| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Erik Sørensen f. 1753 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Sara Christoffersdatter f. 1754, 2. gang med Marie Andersdatter f. ca 1779 og 3. gang med Anne Hansdatter f. 1775)

 

 

 

Erik Sørensen, f. 1753 i Kvelde i Hedrum,[1] d. 27.12.1838 i Langangen i Eidanger,[2] gravlagt 07.01.1839 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Søren Olsen og Maren Iversdatter på Kvelde i Hedrum.

 

Erik kom fra gården Kvelde i Hedrum. Han far var bruker på gården Kvelde i Hedrum fra 1734 til 1773 og kom fra Odberg S i Hedrum. Moren var bruker på gården Kvelde i Hedrum etter sin mann fra 1773 til 1779 og kom fra Allum i Hedrum.

 

Han var den første selveier på Langangeseter (Oppistua) Bnr.6 u/Langangen. Han fikk festebrev på en del av Langangen (3 huder) i 1781 og bygslet den frem til 1801 da han kjøpte gården.:

Anno 04.09.1781 – Justitsraad og Laugm. Hagerups fæstebrev til Erich Sørensen for 3 hud i grd. Langangen, Scheen Laugstol benificered. Dat. 3. sep. 1781. Hvorhar og fulgte revers af samme dato.

 

Han var en av den tids bekjente gårdspekulanter. Han eide en stund på Neset i Brunlanes både Austein og Tanum. Han hadde også pant i deler av Røra og hos Hans Gui i Brunlanes.

 

Trol. 21/12-1779 i Eid. Copul. 17/2-1780.

Uk. og Soldat, Eric Sørensøn Qvelle og Enken Sara Christophersd. Langangen. 

Caut: Anders Olsøn Lønnebache og Nils Ols. Nøchlegaard.

 

Han er nevnt på Langangen i 1782:

Landgangen, Erik, 1 kone, 1 barn, 1 tjenestepike

 

Bosatt på Langangen i 1801:

Erich            Sørensen            Husbonde                     48           2det ægteskab Gaardbruger

Mari             Andersdtr          Hans kone                     22         1ste ægteskab 

Søren            Erichsen           Hans børn                     12                     

Christopher  Erichsen           Hans børn                     10                     

Marie            Erichsdtr          Hans børn                    16           Ugift   

Oline            Erichsdtr           Hans børn                    14                     

Anders         Erichsen            Søn af 2det ægteskab     2             

Abraham     Jensen               Tjenestekarl                  22         Ugift   

 

Han nevnes som en av tre brukere under Langangen i 1802.

 

Jordavgift 1802 - Langangen

Brukere: Erich Sørensen 3 huder, Jacob Olsen 2 huder 6 skind, Anders Olsen 6 skind

 

Anno 15.06.1804 – Taxations. Forretning blev avholdt paa grd. Landgangen af skyld 3 huder – Erik Sørensen eigende grd. Grd. havde 6 td. udsæs og foer til 5 a 6 kreturer og 2’de hester. Til grd. ligger en stor og god skog. Taxt 3000 rd.

 

Gravlagt som "Erik Sørensen 86 år - Føderaadsmand - Langangen".

 

 

(1) Gift 17.02.1780 i Eidanger kirke,[4] med[5] Sara Christoffersdatter, f. 1754 på Østre Haugene i Brunlanes,[6] (datter av Christoffer Steffensen og Kirsti Pedersdatter), d. 1795 på Langangen i Eidanger,[7] gravlagt 13.01.1795 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Sara:

Hun kom fra Østre Haugane i Brunlanes.

 

Sara giftet seg 2. gang med Erich Sørensen Langangen f. 1753.

 

Gravlagt som "Sara Christophersd. Langangen paa Barsel-seng 41 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 175a

Skifte 28. September 1795 paa gaarden Langangen i Eidanger Sogn

Sara Christophersdatter, død - enkemand Erich Sørensen

Barn:

1. Søren Erichsen, 4 - 5 aar.

2. Christopher Erichsen, 3 aar.

3. Maren Erichsdatter, 15 aar.

4. Christine Erichsdatter, 12 aar.

5. Maria Erichsdatter, 10 aar.

6. Oline Erichsdatter, 8 aar.

Faderen Erich Sørensen formynder for sine umyndige barn.

Brutto: 4050-0-0

Netto: 2364-0-0

Jordegods: jordegods takst 3650 rd.

 

 

(2) Gift 23.10.1794 i Brunlanes,[9] med[10] Marie Andersdatter, f. ca 1779 på Solum i Brunlanes,[11],[12] (datter av Anders Jonsen og Marte Børresdatter), d. 1802 i Langangen i Eidanger,[13] gravlagt 08.03.1802 på Eidanger kirkegård.[14]

 

Marie:

Hun kom fra Solum da hun giftet seg i 1794.

