| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Jacob Olsen f. 1759 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Marie Olsdatter f. 1752, 2 gang med Anne Sibilla Knudsdatter f. 1755 og 3. gang med Anne Jonsdatter f. 1771)

 

 

Jacob Olsen, f. 1759 i Langangen i Eidanger,[1] døpt 23.12.1759 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[3] død 29.10.1829 på Oksum i Eidanger,[i] gravlagt 07.11.1829 på Eidanger kirkegård.[ii]

Han var sønn av Ole Sørensen Langangen.

 

Ole Landgangens barn navnl. Jacob                                      

Faddere: baaren af Halvor Landgangens kone, Kistine Nilsdatter Viersdal, mandfaddere: Søren øvre Lunde, hans søn Anun, Christen Viersdalen.

 

Konfirmert i 1778 som "Jacob Olsen Langangen 18".

 

Jacob giftet seg 1. gang i 1779.

 

Trol. 27/10-1779 i Eid. Copul. 18/11-1779.

Uk. Jacob Ols. Langangen og P. Maria Olsd. Smekkerød.

Caut: Anders Olsøn Lønnebache og Anders Sørensøn Wiersdal.

 

Jacob var bosatt på Langangen.

 

Han er nevnt på Langangen i 1782:

Landgangen, Jakob, 1 kone, 1 barn, 2 tjenestefolk, Søster

 

Anne 03.09.1782 – Jacob Olsen Landgangens afkald paa fedrenes og mødrenes arv – 87 rd. (dat. 27.06.1782)

 

Han giftet seg 2. gang i 1788.

 

Brevik: viet 17.07.1788         

Enkemand Jacob Olsen Langangen og pigen Anne Sibella Knudsdatter

Caut.: N. Claussen, Eric Langangen.

- i huuset

 

Han giftet seg så 3. gang i 1789.

 

Trol. 22/10-1789 i Eid. Copul. i Huuset, samme dag.

Enkem. Jacob Ols. Langangen og P. Anne Jonsd. Oxum i Huuset Ægtewied.

Caut: Tor Leerstang og Aasol Gunders. Rougtved.

 

Eiendomsforhold:

 

I 1788 ble det tinglyst at Jacob Olsen dette året hadde skjøtet 10 ½ skinn i Skaveraker til Ole Pedersen Sundsåsen:

Anno 09.09.1788 – Jacob Olsen Landgangens skiøde til Ole Pedersen Sundsaasen 10 ½ skind i grd. Schavrager mod betal 625 rd. (dat. 08.09.1788)

 

Anno 03.07.1790 – Jens Olsen panteobl. til Erich Sørensen Landgangen og Jacob Olsen Landgangen – stor 107 rd. m. 1’te prior i hans hus paa Sætret, 1 hud og specifiseret løsøre. (dat. 22.05.1790

 

Jacob Olsen kjøpte i 1794 9 skinn i Grava Ødegård av Peder Andersen for 550 rdl.:

Anno 29.08.1794 – Peder Andersens skiøde til Jacob Landgangen paa 9 skind i Grava Ødegaard mod betalt 550 rd. (dat.30.06.1794)

 

Jacob solgte parten til Peder Osaksen Solli (hans svigersønn) i 1801 for 599 rdl.:

Anno 17.01.1803 - Jacob Olsen Langangens skiøde til Peder Isachsen Solie paa 9 skind udj Grd. parten Ødegaarden und. Grava. Solgt for 599 rd. (dat. 23.09.1802) 

 

Han tjente da litt på denne handelen og det trang han nok for han hadde i 1801 fått kongeskjøte på 2 ½ hud i Langangen for 1340 rdl. Han var da selveier på gården.

Anno 27.08.1801 – H. May’ste. Kongens skiøde til Jacob Olsen paa grd. Landgangen som forhen har været benificeret til Schien nu ophevede Laugstol af skyld 2 ½ hud m. nr. 29 solgt for 1340 rd., dat. 19. april

 

Bosatt på Langangen i 1801:

Jacob             Olsen                    Husbonde        44        3die ægteskab Gaardbruger

Anne              Jonsdtr                 Hans kone       30        1ste ægteskab 

Ole                 Jacobsen              Begges søn      10         

Kari               Jacobsdtr             Hans datter     17        Ugift   

Marie             Jacobsdtr            Hans datter      12                  

Anne Sibille   Jacobsdtr            Begges datter     4         

Lars               Iversen               Tjenestekarl      22        Ugift   

 

Jordavgift 1802 - Langangen

Brukere: Erich Sørensen 3 huder, Jacob Olsen 2 huder 6 skind, Anders Olsen 6 skind

 

Gravlagt som "Jakob Olsen, gaardmand paa Oxom 70 aar".

