| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SUNDSÅSEN I


 

 

 

Christoffer Jacobsen f. 1776 og Anne Helen Hansdatter f. 1778 sin familie

 

 

 

Christoffer Jacobsen, f. 1776 på Torsrød i Brunlanes,[1] døpt 16.11.1776 i Tanum kirke i Brunlanes,[2] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[3] død 30.11.1818 i Nautser u/Kokkersvold i Eidanger, gravlagt 06.12.1818 i Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Jacob Christoffersen og Anne Hansdatter Torsrød i Brunlanes.

 

Faddere: Anne Pedersd. Stav., Karen Hansd. ibid, Anders Larsen Bentsrød, Jens Larsen Torsrød, Jens Sørensen Hauene.

 

Han ble konfirmert i Eidanger 5. oktober 1794 som "Christopher Jacobsen paa Langangen 16 aar".

 

Han kom fra Langangen da han giftet seg.

 

Karen Jacobsdatter Landgangen var fadder til hans første barn Anne Marie i 1801. Hun var datter av Jacob Olsen og Marie Olsdatter som bodde på Langangen en tid. De bodde der også da Christoffer ble konfirmert.

 

Dette kunne da vært hans foreldre, men han nevnes ikke i skifte etter Marie Olsdatter på Langangen i 1788. Arvinger der er bare tre barn Ole, Kari og Lars. De var henholdsvis 7, 5 og 3 år gamle.

 

Det viser seg at Christopher er døpt i Brunlanes. Jacob Olsen sin far, Ole Sørensen, bodde også på Langangen. Ole Sørensen andre kona var Sara Kristofferdatter. Hun var født på Haugene i Brunlanes. Hun hadde en bror som het Jacob Kristoffersen som døde samme år som sin kone i 1789 bara 46 år gammel. Jacob var gift to ganger og han fikk en sønn Christopher med sin andre kone Anne Hansdatter i 1776. Christopher var bare 13 år da hans foreldre døde i 1789, og kom da til sin familie på gården Langangen i Eidanger der han vokste opp. Hans tante Sara Christophersdatter levde på Langangen i sitt andre ekteskap med Erik Sørensen frem til 1795. De bodde på Langangseter. Han har trolig bodd sammen med henne til hun døde. Han har også bodd på Langangeseter etter tanten døde, men dette er da nevnt som Langangen ettersom plassen lå under Langangen.

 

Han var bosatt på Langangen da han ble konfirmert i Eidanger i 1794.

 

Han giftet seg i 1801.

 

Copul. 25/2-1801 i Eid.

Christoffer Jacobsen Landgangen og P. Anne Helene Hansd.

Caut: Jacob Hansen Døvig og Jacob Nilsen Wersvig.

 

Christoffer og Anne Helene får også sitt første barn bosatt på Langangen i 1801. Han var ikke bosatt på Langangen under folketellingen i 1801.

 

Han nevnes på Grinna u/Sundsåsen i 1805.

 

Det er nok han som gravlegges i 1818, feilaktig skrevet som "Christoffer Olsen Nauserrøe, husmand 40 aar". Har ingen andre det kan være. Enken etter han døde i 1842.

 

 

Gift 25.02.1801 i Eidanger kirke,[4] med[5] Anne Helene Hansdatter, f. 1778 på Lille Brekke i Bamble,[6] (datter av Hans Olsen og Mari Jacobsdatter), døpt 28.05.1778 i Bamble, død 14.06.1842 på Haken u/Kokkersvold i Langangen, gravlagt 22.06.1842 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

Anne:

Anne Helena, foreldre Hans Olsen og Mari Jacobsdatter Lille Brekke.

Faddere: Isak Nilsen, Jacob Hansen, Bjøren Sigvaldsen, Gullina Sørensdatter, Marthe Olsdatter.

 

I skifte etter hennes far som døde i 1801 på Lille Brekke i Bamble står hun som gifte med «Christopher Jacobssøn i Eidanger».

 

Hun døde i 1842 og som gravlegges som "Anne Helene Hansdatter 67 år - Enke - Haken under Kaagersvold".

 

 

 

I.    Anne Marie Christophersdatter, f. 1801 på Langangen i Eidanger,[7] døpt 06.04.1801 i Eidanger kirke.[8]

      

       Christopher Jacobsen Landgangen og Anne Helene Hansdatter - Anne Marie

       Faddere: Maren Andersdtr. Landgangen, Karen Jacobsdtr. ibid, Jacob Olsen ibid, Amund Pedersen Sundsaasen, Ole Isachsen Solie.

      

       Hun var trolig tjenestejente på Kokkersvold og giftet seg i 1826.

 

       Copul. 15.09.1826 i Eid.

