| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

Jon Arnesen sin familie (Han giftet seg 1. gang med Birthe Amundsdatter f. 1736 og 2. gang med Berthe Paulsdatter f. ca 1755)

 

 

 

Jon Arnesen, f. ca 1736,[1] d. 1809 på Øde-Oklungen i Hedrum.[2]

Han var nok sønn av Arne Sørensen og Anne Pedersdatter fra Auen Hedrum.

 

Jon Arnesen og kone finnes i 1762 blant husmenn og inderster på Rønningen under Langangen.

 

Husmenn og Inderster under Langangen 1762:

Joen Arnesen Rønningen og kone

 

Jon fikk i 1763 bygselen fra greven på 1/2 parten av Oklungen. En bygsel som Jacob Andersen sist hadde ifølge bygselseddelen. Han overtok samtidig bygselen på øvre Løvås sag:

Anno 21.05.1763 - Amtsforvalter Heegaards fæstebrev til Jon Arnesen paa halvparten i grd. Ochlungen skyld 1 hud, samt Øvre Løvaas saug m.v. (dat. 03.11.1763)

 

I 1765 døper de barn bosatt på Oklungen. I 1767 byttet han bygsel med Lars Ellefsen på Ragnildrød i Hedrum og flyttet dit. De ble bosatt på Ragnildrød til sønnen Arne overtok ca 1795.

 

Han brukte Peder Arnesen Kokkersvold som fadder i 1765. Peder brukte også Jon som fadder. Dette er nok hans bror. Arne Sørensen på Auen i Hedrum hadde en sønn Peder Arnesen så dette er nok deres far.

 

Han giftet seg 2. gang i 1807.

 

Copul. 19.03.1807 i Eid.

Enkemand Jon Arnesen Rønningen af Qvæld sogn og Enke Berthe Povelsdatter.

Caut: Lars Bentsen Lundeaasen og Niels Helgesen Gusfred.

 

 

(1) Gift[3] med[4] Birthe Amundsdatter, f. 1736 i Eidanger,[5] (datter av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter), døpt 13.01.1736 i Eidanger kirke,[6] d. 1806 på Rgnhildrødrønningen i Hedrum,[7] d. 12.03.1806 i Hedrum.[8]

 

Birthe:

Hun kom fra Langangrønningen.

 

Amund Erichsen (Tror dette skulle vært Anundsen JO) og Elj Nielsdatter ægte barn tvillinger dend ene af dem ble kaldet Birthe        

Faddere: baaren af Giøren Anundsdatter, Inger Olsdatter, mandfaddere: Søfren Nielsen, Eric Anundsen.

 

Det er nok hun som er gift med Jon Arnesen. De bruker hennes bror som fadder i 1765.

 

Gravlagt som "Berte Amundsdatter Rødningen 72 aar".

 

 

(2) Gift 19.03.1807 i Eidanger kirke,[9] med Berthe Paulsdatter, f. ca 1755,[10] d. 1809 på Rønningen u/Ragnhildrød i Hedrum,[11] gravlagt 11.01.1809 på Eidanger kirkegård.[12]

 

Berthe:

Hun var enke da hun giftet seg i Eidanger i 1807. Har ikke greid å plassere henne.

 

Gravlagt som "Birthe Povelsdatter Rødningen af Qvld. sogn 54 aar".

 

 

 

I.    Eli Jonsdatter, (datter av Jon Arnesen og Birthe Amundsdatter) f. ca 1764,[13] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[14] død 1813 på Lundsåsen i Eidanger,[i] gravlagt 07.03.1813 på Eidanger kirkegård.9

      

       Konfirmert i Eidanger i 1782 bosatt på Kokkersvold som "Eli Jonsdatter p. Kogerswold 18". Hun bodde nok da hos sin far bror Peder Arnesen Kokkersvold.

 

 

       Gift 01.09.1785 i Eidanger kirke,[15] med Lars Bentsen, f. 1757 på Døvik i Eidanger,[16] (sønn av Bent Andersen og Maren Jensdatter), døpt 10.07.1757 i Brevik kirke,[17] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[18] død 14.04.1833 på Åsen u/Nordre Lunde i Eidanger,[ii] gravlagt 21.04.1833 på Eidanger kirkegård,[iii]

      

       Se Nordre Lunde

 

      

 

II.   Kirsten Jonsdatter, (datter av Jon Arnesen og Birthe Amundsdatter) f. 1765 på Oklungen i Eidanger,[19] døpt 24.03.1765 i Eidanger kirke.[20]

      

       Jon Arnesen Aachlungen og Berte Amundsdtr. Kirsten

       Faddere: Gunil Erichsdtr. Nordal-Sæter, Karen Christensdtr. Studsrød, Niels Amundsen Kindalen, Peder Arnesen Kaagersvold og Jacob Andersen Lanner.

      

      

 

III. Arne Jonsen, (sønn av Jon Arnesen og Birthe Amundsdatter) f. 1767 på Oklungen i Eidanger,[21] døpt 15.03.1767 i Eidanger kirke,[22] d. 1809 på Øde-Oklungen i Hedrum.[23]

      

       Jon Arnesen Aachlungen og k. Birte Amundsdtr. Arne

       Faddere: 1. Maria Nilsdtr. Kindal 2. Kirsten Amundsdtr. Langangen 3. Peder Arnesen Kogerswold 4. Lars og 5. Michel Iversen Sættre.