 

 

(1) Gift 18.11.1779 i Eidanger kirke,[4] med[5] Marie Olsdatter, f. 1752 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[6] (datter av Ole Larsen og Elen Eriksdatter), døpt 03.04.1752 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[8] d. 1788 på Langangen i Eidanger,[9] gravlagt 24.03.1788 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Marie:

Ole Smekkerøds barn navnl. Maria                                                   

Faddere: baaren af Ole Landers kone, Kari Stoesdatter, mandfaddere: Niels Kaasen, Amund Lunde, Christen Erichsen Lunde.

 

Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Maria Olsdatter Smekerød 16".

 

Han er 23 år og ugift under skifte etter faren i 1776.

 

Gravlagt som "Maria Olsd. Langangen 36 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 232        

3.6.1788      Landgangen i Eidanger

       Maria Olsdtr. død g. Jacob Olsen.

       Barn:

       1.   Ole Jacobsen 7 år.

       2    Lars Jacobsen 3 år.

       3.   Kari Jacobsd. 5 år.

Gods:   Avdøde hadde solgt sin part i Skavreager i Eidanger til Ole Pedersen Sundsås. - har til gode der: 500 rd.

Brutto: 987-3-7.

Netto: 863-0-10.

 

Landgangen i Eidanger 3.6.1788 Sk.pr. 11, Fol. 260

Maria Osldtr. død g. Jacob Olsen.

       Barn:

       1. Ole Jacobsen 6 år.

       2. Lars Jacobsen 3 år.

       3. Kari Jacobsd. 5 år.

Tilstående gjeld bl.a. hos Ole Pedersen: 500 rdl.

Gods: Intet eiende. Er solgt til Ole Pedersen Sundsaasen: den part han var eier av i Skavraaker i Eidanger.

Brutto: 987-3-2. Netto: 863-0-10.

Landgangs-eie 3.5.1783.

 

 

(2) Gift 17.07.1788 i Brevik kirke,[11] med[12] Anne Sibilla Knudsdatter, f. 1755 på Kjølnes i Gjerpen (datter av Knud Hansen og Margrethe Sivertsdatter), døpt 21.12.1755 i Gjerpen,[13] d. 1789 på Langangen i Eidanger,[14] gravlagt 15.05.1789 på Eidanger kirkegård.[15]

 

Anne:

Knud Kiølnæses pb. Anne Sybella

Faddere: Andreas Hansens kone, Ingebor Nilsdtr., Simon Pedersen, Christen Jonsen, Jørgen Engebretsen.

 

Hun var trolovet i Brevik i 1782 med Anders Christensen i Brevik men de fikk aldri giftet seg da han døde samme året. 

 

Gravlagt som "Anne Sibilla Knudsd. Langangen 33 aar".

 

Henns barn er nevnt i skifte etter hennes bror Sivert i Porsgrunn i 1789: "Søsterbarn: 4. Margrethe Andersd. 5. Maria Jacobsdt., umyndige".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 368b

6.6.1789 - Landgangen i Eidanger

       Anne Sebilla Knudsdtr. død g. Jacob Olsen, g.1.g. Anders Christensen død.

       Barn:

             1.  Margrethe Andersd. 7-8 år.

             2.  Maria Jacobsdtr. 18 uger.

      

Formynder for Marthe! morbroderen Isach Lønnebachen i Brevig. Formynder for Maria: Faderen.

Bl. gjeld: Den umyndige Karen Jacobd's arv iflg. skifte 17.3.1688: 85-1-9(??).

Tilst. gjeld hos Ole Sundsåsen - som en rest av kjøpesummen for Skavråker: 400 rdl.

Brutto: 739-3-4.

Netto: 423-1-2.

 

Isach Lønnebakke var nevnt som morbror i dette skifte. Isak Hansen var gift med hennes søster og dermed må morbror her forståes som onkel.

