| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BUER |

 


 

 

 

Lars Larsen f. 1749 og Ellen Olsdatter f. 1746 sin familie

 

 

 

 

Lars Larsen, f. 1749 på Buer i Eidanger,[1] døpt 31.07.1749 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[3] d. 30.05.1831 på Skrapeklev i Eidanger, gravlagt 07.06.1831 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Lars Larsen Buer.

 

Lars Buer og Ingeborg Helgesdatters søn Lars                                                         

Faddere: baaren af Gunder Baasserøds kone Anne i Gierpen Sougn, Malene Iversdatter Kaasen, mandfaddere: Niels Kaasen, Joen Lillegaarden.

 

Han konfirmeres i Eidanger i 1765 som "Lars Larson fra Buer 17 aar gammel”.

 

Han giftet seg i 1773.

 

Trol. i Eid. 7/9-1773. Copul. 4/11-1773.

Uk. Lars Larsøn Buer og p. Elen Olsd., Smedchkerød.

Caut.: Ole Lars. Lanner og Simon Lars. Lie af Gierpen Sogn.

 

De bodde på Buer fra de giftet seg i 1773 til 1782.

 

Lars hadde bygsel på Bjønnes i Hedrum fra 1782. Han ble der til 1785. Han overdro da bygselen til sin bror Simen i 1785. Simen hadde i 1780 fraskrevet seg odelsretten til Buer for seg og sine arvinger til fordel for Lars:

Anno 04.09.1780 – Simon Larsens Lies odelskiøde fraskrivelse for sig og arvinger til broderes Lars Larsen for 1 hud i grd. Buer mot intet andet vederlag end Simon Larsen har nødt 1 ½ hud som odelsgods i grd, Lie i Gjerpen (dat. 25.07.1780)

 

Lars flyttet i 1785 til Langangen.

 

En finner han og familien i 1801 som husmann uten jord under Langangen. Sønnen Lars 20 år og Nils på 13 bodde hjemme. Sønnen Nils ble døpt på Langangen i 1787. Familien er nevnt under Langangsrønningen.

 

Langangen 1801:

Lars            Larsen     Mand              53         1ste ægteskab  Husmand uden jord, dagarb.

Ellen          Olsdtr       Kone               54        1ste ægteskab 

Lars           Larsen     Deres børn      20        Ugift   

Nils           Larsen      Deres børn      13                  

 

Han er av Eidanger bygdebok bind 3 nevnt som husmann under Skrabeklev. De bodde der en tid før de døde. I 1818 døde Ellen der og Lars døde der i 1831. De har nok bodd hos sønnen Ole Larsen som hadde Skabeklev Bnr.1 og således ikke vært husmenn.

 

Gravlagt som " Lars Larsen Skrabeklev, 82 aar, føderaadsmann".

 

 

Gift 04.11.1773 i Eidanger kirke,[5] med Ellen Olsdatter, f. 1746 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[6] (datter av Ole Larsen og Elen Eriksdatter), døpt 29.09.1746 i Eidanger kirke,[7] død 03.10.1818 på Skrapeklev i Eidanger, gravlagt 11.10.1818 på Eidanger kirkegård.4

 

Ellen:

Ole Smekkerød og Elen Erichsdatters datter Elen    

Faddere: baaren af Sto Ødegaardens kone Birthe Ingerbretsdatter, Anne Erichsdatter, mandfaddere: Halvor Nordal, Amund Stosen Ødegaarden.

 

Hun er nevnt som 29 år og gift med Lars Larsen Buer i Eidanger under skifte etter faren i 1776.

 

Gravlagt som "Ellen Olsdatter, Lars Skrabeklevs hustrue 72 aar".

 

 

 

I.    Elen Larsdatter, f. 1774 på Buer i Eidanger,[8] d. 1774 på Buer i Eidanger,[9] gravlagt 18.09.1774 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i Eidanger i 1774 "Lars Larsen Buers kone efter hiemmedøbte P. B. introduseret".

      

       Gravlegges i 1774 som "Lars Lars. Buers Hiemedøbte P.B. Elen 4 dager".

