| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

Fakta om gården

 

Langangen Gnr 20

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Landgangen (Langgangen)
Skylder 6 Huuder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 3de Bønder Nafnlig Amun Anonsøn 1 ½ Huud, Erich Anonsøn 1 ½ Huud, Ole Larsøn 3 Huuder.

Amun Anonsøn gl. 27 aar, enroullered, gift med Elen Nielsdatter gl. 30 aar, har en Søn Anon Amundsøn gl. 1 ½ aar, 1 Tienistedreng Amun Jørgensøn gl. 17 aar, enroullered, tiener for half aarsløn, 1 Tienistepige Immerentze Hansdatter gl. 14 aar, Tiener for half aarsløn. En liden Dreng Olle Hansøn gl. 13 aar, tiener foruden løn.

Erich Anonsøn gl. 30 aar, Enroullered, gift med Anne Jansdatter gl. 29 aar, har en Søn Jacob Erichsøn gl. 20 uger, En liden Tienistedreng Johannes Jonsøn gl. 14 aar, tiener foruden løn.

Ole Larsøn gl. 43 aar, iche tient, er iche frisk, gift med Ragnild Pedersdatter gl. 49 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 16 aar enroullered, 2de døttre Inger Olsdatter gl. 13 aar, Maren Olsdatter gl. 9 aar, 1 Tienistedreng Lars Pedersøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, tiener for aarsløn, 1 tienistepige Karen Nielsdatter gl. 19 aar, tiener for aarsløn, har hieme udj Tønsberg Sogn under Laurwigen Grefskab.

Under gaarden er beliggende 3de Huusmandspladser.

Lønnebach (Lønnebakke)
Den 1te Huusmandsplads kaldet Lønnebach bruges af Hans Truelsøn gl. 65 aar, har tient for Marin Soldat, gift med Maren Amundsdatter gl. 49 aar, har 3 Sønner, Knud Hansøn gl. 19 aar, er aarstiener i Kiøbenhafen, Hans Hansøn gl. 9 aar, Isach Hansøn gl. 3 aar, 2de døttre, Anne Hansdatter gl. 11 aar, Kirsten Hansdatter gl. 2 ½ aar. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe og 4 Saver.

Rønningen
Den 2de Huusmandsplads kaldet Rønningen bruges af Jørgen Gundersøn gl. 68 aar, har tient for Marin Soldat, Er Enchemand, har En Søn Simen Jørgensøn gl. 13 aar, En datter Marte Jørgensdatter gl. 24 aar er hieme.
Paa Pladsen kand fødes 1 Koe og 2 Saver.

2de Husmandspladse er beliggende under Amun og Erich Anonsøns Anpart.

Sætre
Den 3die Huusmandsplads kaldet Sætre under Olles anpart. Bruges af Olle Larsøn gl. 28 aar, tiener for Soldat, gift med Ragnild Amundsdatter gl. 33 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 3 aar. Paa Pladsen kand intet fødes Endnu saa som den er nylig oprøden.

Under gaarden en Becheflomqværn bestaaende paa Amunds og Erichs anpart. Til gaarden er temelig voxster Skov af gran som kand udbruges til smaa Bielcher og anden smaalast, som bruggis til fælles af de 3de Bønder, Ingen Sætterboe til gaarden. Iche ellers anden Herlighed som Melt er.

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:


Langangen 6 huder

Brukes av:
- 1. Ole Larsen 44 aar som har 1 sønn, Lars Olsen 18 aar
- 2. Erich Amundsen 25 aar som har 1 sønn, Jacob Erichsen 1 aar
- 3. Amund Amundsen 28 aar som har 2 sønner, Amund Amundsen 2 aar, Nils Amundsen 1 aar

2 husmenner:
- 1. Hans Trulsen 60 aar som har 4 sønner, Knudt Hansen 22 aar i kongens tjeneste, Ole Hansen 12 aar, Hans Hansen 9 aar, Isach Hansen 6 aar
- 2. Jørgen Gundersen 64 aar som har 3 sønner, Gunner Jørgensen 24 aar i kongens tjeneste, Amund Jørgensen 23 aar, Simon Jørgensen 14 aar

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Landgangen - Nr.24
Brugere: 
Ole Larsen 60 aar
Anden opsidder Amund Anundsen 46 aar, ej tienet
Tredie opsidder Erich Anundsen 50 aar, ej tienet
Huusmandsplads Lønnebache Hans Truelsen 70 aar
Unge mandskaber:
(sønner)
Lars Olesen 30 aar, ej fahret
Anund Amundsen 16 aar, ej fahret
Jacob Erichsen 16 aar, ej fahren
Nils Amundsen 14 aar
Anders Amundsen 12 aar
Ole Amundsen 10 aar
Hans Amundsen 8 aar
Sønnen Ole Hansen 26 aar, befahren
Hans Hansen 22 aar, aare tienet
Jacob Hansen 18 aar, ej søefahren

 

 Matrikulen 1747

 