 

 

(3) Gift 28.10.1789 i huset i Eidanger,[16] med[17] Anne Jonsdatter, f. 1771 på Krabberød i Bamble,[18] (datter av Jon Jacobsen og Kirsten Gunnersdatter), døpt 21.04.1771 i Bamble kirke,[19] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[20] død 26.12.1832 på Oksum i Eidanger,[iii] gravlagt 04.01.1832 på Eidanger kirkegård.

 

Anne:

Joen Jacobsen Krabberøe og Kirsten Gundersdatter barn n. Anne

Faddere: Michel Eeghs kone Marthe Olsdatter, Anders Gundersdatter Rougtved, Gunder Taastensen ibid, Arne Hansen i Stathelle, Niels Svendsen Grasmyr.

 

Konfirmert som "Anne Jonsdatter Oxum 16".

 

Hun kom fra Oksum da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Anna Jonsdatter 61 år Enke efter afdøde Jakob Olsen Oxum".

 

 

 

I.    Karen Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Marie Olsdatter) f. 1780 på Langangen i Eidanger,[21] døpt 27.08.1780 i Eidanger kirke,[22] d. 1780 på Langangen i Eidanger,[23] gravlagt 27.09.1780 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Maria Olsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Maren Larsdtr. Claussen 2. Marta Maria Pedersdtr. Sundsaas 3. Christen Nilsen Wiersdal 4. Anders Sørensen ibid 5. Nils Halvorsen Lønnebacche.

      

       Gravlagt som "Kari Jacobsd. Langangen 4 uger".

 

 

 

II.   Ole Jacobsen, (sønn av Jacob Olsen og Marie Olsdatter) f. 1782 i Langangen i Eidanger,[25] døpt 10.02.1782 i Eidanger kirke,[26] d. 1789 i Langangen i Eidanger,[27] gravlagt 01.05.1789 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Maria Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 2. Aase Christensdtr. ibid 3. Anders Olsen Lønnebache 4. Cornelius Hansen Sundsaas 5. Nils Nilsen Flochstad.

      

       Han var 7 år ved skifte etter moren i 1788.

      

       Gravlagt som "Ole Jacobs. Langangen 8 aar".

 

 

 

III. Karen Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Marie Olsdatter) f. 1784 i Langangen i Eidanger,[29] døpt 20.06.1784 i Eidanger kirke,[30] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[31] død 18.04.1852 på Ødegården u/Grava i Eidanger,[iv] gravlagt 24.04.1852 på Eidanger kirkegård.[v]

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Maria Olsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Ingebor Jonsdtr. Sundsaas 3. Anders Sørensen Wiersdal 4. Anun Olsen ibid 5. Ole Pedersen Sundsaas.

      

       Konfirmert som "Karen Jacobsdatter Landgangen 15".

 

      

       Gift 07.10.1802 i Eidanger kirke,[32] med[33] Peder Isachsen, f. 1779 på Solli i Eidanger,[34] (sønn av Isach Olsen og Anne Pedersdatter), døpt 27.03.1779 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[36] død 17.03.1827 på Ødegården u/Grava i Eidanger,22 gravlagt 24.03.1827 på Eidanger kirkegård.5

      

       Peder:

       Han overtok gården Ødegården Bnr.5 under Nordre Grava etter sin svigerfar i 1802.

 

       Se Ødegården u/Nordre Grava

 

 

      

IV. Lars Jacobsen, (sønn av Jacob Olsen og Marie Olsdatter) f. 1786 på Langangen i Eidanger,[37] døpt 09.04.1786 i Eidanger kirke,[38] d. 1789 på Langangen i Eidanger,[39] gravlagt 15.05.1789 på Eidanger kirkegård.[40]

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Maria Olsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Sara Christophersdtr. ibid 2. Maren Nilsdtr. Nøchlegaard 3. Hans Christensen Harewarp 4. Anders Sørensen Wiersdal 5. Nils Pedersen Sundsaas.

      

       Gravlagt som "Lars Jacobs. Langangen 4 aar".