 

 

 

II.   Anne Larsdatter, f. 1775 på Buer i Eidanger,[11] døpt 14.11.1775 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke,[13] d. 16.03.1834 på Trosvik i Brevik,[14] gravlagt 21.03.1834 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Lars Larsen Buer og k. Elen Olsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Nye Præste Sættre 2. Gunil Nilsdtr. Kaasen 3. Nils Kaasen 4. Ole Stosen Ødegaard 5. Stoe Olsen Smekkerød.

      

       Konfirmert som " Anne Larsdatter Langangen 16 aar ".

 

       Hun giftet seg i 1803.

 

       Copul. 10.03.1803 i Eid.

       Matros Knud Gautesen Røra og pigen Anne Larsdatter Landgangen.

       Caut: Nils Hansen Røra og Isach Jacobsen ibid.

 

       Hennes far var fadder for hennes første barn i 1803. Han døde trolig i 1804.

 

       De bodde trolig hos Annes foreldre den første tiden. De døper en sønn bosatt på Langangen i 1803. Døper etter dette barn i Brevik.

      

       Hun gravlegges i Brevik i 1834 som "Anne Larsdatter, Knud Gautesens enke i Trosvig 58 aar".

 

 

       Gift 10.03.1803 i Eidanger kirke,[16] med Knud Gautesen, f. 1773 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[17] (sønn av Gaute Olsen og Margit Knutsdatter), døpt 29.12.1773 i Nore Kirke i Buskerud,[18] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[19] d. 26.04.1833 i Brevik,[20] gravlagt 11.06.1833 på Brevik kirkegård.[21]

      

       Knud:

(Angående Knud og hans familie se min artikkel: ”Mysteriet med de tre “Gautesbarna” som ble konfirmert i Eidanger på slutten av 1700 tallet. Hvor kom de fra?”)

 

       Hans faddere var Knut Jetzen Sønstegård i Tonhof og hustru Brynhild Holgersdtr ... Eie Halvor Paulsen ...Ejet og Anfind Anfindsen.

 

       Se min artikkel om Knut sin familie.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1793 som "Knut Gautesen Saga 16 år".

 

       En finner han i de sjømilitære rullene for Eidanger for 1797. Han står som 25 år gammel og "Enrull matros".

      

       En finner også Knud Gautesen som fadder til sin søster Margrethe Gautesdatter Bergrydningen sin datter Anne Margrethe i 1797. Han står da som Knud Gautesen Døvig.

      

       Knud var i 1801 bosatt hos hans Nilsen på Røra som "Knud Goutesen, Logerende, 25 år, Enroull. matros".

      

       Knuds sønn, Gunder Gnudsen, gifter seg i 1836 med Margrethe Gautesdatter sin datter, Gunild Marie. Margrete var Knuds søster og de var av en søskenflokk som kom fra gården Nørsterud i Rollag i Buskerud. Han er nevnt i skifte etter sin bror Iver i Hedrum i 1832. Han er også nevnt i skifte etter faren i 1826, og står da at han oppholt seg i Danmark, muligens militær. Dette med Danmark var ikke riktig.

      

       Knut endte sine dager på en noe tragisk måte. I Brevik kirkebok står det følgende angående Knut sin begravlese.

 

        "Matros Knud Goutesen 60 aar Født i Rolloug prestegjeld - Ved at reise fra Skien den 26. april er han drugnet og fandtes først igjen paa Frierfjorden den 10. juni".

      

       Det var skifte etter han 4. februar 1835, Bamble Skifteregister, Skifteprotokoll I 17, 1831-1837 side 805.

 

 

       Barn:

 

       A.   Gunder Knudsen, f. 1803 på Langangen i Eidanger,[22] døpt 06.11.1803 i Eidanger kirke.[23]

            

             Knud Gautesen Landgangen og Anne Larsdatter - Gunner

             Faddere: Anne Hansdtr. Landgangen, Anne Susanne Stiansdtr. ibid, Arve Engebrethsen ibid, Ole Larsen, Lars Larsen ibid.