 

       Han giftet seg i 1792.

      

       Trol. 7/2-1792 i Eid. Copul. ?

       Uk. og Jæger, Arne Jons. Ragnilrød og P. Kari Larsd. Sættre.

       Caut: Michel Sættre og Ole Stos. Aaklungen.

      

       Han var husmann på Øde-Oklungen u/Ragnildrød i Hedrum fra ca 1795 til han døde der i 1809. Han overtok som husmann der etter sin far.

 

      

       Gift 1792,[24] med Karen Larsdatter, f. 1766 på Nordalseter i Eidanger,[25] (datter av Lars Iversen og Gunild Eriksdatter), døpt 14.12.1766 i Eidanger kirke,[26] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[27] d. 1811 på Ragnildrød i Hedrum.[28]

      

       Karen:

       Lars Iwersen Sættre og Gunil Erichsdtr. Karen

       Faddere: 1. Ole Bacches k. Elen Erichsdtr. i Qvel - Sogn 2. Margrete Olsdtr. Solie 3. Anders Olsen Solie 4. Anun Hansen Øveraas 5. Michel Iwersen Sættre.

      

       Konfirmert i 1784 som "Kari Larsdatter Sættre 18".

      

       Hun er nevnt i skifte etter sin mor i 1788 som Karen Larsdtr., 22 år.

 

       Barn:

      

       A.   Berte Arnesdatter, f. ca 1793,[29] d. 1867 på Kjønnene u/Ragnildrød i Hedrum.[30]

            

 

             Gift 1820,25 med Halvor Hansen, født 1789 på Ragnildrød i Hedrum,25 (sønn av Hans Nilsen og Guri Nilsdatter), døpt 18.10.1789 i Hedrum,[iv] død 1875.25

            

             Halvor:

             Han var enkemann etter Karen Jacobsdatter da han giftet seg med Berte i 1820.

 

             Bodde som husmann i Kjønnene u/Raghildrød til 1863.

 

            

 

       B.   Gunhild Arnesdatter, født 1797 på Øde-Oklungen i Hedrum,25 død 1867.

            

 

             Gift 16.08.1822 i Hedrum,[v] med25 Halvor Knudsen, født 1795 på Bakke i Kvelde (sønn av Knud Halvorsen og Ragnhild Sørensdatter), døpt 17.03.1795 i Hedrum,[vi] død 18.05.1856 på Ragnhildrød i Hedrum, gravlagt 25.05.1856 i Hedrum.[vii]

            

             Halvor:

             Han kom fra Ragnhildrød.

 

 

 

       C.   Anne Arnesdatter, f. 1799 på Øde-Oklungen i Hedrum,[31] d. 1880 i Ragnildrød i Hedrum.[32]

            

             Hun kom fra Øde-Øklungen. Hun giftet seg med enkemann Jon Jacobsen. Han hadde vært gift med hennes mors søster Kjersti Larsdatter før.

 

            

             Gift 1821,[33] med Jon Jacobsen, f. 1778 på Klepp i Gjerpen,[34],[35],[36] (sønn av Jacob Andersen og Maren Andersdatter), døpt 01.03.1778 i Gjerpen,[37] konfirmert 1793 i Hedrum,[38] d. 1844 på Ragnildrød i Hedrum.[39]

            

             Jon:

             Jacob Andersens db. Jon fra Klep Ejet.

             Test: Christian Højsets kone, Maria Jonsdtr., Christian Højset, Niels Olsen, Rejer Andersen.:

            

             Konfirmert som "John Jacobsen Rødningen 15, temmelig".

            

             Han kom fra Rønningen.

            

             Jon var bruker på Raghildrød Bnr.1 fra 1805 til han døde.

 

             Se Ragnhildrød i Hedrum

 

 

            

       D.   Lars Arnesen, f. 1802.[40]

            

             Copul. 11.07.1828 i Eid.

             Ungkarl Lars Arnesen Ragnhildsrød Qvelle 28 år husmann

             Tjenestepige Karen Pedersdatter Oklungen 28 år

            

 

             Gift 11.07.1828 i Eidanger kirke,[41] med Karen Pedersdatter, f. ca 1800.[42]

            

 

 

 

 

 

      

      

        [1]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 879.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 879.

[3]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 879.

[4]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 879.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[7]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 2 (1803-1817), skannet av digitalarkivet, sie 40.

[8]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 2 (1803-1817), skannet av digitalarkivet, sie 40.

[9]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Alder ved død.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[13]  Alder ved konfirmasjonen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Alder ved konfirmasjonen.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[23]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[28]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 878.

[29]  Alder ved død.

[30]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[31]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[32]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 876.

[33]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[34]  Alder ved død.

[35]  1801 tellingen.

[36]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[37]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[38]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 9.

[39]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[40]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[41]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[42]  Alder ved vielsen.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 145.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 258.

[iv]  Kirkebok for Hedrum Mini 2 1785-1807, skannet av digitalarkivet, side 78.

[v]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 4 (1817-1835), skannet av digitalarkivet, side 402.

[vi]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 170.

[vii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 6 1849-1857, skannet av digitalarkivet, side 314.