 

 

 

V.   Elen Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Marie Olsdatter) f. 1788 på Langangen i Eidanger,[41] døpt 12.03.1788 i Eidanger kirke,[42] d. 1788 på Langangen i Eidanger,[43] gravlagt 08.05.1788 på Eidanger kirke.[44]

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Maria Olsdtr. - Elen

       Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Anne Marie Anundstr. Lønnebakke 3. Anders Wiersdal 4. Stoe Smekkerød 5. Anders Lønnebakke.

      

       Gravlagt som "Elen Jacobsd. Langangen 9 uger".

 

 

 

VI. Maria Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Anne Sibilla Knudsdatter) f. 1789 på Langangen i Eidanger,[45] døpt 15.02.1789 i hjemmet,[46] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[47] d. 1866.[48]

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Anne Sibilla Knudsdtr., hiemmedøbte Maria

       Faddere: 1. Sara Christophersdtr. ibid 2. Maria Catrine Olsdtr. 3. Anders Wiersdal 4. Anders Olsen ibid 5. Sto Olsen Langangen.

      

       Konfirmert som "Marie Jacobsdatter Landgangen 16".

      

       Hun var fadder for søsteren Karen Jacobsdatter i 1810 som "Maria Meigaarden? fra Bamble". Hun var nok da på gården Midtgården i Bamble. Der finner vi på den tiden Mads Mikkelsen og Maria Jacobsdatter. De hadde giftet seg i 1809 og hun stod da som Maria Jacobsdatter Oksum.

      

 

       Gift 17.11.1809 i Bamble kirke,[49] med Mads Mikkelsen, f. 1784 på Midtgården i Bamble,[50] (sønn av Michel Madsen og Aleth Gundersdatter), d. 1866 på Midtgården i Bamble.[51]

      

       Mads:

       Han kom fra Midgården i Bamble da de giftet seg i 1809. De ble boende på Midtgården.

 

       De nevnes på Midtgården i Bamble i tellingen i 1865:

       Jacob Simensen 43 år - Bamble - Huusfader - g - Gaardbr Selveier

       Aleth Marie Madsdatter 48 år - Bamble - hans Kone g

       Severin Jacobsen 14 år - Bamble - deres Søn - ug        

       Elen Marie Jacobsdatter 19 år - Bamble - deres Datter - ug    

       Anne Karine Jacobsdatter 12 år - Bamble - deres Datter - ug  

       Mads Mikkelsen 81 år - Bamble - Huusfaderens Svigerfader - g - Føderaadsmand

       Marie Jacobsdatter 77 år - Eidanger – Sidstnævntes - Kone - g           

 

 

 

VII. Ole Jacobsen, (sønn av Jacob Olsen og Anne Jonsdatter) f. 1790 i Langangen i Eidanger,[52] døpt 17.10.1790 i Eidanger kirke,[53] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[54] d. 1838.[55]

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Anne Jonsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Sara Christophersdtr. Langang 2. Jfr. Christiane Margrete Clausen 3. Jon Oxum 4. Jacob ibid 5. Amun Sunsaasen.

      

       Konfirmert som "Ole Jacobsen Landgangen 16".

      

       Copul. 12/1-1816 i Eid.

       Uk. Ole Jakobsen Oxum, 26.

       Pigen Karen Hellene Larsd. Berg, 18.

       Forl: Jakob Oxum, Peder Røra.

      

       Bosatt på Søndre Berg Bnr.2. De bodde senere på Solvik (Bnr.11) under Bjønnes.

 

            

       Gift 12.01.1816 i Eidanger kirke,[56],[57] med Karen Helene Larsdatter, f. 1798 på Berg i Eidanger,[58] (datter av Lars Jørgensen og Anne Christine Christensdatter), døpt 23.09.1798 i Eidanger kirke,[59] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[60] d. 1863.[61]

      

       Karen:

       Lars Jørgensen Berg og Anna Kirstine Christensdatter - Karen Helene

       Faddere: Birthe Jacobsdatter Lillegaarden, Anna Josephsdatter ibid, Thor Rasmusen Leerstang, Rasmus Isachsen Berg, Torger Haagensen Skoemager i Brevig, Christen Torsen Leerstang, Amund Nielsen Lillegaarden.

      

       Konfirmert som "Karen Hellene Larsdatter Berg 16".