            

             Han var ungkar og matros, 25 år fra Brevik da han giftet seg med Gunild Marie i 1836. Knud fikk trolig bare en sønn som het Gunder og han var født i 1803. Gunder og kona Gunil Marie var søskenbarn.

            

 

             Gift 25.11.1836 i Eidanger kirke,[24] med[25] Gunil Marie Andersdatter, f. 18.01.1812 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[26] (datter av Anders Anundsen og Margrethe Gautesdatter), døpt 26.01.1812 i Eidanger kirke.[27]

            

             Gunil:

             Anders Anundsen Berg og Margrethe Gautesdatter - Gunild Marie

             Faddere: Anne Stameland, Cathrin Barseboe, Iver Stameland, Christen Leerstang, Isak Berg.

            

             Hun er nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832. Hun var 27 år og bosatt på Rødningen u/Berg når hun giftet seg i 1836.

 

            

 

       B.   Lars Knudsen, f. 1805 i Brevik, døpt 26.12.1805 i Brevik kirke,[28] d. 1873.[29]

            

             Knud Goutesen og Anne Larsdatter - Lars   

             Faddere: Gert Johnsens kone Marthe Jacobsd, Antonette Olsd, Peder Anonsen, Nils Andersen, Søren Christensen

            

             Bosatt på Hagen Bnr.2 under Skrabeklev.

 

            

             Gift 1833,[30] med Karen Maria Torgrimsdatter, f. 12.01.1812 på Flåtten i Eidanger,[31] (datter av Torgrim Halvorsen og Inger Stenersdatter), døpt 09.02.1812 i Eidanger kirke,[32] d. 1900.[33]

            

             Karen:

             Torgrim Halvorsen Flotten og Inger Steenersdatter - Karen Maria

             Faddere: Ingeborg Stridsklev, Ragnild Stridsklev, Knud Kleven, Niels Klevstrand, Halvor Stridsklev.

            

            

 

       C.   Ellen Knudsdatter, f. 1808 i Brevik, døpt 18.03.1808 i Brevik kirke.[34]

            

             Knud Gautesen og Anne Larsdatter - Ellen              

             Faddere: Jens Bechs kone Kirstine Marie Andreasd, Inger Nilsd, Peder Anonsen, Nils Andersen, Christopher Christophersen.

 

 

       D.   Anne Knudsdatter, f. 04.12.1811 i Brevik, døpt 08.12.1811 i Brevik kirke.[35]

            

             Knud Gautesen og Anne Larsdatter - Anne             

             Faddere: Elen Thorsd, Asbør Svendsdatter, Søren Halvorsen, Ole Olsen, Isach Larsen.

 

 

       E.   Ingeborg Marie Knudsdatter, f. 06.12.1817 i Brevik,[36] døpt 10.01.1818 i Brevik kirke.[37]

            

             Hennes faddere var: Maria Sørensdatter, Gunnild Johannesdatter, Hans Tommesen Tommesen?, Rasmus? Hansen, Lars Tommesen. Matroser i Brevig.  (Alt er litt vanskelig å tyde.)

            

 

      

III. Ole Larsen, f. 1778 på Buer i Eidanger,[38] døpt 20.09.1778 i Eidanger kirke,[39] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[40] død 06.10.1831 på Skrapeklev i Eidanger,[i] gravlagt 13.10.1831 på Eidanger kirkegård.[ii]

      

       Lars Larsen Buer og k. Elen Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Børte Hansdtr. Sanne af Gierpen Sogn 2. Børte Andersdtr. Nordal 3. Eric Olsen Klep af Gierpen Sogn 4. Peder Gundersen Baasrød ibid og 5. Jacob Andersen Nordal.

      

       Konfirmert som "Ole Larsen Langangen 15".

