| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ÅSEN |


 

 

 

 

Even Olsen f. 1721 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kirsten Hansdatter f. 1724, 2. gang med Karen Olsdatter f. ca 1727 og 3. gang med Birthe Michelsdatter f. ca 1728)

 

 

 

 

Even Olsen, f. 1721 på Flåtten i Eidanger,[1] døpt 31.08.1721 i Eidanger kirke,[2] d. 1789 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[3] gravlagt 22.10.1789 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Ole Solvesen Flåtten.

 

Ole Solfvesen Flaatten og Doorthe Nielsdatter - Even

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Flaatten, Berthe Olsdatter Klefstranden, Anna Hansdatter Muulle, mandfaddere: Niels Andfindsen Hovgholt, Hans Solfvesen Flaatten.

 

Han bodde sammen med familien i 1725, 5 år gammel.

 

Han var soldat da han giftet seg med Kirsten i 1747.

 

Trol. 4/11-1746 i Eid. Copul.12/1-1747.

Soldat, Even Olsøn og Kirsten Hansd. Lønnebache.

Caut: Søfren Nielsøn i Porsgrund og Abraham Hansøn Ørestvedt.

Hafde Officer Seddel fra Major Deichmann.

 

Denne Karen Olsdatter som var fadder for deres andre barn var hans søster Karen.

 

De døpte barn bosatt på Herøytangen frem til 1752.

 

Han ryddet plassen "Øvaldsåsen" eller "Åsen" under Prestegården og nevnes der fra 1754.

 

Prestegården 1762:

Plassens navn: Aasen

Huusmend/inderser: Even Aasen og kone

Uformuende:

Andre husboende: uformuende Ole og Hans Evensønner Aasen, 2de fattig mands barn. (Dette var hans barn.)

 

Han giftet seg 2. gang i 1766.

 

Trol. 12/3-1766 i Eid. Copul. 14/6-1766.

Enchemand Even Olsøn Ødewalds-Aasen og Pigen Karen Olsd.

Caut: Anders Hogholt og Lars Olsøn fra Porsgrund.

 

Han giftet seg 3. gang i 1768.

 

Eidanger, Trol. 28/3-1768 i Eid., Copul. 26/5-1768:

Enchemand Ewen Olsøn Ødewalds-Aasen og P. Børte Michelsd.

Caut: Anders Nilsøn Hogholt og Lars Olsøn i Porsgrund.

 

Han er nevnt på Øvaldsåsen under Prestegården i 1782:

Præstegaarden, Aasen, Even, 1 kone, 2 barn

 

Gravlagt som "Ewen Ols. Aasen NB 77 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 510        

30.11.1789, 26.11.1790 - Prestegården i Eidanger pl. Ødevaldsåsen

       Even Olsen død.

       Barn:

       1.   Ole Evensen myndig.

       2.   Amund Evensen myndig.

       3.   Jacob Evensen myndig.

       4.   Abraham Evensen myndig.

       5.   Anders Evensen 19 år.

       6.   Daarthe Evensdatter gift med Hans Rødningen.

       7. Kirsten Evensdatter.

Brutto: 18-0-13.

Netto: 4-1-6.

 

 

(1) Gift 12.01.1747 i Eidanger kirke,[5] med Kirsten Hansdatter, f. 1724 på Lønnebakke i Eidanger,[6] (datter av Hans Trulsen og Maren Anunsdatter), døpt 03.09.1724 i Eidanger kirke,[7] d. 1765 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[8] gravlagt 29.09.1765 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Kirsten:

Hans Trulsen Lønnebache og Maren Amundsdatter - Kirsten

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaasen, Anna Jahnsdatter Landgangen, Gunnill Prodsdatter Nøchlegaard, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Amund Amundsen Landgangen og Amund Jørgensen Rødningen.

 

Hun stod i manntallet for Eidanger 1725 som 2 1/2 år gammel bosatt med familien under Lønnebakke.