 

Gravlagt som "Maren Andersd. Landgangen 25 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 641b

Skifte 7. Mai 1802 paa gaarden Landgangen i Eidanger Sogn. Avsluttet 18. November 1803.

Maren Andersdatter, død - enkemand Erik Sørensen

Barn:

1. Anders Eriksen, 3 aar.

Brutto: 4703-0-8

Netto: 979-3-8.

 

 

(3) Gift 01.10.1802 i Brunlanes,[15] med[16] Anne Hansdatter, f. 1775 på Håvalsrød i Brunlanes (datter av Hans Knudsen og Kari Jansdatter), døpt 28.01.1775 i Brunlanes.[17]

 

Anne:

Hun kom fra Bakkane i Brunlanes da de giftet seg.

 

 

 

 

I.    Maren Eriksdatter, (datter av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter) f. 1780 i Langangen i Eidanger,[18] døpt 01.10.1780 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[20] død 13.12.1857 på Søndre Ås i Eidanger,12 gravlagt 18.12.1857 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr. - Maren

       Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Maren Olsdtr. Lønnebacche 3. Cornelius Hansen Sundsaas 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Mari Ericsdatter Langangen 15".

 

      

       Gift 29.10.1795 i Eidanger kirke,[21] med[22] Amund Pedersen, f. 1769 på Sundsåsen i Eidanger,[23] (sønn av Peder Nilsen og Margrethe Olsdatter), døpt 30.06.1769 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[25] død 01.03.1843 på Søndre Ås i Eidanger,4 gravlagt 09.03.1843 på Eidanger kirkegård.15

      

       Se Sundsåsen

 

 

 

II.   Christine Eriksdatter, (datter av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter) f. 1783 i Langangen i Eidanger,[26] døpt 03.08.1783 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke.[28]

      

       Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr. - Kistine

       Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Ingebor Jonsdtr. Sundsaas 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Isac Olsen Solie 5. Ole Pedersen Sundsaas.

      

       Konfirmert som "Kirstine Erichsdatter Landgangen 16".

      

       Hun var bosatt som gift i Brunlanes og som enke i Eidanger.

 

      

       Gift 01.11.1800 i Brunlanes,[29] med[30] Hans Sørensen, f. omkring 1760,[31] (sønn av Søren Hansen og Pernille Persdatter).

      

       Hans:

       Han var bruker på Øvre Gui i Brunlanes etter faren fra 1796 til 1805.

 

       Se Øvre Gui i Brunlanes Bygdebok bind 1 side 157 (Lorens Berg)

 

      

 

III. Maria Eriksdatter, (datter av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter) f. 1785 i Langangen i Eidanger,[32] døpt 04.09.1785 på Eidanger kirke,[33] konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke,[34] d. 1867.[35]

      

       Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr. - Maria

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebache 2. Ingebor Jonsdtr. Sunsaas 3. Nils Sørensen Nøchlegaard 4. Jacob Olsen Langangen 5. Anun Olsen Sunsaas.

      

       Konfirmert som "Maria Erichsdatter Landgangen".

 

      

       Gift 1804,[36] med[37] Lars Gulliksen, f. 1780,[38] (sønn av Gullik Larsen), d. 1866.[39]

      

       Lars:

       Han var eier og bruker av Hvåle Store i Brunlanes fra 1800 til 1835.

 

       Se Brunlanes Bygdebok bind 3 del 2 side 931

 

 

       Barn:

 

        A.    Gullik Larsen, født 1805 på Hvåle Store i Brunlanes,[ii] død 1873.52

              

               Han var eier og bruker på Hvåle Store Bnr.1 Hummerbakken i Brunlanes fra 1835 til 1863. De eide en tid Åsetre og Rognlia under Håøya.

 

              

               Gift 1828,[iii] med Maren Tonette Olsdatter, født 1796 på Pytten i Brunlanes,[iv] (datter av Ole Nilsen og Marie Tolvsdatter), døpt 06.02.1796 i Brunlanes,[v] død 1871.50

              

               Maren:

               Hun var fra Pytten Nordre i Brunlanes.

 

 

 

 

IV. Oline Gurine Eriksdatter, (datter av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter) f. 1787 på Langangen i Eidanger,[40] døpt 21.10.1784 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[42] d. 04.04.1842 i Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[43],[44] gravlagt 14.04.1842 på Eidanger kirkegård.[45]

      

       Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr. - Oline

       Faddere: 1. Sara Olsdtr. ibid 2. Anders Olsen Lønnebake 3. Jacob Olsen Langangen 4. Ole Pedersen Sunsaas.

      

       Konfirmert som "Oline Erichsdatter Landgangen 16".

 

       Hun giftet seg i 1810.

 

       Copul. 06.04.1810 i Eid.