 

      

       (1) Gift 18.10.1804 i Eidanger kirke,[41] med Anne Susanne Stiansdatter, f. 1782 på Skrapeklev i Eidanger,[42] (datter av Stian Hansen og Annichen Andersdatter), døpt 28.04.1782 i Eidanger kirke,[43] konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke,[44] død 25.08.1818 på Skrapeklev i Eidanger,26 gravlagt 03.09.1818 på Eidanger kirkegård.27

      

 

       (2) Gift 13.04.1821 i Eidanger kirke,[45],[46] med Margrethe Johannesdatter, f. ca 1789,[47] (datter av Johannes Alfsen og Kari Olsdatter), død 22.05.1844 på Skrapeklev i Eidanger,26,[iii] gravlagt 30.05.1844 på Eidanger kirkegård.[iv]

      

       Se Skapeklev

 

 

      

IV. Lars Larsen, f. 1780 på Buer i Eidanger,[48] døpt 17.12.1780 i Eidanger kirke,[49] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke.[50]

      

       Lars Larsen Buer og k. Elen Olsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Maria Andersdtr. ibid 3. Jacob Olsen Langangen 4. Jon Nilsen Sillien 5. Helje Larsen Buer.

      

       Konfirmert som "Lars Larsen Langangen 16".

      

       Han bodde hjemme på Langangerødningen, 20 år gammel i 1801.

 

 

 

V.   Nils Larsen, f. 1787 på Langangen i Eidanger,[51] døpt 22.07.1787 i Eidanger kirke,[52] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[53] død 23.04.1854 på Halvarp i Eidanger,[v] gravlagt 01.05.1854 på Eidanger kirkegård.[vi]

      

       Lars Larsen Langangen og k. Elen Olsdtr. - Nils

      

       Faddere: 1. Maria Olsdtr. ibid 2. Birte Christensdtr. Lunde Ø. 3. Eric Sørensen Langangen 4. Stoe Olsen ibid 5. Ole Pedersen Sundsaas.

      

       Han bor hjemme på Langangerødningen, 13 år gammel i 1801.

      

       Konfirmert som "Nils Larsen Langangen 17".

      

       Copul. 04.02.1813 i Eid.

       Ungkarl Niels Larsen Landgangen og Pigen Anne Tollaugsdatter Skrabbeklev.

       Caut: Ole og Erik Landgangen.

      

       Bosatt i Hjertvika under Halvarp.

 

       Gravlagt som "Nils Larsen 68 år - Huusmand - Halvarp".

 

      

       Gift 04.01.1813 i Eidanger kirke,[54],[55] med Anne Tollevsdatter, f. 1783,[56],[57] død 22.06.1855 på Halvarp i Eidanger,43 gravlagt 27.06.1855 på Eidanger kirkegård.44

      

       Anne:

       Det kan være hun som er bosatt hos Christen Wrenstad i Brevik i 1801 "Anne Tolvsdtr, Tjenestepige, 19, Ugivt".

      

       Hun kom fra Skrabeklev da de giftet seg i 1813.

 

       Gravlagt som "Anne Tollefsdatter 72 år - Enke efter Nils Larsen - Halvarp".

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Lars Nilsen, født 01.03.1815 på Lunde i Eidanger, døpt 12.03.1815 i Eidanger kirke.40

              

               Lars - Foreldre: Inderster Niels Larsen Lunde og Anne Tollefsdatter

               Faddere: Ambor Stulen Gaardmanskone, Lisbeth Andersdatter Sillien Tienestepige, Ole Skrabbeklev, Lars Kokkersvold Gaardmand, Lars Jensen Langangen.

              

 

        B.    Tollev Nilsen, født 09.10.1817 på Hjartvik i Langangen, døpt 09.11.1817 i Eidanger kirke,40 død 31.07.1818 på Hjartvik i Langangen, gravlagt 06.08.1818 på Eidanger kirkegård.28

              

               Tollaug - Foreldre: Inderst Niels Larsen Giertevigen og Anne Tollougsdatter (Hjertvika, Langangen)

               Faddere: Karen Koggersvold, Inger Harevarp, Ole Harevarp, Ole Giertvigen, Rasmus Kokkersvold, bøndre fra Eidanger.

              

               Gravlagt som "Tollef, Niels Larsen Giertvigens barn 1 aar".