       Ungkarl Ole Olsen Hvalen 32 år husmannsønn

       Tjenestepige Anne Marie Christoffersdatter Kaagersvold 28 år

 

      

       Gift 15.09.1826 i Eidanger kirke,[9],[10] med Ole Olsen, f. 1798 i Eidanger,[11] (sønn av Ole Hansen og Maria Abrahamsdatter), døpt 29.07.1798 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke.[13]

      

       Ole:

       Ole Hansen Sadelmager og Maria Abrahamsdatter D.B. Ole

       Faddere: Gunild Maria Jacobsdatter Hvalen, Metthe Hansdatter Garstad i Bamble, Anders Olsen Muule, Isach Andersen Røe, Gunder Gundersen Garstad i Bamble.

      

       Konfirmert som "Ole Olsen Hvalen 16".

      

       Bosatt på Hvalen Bnr.5.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Karen Marie Olsdatter, født 15.05.1827 på Hvalen i Eidanger, døpt 17.06.1827 i Eidanger kirke, død 13.06.1830 på Hvalen i Eidanger, gravlagt 20.06.1830 på Eidanger kirkegård.3

              

               Karen Marie - Foreldre: Ole Olsen og Anne Marie Christoffersdatter Hvalen, husmand

              

               Gravlagt som "Karen Marie Olsdatter, inderste Ole Olsen Hvalens barn 3 aar".

              

 

 

        B.    Anne Olsdatter, født 1830 på Hvalen i Eidanger, død 06.02.1830 på Hvalen i Eidanger, gravlagt 14.02.1830 på Eidanger kirkegård.3

              

               Gravlagt som "Inderste Ole Olsen Hvalen og Anne Marie Christoffersdatters hjemmedøpte pigebarn Anne 12 dage".

              

 

 

        C.    Karen Marie Olsdatter, født 31.01.1831 på Hvalen i Eidanger, døpt 04.04.1831 i Eidanger kirke.[iii]

              

               Anne Maria (Presten har så tilføyd: NB. Karen Marie) - Foreldre: Ole Olsen og Anne Marie Christoffersdatter Hvalen, husmand

              

 

 

        D.    Anne Helene Olsdatter, født 1834.10

 

 

 

        E.    Christian Olsen, født 1837.10

 

 

      

II.   Maren Christophersdatter, f. 1805 på Grinna i Langangen,[14] døpt 26.05.1805 i Eidanger kirke,[15] d. 1878.[16]

      

       Christopher Jacobsen Grinna og Anne Helene Hansdatter - Maren

       Faddere: Anne Jonsdtr. Landgangen, Anne Andersdtr. Kaagersvold, Christen Olsen Grinna, Lars Andersen Kogersvold, Jacob Hansen Brække i Bamble.

 

      

       Gift 1839,[17] med Anders Jacobsen, f. 1808 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[18] (sønn av Jacob Knudsen og Maren Andersdatter), dåp 25.09.1808 i Eidanger kirke,[19] d. 1871 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger.[20]

      

       Anders:

       Jacob Knudsen Kaagersvold og Andersdatter (Ingen fornavn.JO) - Anders

       Faddere: Karen Pedersdtr. Kaagersvold, Boel Andersdtr. Stulen, Elias Jacobsen ibid, Lars Andersen Kaagersvold, Ole Knudsen Tvedalen af Næsset.

      

       Bosatt på Nedre Kokkersvold.

 

      

       Barn:

 

        A.    Christopher Andersen, født 1848 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,15 død 1911 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger.15

              

               Bosatt på Kokkersvold i Eidanger. Han ble far til et uekte barn i 1877.

 

              

               Forhold til Ina Petrea Andersdatter, født 09.01.1852 på Kjendalen i Eidanger,[iv] (datter av Anders Nilsen og Margrethe Iversdatter), døpt 08.04.1852 i Eidanger,[v] død 1940.[vi]

              

               Ina

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfars far på Kjendalen.

               Hun var tjenestepike på Kokkersvold da hun fikk et uekte barn i 1877. Hun nevnes i familien som tjenestepike også i tellingen i 1875. Barnefaren var, sønnen i familien i 1875, ungkar og gårdsmann Christopher Andersen Kokkersvold.

              

               Ina ble i 1895 gift med smed Simon Johnsen fra Capelkrogen i Porsgrunn.

 

              

               Han giftet seg med Anne Helvig Martinsdatter, født 1848,15 (datter av Anders Jacobsen), død 1914.15

              

               Anne:

               Hun kom fra Omsland i Kjose og var enke da hun giftet seg med Christopher. Hun var datter av Anders Jacobsen Kroken fra hans 1. ekteskap og enke etter Anders Bærug.