       Ungkarl Abraham Nielsen Nøglegaard og Pigen Oline Eriksdatter Landgangen.

       Caut: Erik og Ole Landgangen.

      

       Hun står bare som Oline i kirkeboken da hun ble døpt og ved konfirmasjonen?

 

      

       Gift 06.04.1810 i Eidanger kirke,[46] med[47] Abraham Nilsen, f. 1782 på Nøklegård i Eidanger,[48] (sønn av Nils Olsen og Cathrine Jonsdatter), døpt 12.05.1782 i Eidanger kirke,[49] konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke,[50] d. 11.08.1861 på Bråten i Langangen i Eidanger,[51],[52] gravlagt 16.08.1861 på Eidanger kirkegård.[53]

      

       Abraham:

       Nils Olsen Nøchlegaard og k. Catrine Jonsdtr. - Abraham

       Faddere: 1. Sara Jonsdtr. Harewarp 2. Kistine Pedersdtr. Sundsaas 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Eric Sørensen Langangen 5. Amun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Abraham Nielsen Nøchlegaard 16".

      

       Han er bosatt hos Nils Sørensen og hans kone Inger Christensdatter på Nøklegård som "Abraham Nilsen, Begges stedsøn, 19 år, Ugift".

      

       Han kjøpte Grinden Bnr.5 i Eidanger for 3800 rdl. av Christen Olsen Grinna i 1813.

 

 

       Barn:

 

        A.    Nils Abrahamsen, født 04.06.1810 på Nøklegård i Eidanger,[vi] døpt 11.06.1810 i Eidanger kirke,65 død 25.12.1822 på Grinna i Langangen,61 gravlagt 03.01.1822 på Eidanger kirkegård.22

              

               Abraham Nielsen Nøglegaard og Oline Eriksdatter - Niels

               Faddere: Karen Langangen, Christine Barseboe, Niels Barseboe, Søren Langangen, Hans Nøglegaard.

              

               Druknet i Langangsfjorden bare 12 1/2 år gammel.

 

              

 

        B.    Sara Abrahamsdatter, født 05.06.1812 på Bassebo i Eidanger,[vii] døpt 21.06.1812 i Eidanger kirke,66 død 22.04.1816 på Grinna i Langangen,61 gravlagt 28.04.1816 på Eidanger kirkegård.22

              

               Abraham Nielsen Barseboe og Oline Eriksdatter - Sara

               Faddere: Katharina Nøglegaard, Katharine Barseboe, Niels Barseboe, Erik Landgangen, Isak Harvarp.

              

               Gravlagt som "Sara, Abraham Grinnas barn 4 aar".

 

              

 

        C.    Sara Abrahamsdatter, født 30.06.1816 på Grinna i Langangen,[viii] døpt 14.07.1816 i Eidanger kirke,67 død 1884.[ix]

              

                Sara - Foreldre: Giestgiver Abraham Nielsen Grinna og Oline Eriksdatter

              

                Bosatt på Søndre Lunde Bnr.1 i Eidanger.

 

              

               Gift 06.01.1837 i Eidanger kirke,55 med61 Anders Jonsen, født 22.02.1813 på Kvestad i Eidanger,40 (sønn av Jon Andersen og Margrethe Knudsdatter), døpt 07.03.1813 i Eidanger kirke,40 død 1893.68

              

               Anders:

               Jon Andersen Qvæstad og Margrethe Knudsdatter - Anders

               Faddere: Karen Langangen, Maren Tveten, Hans Andersen Tveten, Niels Qvæstad, Lars Tveten.

              

               Anders fikk skjøte på Søndre Lunde i Eidanger i 1843 av sin far. Han fikk skjøte på løpenummer 20 og 21a for 1000 spesidaler. Anders var kirkeverge i Eidanger fra 1854 til 1857. Det vil si at han hadde tilsyn med sognekirken og kirkegården.

 

 

              

        D.    Katherine Abrahamsdatter, født 31.07.1819 på Grinna i Langangen,[x] døpt 15.08.1819 i Eidanger kirke,69 død 25.10.1846 på Ramberg i Eidanger,68 gravlagt 31.10.1846 på Eidanger kirkegård.15

              

               Katherine - Foreldre: Abraham Nilsen Grina og Oline Eriksdatter, gaardmand

              

               Bosatt på Ramberg Bnr.1.

              

               Gravlagt som "Katrine Abrahamsdatter 27 år - Kone - Ravenberg - død 3 uger sfter barselseng".

 

              

               Gift 05.01.1838 i Eidanger kirke,55 med56 Ole Isachsen, født 13.12.1818 på Ramberg i Eidanger,[xi] (sønn av Isak Rasmussen og Karen Marie Olsdatter), døpt 26.12.1818 i Eidanger kirke,70 død 1893 på Ramberg i Eidanger.[xii]

              

               Ole:

               Ole - Foreldre: Gaardmand Isak Rasmussen Ramberg og Karen Maria Olsdatter

               

               Foreldrene nevnes under hans farfar på Berg.