               

 

 

        C.    Tollev Nilsen, født 27.10.1819 på Halvarp i Eidanger, døpt 07.11.1819 i Eidanger kirke.40

              

               Tollev - Foreldre: Nils Larsen og Anne Tollevsdatter Halvarp, husmand

               Faddere: Oline Grina, Sara Halvarp, Ole Skrabeklev, Hans Halvarp, Nils Halvarp, alle bønder af Eidanger

              

               Tollef giftet seg i 07.11.1846 i Eidanger, ført i Brevik kirkebok:

               Ungkarl, Fragtmand Tollef Nielsen, 26 aar, Brevig Jfr. Inger Sophie Lund, 22 aar Høker Ole Transtrøm og Ole Hansen

              

               Forloveren Ole Hansen var nok Ole Hansen Halvarp. Nils som var sønn av denne Ole Hansen, ble gift med Tollev sin søster Inger. Søsteren Inger Nilsdatter bar deres første barn, Nicolai, til dåpen i Brevik 1847.

              

               Denne Tollev Nilsen og hans kone Sofie nevnes som faddere for Tollev som søster, Ellen Nilsdatter, sitt barn i Eidanger i 1855.

              

               Han står som handelsborger da han døper sønnen Lauritz i Brevik i 1849. De bodde i Sætre.

              

               De fikk flere barn som ikke er ført her.

              

               Han nevnes med familien som handelsborger i Brevik i 1865. Han nevnes da som født i Brevik. Vi finner han og familien også der i 1875. Her nevnes det at han var født i 1819 i Eidanger, og han var huseier, handelsborger og skibsreder.

 

               Han nevnes flere steder i Schilbred sin bok "Brevik igjenom tidene". Her nevnes også flere av båtene hans.

 

              

               Gift 07.11.1846 i Eidanger kirke,[vii] med Inger Sofie Larsdatter Lund, født 1824 i Langesund,[viii] (datter av Lars Larsen Lund og Gunhild Maria Sørensdatter), døpt 21.12.1824 i Langesund, konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[ix]

              

               Inger:

               Konfirmert som "33. Inger Sophie, døbt 21.12.1824, fødested Langesund, foreldre Styrmand Lars Larsen Lund og hustru Gunild Marie Sørensdatter".

 

 

 

                De fikk flere barn enn de to som nevnes her:

               

               1.     Nicolai Nilsen, født 08.03.1847 i Brevik, døpt 27.06.1847 i Brevik.[x]

                      

                       Nicolai - Jagtfører Tollef Nielsen og Inger Sophie Lunde i Sætre

                       Faddere: Inger Nilsdatter, Anne Helvig Lunde, Gjert Jensen, Smes Andreas Johnsen, Peder Pedersen, John Olsen

                      

 

               2.     Lauritz Nilsen, født 19.06.1849 i Brevik.[xi],49

                      

                       Han var ifølge bygdeboken født i Brevik ca 1849 og var sønn av Tollef Nilsen. Han giftet seg i 1871 med Sofie Caroline Elise Olsdatter Heistad, født ca. 1851, datter av Olse Sørensen. Lauritz var kjøpmann og drev noen år som tømmerhandler. Han bodde på Sundval under Sundsåsen. Dette huset lå ved foten av skolebakken. Han flyttet etter en tid tilbake til Brevik med familien sin. Huset ble solgt til Samuel Svendsen. Han fikk et uekte barn i 1881 med ei kone fra Kokkersvold. Dette kan jo da ha vært grunnen til at de flyttet?

                      

 

(1)   Gift 23.07.1871 i Eidanger kirke,52,[xii] med Sofie Caroline Elise Olsdatter, født 19.07.1851 i Brevik,52,49 (datter av Ole Sørensen og Karen Marie Pedersdatter), døpt 24.08.1851 i Brevik kirke.[xiii]

 

                      

                       Forhold til Anne Marie Gundersdatter, født 14.08.1843 på Sagbakken u/Berg i Eidanger,[xiv] (datter av Gunder Christiansen og Dorthe Oline Nilsdatter), døpt 17.09.1843 i Eidanger kirke.55

                      

                       Anne:

                       Hun står som Anne Marie Gundersdatter på Kokkersvold, født i 1844 da hun døpte sitt uekte barn. Lars i 1881. Det står også etter hennes navn "kone, hvem manden har forladt for 3 1/2 år siden. Hun hadde derfor vært gift men blitt forlatt av sin mann på en eller annen måte.

