| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Søren Frantsen f. 1769 og Margrethe Christensdatter f. 1768 sin familie

 

 

 

Søren Frantsen, f. 1769 på Sletholt i Kjose i Brunlanes,[i] dåp 28.08.1768 i Kjose kirke i Brunlanes,[ii] død 01.05.1841 på Langangen i Eidanger, gravlagt 07.05.1841 på Eidanger kirkegård.[iii]

Han var sønn av Frants Sørensen og Berthe ArnesdatterSletholt i Kjose.

 

Frandz Sletholts søn Søren.

Test.: Anun Krogens kone, Ragnild Bærou, Lars Sletholdt, Henrich Bærou, Søren Strand.

 

Fadderen for hans datter i 1797, "Arne Frantzen Egenæs af Tiose”, var hans bror.

 

Han kom fra Sky i Brunlanes da de giftet seg i 1793.

 

Søren fikk i 1796 festebrev på et stykke jord under Langangen og Nøklegård:

Anno 20.01.1797 – Hr. Justitsraad Hagrups fæstebrev til sønnen Søren Frantzen paa et stykke jord under Landgangen og Nøchlegaard dat 11. apr. 1796 m. herfulgte revers.

 

Trol. 13/6-1793 i Eid. Copul. 7/9-1793.

Soldat og uk. Søren Frantzøn Schye og P. Margrete Christensd. paa Langang.

Caut: Jacob Omsland og Jacob Langang.

 

Søren og Margrethe døpte barn på Langangen i 1793, på Bassebo fra 1794 til 1797 og på Nøklegård i 1801.

 

Finner han som husmann under Nøklegård (Skjeggerønningen) i 1801:

Søren                   Frantzen                         Mand                 32          1ste ægteskab       Husmand

Margrethe           Christensdtr                    Kone                 30          1ste ægteskab 

Frantz                 Sørensen                         Deres børn          5                    

Anne Christine   Sørensdt.                         Deres børn          3         

Anders               Olsen                               Fostersøn            1

 

Gravlagt som "Søren Frantsen 69 1/2 år - Huusmand - Langangen".

        

 

Gift 07.09.1793 i Eidanger kirke,[iv] med Margrethe Christensdatter, født 14.10.1768 på Ytterbø i Lunde,1 (datter av Christen Ingebretsen og Anne Nilsdatter), døpt 16.10.1768 i Bø i Telemark, død 28.02.1847 på Langemyr u/Nøklegård i Eidanger, gravlagt 10.03.1847 på Eidanger kirkegård.3

 

Margrethe:

Christen Ytterbøe D: Margit

Test. Andres Gunnesen, Andres Kittelsen, Johannes Tollevsen, Bergit Subdal og Anne Ødegaarden

 

Hun kom med sine foreldre fra Ytterbø i Lunde i Telemark til en plass (Saga) under Bassebo i Eidanger.

 

Hun bodde på Langangen da hun giftet seg i 1793.

 

Trol. 13/6-1793 i Eid. Copul. 7/9-1793.

Soldat og uk. Søren Frantzøn Schye og P. Margrete Christensd. paa Langang.

Caut: Jacob Omsland og Jacob Langang.

 

Hun bruker Live Christensdatter Mørjerød som fadder. Det var hennes søster. Margrethe er også fadder for flere av hennes barn som ble døpt i Brunlanes.

 

Hennes far, Christen Engebrictsen ibid (Bassebo), var fadder for hennes barn i 1794.

 

Hun døde bosatt hos sin datter Anne Christine.

 

Gravlagt som "Margrethe Christensdatter 80 år - Enke - Langemyr u/Nøklegaard".

 

 

 

 

I.    Frants Sørensen, f. 1793 på Langangen i Eidanger,[1] døpt 01.09.1793 i Eidanger kirke,[2] d. 1793 på Bassebo eie i Eidanger,[3] gravlagt 29.09.1793 på Eidanger kirkegård.[4]

      

       Søren Frantsen Langangen og k. Margrete Christensdtr. - Frantz

       Faddere: 1. Inger Christensdtr. Nøchlegd. 2. Margrete Børgesdtr. Sunsaas 3. Arve Langang 4. Hans Anunsen Sunsaas.