Langangen

Eiere: Schien Laugstol godtz

Oppsittere: Lars, Hans og Erich 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Landgangen

Eier: Beneficeret gods under Scheens Laugstol

Mand og hustru: Erich Landgangen og kone, Ole Landgangen og kone,

Halvor Landgangen og kone

Barn 12 aar: Jacob Erichsen, Inger Erichsdatter

Piiger over 12 aar: Aase Hansdatter

Andre husboende: Engebreth Hansen

 

Husmenn og Inderster under Langangen:

 

Huusmend/inderster: 1. Ole Lønnebakke og kone, søn Anders, piige Maria Gundersdatter,

2. Joen Arnesen Rønningen og kone

 

Uformuende på Langangen:

uformuende Halvor Landgangens 2de børn, Ole og Jacob, som faderen ej formaar et betale for,

uformuende Engebreth Hansens kone, syg og fattig, uformuende Amund Landgangen Rødningen er gammel og fattig

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Langangen

Eiere:Scheens Laugstol

Oppsittere: Ole 6 huder

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Landgangen

Landgangen

Erik

1

1

1

Eidanger

Landgangen

Landgangen

Jakob

1

1

2

Søster

Eidanger

Landgangen

Plads

Skouv Rider Clousen

1

1

3

Eidanger

Landgangen

Plads

Jakob Eriks

1

3

Eidanger

Landgangen

Plads

Engebret Rødning

3

Eidanger

Landgangen

Plads

Hans

1

2

Eidanger

Landgangen

Plads

Anders

1

3

1

Fader og moder

 

 

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Landgangen

868

Jacob

 

Olsen

Husbonde

44

3die ægteskab

Gaardbruger

M

Landgangen

869

Anne

 

Jonsdtr

Hans kone

30

1ste ægteskab

 

K

Landgangen

870

Ole

 

Jacobsen

Begges søn

10

 

 

M

Landgangen

871

Kari

 

Jacobsdtr

Hans datter

17

Ugift

 

K

Landgangen

872

Marie

 

Jacobsdtr

Hans datter

12

 

 

K

Landgangen

873

Anne

Sibille

Jacobsdtr

Begges datter

4

 

 

K

Landgangen

874

Lars

 

Iversen

Tjenestekarl

22

Ugift

 

M

Landgangen

875

Erich

 

Sørensen

Husbonde

48

2det ægteskab

Gaardbruger

M

Landgangen

876

Mari

 

Andersdtr

Hans kone

22

1ste ægteskab

 

K

Landgangen

877

Søren

 

Erichsen

Hans børn

12

 

 

M

Landgangen

878

Christopher

 

Erichsen

Hans børn

10

 

 

M

Landgangen

879

Marie

 

Erichsdtr

Hans børn

16

Ugift

 

K

Landgangen

880

Oline

 

Erichsdtr

Hans børn

14

 

 

K

Landgangen

881

Anders

 

Erichsen

Søn af 2det ægteskab

2

 

 

M

Landgangen

882

Abraham

 

Jensen

Tjenestekarl

22

Ugift

 

M

Landgangen

883

Nicolay

 

Clausen

Husbonde

60

2det ægteskab

 

M

Landgangen

884

Elisabeth

Sophie

Clausen

Hans kone

41

1ste ægteskab

 

K

Landgangen

885

Abigael

Susanne

Wiborg

Hendes søster

54

Ugift

 

K

Landgangen

886

Helene

Margrethe

Clausen

Fælles datter

3

 

 

K

Landgangen

887

Marie

Elisabeth

Hansdtr

Tiener

18

 

 

K

Landgangen

888

Daniel

 

Larsen

Mand

60

2det ægteskab

Husmand uden jord

M

Landgangen

889

Maren

 

Erichsdtr

Kone

63

1ste ægteskab

 

K

Landgangen

890

Lars

 

Danielsen

Hans søn

20

Ugift

Enroull. matros

M

Landgangen

891

Arve

 

Engebrethsen

Mand

44

2det ægteskab

Husmand uden jord,dagarb.

M

Landgangen

892

Berthe

 

Nilsdtr

Kone

42

1ste ægteskab

 

K

Landgangen

893

Engebreth

 

Arvesen

Fælles børn

18

Ugift

 

M

Landgangen

894

Anne

Margrethe

Arnesdtr

Fælles børn

16

 

 

K

Landgangen

895

Anne

 

Arvesdtr

Fælles børn

13

 

 

K

Landgangen

896

Marthe

 

Arvesdtr

Fælles børn

9

 

 

K

Landgangen

897

Kisti

 

Arvesdtr

Fælles børn

7

 

 

K

Landgangen

898

Ellen

 

Arvesdtr

Fælles børn

2

 

 

K

Landgangen

899

Lars

 

Larsen

Mand

53

1ste ægteskab

Husmand uden jord, dagarb.

