels Olsen Wiersdallen

      

       2. mai: Pupliche Aabenbare skrifte: Emerense Jørgensdatter Rødningen,

       udlagt Niels Olsen Wiersdallen til barnefader.

 

       Barn:

 

       A.   Isak Nilsen, f. 1728 på Rødningen i Eidanger,[45] døpt 01.08.1728 i Eidanger kirke,[46] d. 1746 på Viersdalen i Eidanger,[47] gravlagt 29.09.1746 på Eidanger kirkegård.[48]

            

             Eet u-ægte barn, moderen Emmerens Jørgensdatter Rødningen, faderen Niels Olsen Viersdallen, barns nafn Isach.

             Faddere: baaren af Martha Gundersdatter Grinen, Maren Kaachersvold, mandfaddere: Hans Alfsen Ørristvedt, Gunder Jørgensen Rødningen.

            

             Gravlagt som "Niels Viersdalens søn Isach 16 aar".

 

      

 

V.   Simen Jørgensen, (sønn av Jørgen Gundersen og Kari Anunsdatter) f. 1712 på Rødningen i Eidanger,[49],[50] døpt 27.11.1712 i Eidanger kirke,[51] død før 1758.

      

       Jørgen Gundersen Rødningen og Karen Amundsdatter – Simen

       Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Maren Amundsdatter, Kirsten Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Hans Harevarp, Ole Larsen Landgangen, Laers Pedersen Landgangen.

      

       Han giftet seg i 1733. De døpte en sønn i 1736 og etter det er det ikke mer spor etter dem i sognet.

 

       Trol. 19/11-1733 i Eid. Copul. 5/3-1734.

       Simon Jørgensøn og Karen Andersd.

       Caut: Peder Haralsøn Flaaden og Gunder Jørgensøn, Huusmand og Simon Svensøn Rognlie, Huusmand.

 

       Han døde før 1758, for da giftet han hustru seg på nytt som enke.

 

      

       Gift 05.03.1734 i Eidanger kirke,6 med Kari Andersdatter, født ca 1713 på Rørarød i Eidanger,1 (datter av Anders Jacobsen og Inger Larsdatter).

 

 

       Barn:

 

 

       A.   Hans Simensen, f. 1736 i Eidanger,[52] døpt 11.03.1736 i Eidanger kirke,[53] d. 1794 i Brevik, gravlagt 04.05.1794 på Brevik kirkegård.[54]

            

             Simon Jørgensens ægte søn Nomine Hans

             Faddere: baaren af Else Jonsdatter Grina, Sara Hansdatter, mandfaddere: Anders Jacobsen, Peder Jacobsen.

            

             Det er nok han som bodde (tjenestegutt?) på Bassebo i 1754 og blir far til et uekte barn i 1754. Moren var også trolig tjenestejente der. Hans var da ennå ikke konfirmert.

            

             Det er nok han som er blitt gift og som mister sin kone i Brevik i 1792 og ble gravlagt i Brevik i 1794.

            

             Gravlagt som "Hans Simons. 56 aar".

 

            

             Han fikk et uekte barn med Margrethe Hansdatter, f. 1726 på Lanner i Eidanger,[55] (datter av Hans Olsen og Dorthe Nilsdatter), døpt 06.10.1726 i Eidanger kirke,[56] d. 1789 i Brevik, gravlagt 23.09.1789 på Brevik kirkegård.[57]

            

             Margrethe:

             Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter - Margrette

             Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Anne Nielsdatter Lander, Karen Andersdatter Døvig, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Anders Arvesen Døvig, Søfren Rejersen Flaachstad.

            

             Det er nok hun som bodde (tjenestejente?) på Bassebo og blir mor til et uekte barn i 1754.

            

             (Publice absoluti. 24. nov 1754 i Eidanger kirke, side 352: Margrete Hansdatter fra Baseboe for bagangen lejermaal med Hans Simensen sammestæds, som ennaa ikke var confirmeret.)

            

             Bassebo 1762:

             Piiger over 12 aar: Margrethe Hansdatter

            

             Dette skifte er nevnt i en presteattest fra Eidanger datert 10. aug 1791 på Tveten.

 

             Gravlagt som "Margrete Hansd. - Jacob Peders. kone ca 60 aar".

            

             1791 6/8     Protokoll 11 fol. 556b

             Brevik

             Margrethe Hansdtr. +  g. Jacob Pedersen

                         Søskend:

                         1.  Kirsti Hansdtr. g.m. Elias Andersen, Skien

                         2.  Maria Hansdtr. g.m. Lars Hansen, Porsgrunn

                         Bl.gjeld:

                         Sønnen Jacob Jacobsen, 30 rdl.

             Sterbohus: 50 rdl

             Inntekt: 51 - 0 - 22

             Utgift: 55 - 3 - 8.

 

            

             (2) Han giftet seg med Gunild Tønnesdatter, f. ca 1732,[58] d. 1792 i Brevik, gravlagt 28.01.1792 i Brevik kirkegård.[59]

            

             Gunild:

             Gravlagt som "Gunil Tønnesd. - Hans Simonsens kone 60 aar".

            

 

            Hans Simensen og Margrethe Hansdatters uekte barn:

 

            Se under hennes foreldre

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Skifte etter konen.

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Skifte etter moren.

[13]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[14]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 541.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 24.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 24.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.

[29]  Skifte etter moren.

[30]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[31]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[32]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[33]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[34]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[35]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[36]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[37]  Skifte etter moren.

[38]  Stipulert, Stipulert.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[41]  Skifte etter moren.

[42]  Alder ved død.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 283.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[48]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[49]  Skifte etter moren.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[54]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[57]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[58]  Alder ved død.

[59]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.