      

       Gravlagt som "Franz Sørens. Barseboe-ejet 5 uger". 

 

 

 

II.   Frants Sørensen, f. 1794 på Bassebo i Eidanger,[5] døpt 02.11.1794 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke.[7]

      

       Søren Frantzen Barseboe og k. Margrete Christensdtr. - Frantz

       Faddere: 1. Live Christensdtr. Mørjerød 2. Christine Hansdtr. Barseboe 3. Nils ibid 4. Christen Engebrictsen ibid 5. Arve Frantzen Omsland.

      

       Konfirmert som "Frantz Sørensen Langangen 17".

 

 

 

III. Anne Christine Sørensdatter, født 1797 på Bassebo i Eidanger,[v] døpt 29.10.1797 i Eidanger kirke,9 konfirmert 04.12.1812 i Eidanger kirke,[vi] død 03.12.1860 i Langmyr u/Nøklegård i Eidanger,[vii] gravlagt 09.12.1860 i Eidanger.[viii] .

      

       Søren Frantzen Barseboe og Margrethe Christensdatter - Anne Cristine

       Faddere: Gunbiør Nielsdatter Barseboe, Anne Kirstine Hansdatter ibid, Jacob Olsen Landgangen, Arne Frantzen Egenæs af Tiose, Ole Sørensen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Anne Christine Sørensdatter Langangen 16".

      

       Det er nok hun er finner en presteattest etter i Brunlanes datert Eidanger 5. nov 1813. Hun står der konfirmert i Eidanger 4. oktober 1812. Hun hadde nok da flyttet dit, trolig for å tjene.

 

       I Eidanger bind 2 nevnes de på Langemyr under Nøklegård. Hennes mann nevnes der som Arne Bentsrød fra Brunlanes. Har ikke funnet han gravlagt i Eidanger. Det kan være han døde i Brunlanes og at bare Anne Christine kom til Eidanger? Hennes bror Ole var den neste som nevnes på Langemyr. Det kan være hun kom til han alene og at han var den første der?

      

       Hun døde på Langemyr under Nøklegård.

 

       Hun døde der i 1860 og gravlegges som Arne Bentserøds enke".

 

      

       Gift 04.07.1817 i Brunlanes,11,[ix] med Arne Arnesen, født ca 1783.[x]

      

       Arne:

       Han kom fra Brunlanes og nevnes som "Arne Arnesen Bratfoss" under Bentsrød Bnr.2 i bygdeboken for Brunlanes. Han nevnes som bruker der fra 1824 til 1845 og eier og bruker der fra 1846 til 1849. Han hadde kjøpt gården av Treschow i 1846. Han solgte gården i 1849. De hadde før dette fått en sønn Ole i 1819 på Undersbo i Hedrum.

      

      

       Barn:

      

A.       Ole Arnesen, født 09.10.1819 på Undersbo i Hedrum, døpt 26.12.1819 i Hedrum i Vestfold.[xi]

 

 

      

IV. Ole Sørensen, født 1801 på Nøklegård eie i Eidanger,[xii] døpt 06.04.1801 i Eidanger kirke.12

      

       Søren Frantsen Nøchlegaard Ejet og Margrethe Christensdatter - Ole

      

       Faddere: Gundbiør Nilsdtr. Barseboe, Maria Nilsdtr. Nøchlegaard, Anders Olsen Lønnebakke, Hans Olsen Halevarp Ejet, John Nilsen Nøchlegaard.

      

       Copul. 13.01.1824 i Eid.

       Ungkarl Ole Sørensen Nøchlegaard 23 år Tjenestedreng

       Tjenestepige Anne Pedersdatter Nøchlegaard 28 år

      

       De ble bosatt på Langemyr under Nøklegård.