                      

                       En ev fadderne til dette barnet var blant annet kone Inger Elise Gundersdatter Lanner. Hun var hennes søster, og ut fra dette er datter av Gunder Christensen som bodde på Sagbakken (Myra). Han var der inderst (leiletaker) på Sagbakken under Berg og de bodde senere på Stamland. Denne Gunder døper en datter Anne Marie på sluttet av 1843 og han hadde også en datter Inger Elisen, født i 1853. DetEt er nok henne en da finner igjen som fadder, da bosatt på Lanner. Dette blir bekreftet av vielsen hennes senere med Ole Eriksen. Faren står der som omstreifer Gunder Christensen.

                      

                       Hun står som enke bosatt på Kokkersvold, da hun fikk et uekte barn i 1884, Emanuel. Hans far var enkemann Ole Eriksen som også bodde på Kokkersvold.

                      

                       Hun giftet seg to år etter i 1886 med denne daren til Emanuel, Ole Eriksen.

                      

                       Ved vielsen står følgende:

                       Begge bosatt på Kokkersvold.

                      

                       Ole Eriksen født i Solum Prestegjeld i 1820 men konfirmert i Kristiania. Hans far var Skibstømmermann Erik Nilsen.

                      

                       Anne Marie Gundersdatter født på Nøklegård i 1843 og konfirmert i Eidanger. Hennes far var omstreifer Gunnar Kristiansen.

                      

                       Dette var begges 2. giftemål.

 

 

        D.    Ellen Kirstine Nilsdatter, født 14.09.1822 på Hjartvik i Langangen,43,[xv] døpt 22.09.1822 i Eidanger kirke,47 død 11.02.1882 på Grinden i Langangen,[xvi] gravlagt 17.02.1882 på Eidanger kirkegård.[xvii]

              

               Ellen Kirstine - Foreldre: Niels Larsen Hiertvigen og Anne Tollevsdatter, husmand

               Faddere: Margrethe Skrabbeklev, Catharina Grina, Lars Nøglegaard, Nils Larsen, Ole Bekken

 

               Hun giftet seg 2. gang med Erik Evensen fra Asdal i Bamble.

              

 

               (1) Gift 19.07.1844 i Eidanger kirke,48,[xviii] med Abraham Nilsen, født 1782 på Nøklegård i Eidanger,[xix] (sønn av Nils Olsen og Cathrine Jonsdatter), døpt 12.05.1782 i Eidanger kirke,29 konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke,30 død 11.08.1861 på Bråten i Langangen i Eidanger,[xx],[xxi] gravlagt 16.08.1861 på Eidanger kirkegård.53

              

               Abraham:

               Nils Olsen Nøchlegaard og k. Catrine Jonsdtr. - Abraham

               Faddere: 1. Sara Jonsdtr. Harewarp 2. Kistine Pedersdtr. Sundsaas 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Eric Sørensen Langangen 5. Amun Olsen Nøchlegaard.

              

               Konfirmert som "Abraham Nielsen Nøchlegaard 16".

              

               Han er bosatt hos Nils Sørensen og hans kone Inger Christensdatter på Nøklegård som "Abraham Nilsen, Begges stedsøn, 19 år, Ugift".

              

               Copul. 06.04.1810 i Eid.

               Ungkarl Abraham Nielsen Nøglegaard og Pigen Oline Eriksdatter Landgangen.

               Caut: Erik og Ole Landgangen.

              

               Han kjøpte Grinden Bnr.5 i Eidanger for 3800 rdl. av Christen Olsen Grinna i 1813. På bakken ovenfor der Svenssons butikk lå senere drev Abraham "Gastgiveriet" med herberge og butikk. Den gamle brua i Langangen ble så dårlig at det gamle oversetteriet kom i gang igjen. Dette ble ledet av Abraham. Samtidig som den nye brua ble ferdig i 1833, bygde han seg et stort nytt hus på Bråten og flyttet dit med familien.