      

       Hun bodde i 1801 sammen med sin far på Berg i Eidanger.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Anne Kirstine Olsdatter, født 17.05.1817 på Berg i Eidanger, døpt 01.06.1817 i Eidanger kirke.35

              

               Anne Kirstine - Foreldre: Gaardmand Ole Jacobsen Berg og Karen Helene Larsdatter

              

               Bosatt på Tangvall i Bamble.

 

              

               Gift 1835, med Zacarias Evensen, født 1819,[vi] (sønn av Even Andersen og Ingeborg Rasmusdatter), død 1854.

              

               Zacarias:

               Han kom fra Tangvall i Bamble.

 

 

              

        B.    Jacob Olsen, født 23.12.1818 på Berg i Eidanger, døpt 17.01.1819 i Eidanger kirke,35 død 1858.49

              

               Jacob - Foreldre: Gaardmand Ole Jakobsen Berg og Karen Helene Larsdatter (hjemmedøbt 06.01)

              

               Han var skipsfører. De ble bosatt på Gunneklev Bnr.1.

 

              

               Gift 1845,49 med Martha Berthea Evensdatter, født ca 1824,49 (datter av Even Andersen og Ingeborg Rasmusdatter), død 1888.49

              

               Martha:

               Hun kom fra Tangvall i Bamble.

 

 

              

        C.    Olava Olsdatter, født 04.10.1821 på Berg i Eidanger, døpt 05.11.1821 i Eidanger kirke.35

              

               Olava - Foreldre: Ole Jakobsen Berg og Karen Helene Larsdatter, gaardmand

              

               De emigrerte til Amerika i 1863.

 

              

               Gift 01.11.1848 i Eidanger,[vii] med Anders Jacobsen, født 1816 i Skien (sønn av Jacob Andersen og Anne Kirstine Olsdatter), døpt 11.02.1816 i Skien.[viii]

              

               Anders:

               Innflyttede til Gjerpen Præstegield 1815 - 1857

               Familien;

               Jacob Andersen Bommen, Garver og Hustrue;

               Anne Christine Olsd., Børn;

               Anders Jacobsen Bommen dbt. i Skien 11/2-1816.

               Ole Jacobsen Bommen dbt. i Porsgrund 2/8-1818.

               Hvorfra Ankommet: Porsgrund.

               Nedsat sig paa Osebakken.

               Att. fra Halling dat. 28/7-1820.

               (gamlegjerpen,no)

              

               Foreldrene bodde, ifølge gamlegjerpen.no, i Kjølnesgaden 4 på Østre Borge i 1835. Hans far var garvermester. Anders nevnes også som garvermester da han giftet seg.

 

 

              

        D.   Karen Amine Olsdatter, født 1824,49 død 1861.49

              

               Bosatt i Brevik.

 

              

               Gift 16.03.1848 i Brevik kirke,49,[ix] med Halvor Christensen, født 01.08.1816 i Brevik (sønn av Christen Halvorsen og Kirsten Pedersdatter), døpt 18.08.1816 i Brevik kirke.[x]

              

               Halvor:

               Han nevnes som styrmann ved vielsen.

              

 

 

        E.    Marie Elise Sophie Olsdatter, født 1827,[xi] død 1885.54

              

               Bosatt på Langangen Bnr.1.

 

               Copul. 02.07.1830 i Eid.

               Ungkarl Anders Olsen Langangen 23 1/2 år

               Pigen Birthe Maria Nilsdatter Nøglegaard 20 1/2 år

              

               Bosatt på Nøklegård Bnr.1.

 

              

               Gift 1858,54 med Anders Olsen, født 1808 på Langangen i Eidanger,[xii] (sønn av Ole Andersen og Karen Larsdatter), døpt 24.01.1808 i Eidanger kirke,55 død 1890.[xiii]

              

               Anders:

               Ole Andersen Landgangen og Karen Larsdatter - Anders

               Faddere: Margrethe Knudsdtr. Qvæstad, Oline Erichsdtr. Landgangen, Skovridr Henrich Frahm, Anders Lønnebakke, Amund Larsen Tveten, Lars Hansen ibid.

       

              

              

        F.    Kirsten Malene Sophie Olsdatter, født 1830.49

 

 

 

        G.    Lars Olsen, født 1832.49

 

              

               Gift 1856,49 med Mathilde Marie Frøstrup, født 1830,49 (datter av Lars Frøstrup).

              

               Mathilde:

               Hun kom fra Langesund der hennes far var lensmann.