 

               Ole bosatte seg etter at han giftet seg på Ramberg. Han fikk i 1861 skjøte på Ramberg fra sin far for 3430 spesidaler. Ole Isaksen Ramberg satt hele ti perioder i herredstyre (1862-77, 1880.83). Han var medlem av formannskapet i perioden 1864-65 og varaordfører 1866 til 1869. Ole var tidlig med i is trafikken, og bygde flere ishus. Dette ble til slutt den største is bedriften i herredet. Ole var også panthaver i et seilskip.

 

 

              

        E.    Maren Kristine Abrahamsdatter, født 14.11.1821 på Grinna i Langangen,22 døpt 25.12.1821 i Eidanger kirke,22 død 02.07.1822 på Grinna i Langangen,56 gravlagt 07.07.1822 på Eidanger kirkegård.22

              

               Maren Kristine - Foreldre: Abraham Nilsen og Oline Eriksdatter, gaardmand

              

               Gravlagt som "Maren Kirstine Abrahamsdatter, Abraham Grinas datter ½ aar".

 

              

 

        F.    Nilia Marie Abrahamsdatter, født 12.10.1823 på Grinna i Langangen,22 døpt 26.10.1823 i Eidanger kirke,22 død 1903.71

              

               Nilia Marie - Foreldre: Abraham Nilsen og Oline Eriksdatter Grina, gaardmand

              

               Bosatt på Slevolden Bnr.24 u/Bjørkevold.

 

              

               Gift 14.07.1843 i Eidanger kirke,55 med56 Nils Vetlesen, født 09.10.1817 på Slevolden i Eidanger,71 (sønn av Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter), døpt 16.11.1817 i Eidanger kirke,[xiii] død 1895.71

              

               Nils:

               Niels - Foreldre: Gaardmand Vetle Nielsen Slevolden og Anne Marthe Andersdatter.

 

 

              

        G.    Nils Abrahamsen, født 07.03.1829 på Grinna i Langangen,22 døpt 05.04.1829 i Eidanger kirke.22

              

               Nils - Foreldre: Abraham Nilsen og Oline Eriksdatter Grina, gaardmand

              

               Døde som ung ugift mann i USA.

 

              

 

        H.    Erik Abrahamsen, født 23.02.1832 på Grinna i Langangen,55 døpt 11.03.1832 i Eidanger kirke.55

              

               Bosatt på Holla.

 

              

 

        I.     Maren Kristine Abrahamsdatter, født 26.12.1835 på Grinna i Langangen,55 død 1916.71

              

               Bosatt i Helgeroa i Brunlanes.

 

              

               Gift 13.01.1860 i Eidanger kirke,55 med56 Ole Andersen, født 1834,71 (sønn av Anders Olsen og Karen Sørine Amundsdatter), død 1915.71

              

               Ole:

               Hans far nevnes på Lunde Nordre. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Nordre Lunde.

 

 

      

 

V.   Søren Eriksen, (sønn av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter) f. 1790 i Langangen i Eidanger,[54] døpt 31.01.1790 i Eidanger kirke,[55] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[56] d. 1868 på Langangseter i Eidanger.[57]

      

       Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr. - Søren

       Faddere: 1. Anne Jonsdtr. ibid 2. Jfr. Christiana Margrete Clausen 3. Hans Torjusen f. Porsgrund 4. Anders Lønnebakke 5. Anun Sunsaas.

      

       Konfirmert som "Søren Erichsen Landgangen 17".

 

       Han giftet seg i 1811.

      

       Copul. 04.04.1811 i Eid.

       Ungkarl Søren Eriksen Landgangen og Pigen Karen Larsdatter Øveraasen.

       Caut: Erik Landgangen og Lars Øveraasen.

      

       Bosatt på Langangeseter Bnr.6 u/Langangen i Eidanger.

 

 

       Gift 04.04.1811 i Eidanger kirke,[58] med Karen Larsdatter, f. 1787 på Øveråsen i Eidanger,[59] (datter av Lars Nilsen og Anne Olsdatter), døpt 09.12.1787 i Eidanger kirke,[60] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[61] d. 1871 på Langangseter i Eidanger.[62]

      

       Karen:

       Lars Nilsen Øveraas og k. Anne Olsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Karen Andersdtr. Sillien 2. Birte Halvorsdtr. ibid 3. Mathias Andersen Fløtterød 4. Amun Knudsen Flochstad 5. Lars Christensen Lunde S.

      

       Konfirmert som "Kari Larsdatter Øveraasen 16".