              

 

               (2) Gift 11.11.1862 i Eidanger kirke,[xxii] med Erik Evensen (sønn av Even Olsen).

              

               Erik:

               Han kom fra Asdal i Bamble.

 

 

               Barn:

 

 

 

               1.     Nikolai Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1844 på Grinden i Langangen.[xxiii]

                      

                       Emigrerte 1864 til Amerika.

                      

 

 

 

               2.     Olalia Abrahamsdatter, (datter av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1847 på Grinden i Langangen,64 død 1880 på Bråten i Langangen i Eidanger.64

                      

 

                       Hun giftet seg med[xxiv] Jens Petter Eriksen Braathen, født 1849,64 død 1917 på Bråten i Langangen i Eidanger.64

                      

                       Jens:

                       Kom fra Dypvåg på Sørlandet.

 

 

                      

               3.     Anne Katrine Abrahamsdatter, (datter av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1847,65 død 1884 på Bråten i Langangen i Eidanger.65

                      

                       Bosatt på Bråten Bnr.7.

 

                      

                       Gift 1880,64 med Jens Petter Eriksen Braathen, født 1849,64 død 1917 på Bråten i Langangen i Eidanger.64

                      

                       Jens:

                       Kom fra Dypvåg på Sørlandet.

 

                      

 

               4.     Ole Andreas Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1851 på Grinden i Langangen.64

                      

                       Emigrerte til Blomer i Wisconsin i USA

                      

 

 

               5.     Abraham Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1855 på Grinden i Langangen.64

                      

                       Emigrerte til Blomer i Wisconsin i USA.

 

                      

                       Han giftet seg med64 Line Hansine Grindåsen.

                      

                       Line:

                       Hun var fra Røra.

 

              

 

        E.    Inger Marie Nilsdatter, født 16.01.1825 på Hjertvika u/Hallvarp i Eidanger,43 døpt 06.02.1825 i Eidanger kirke,39 død 1903.43

              

               Inger Maria - Foreldre: Nils Larsen og Anne Tollevsdatter Hjertevigen, husmand

               Faddere: Ingeborg Auen, Marthe Halvarp, Nils Halvarp, Ole Landgangen, Hans Grinen, alle bønder i Eidanger.

 

 

               Gift 1846,[xxv] med Nils Olsen, født 1803 på Halvarp i Eidanger,16 (sønn av Ole Hansen og Christense Hansdatter), døpt 26.12.1803 i Eidanger kirke,16 død 1883.55

              

               Nils:

               Ole Hansen Halvarp og Christense Hansdatter - Nils

               Faddere: Margrethe Stenersdatr. Grinnen, Gunbiør Hansdtr. Lønnebakke, Nils Hansen Røra, Lars Hansen fra Porsgrund, Christen Hansen Halvarp, Abraham Hansen ibid.

              

               Bosatt på Halvarp (Bnr.3).

 

       

               Barn:

 

              

               1.     Ole Nilsen, født 1846.[xxvi]

                      

                       Han emigrerte til Amerika i 1867.

 

                      

 

               2.     Nicolai Nilsen, født 1849,[xxvii] død 1922.67

                      

                       Han bodde på Halvarp Bnr.3.

 

                      

                       Gift 1874,68 med Mette Nicoline Hansdatter, født 1846,68 (datter av Hans Gundersen og Sara Kristine Nilsdatter), død 1924.67

                      

                       Mette:

                       Hun kom fra Bjønnes.

 

                      

               3.     Christian Nilsen, født 1851,67 død 1918.67

                      

                       Han var ugift og emigrerte til Amerika i 1868.

 

                      

 

               4.     Andreas Nilsen, født 1853,67 død 1934.67

                      

                       Bosatt på Sjørønningen Bnr.4 under Halvarp.

 

                      

                       Gift 1879,67 med Inger Marie Hansdatter, født 1858,67 (datter av Hans Isaksen og Thone Hansdatter), død 1918.67

                      

                       Inger:

                       Hun kom fra Sandøya.

