| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Lucas Paulsen f. omkring 1600 sin familie

 

 

 

Lucas Paulsen, f. omkring 1600.[1]

 

Lucas Paulsen Bjørntvedt var lensmann i Eidanger.

 

I koppskatten av 1645 ble Lucas Paulsen nevnt som oppsitter på Øvre Bjørntvet, med kvinne og ei tjenestepike. Han eide 1 hud og 1 ½ skinn i Bjørntvet og 6 kvarter korn i Jøntvet.

 

I femdalerskatten av 1650 nevnes det på Øvre Bjørntvet at Peder Nustad i Bamble var bruker. Videre leser vi "Lehnsmanden Luchas bruker schylder - 6 huder der aff Thilkommer Peder Nustad i Bamble 2 huder og 10 ½ skinn med bøxel, Amund Hogstad 1 hud og 9 skinn och en mand med naffnn Oelle i Kylling sogn 2 huder".

 

I Fogdens manntall fra 1664 var brukeren på Øvre Bjørntvet, Luchas 46 aar.

 

 

 

I.    Kirsti Lucasdatter, f. ca 1630,1 d. før 1660.[2]

      

       Ifølge Solumslekt: I et brev fra den 17/5 1660 gir Lukas Povlsen avkall på arv etter sin datter Kirsti, som er død barnløs.

 

      

       Hun giftet seg med2 Kjeld Tommasen, f. ca 1624,[3] (sønn av Tomas Kjeldsen og Gunhild Bjørntved), d. 14.10.1705 på Bjørntvet søndre i Solum.[4]

      

       Kjeld:

       Han kom fra Bjørntvedt i Solum. Han var opprinnelig eier av hele Søndre Bjørntvedt med en skyld på 10 huder. Han solgte i 1685 en del av eiendommen til svogeren Niels Rasmussen Lerstang. Ved skifte etter Kjeld sin hustru omfattet boet 6 huder i gården og ved skifte etter han selv 26. oktober 1705 ble det registrert 4 huder i eiendommen.

      

       Skifte 26. oktober 1705 på Bjørntvet søndre, Solum:

       Kiel Tommesen død, hans etterlatte fire barn: Tomas Kielsen boende på gården, Olle Kielsen boende på Røra, Lisbet Kielsdatter boende ved Porsgrunn, og Lifwe Kielsdatter boende på Elset, alle myndige.

        

 

 

II.   Erik Lucassen, f. ca 1636.[5]

      

       Erik Lucason Langangen. Lensmann i Eidanger, 1672.

 

      Se Langangen

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[3]  Manntallet i 1664/65.

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 165.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 327.