      

       Hun kom fra Øvreåsen i Eidanger da hun giftet seg.

 

 

       Barn:

 

        A.    Sara Sørensdatter, født 14.06.1811 på Langangen i Eidanger,[xiv] døpt 23.06.1811 i Eidanger kirke,[xv] død 1886.77

              

               Søren Eriksen Landgangen og Karen Larsdatter - Sara

               Faddere: Oline Barseboe, Anne Landgangen, Lars og Lars Larsen Øvreaasen, Ole Landgangen.

              

               Bosatt på Skavråker Bnr.3 i Eidanger.

 

              

               Gift 1840,77 med Ole Pedersen, født 08.08.1814 på Skavråker i Eidanger,[xvi] (sønn av Peder Olsen og Anne Olsdatter), døpt 16.08.1814 i Eidanger kirke,79 død 1879.77

              

               Ole:

               Peder Olsen Skavrager og Anne Olsdatter - Ole

               Faddere: Maren Aas, Marthe Kindalen, Ole Skavrager, Ole Kiendalen, Peder Aas.

              

 

              

        B.    Erik Sørensen, født 07.12.1812 på Langangen i Eidanger,40 døpt 26.12.1812 i Eidanger kirke,40 død 1882.77

              

               Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter - Erik

               Faddere: Anne Langangen, Elin Sillien, Lars Øveraasen, Abraham Barseboe, Lars Øveraasen.

              

               Bosatt på Langangeseter.

 

              

 

        C.    Lars Sørensen, født 16.09.1814 på Langangen i Eidanger,79 døpt 23.10.1814 i Eidanger kirke.79 .

              

               Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter - Lars

               Faddere: Oline Grinnen, Anne Øveraasen, Erik Langangen, Ole og Anders Langangen.

              

               Bosatt på Gunnarsrød u/Langangen.

 

              

               Gift 1846,77 med Sara Karine Pedersdatter, født 26.06.1818 på Skavråker i Eidanger,22 (datter av Peder Olsen og Anne Olsdatter), døpt 12.07.1818 i Eidanger kirke,22 død 1899.77

              

               Sara:

               Sara Karine - Foreldre: Gaardmand Peder Olsen Skaverager og Anne Olsdatter.

 

 

              

        D.    Anne Sørensdatter, født 21.05.1816 på Langangseter i Eidanger,22 døpt 27.05.1816 i Eidanger kirke,22 død 07.02.1852 på Langangen i Eidanger,77 gravlagt 14.02.1852 på Eidanger kirkegård.15

              

               Anne - Foreldre: Husmandsfolk Søren Eriksen Langangsætret og Karen Larsdatter

              

               Gravlagt som "Anne Sørensdatter 35 år - Gift med Isak Nilsen - Landgangen - i barselseng".

 

              

               Gift 1843,77 med Isach Nilsen, født 30.04.1815 på Solli i Eidanger,22 (sønn av Nils Larsen og Maria Michelsdatter), døpt 07.05.1815 i Eidanger kirke,22 død 1892.77

              

               Isach:

               Isach - Foreldre: Gaardbruger Niels Larsen Sollie og Maria Michelsdatter

              

               Bosatt på Øvre Langangen og senere på Nedre Sundsåsen (Bnr.2).

 

 

              

        E.    Anders Sørensen, født 06.02.1818 på Langangseter i Eidanger,22 døpt 14.02.1818 i hjemme,22 død 1892.[xvii]

              

               Anders - Foreldre: Inderst Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter (hjemmedøpt 14.02)

              

               Dåpen stadfestet i Eidanger kirke 22 februar 1818. Bosatt på Rydningen under Bjørntvet (Bnr.18).

 

              

               Gift 1847,80 med Anne Helene Jacobsdatter, født 26.09.1822 på Hvalen i Eidanger,22 (datter av Jacob Sørensen og Anne Kristine Hansdatter), døpt 13.10.1822 i Eidanger kirke.22

              

               Anne:

               Anne Helene - Foreldre: Jakob Sørensen Hvalen og Anne Kirstine, gaardmand.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Hvalen.

              

 

 

        F.    Maren Sørensdatter, født 12.08.1819 på Langangen i Eidanger,22 døpt 15.08.1819 i hjemme,22 død 1899.77

              

               Maren - Foreldre: Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter, inderster

              

               Dåpen stadfestet i Eidanger kirke 5 september 1819. Bosatt på Ødegården i Gjerpen.

 

              

               Gift 1851,77 med Zakarias Gundersen, født 1813,77 (sønn av Gunder Larsen), død 1899.77

              

               Zakarias:

               Han kom fra Gjerpen.