 

 

                      

               5.     Anna Christine Nilsdatter, født 1855,67 død 1936.67

                      

                       De ble bosatt som husmenn på Sjørønningen under Halvarp.

 

                      

                       Gift 27.09.1878 i Eidanger,[xxviii] med Nicolai Lunde, født 1856 i Brunlanes,[xxix] (sønn av Nicolai Tolfsen Lunde og Inger Henriksdatter).

                      

                       Nicolai:

                       Han var født i Brunlanes og nevnes som skomaker. Faren nevnes i Brunlanes Bind 3 del 1 som husmann under Anvik Østre i Brunlanes. Han var var også hjulmaker.

                      

 

 

               6.     Nilia Nilsdatter, født 1858,67 død 1879.67

                      

                       Hun var ugift.

                      

 

 

               7.     Johan Nilsen, født 1860.67

                      

                       Han var ugift og emigrerte til USA.

                      

 

 

               8.     Inger Nilsdatter, født 1862,67 død 1918.67

                      

                       Hun emigrerte til USA.

                      

 

 

               9.     Severin Nilsen, født 1865,67 død 1949.67

 

                      

                       Gift 24.06.1895 i Eidanger,67,[xxx] med Anna Marie Antonisdatter, født 1866 i Brunlanes i Vestfold,67,[xxxi] (datter av Antoni Larsen og Anne Marie Abrahamsdatter), død 1967.67

                      

                       Anna:

                       Hennes far nevnes på Vassengen/Løken Bnr.6 under Tveidalen i Brunlanes bind 3 del 1.

 

 

                      

               10.   Oluf Nilsen, født 1867,67 død 1889.67

 

 

               11.   Josephine Amalia Nilsdatter, født 1871.67

 

                      

                       Gift 18.06.1894 i Eidanger,67,[xxxii] med Lars Larsen, født 1870,49 (sønn av Hans Andreas Larsen).

                      

                       Lars:

                       Han kom fra Månejorden i Larvik.

 

 

      

VI. NN Larsdatter, f. 1791 på Langangen i Eidanger,[58] d. 1791 på Langangen i Eidanger,[59] gravlagt 24.03.1791 på Eidanger kirkegård.[60]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1791 "Lars Buers k. paa Langangen efter dødfødd P. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Lars Larsen Langangens dødfødte P.B.".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 140.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[4]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 119.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 119.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[14]  Brevik, døde 1814-1865 registrert av Frank Johannesen på internett.

[15]  Brevik, døde 1814-1865 registrert av Frank Johannesen på internett.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198.

[17]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 3 (1743-1778), skannet av digitalarkivet, folio 142a.

[18]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 3 (1743-1778), skannet av digitalarkivet, folio 142a.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[20]  Brevik, døde 1866-1874, Registrert av Frank Johannessen på internett.

[21]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 skannet av digitalarkivet.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 212.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 170.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 170.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 170.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[36]  Kirkebok for Brevik 1814-1845, side 14.

[37]  Kirkebok for Brevik 1814-1845, side 14.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[41]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 319.

[46]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 325.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[57]  1801 tellingen.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 319.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 124.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 280.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[vi]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vii]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 skannet av digitalarkivet, side 210.

[viii]  nevnt ved vielsen.

[ix]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 278.

[x]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 5 (1847-1865), skannet av digitalarkivet, side 2.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 355.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 226.

[xiii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 5 (1847-1865), skannet av digitalarkivet, side 25.

[xiv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 48.

[xv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 33a.

[xvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 424.

[xvii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 178.

[xviii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 224.

[xix]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[xx]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[xxi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 261.

[xxii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 199.

[xxiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 424.

[xxiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 429.

[xxv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[xxvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 417.

[xxvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 419.

[xxviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 28.

[xxix]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 500.

[xxx]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 3 (1893-1911), skannet av digitalarkivet, side 186.

[xxxi]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 559.

[xxxii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 3 (1893-1911), skannet av digitalarkivet, side 184.