| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDAL-NORDRE |


 

 

 

Halvor Olsen f. 1720 og Gjøran Nilsdatter f. 1721 sin familie

 

 

Halvor Olsen, f. 1720 på Nordal i Eidanger,[1] døpt 10.03.1720 i Eidanger kirke,[2] d. 1763 på Langangen i Eidanger,[3] gravlagt 22.11.1763 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Ole Tollefsen Nordre Nordal.

 

Olle Tollefsen Nordahl og Inger Hansdatter - Halfvor

Faddere: baaren af Karen Simensdatter Tvetten, Anne Søfrensdatter og Anne Ingebredsdatter Aaklungen, Rolf Hansen Herøen, Olle Søfrensen Lunde, Olle Ingebredsen.

 

Han giftet seg i 1744.

 

Trol. 8/10-1744 i Eid. Copul. 5/11-1744.

Soldat, Halvor Olsøn Nordal og pigen Giøran Nielsd. Bache.

Hafde Interims Seddel fra Lieutnant Schilling.

Caut: Isach Sigurdsøn Kvelle i Kvelde Sougn og Erich Olsøn S. Lunde i Eid.

 

Halvor fikk bygselbrev på Nordre Nordal fra soknepresten i 1745. De døpet barn bosatt på Nordal i 1745 og 47. 

 

Matrikulen 1747:
Nordal Nordre
Eier: Eidanger prestebol
Oppsitter: Halvor

I 1749 skal de ha kommet en ny bruker der. 

 

Halvor Olsen overtok nok bygselen på Ragnhildrød i 1749 og satt med den til 1752. Han flyttet da i "armod". Han måtte bøte på grunn av ulovelig hogst sammen med naboer på Bakke. Datteren Live fra 1752 er nok da døpt i Hedrum.

 

Ut fra fadderne så er det nok de som døpte barn bosatt på Buer i 1753. I 1756 er de tilbake på Nordal og døpte et barn der.

 

De kom så til Langangen og døpte barn der fra 1759.

 

Langangen 1762:

Gaardsnavn: Landgangen

Eier: Beneficeret gods under Scheens Laugstol

Mand og hustru: Erich Landgangen og kone, Ole Landgangen og kone,

Halvor Landgangen og kone

Barn 12 aar: Jacob Erichsen, Inger Erichsdatter

Piiger over 12 aar: Aase Hansdatter

Andre husboende: Engebreth Hansen

uformuende Halvor Landgangens 2de børn, Ole og Jacob, som faderen ej formaar et betale for

Gravlagt som "Halvor Landgangen 44 aar".

 

Gravlagt på samme dag:

1. Halvor Landgangen 44 aar

2. hans kone Giøran Nielsdatter 45 aar

3. Erich Landgangens kone Anne Jansdatter 64 aar

4. Ole Landgangens datter Anne 14 dager

 

Sykdom må ha rammet Langangen.

 

Gift 05.11.1744 i Eidanger kirke,[5] med Gjøran Nilsdatter, f. 1721 på Bakke i Hedrum,[6] (datter av Nils Klausen og Berthe Rasmusdatter), døpt 30.11.1721 i Eidanger kirke,[7] d. 1763 på Langangen i Eidanger,[8] gravlagt 22.11.1763 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Gjøran:

fra Quælle Sogn Niels Clauesen Bachis og Berthe Rasmusdatters ægte barn Giørand

Faddere: baaren af Maren Thorbiørnsdatter Ragnillerøe, Hellie Olsdatter Bache, mandfaddere: Hans Thorgiersen Baannegolt, Isaach Hansen Sættret.

 

Gravlagt samme dag som sin mann som "hans kone Giøran Nielsdatter 45 aar".

 

 

 

I.    Ole Halvorsen, f. 1745 på Nordal i Eidanger,[10] døpt 04.07.1745 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[12] d. 1807 på Sundsåsen øya i Eidanger,[13] gravlagt 06.04.1807 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Halvor Nordal og Giøran Nielsdatters søn Ole                                                   

       Faddere: baaren af Erich S. Lundes kone Kari Nielsdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars S. Lunde, Abraham Ørestvedt, Ole Larsen Qvædstad.

 

      

       Gift 26.10.1775 i Eidanger kirke,[15] med Margrethe Larsdatter, f. ca 1737,[16] d. 1789 på Sundsåsen øya i Eidanger,[17] gravlagt 26.04.1789 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Se Sundsåsen

 

      

 

II.   Jacob Halvorsen, f. 1747 på Nordal i Eidanger,[19] døpt 15.01.1747 i Eidanger kirke,[20] d. 1765 på Lunde i Eidanger,[21] gravlagt 17.03.1765 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Halvor Nordal og Giøran Nielsdatters søn Jacob                                                           

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Elen Erichsdatter S. Lunde, mandfaddere: Erich S. Lunde, Christen Ødegaarden.

      

       Nevnt i 1762:

       uformuende Halvor Landgangens 2de børn, Ole og Jacob, som faderen ej formaar et betale for,

      

       Ut fra navn og alder er det nok han som gravlegges i 1765 som "Jacob Halvorsøn Lunde 18 aar".

 

 

III. Live Halvorsdatter, f. ca 1752,[23] på Ragnildrød i Hedrum, konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[24] d. 1781 i Brevik, gravlagt 08.09.1781 på Brevik kirkegård.[25]

      

       Konfirmert i Eidanger i 1770 som "Liva Halvorsdatter p. Langangen 18".