 

 

              

        G.    Kristoffer Sørensen, født 04.03.1821 på Langangen i Eidanger,22 døpt 18.03.1821 i Eidanger kirke,22 død 1867.77

              

               Kristoffer - Foreldre: Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter, husmand

              

               Han kom fra Langangen. Bosatt i Brevik.

 

              

               (1) Gift 1850,77 med[xviii] Helene Maria Sørensdatter, født 30.08.1826 på Røra i Eidanger,22 (datter av Søren Nilsen og Aleth Christine Jacobsdatter), døpt 17.09.1826 i Eidanger kirke.22

              

               Helene:

               Helene Maria - Foreldre; Søren Nilsen og Alet Kirstine Jakobsdatter Røra, gaardmand.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Røra.

 

              

               (2) Gift 1860,77 med Anne Malene Eriksdatter, født 15.12.1828 på Elven u/Røra i Eidanger,77 (datter av Erich Adolphsen og Gunnild Jensdatter), døpt 01.01.1829 i Eidanger kirke.72

              

               Anne:

               Anne Malene - Foreldre: Erik Adolfsen og Gunild Jensdatter Elven, husmand.

 

 

              

        H.    Nils Sørensen, født 12.06.1823 på Langangseter i Eidanger,22 døpt 13.07.1823 i Eidanger kirke,22 død 1864.77

              

               Nils - Foreldre: Søren Eriksen og Karen Larsdatter Langangsetre, gaardbruger

              

               Bosatt i Brevik.

 

              

               Han giftet seg med Nicoline Olsdatter Eieløkka, født 1830.77

              

               Nicoline:

               Hun kom fra Larvik.

 

 

              

        I.     Anne Kristine Sørensdatter, født 09.03.1825 på Langangseter i Eidanger,22 døpt 01.04.1825 i Eidanger kirke,22 død 22.11.1827 på Langangseter i Eidanger,22 gravlagt 29.11.1827 på Eidanger kirkegård.[xix]

              

               Anne Kirstine - Foreldre: Søren Eriksen og Karen Larsdatter Langangsætre, gaardbruger

              

               Gravlagt som "Anne Kirstine Sørensdatter, gaardmand Søren Eriksen Langangsæters barn 2 ¾ aar, halsesyge".

 

 

              

 

        J.     Karen Sørine Sørensdatter, født 22.06.1827 på Langangseter i Eidanger,22 døpt 08.07.1827 i Eidanger kirke.22

              

               Karen Sørine - Foreldre: Søren Eriksen og Karen Larsdatter Langangsætre, gaardmand

              

               Bosatt i Porsgrunn.

 

              

               Gift 1858,77 med Peder Andersen, født ca 1833,77 (sønn av Anders Chr Larsen).

              

               Peder:

               Han kom fra Bamble. Han var enkemann da han giftet seg med Karen Sørine.

 

 

              

        K.    Ole Sørensen, født 26.05.1829 på Langangseter i Eidanger,22 døpt 23.08.1829 i Eidanger kirke,22 død 1857.77

              

               Ole - Foreldre: Søren Eriksen og Karen Larsdatter Langangsæter, gaardmand

              

               Bosatt i Brevik. Han var brennevinshandler. Han står som handelsbetjent da han døper datteren i Brevik i 1851.

 

              

               Gift 1851,77 med Karen Marie Pedersdatter, født 15.05.1829 på Heistad i Eidanger,22 (datter av Peder Olsen og Anne Olsdatter), døpt 08.06.1829 i Eidanger kirke,22 død 1857.77

              

               Karen:

               Karen Marie - Foreldre: Peder Olsen og Anne Olsdatter Heiestad, gaardmand

              

 

              

        L.    Amund Sørensen, født 1832 på Langangseter i Eidanger,77 død 04.11.1836 på Langangseter i Eidanger,77 gravlagt 13.11.1836 på Eidanger kirkegård.15 .

              

               Gravlagt som "Amund Sørensen 4 ½ år - Gaardmand Søren Langangssættras søn".

              

              

 

        M.   Abraham Sørensen, født 1833 på Langangseter i Eidanger.77

 

              

               Han giftet seg med77 Johanne Andersdatter.

              

               Johanne:

               Hun kom fra Larvik.

 

 

      

 

VI. Christoffer Eriksen, (sønn av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter) f. 1792 i Langangen i Eidanger,[63] døpt 01.07.1792 i Eidanger kirke,[64] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke.[65]

      

       Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr. - Christopher

       Faddere: 1. Ane Maria Sunsaas 2. Anne Jonsdtr. Langang 3. Halvor Hogholt 4. Jacob Langang 5. Anun Wiersdal.

      

       Konfirmert som "Christopher Erichsen Landgangen 16".

      

       Han ble innkalt til militærtjeneste i Danmark i 1810. Bosatt i Danmark.