              

 

               Christopher Andersen og Ina Petrea Andersdatter sitt uekte barn:

 

               1.     Maren Anette Christophersdatter, (datter av Christopher Andersen og Ina Petrea Andersdatter) født 18.03.1877 på Kokkersvold i Eidanger, døpt 15.04.1877 i Eidanger,[vii] død 1975.19

                      

                       Maren ble betraktet som et barn i huset, og bodde på Kokkersvold til hun ble konfirmert, selv om Christoffer Kokkersvold giftet seg med en annen, og senere fikk flere barn.

 

      

 

III. Hans Jacob Christofferen, født 08.08.1811 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[viii] døpt 18.08.1811 i Eidanger kirke,22 død 1884.[ix] .

      

       Christopher Jakobsen Kaagersvold og Anne Helena Hansdatter - Hans Jakob

       Faddere: Anne Oxum, Marte Landgangen, Christen Grinnen, Jakob Kaagersvold, Ole Oxum.

      

       Han kjøpte Kokkersvold løpenummer 5b (Senere bruksnummer 14). Han og hans 2. kone nevnes der i tellingen i 1875.

 

      

       (1) Gift 1842,23 med Inger Dorthea Hansdatter, født ca 1815,23 (datter av Hans Nilsen), død 1844.23

      

       Inger:

       Hun var datter av skipskaptein Hans Nilsen Blegebakken og søster til de to første konene til Peder Nilsen Kokkersvold.

 

      

       (2) Gift 1851,23 med Ingeborg Maria Jacobsdatter, født 1823,[x],23 (datter av Jacob Hansen og Inger Hansdatter).

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Tinderholt i Bamble.

 

 

       Barn:

 

      

A.       Christoffer Hansen, (sønn av Hans Jacob Christofferen og Inger Dorthea Hansdatter) født 1842,23 død 1842.23

 

 

 

B.        Anne Helene Hansdatter, (datter av Hans Jacob Christofferen og Inger Dorthea Hansdatter) født 1844,23 død 1874.23

 

              

               Gift 1869,23 med Ole Anundsen, født 1833,23 (sønn av Anund Svennungsen Tempelen), død 1896.23

              

               Ole:

               Han kom fra Tempelen i Lunde i Telemark. Han giftet seg på nytt i 1879 med Christense Hansdatter f. 1827. Hun nevnes under sin farfar Ole Hansen Halvarp.

 

 

              

C.        Inger Dorothea Hansdatter, (datter av Hans Jacob Christofferen og Ingeborg Maria Jacobsdatter) født 1852,23 død 1868.23

 

 

 

        D.    Christoffer Hansen, (sønn av Hans Jacob Christofferen og Ingeborg Maria Jacobsdatter) født 1861.23

              

               Han døde som mindreårig.

 

              

 

D.       Christoffer Hansen, (sønn av Hans Jacob Christofferen og Ingeborg Maria Jacobsdatter) født 02.11.1867 i Eidanger.23,[xi]

 

              

               Gift 03.07.1885 i Bamble,23,[xii] med Anne Sørine Sørensdatter, født 08.07.1863 i Bamble,25 (datter av Søren Jonsen og Anne Kirstine Olsdatter), døpt 09.08.1863 i Holte i Bamble.[xiii]

              

               Anne:

               Hun var født på Holte i Bamble som en uekte datter av Søren Jonsen Rørholt og pigen Anne Kirstine Olsdatter.

 

 

 

              

IV. Lars Christoffersen, født 12.03.1816 på Kokkersvold i Langangen i Eidanger, døpt 15.04.1816 i Eidanger kirke,14 død 20.04.1818 på Kokkersvold i Langangen i Eidanger, gravlagt 26.04.1818 på Eidanger kirkegård.3

      

       Lars - Foreldre: Husmand Christopher Jakobsen Koggersvold og Helene Hansdatter

      

       Gravlagt som "Lars Christoffersen Koggersvold 2 aar".

      

      

      

      

        

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801 PF 65.

[2]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801 PF 65.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, side 49.

[6]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 632.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 404.

[10]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen på hans hjemmeside " http://home.online.no/~el-helg/ " på internett.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[14]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[16]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett

[17]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett

[18]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett

[18][19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

 

[20]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  1875 tellingen.

[v]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 89.

[vi]  Informasjon gitt av Fredrik Johannes Skjørten.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 15.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 41.

[x]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter

av Marie Øvretveit 1992, 104.

[xi]  nevnt ved vielsen.

[xii]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr. I 7 (1878-1888), skannet av digitalarkivet, side 291.

[xiii]  Kirkebok for Bamble ministerialbok nr 5 1854-1869, skannet av digitalarkivet, side 117.