| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

  

Anders Eriksen f. ca 1680 og Anne Evensdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Anders Eriksen, f. ca 1680.[1]

 

 

Den 1. July (1703) her i Eid. Trolofved:

1. Anders Erichssen med Anne Evensdaatter.

2. Knut Anderssen med Anne Jonsdaatter.

Cav: Lars Jonssen Grønsholt, Ole Qvæstad

 

Han nevnes som husmann på Langangen i sjølegden i 1706. Han står der oppført som gift, 26 år gammel og uten sønner.

 

1706:

Landgangen

Anders

Erichsen

Huusmand

26

gifft, hafver ingen Sønner

 

 

Gift 1703,[2] med Anne Evensdatter, f. omkring 1670,[3] (datter av Even Rolfsen).

 

Anne:

Hun kom fra Nordre Lunde.

 

Hun var ugift ved skifte etter faren i 1703.

 

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Stipulert, Stipulert.