 

Forloveren Abraham Hansen var gift med hennes søster Karen.

 

Gravlagt som "Ewen Aasens kone Chirsten Hansdatter 41 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 617        

8.3.1766      Pl. "Aasen" under Eidanger Præstegaard

       Kisten Hansdtr. død g. Even Olsen.

       Barn:

       1.   Ole 20 år.

       2.   Hans 15 år.

       3. Anund 8 år.

       4. Jacob 4 år.

       5. Isach 2 ½ år.

       6.    Dorte 17 år.

Brutto 33-2-8.

Netto 14-0-8. Stervboehuuset på Plassen taxt for 26 rd.

 

 

(2) Gift 14.06.1766 i Eidanger kirke,5 med Karen Olsdatter, født ca 1727,[i] (datter av Ole Olsen og Ingeborg Svendsdatter), død 1767 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[ii] gravlagt 08.11.1767 på Eidanger kirkegård.9

 

Karen:

Hun kom fra Øksenholt i Kvelle i Hedrum, og bodde 18 år gammel på Øksenholt under skifte etter faren i 1741.

 

Folio 308a-308b / nr. 4 / 7. mars 1741

Afgl Ole Olsøn Øxenholt i Qvelle Annex.

Boet ble registrert 13. desember 1740.

Arvinger:

Barn i første ekteskap med avdøde Karen Halvorsdatter:

Ole Olsøn, gift, bor på Bonnegalt i Qvelle Annex.

Kield Olsøn, 27 år, bor på Øxenholt.

Kirsten Olsdaatter, gift med Anders RejersønØxenholt.

Margrete Olsdaatter, 26 år, ugift, bor på Øxenholt.

Ingen barn i andre ekteskap med Signe Joensdaatter.

Barn i tredje ekteskap med avdøde Ingeborg Svendsdaatter:

Gulbrand Olssøn, 12 år.

Karen Olsdaatter, 18 år, begge hjemme på Øxenholt.

Ole Olsøn Bonnegalt verget for Margrete. Anders Rejersøn verget for Gulbrand og Karen.

Brutto: 70 - 1 - 3

Netto: 14 - 1 - 15

 

Hun var i Eidanger som fadder for halvsøsteren Margrethe Olsdatter og Anders Nilsen Hovholt sin sønn i 1748.

 

Hennes halvsøster Kirsten Olsdatter, var gift med Anders Rejersen fra Flogstad i Eidanger

 

Hun nevnes i skifte etter sin mors bror, Mattis Svendsen, på Helgerød i Sandar, i 1767. (Larvik sskr. skpr. 12, fol. 163a)

2.

Søster Ingeborg (død)

Barn:

sønnen Gulbrand Olsen 40 aar

datteren Karen gift med "Even Aasen" i Eidanger

 

Gravlagt som "Karen Olsd. Ødewald Aasen 40 aar".

 

 

(3) Gift 26.05.1768 i Eidanger kirke,[10] med Birthe Michelsdatter, f. ca 1728,[11] d. 1788 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[12] gravlagt 18.07.1788 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Birthe:

Det kan ha vært hun som nevnes på Nordre Rød i 1762:

uformuende Birthe Michelsdatter paa nordre Røe, een fattig piige

 

Gravlagt som "Berte Michelsd. Ødewalds Aasen 60 aar ". Dersom denne alderen stemmer fikk hun barn 50 år gammel. Hun var vel da noe yngre.

 

 

 

I.    Ole Evensen, (sønn av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1746 i Eidanger,[iii] døpt 29.09.1746 i Gjerpen,[iv] d. 1807 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 07.01.1807 i Gjerpen.[v]

      

       Even Olsens barn fra Ejdanger ----- x)

       Test: Lorens Nielsens kone, Dorthe Nielsdatter, Christen Jacobsen, og Søren Rolfsen.  x) Navnet glemt! J.Hv.