 

       Hun giftet seg i 1776.

      

       Trol. 20/6-1776 i Eid. Copul. 16/8-1776.

       Uk. Anun Ols. Langangen og P. Liva Halvorsd. Langangen (Live Halvorsd.)

       Caut: Ole Halvors. Langangen og Daniel Larsøn af Brevig.

      

       De døpte barn i Brevik.

      

       Hun var nok datter av Halvor Olsen som døde på Langangen i 1763. Ole Halvorsen Langangen var forlover og en Ole og en Christen Halvorsen var brukt som faddere. Hun ble nok født på den tiden de bodde på Ragnildrød. Det er jo ikke kirkebøken i Hedrum bevart fra denne tiden.

      

       Gravlagt som "Live Halvorsd. - Anun Olsons kone 29 aar".

 

      

       Gift 16.08.1776 i Eidanger kirke,[26] med Anun Olsen, f. ca 1757,[27] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[28] d. 1805 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[29] gravlagt 08.10.1805 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Anun:

       Konfirmert i Eidanger i 1775 som "Anun Olsen p. Langangen 18".

 

       Forloveren Daniel Larsen fra Brevik ble gift og bosatt under Langangen.

      

       Bruker fadderne Jens Olsens kone Anne Isachsdatter til sitt første barn. Dette kan være en bror. Jens Olsen kone Anne Isachsdatter var også fadder for Maria Olsdatter i Brevik. Kan Jens og Maria være hans søsken?

      

       Tror det må være han som gravlegges som "Anund Olsen Kaagersvold 63 aar".

 

       Se Brevik 1782

 

 

      

IV. Christen Halvorsen, f. 1753 på Buer i Eidanger,[31] døpt 11.03.1753 i Eidanger kirke,[32] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[33] d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.02.1801 i Østre Porsgrunn kirkegård.[34]

      

       Halvor Olsen Buers barn navnl. Christen                                                

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone, Siri Nielsdatter, mandfaddere: Niels Siljen, Anders Nordal, Christen Erichsen.

 

      

       (1) Gift 21.06.1787 i Gjerpen,[35] med Kirsten Halvorsdatter, f. 1757 på Åltvedt i Gjerpen,[36] (datter av Halvor Isaksen og Maren Nilsdatter), døpt 06.03.1757 i Gjerpen,[37] d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.02.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård.[38]

      

 

       (2) Gift 14.07.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[39] med Anne Larsdatter, f. ca 1742.[40]

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

      

 

V.   Nils Halvorsen, f. 1756 på Nordal i Eidanger,[41] døpt 17.03.1756 i Eidanger kirke,[42] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[43] d. 1813 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.06.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.[44]

      

       Halvor Nordals barn navnl. Niels                                                

       Faddere: baaren af Anders Nordals kone, Ingeborg Erichsdatter Lunde, mandfaddere: Erich S. Lunde, Lars Buer, Christen Torjusen.

 

      

       Gift 31.05.1790 i Eidanger kirke,[45] med Maren Halvorsdatter, f. 1749 på Vefald Øvre i Drangedal (datter av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter), døpt 26.01.1749 i Drangedal, konfirmert 15.10.1777 i Eidanger kirke,[47] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.09.1807 på Østre Porsgrunn kirkegård.[48]

      

       Se Pasa u/Nordre Tveten

 

      

 

VI. Hans Halvorsen, f. 1759 på Langangen i Eidanger,[49] døpt 12.08.1759 i Eidanger kirke.[50]

      

       Halvor Landgangens barn navnl. Hans                                                   

       Faddere: baaren af Ole Lønnebakkens kone, Birthe Erichsdatter Landgangen, mandfaddere: Ole Landgangen, Lars Harevarp, Christen Torjusen.

 

       Finner han nevnt som fadder til et barn for sin søster Inger i 1791 som smedreng. Han nevnes også som fadder for henne i 1793.

 

 

 

VII. Inger Halvorsdatter, f. 1762 på Langangen i Eidanger,[51] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[52] d. 1805 på Lille Døvik i Eidanger,[53] gravlagt 08.10.1805 på Eidanger kirkegård.[54]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 16. mai 1762 finnes blant introduserte kvinner "Halvor Landgangen kone" etter å ha fått et barn.

      

       Dette var trolig datteren Inger som ble konfirmert i 1778 som "Inger Halvorsdatter p. Lillegaard 17".

 

      

       Gift 05.06.1786 i Eidanger kirke,[55] med Jacob Hansen, f. 1751 på Grønsholt i Eidanger,[56] (sønn av Hans Nilsen og Maren Henriksdatter), døpt 08.08.1751 i Eidanger kirke,[57] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[58] d. 1830 på Lille Døvik i Eidanger,[59] gravlagt 14.01.1830 på Eidanger kirkegård.[60]

 

       Se Rørarød

      

      

      

      

      

 

 

 


[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[3]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 109.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Alder ved død.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 121.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[23]  Alder ved konfirmasjonen.

[24]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[26]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  Alder ved konfirmasjonen.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[33]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[35]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[36]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[37]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[38]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[39]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[40]  1801 tellingen.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[44]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[45]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[46]  Alder ved konfirmasjonen.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[48]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[51]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[55]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[58]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).