 

      

       Gift 13.01.1824 i Eidanger kirke,[xiii] med Anne Pedersdatter, født 1794 på Nordre Lunde i Eidanger,[xiv] (datter av Peder Rasmussen og Kirsti Larsdatter), døpt 07.09.1794 i Eidanger kirke,18 død 04.10.1855 på Langmyr u/Nøklegård i Eidanger,11 gravlagt 12.10.1855 på Eidanger kirkegård.3

      

       Anne: Peder Rasmusen Lunde N. og k. Kisten Larsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Maria Sørensdtr. Lunde 3. Isac Qvæstad 4. Torjus Lunde S. 5. Anders Nilsen i Prgd.

      

       Hun var 14 år under skifte etter faren i 1809. Hun fikk et uekte barn bosatt på Hasler i 1818.

      

       Hun kom fra Nøklegård da de giftet seg i 1824.

      

       Vi får bekreftet at det er hun da de døpte sønnen Søren i 1829. Der var en av fadderne Karen Tveten hennes søster Karen Kirstine som bodde under Tveten. En annen fadder var Kirsti Tveten. De var hennes søster Kirsten som da bodde hos deres felles søster Karen Kirstine under Tveten. Så var det fadderen Anders Hasler som var deres bror Anders som bodde på Hasler.

      

       Gravlagt som "Anne Pedersdatter 61 år - Hsmd. kone, gift med Ole Sørensen - Langemyr - efter nogen tids sindsyghed, under hvilken hun ei vilet godvillig tage næring til sig".

 

 

      

        A.    Maren Kirstine Olsdatter, født 29.02.1824 på Nøklegård i Eidanger, døpt 21.03.1824 i Eidanger kirke.[xv]

              

               Maren Kirstine - Foreldre: Ole Sørensen og Anne Pedersdatter Nøglegaard, inderster.

 

              

               Gift 1851,11 med Christopher Larsen, født 18.05.1817 i Eidanger (sønn av Lars Christophersen og Marte Grete Adolphsdatter), døpt 26.05.1817 i Eidanger kirke.19

              

               Christopher:

               Christoffer - Foreldre: Inderst Lars Christoffersen og Marthe Margrethe Adolfsdatter

 

                Hennes foreldre nevnes under hennes morfar og mormor på Røra.

              

               Han var tjenestegutt på Lønnebakke da han giftet seg.

 

 

              

        B.    Peder Olsen, født 10.01.1826 på Langangen i Eidanger, døpt 12.02.1826 i Eidanger kirke.19

              

               Peder - Foreldre: Ole Sørensen og Anne Pedersdatter Langangen, inderster

 

              

 

        C.    Søren Olsen, født 05.01.1829 på Langangen i Eidanger, døpt 25.01.1829 i Eidanger kirke.19

              

               Søren - Foreldre: Ole Sørensen og Anne Pedersdatter Langangen, husmand

              

 

      

 

V.   Maren Sørensdatter, f. 1804 på Langangen i Eidanger,[8] døpt 08.01.1804 i Eidanger kirke.[9]

      

       Søren Frantsen Landgangen og Margrethe Christensdatter - Maren

       Faddere: Gunbiør Nilsdtr. Basseboe, Maren Elisabeth Hansdtr. Landgangen, Nils Sørensen Nøchlegaard, Abraham Hansen Halevarp, Ole Hansen Lønnebakke.

 

 

 

VI. Amund Sørensen, f. 1807 på Langangen i Eidanger,[10] døpt 30.03.1807 i Eidanger kirke.[11]

      

       Søren Frantsen Landgangen og Margrethe Christensdatter - Amund

       Faddere: Gundbiør Nilsdtr. Basseboe, Maren Andersdtr. Nøchlegaard, Tolf Olsen ibid, Ole Andersen Lanner, Engebreth Hansen Nøchlegaard.

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.[i]  1801 tellingen.

[ii]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 49.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 77.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 405.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 258.

[ix]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 436.

[x]  Alder ved vielsen.

[xi]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 4 (1817-1835), skannet av digitalarkivet, side 64.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[xiii]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[xiv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[xv]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.