      

       Han ble døpt i Gjerpen før hans far Even giftet seg i januar 1747. Han var da et uekte barn. Han står i skifte etter Evens kone, Kirsten Hansdatter, som hennes sønn.

      

      

       (1) Forlovet 19.11.1772 i Brevik,[vi] gift 01.01.1773 i Brevik kirke,14 med Gjøran Hansdatter, f. 1741 på Ås i Eidanger,[vii] (datter av Hans Jonsen og Maren Jørgensdatter), døpt 26.12.1741 i Eidanger kirke,15 d. 1778 i Brevik,[viii] gravlagt 02.02.1778 på Brevik kirkegård.[ix]

      

      

       (2) Gift 27.12.1779 i Brevik kirke,[x] med Gunil Maria Michelsdatter, f. 1756 i Eidanger,[xi] (datter av Michel Olsen og Karen Halvorsdatter), døpt 08.01.1756 i Eidanger kirke,19 d. 24.11.1819 på Osebakken i Gjerpen.13

      

       Se Brevik 1782

 

 

 

II.   Hans Evensen, (sønn av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1749 på Herøytangen i Eidanger,[14] døpt 25.03.1749 i Eidanger kirke,[15] d. 1749 på Herøytangen i Eidanger,[16] gravlagt 13.04.1749 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Even Olsen Herøtangen og Kirsten Hansdatters søn Hans                                             

       Faddere: baaren af Abraham Ørestvedts kone Karen Hansdatter, Karen Olsdatter hos Marte Baner i Porsgrund, mandfaddere: Hans Kulletangen, Anders Grønsholt paa Herøen.

      

       Gravlagt som "Even Olsøn Herøtangens liden søn Hans 3 uger".

 

 

 

III. Hans Evensen, (sønn av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1750 på Herøytangen i Eidanger,[18] døpt 14.06.1750 i Eidanger kirke.[19]

      

       Even Olsen Herøetangen og Kirsten Hansdatters søn Hans                                                       

       Faddere: baaren af Ole Pedersens kone Anna Torbiørnsdatter, Dorthe Gundersdatter Herøen, mandfaddere: Hans Kulletangen, Ole Lønnebache.

 

 

 

IV. Dorte Maria Evensdatter, (datter av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1752 i Herøytangen i Eidanger,[20] døpt 16.01.1752 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke.[22]

      

       Even Olsen Herøetangens barn   Dorte Maria                                        

       Faddere: baaren af Knud Kiølnæses kone, Karen Olsdatter, mandfaddere: Tolv Klevstrand, Solve Hansen Kolltangen.

      

       Konfirmert i 1768 som "Dorte Maria Evensdatter p. Lønnebacche 16".

      

 

       Gift 30.08.1779 i Eidanger kirke,[23] med Hans Ingebretsen, f. 1758 på Ås eje i Eidanger,[24] (sønn av Ingebret Hansen og Margit Arvesdatter), døpt 03.09.1758 i Eidanger kirke,[25] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke.[26]

      

       Se Langangen

 

 

 

V.   Barbara Evensdatter, (datter av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1755 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[27] døpt 13.07.1755 i Eidanger kirke,[28] d. 1765 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[29] gravlagt 06.10.1765 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Even Olsen Aasens barn navnl. Barbara                         

       Faddere: baaren af Abraham Ørestveds kone, Anne Clausdatter Bækken, mandfaddere: Knud Kiølnæs, Niels Hovolt, Per Vaateklev.

      

       Gravlagt som "Barbra Evensd. Aasen under Prestegd. 10 aar".

 

 

 

VI. Anun Evensen, (sønn av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1757 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[31] døpt 13.03.1757 i Eidanger kirke,[32] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke.[33]

      

       Even Olsen Aases barn navnl. Anun                                                      

       Faddere: baaren af Anders Hovolts kone, Anne Clausdatter Bekken, mandfaddere: Ole Lønnebakken, Rasmus Sørensen Tveten.