 

 

 

      

VIII. Kirsten Marie Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Anne Jonsdatter) f. 1792 i Langangen i Eidanger,[62] døpt 18.11.1792 i Eidanger kirke,[63] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke,[64] d. 1829.[65]

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Anne Jonsdtr. - Kisten Marie

       Faddere: 1. Inger Christensdtr. Nøchlegaard 2. Maren Anunsdtr. Lønnebache 3. Eric Langangen 4. Thor Leerstang 5. Hans Andersen Lønnebache.

      

       Hun var ikke nevnt hos foreldrene i 1801. Det var ei Kirsten Marie Jacobsdatter som er født ca. 1793 som fosterdatter hos John Jacobsen og Kisti Gunnersdatter på Oxum. Dette må være henne som var hos sine besteforeldre som "Kirsten Marie Jacobsdtr., Fosterdatter, 8 år".

      

       Det var nok da hun som konfirmeres i 1807 som "Kisten Marie Jacobsdatter Oxum 17".

 

       Hun giftet seg i 1818.

      

       Copul. 6/8-1818 i Eid.

       Amund Gunulfsen Flotten, 22, Skoleholder i Bamble.

       Kirsten Maria Jakobsd. Oxum, 26, Tienestepige.

       Forl: Jakob Oxum, Bent P..land.

      

       Bosatt på Rugtvedt i Bamble.

 

      

       Gift 06.08.1818 i Eidanger kirke,[66] med Amund Gunnuldsen, f. 1796,[67] (sønn av Gunuld Aasmundsen), d. 1871.[68]

      

       Amund:

       Han var skoleholder og kom fra Flåtten i Bamble. Han giftet seg 2. gang i 1831 med sin 1. kones søster, Ingeborg Kirstine Jacobsdatter.

 

      

 

IX. Jon Jacobsen, (sønn av Jacob Olsen og Anne Jonsdatter) f. 1794 på Langangen i Eidanger,[69] døpt 12.10.1794 i Eidanger kirke,[70] d. 1796 på Langangen i Eidanger,[71] gravlagt 01.05.1796 på Eidanger kirkegård.[72]

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Anne Jonsdtr. - Jon

       Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Christiane Claussen 3. Jacob Oxum 4. Rasmus Berg 5. Anun Pedersen Sunsaas.

      

       Gravlagt som "Jon Jacobsen Langangen 2 aar".

 

 

 

X.   Anne Sibilla Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Anne Jonsdatter) f. 1796 i Langangen i Eidanger,[73] døpt 18.12.1796 i Eidanger kirke,[74] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke,[75] død 18.02.1827 på Ørjeviken u/Leerstang i Eidanger,[xiv] gravlagt 24.02.1827 på Eidanger kirkegård.5

      

       Jacob Olsen Langangen og k. Anne Jonsdtr. - Anne Sibilla

       Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Karen Larsdtr. Berg 3. Anders Wiersdal 4. Nils Nøchlegd. 5. Jacob Oxum.

      

       Konfirmert som "Anne Sebilla Jacobsdatter Oxum 16".

 

       Hun giftet seg i 1819.

      

       Copul. 26/7-1819 i Eid.

       Uk. Kristen Kristoffersen af Bergs Annex (Brunlanes), 33. Styrmand.

       Pigen Anne Sybilla (Jacobsdatter) Oxum, 21. Gaardmandsdatter.

       Forl: Rasmus Berg og Ole Berg.

 

      

       Gift 26.07.1819 i Eidanger kirke,[76],[77] med Christen Christophersen, født 1783,54 død 19.02.1858 på Ørjeviken u/Leerstang i Eidanger,54 gravlagt 27.02.1858 på Eidanger kirkegård.23

      

       Christen:

       Han var styrmann fra Berg i Brunlanes. Han nevnes som husmann under Oksum da de gravla et barn i 1821. Han fikk dette året bygselsseddel på Ørjeviken Bnr.14 u/Leerstang.

      

       Gravlagt som "Christen Christophersen 75 år - Leilending - Ørjevig pr Leerstang".

 

 

       Barn:

 

        A.    Anne Marie Christensdatter, født ca 1820, død 15.06.1821 på Oksum i Eidanger, gravlagt 22.06.1821 på Eidanger kirke.5

              

               Gravlagt som "Anne Marie Kristensdatter, huusmand Kristen Kristofersen Oxums datter 1 ½ aar".