M

Landgangen

900

Ellen

 

Olsdtr

Kone

54

1ste ægteskab

 

K

Landgangen

901

Lars

 

Larsen

Deres børn

20

Ugift

 

M

Landgangen

902

Nils

 

Larsen

Deres børn

13

 

 

M

Landgangen

903

Ole

 

Engebrethsen

Mand

29

1ste ægteskab

Husmand uden jord, dagarb.

M

Landgangen

904

Else

 

Olsdtr

Kone

26

1ste ægteskab

 

K

Landgangen

905

Engebreth

 

Olsen

Deres børn

2

 

 

M

Landgangen

906

Margrethe

 

Olsdtr

Deres børn

4

 

 

K

Landgangen

907

Dorthe

 

Evensdtr

Husmoder

50

Enke 1ste gang

Inderste, lægdslem

K

Landgangen

908

Jacob

 

Hansen

Hendes børn

24

Ugift

Enroull. matros

M

Landgangen

909

Margrethe

 

Hansdtr

Hendes børn

11

 

 

K

 

 

Jordavgift 1802 - Langangen

Brukere: Erich Sørensen 3 huder, Jacob Olsen 2 huder 6 skind, Anders Olsen 6 skind

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 28.03.1707 – Anund Langangen i Retten begierende indført, at hand herved og inden tinge, oplader og frasiger sig sit stedmaal for den halfve part i Landgangen, for Ole Laursen Sundsaas, det igjen at nyde, med Hr. Assistent raad og laugmand Gørrisens sambtyche, her efter at bruge.

 

Anno 13.07.1722 – Blef saa lyst Hr. Asseseor og laugmand Giert Langes stedmaal seddel til Erich Anundsen paa 1 ½ huud i gaarden Landgangen, hans lifves tid at bruge deres videre (dat. 09.04.1722)

 

Anno 25.07.1743 – Laugmand Wiels bøxelbref til Lars Olsen paa 3 huder udj Nordre Landgangen af 13. juni 1743.

 

Anno 31.01.1757 – Laugmand Lyches fæstebref til Ole Sørensen Lunne paa gaarden Landgangen skyldende 3 huder (dat. 21.12.1756)

 

Anno 17.05.1765 – Hr. Lagmand Luches festebræf til Ole Sørensen Landgangen paa 1 ½ hud i Landgangen. (dat. 30.03.1765)

 

Anno 22.01.1768 – En obl. dat. 21. octb. 1767 udstæd af Erich Amundsen Landgangen til Sr. Niels Larsen for Cap. 56 rd. imod aarlig rente og derfor pandsættes med 1. prior en del aspecipicerede creature og anden løsøre.

 

Anno 04.09.1781 – Justitsraad og Laugm. Hagerups fæstebrev til Erich Sørensen for 3 hud i grd. Langangen, Scheen Laugstol benificered. Dat. 3. sep. 1781. Hvorhar og fulgte revers af samme dato.

 

Anne 03.09.1782 – Jacob Olsen Landgangens afkald paa fedrenes og mødrenes arv – 87 rd. (dat. 27.06.1782)

 

Anno 09.09.1788 – Jacob Olsen Landgangens skiøde til Ole Pedersen Sundsaasen 10 ½ skind i grd. Schavrager mod betal 625 rd. (dat. 08.09.1788)

 

Anno 03.07.1790 – Jens Olsen panteobl. til Erich Sørensen Landgangen og Jacob Olsen Landgangen – stor 107 rd. m. 1’te prior i hans hus paa Sætret, 1 hud og specifiseret løsøre. (dat. 22.05.1790)

 

Anno 21.05.1791 – Afkaldt fra Ole Pedersen som gift med Sara Olsdatter for hendes arv aft. Fader og noder paa grd. Landgangen i alt 28 rd. (dat. 21.05.1791)

 

Anno 29.08.1794 – Peder Andersens skiøde til Jacob Landgangen paa 9 skind i Grava Ødegaard mod betalt 550 rd. (dat.30.06.1794)

 

Anno 14.01.1799 – Torgius Christensen og Jacob Isachsens obl. til Erich Sørensen Landgangen stor 450 rd. mod 2’den prior pant i 1 hud og 11 ½ skind i grd. Nordre Lunde. (dat. 17.12.1798)

 

Anno 27.08.1801 – H. May’ste. Kongens skiøde til Jacob Olsen paa grd. Landgangen som forhen har været benificeret til Schien nu ophevede Laugstol af skyld 2 ½ hud m. nr. 29 solgt for 1340 rd., dat. 19. april

 

Anno 17.01.1803 – Jacob Olsen Langangens skiøde til Peder Isachsen Solie paa 9 skind udj grd. parten Ødegaarden und. Grava. Solgt for 599 rd. (dat. 23.09.1802)

 

Anno 15.06.1804 – Taxations. Forretning blev avholdt paa grd. Landgangen af skyld 3 huder – Erik Sørensen eigende grd. Grd. havde 6 td. udsæs og foer til 5 a 6 kreturer og 2’de hester. Til grd. ligger en stor og god skog. Taxt 3000 rd.