 

 

 

VII. Sara Eriksdatter, (datter av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter) f. 1795 på Langangen i Eidanger,[66] døpt 13.01.1795 i Eidanger kirke,[67] d. 1795 på Langangen i Eidanger,[68] gravlagt 04.06.1795 på Eidanger kirkegård.[69]

      

       Eric Sørensen Langang og k. Sara Christophersdtr. - Sara

       Faddere: 1. Anne Jonsdtr. ibid 2. Ingebor Nilsdtr. Nøchlegaard 3. Anders Lønnebakke 4. Anun Wiersdal 5. Anun Pedersen Sunsaas.

      

       Gravlagt som "Sara Ericsd. Langangen 20 uger".

 

 

 

VIII. Sara Eriksdatter, (datter av Erik Sørensen og Marie Andersdatter) f. 1797 i Langangen i Eidanger,[70] døpt 17.09.1797 i Brevik kirke,[71] d. 1798 på Langangen i Eidanger,[72] gravlagt 18.03.1798 på Eidanger kirkegård.[73]

      

       i Brevig Erich Sørensen Landgangen og Maria Andersdatter - Sara

       Faddere: Maren Erichsdatter Sundsaasen, Anne Malene Hansdatter Landgangen, Jacob Olsen Landgangen, Niels Pedersen Sundsaasen, Anders Jacobsen Ouen, Jon Andersen Lønnebache, Christopher Sørensen fra Stavern.

      

       Gravlagt som "Sara Erichsd. Langangen 24 uger".

 

 

 

IX. Anders Eriksen, (sønn av Erik Sørensen og Marie Andersdatter) f. 1799 i Langangen i Eidanger,[74] døpt 02.06.1799 i Eidanger kirke,[75] d. 1865 på Bergan Nedre i Hedrum.[76]

      

       Erich Sørensen Landgangen og Maren Andersdatter - Anders

       Faddere: Inger Margrete Andersdatter Dolvig fra Næsset, Kirstine Erichsdatter Landgangen, Jacob Olsen ibid, Amund Pedersen Sundsaasen, Christopher Andersen ibid.

 

       Han giftet seg i 1824.      

 

       Copul. 22.10.1824 i Eid.

       Ungkarl Anders Eriksen Langangen 30 år Gaardmannsønn

       Inger Sørensdatter Westbye 23 år Gaardmannsdatter

      

       Bosatt på Sjørønningen Bnr.13 u/Langangen (Vestgård) senere på Bergan Nedre Bnr.1 i Hedrum. Han var eier og bruker der fra 1842 til 1865.

      

 

       Gift 22.10.1824 i Eidanger kirke,[77],[78] med Inger Sørensdatter, f. 1805 på Vestby i Hedrum,[79] (datter av Søren Nilsen og Karen Olsdatter), d. 1879 på Bergan Nedre i Hedrum.[80]

      

       Inger:

       Hun var eier og bruker av gården Bergan Nedre etter sin mann fra 1865 til 1873.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Mathias Andersen, født 24.03.1825 på Langangen i Eidanger,[xx] døpt 24.04.1825 i Eidanger kirke.72

              

               Mathias - Foreldre: Anders Eriksen og Inger Sørensdatter Langangen, gaardmand

              

 

 

        B.    Erik Andersen, født 12.11.1827 på Langangen i Eidanger,92 døpt 25.12.1827 i Eidanger kirke,72 død 1888.92

              

               Erik - Foreldre: Anders Eriksen og Inger Sørensdatter Langangen, gaardmand (hjemmedøbt 07.12).

 

 

               Han giftet seg med Lovise Marie Olsdatter.

 

              

 

        C.    Karen Marie Andersdatter, født 16.12.1829 på Langangen i Eidanger,92 døpt 17.01.1830 i Eidanger kirke.72

              

               Karen Marie - Foreldre: Anders Eriksen og Inger Sørensdatter Langangen, gaardmand

              

 

 

        D.    Søren Andersen, født 1832 på Bergan Nedre i Hedrum.92

 

 

 

        E.    Martin Andersen, født 1832 på Bergan Nedre i Hedrum,92 død 1901.92

 

 

 

        F.    Nicolai Andersen, født 1836 på Bergan Nedre i Hedrum.92

 

 

 

        G.    Ole Kristian Andersen, født 1837 på Bergan Nedre i Hedrum.92

 

 

 

        H.    Inger Andrea Andersdatter, født 1840 på Bergan Nedre i Hedrum,92 død 1859.92

 

 

 

I.           Karoline Andersdatter, født 1846 på Bergan Nedre i Hedrum.92

 

 

 

        J.     Johan Edvard Andersen, født 1849 på Bergan Nedre i Hedrum.92

 

 

      

X.   NN Eriksen, (sønn av Erik Sørensen og Marie Andersdatter) f. 1802 på Langangen i Eidanger, d. 1802 på Langangen i Eidanger, gravlagt 28.02.1802 på Eidanger kirkegård.[81]

 

 

 

XI. Hans Eriksen, (sønn av Erik Sørensen og Anne Hansdatter) f. 1803 i Langangen i Eidanger,[82] døpt 17.07.1803 i Eidanger kirke,[83] d. 24.04.1863 på Amundrød i Tjølling.