              

 

 

        B.    Anne Marie Christensdatter, født 01.05.1822 på Lerstang i Eidanger, døpt 19.05.1822 i Eidanger kirke.35

              

               Anne Marie - Foreldre: Cristen Christoffersdatter og Anne Sibylle Jakobsdatter Leerstang, husmand

              

 

 

        C.    Jacob Chistensen, født 12.11.1824 på Ørjeviken u/Leerstang i Eidanger, døpt 25.12.1824 i Eidanger kirke.35

       

               Jakob - Foreldre: Christen Christoffersen og Anne Sibylle Jacobsdatter Ørjevigen, husmand (hjemmedøbt 12.11)

 

 

      

 

XI. Jon Jacobsen, (sønn av Jacob Olsen og Anne Jonsdatter) f. 1799 på Langangen i Eidanger,[78] døpt 14.07.1799 i Eidanger kirke,[79] d. 1800 på Langangen i Eidanger,[80] gravlagt 16.02.1800 på Eidanger kirkegård.[81]

      

       Jacob Olsen Landgangen og Anna Jonsdatter - Jon

       Faddere: Helge Maria Jonsdatter Oxum, Margrethe Andersdatter Landgangen, Amund Olsen Wiersdalen, Erich Sørensen Landgangen, Ole Pedersen Schauerager, Jon Andersen Lønnebache.

      

       Gravlagt som " Jon Jacobsen Landgangen 24 uger".

 

 

 

XII. Ingebor Kirstine Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Anne Jonsdatter) f. 1801 på Langangen i Eidanger,[82] døpt 02.04.1801 i Eidanger kirke,[83] d. 1802 på Langangen i Eidanger,[84] gravlagt 04.04.1802 på Eidanger kirkegård.[85]

      

       Jacob Olsen Landgangen og Anne Jonsdatter - Ingebor Kirstine

       Faddere: Helge Marie Jonsdtr. Oxum, Anne Marie Olsdtr. Schaverager, John Jacobsen Oxum, Erich Sørensen Landgangen, Christopher Andersen Sundsaasen.

      

       Gravlagt som "Ingebor Kirstine Jacobsd. Landgang. 1 aar".

 

 

 

XIII. Ingeborg Kirstine Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Anne Jonsdatter) f. 1808 på Oksum i Eidanger,[86] døpt 16.10.1808 i Eidanger kirke,[87] d. 1854.[88]

      

       Jacob Olsen Oxum og Anne Johnsdatter - Ingebor Kirstine

      

       Faddere: Margrethe Steenersdtr. Grinna, Maria Jacobsdtr. Oxum, Ole Pedersen Schaurager, Elias Jacobsen Stulen, Erich Jacobsen Oxum, John Jacobsen ibid.

      

       Hun ble gift med sin svoger.

 

      

       Gift 1831,[89] med Amund Gunnuldsen, f. 1796,[90] (sønn av Gunuld Aasmundsen), d. 1871.[91]

      

       Amund:

       Han var skoleholder og kom fra Flåtten i Bamble og enkemann etter sin andre kones søster Kirsten Marie Jacobsdatter.

 

      

 

XIV. Anne Marie Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Anne Jonsdatter) f. 16.04.1811 på Oksum i Eidanger,[92] døpt 28.04.1811 i Eidanger kirke.[93]

      

       Jakob Olsen Oxum og Anne Jansdatter - Anne Marie

       Faddere: Karen Ødegaarden, Anne Oxum, Elias Stulen, Erok og Jan Oxum.

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 195.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 156.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 156.

[8]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[13]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.

[18]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 507.

[19]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 507.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[49]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 481.

[50]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 162.

[51]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 162.

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 687.

[57]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 130.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[61]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[62]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[66]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[67]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[73]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[74]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[76]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[77]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[78]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[81]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[82]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[84]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[85]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[86]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[88]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[89]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[90]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[91]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[92]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[93]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 476.

[v]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 688.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 232.

[viii]  gamleskien.org.

[ix]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 5 (1847-1865), skannet av digitalarkivet, side 194.

[x]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 8.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[xiii]  Tore Vamraak's database Internett.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 669.