      

       Erich Sørensen Landgangen og Anne Hansdatter - Hans

       Faddere: Maren Erichsdtr. Sundsaasen, Marie Erichsdtr. Landgangen, Jacob Olsen ibid, Hans Gudem, Knud Bachene fra Næset, Christopher Andersen Sundsaasen.

      

       Bosatt i Langangen (Gunnarsrød Bnr.7), men senere flyttet de til Brunlanes. Han kjøpte Bnr.1 på Rødbøl i Hedrum i 1845. Står da som bosatt på Amundrød N i Tjølling.

 

 

       Han giftet seg med[84] Mathe Marie Frantsdatter, f. 1807 i Rødbøl i Hedrum,[85] (datter av Frans Nilsen og Antonette Karlsdatter), d. 15.03.1900 på Amundrød i Tjølling.

 

 

       Barn:

 

             

        A.    Frederikke Amalia Hansdatter, født 01.08.1831 på Langangen i Eidanger, døpt 18.09.1831 i Eidanger kirke.72

              

               Frederikke Amalia - Foreldre: Hans Eriksen og Marthe Maria Frantsdatter Langangen, gaardmand

              

 

        B.    Erik Hansen, født 1833.[xxi] .

 

 

        C.    Karen Nicoline Hansdatter, født 1837.95

 

 

        D.    Anne Tonnette Hansdatter, født 1840.95

 

 

      

XII. Jan Eriksen, (sønn av Erik Sørensen og Anne Hansdatter) f. 11.11.1811 på Langangen i Eidanger,[86] døpt 26.12.1811 i Eidanger kirke,[87] d. 1813 på Langangen i Eidanger,[88] gravlagt 14.02.1813 på Eidanger kirke.[89]

      

       Erik Sørensen Landgangen og Anne Hansdatters tvillinger Erik og Jan

       Faddere: Oline Barseboe, Karen Landgangen, Barbro Bachene, Karen Sundsaasen, Skovrider Frahm, Ole Landgangen, Lars Vanle, Knud Bachene, Jon Bachene, Peder Heiestad.

      

       Gravlagt som "Jan Eriksen Langangen 1 aar".

 

 

 

 

XIII. Erik Eriksen, (sønn av Erik Sørensen og Anne Hansdatter) f. 11.11.1811 i Langangen i Eidanger,[90] døpt 26.12.1811 i Eidanger kirke,[91] d. 27.01.1815 i Langangen i Eidanger.[92]

      

       Erik Sørensen Landgangen og Anne Hansdatters tvillinger Erik og Jan

       Faddere: Oline Barseboe, Karen Landgangen, Barbro Bachene, Karen Sundsaasen, Skovrider Frahm, Ole Landgangen, Lars Vanle, Knud Bachene, Jon Bachene, Peder Heiestad.

 

 

 

 

XIV. Erik Kristoffer Eriksen, (sønn av Erik Sørensen og Anne Hansdatter) f. 1816 i Langangen i Eidanger.[93]

      

       Bosatt på Skyer i Tanum og senere Vassvik i Brunlanes. Flyttet etter dette til Larvik.

      

 

       Han giftet seg med[94] Anne Maria Fransdatter, f. 1819 på Rødbøl i Hedrum,[95] (datter av Frans Nilsen og Antonette Karlsdatter).

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 705.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 269.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 269.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[9]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 349.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[12]  1801 tellingen.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[15]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 402.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[17]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 100.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 369.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 369.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[29]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 359.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 369.

[31]  Stipulert, Stipulert.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[35]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 932.

[36]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 932.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[38]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 931.

[39]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 931.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[44]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 276.

[45]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 276.

[46]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[52]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 261.

[53]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 261.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 362.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 130.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[62]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[70]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[74]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[76]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. 380.

[77]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[78]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[79]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 720.

[80]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. 380.

[81]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[82]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[84]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[85]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. 286.

[86]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[88]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[89]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[90]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[91]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[92]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[93]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[94]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 370.

[95]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. 286.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, 932.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 444.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 444.

 

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, folio 9a.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 422.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, folio 22a.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, folio 19b.

[xii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 423.

[xiii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xiv]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett.

[xv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[xvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 164.

[xvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 127.

[xviii]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter

av Marie Øvretveit 1992, 193.

[xix]  Eidanger, gravlagte 1814-1831,

Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xx]  Jan Oddvar Thorsens slektside.

[xxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 375.