      

       Ut fra navn og alder er det nok han som konfirmeres i 1772 i Eidanger bosatt på Bassebo som "Anun Ewensen p. Barseboe 16".

 

 

 

VII. Maren Evensdatter, (datter av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1759 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[34] døpt 04.11.1759 i Eidanger kirke,[35] d. 1765 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[36] gravlagt 05.05.1765 på Eidanger kirkegård.[37]

      

       Even Aasens barn navnl. Maren                                     

       Faddere: baaren af Ole Lønnebakkens kone, Marthe Olsdatter Nøglegaard, mandfaddere: Anders Hovholt, Knud Persen.

      

       Gravlagt som "Maren Evensd. Aasen 5 ½ aar".

 

 

 

VIII. Jacob Evensen, (sønn av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1761 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger.[38],[39]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 24. mai 1761 finnes blant introduserte kvinner " Even Aasens kone" etter å ha fått et barn. Dette var Jacob.

      

       Han ble nevnt i skifte etter faren i 1789 som "Jacob Evensen myndig".

 

       Han giftet seg i 1786.

      

       Østre Porsgrunn 12.02.1786:

       Trol. ungkarl og matros Jacob Evensen med pigen Ane Susanna Christensdatter.

       Østre Porsgrunn 30.04.1786:

       Cop. ungkarl Jacob Evensen med pigen Ane Susanna Christensdatter.

      

       Trol. 1/2-1786.

       Matros og uk. Jacob Evensen med p. Ane Susanna Christensd.

       Cav: Kittel Olsen, Jacob Jacobsen.

      

       Østre Porsgrunn 1801:

       Jacob                      Evensen          Huusejer         42        Begge i 1ste ægteskab            Enroll. matros

       Anne Susanna        Christentr       Hans kone       40        Begge i 1ste ægteskab           

       Aleth Christine                             Deres børn       13                   

       Kirsten Margrethe                       Deres børn        7

      

      

       Gift 30.04.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[40] med Anne Susanne Christensdatter Juul, f. 1760 i Porsgrunn,[41],[42] (datter av Christen Nilsen Juul og Alet Larsdatter), d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.12.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[43]

      

       Anne:

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Christen Juuls kone " etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Jacob Evensens kone Anne Susanne 41 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 220b

       Skifte 17. desember 1804 Porsgrund

       Anne Susanne Christensdatter, død

       Barn:

       1. Aleth Jacobsdatter 16 aar

       2. Kirsti Jacobsdatter 11 aar

       3. Karen Jacobsdatter 3 aar

       Formynder farbroderern Ole Evensen i Porsgrund.

 

       Barn:

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

IX. Isach Evensen, (sønn av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1763 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[44] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[45] d. 1783 på Langangen i Eidanger,[46] gravlagt 19.01.1783 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 16. januar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Even Aases kone" etter å ha fått et barn.

 

       Ut fra alder og det at hans mor kom fra Lønnebakke er det trolig han som konfirmeres i 1782 som "Isac Ewensen p. Langangen 19".

      

       Gravlagt som "Isac Ewens. Langangen, /:død under et huus som faldt:/ 19 aar".

 

 

 

X.   NN Evensen, (Barn av Even Olsen og Kirsten Hansdatter) f. 1765 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[48] d. 1765 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[49] døpt 29.09.1765 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Gravlagt samme dag som moren som "lige saa hendes dødfødte pigebarn".

 

 

 

XI. Ole Evensen, (sønn av Even Olsen og Karen Olsdatter) f. 1767 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[51] døpt 18.10.1767 i Eidanger kirke,[52] d. 1768 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[53] gravlagt 30.03.1768 på Eidanger kirkegård.[54]

      

       Ewen Olsen Ødewals-Aasen og k. Karen Olsdtr. Ole

       Faddere: 1. Ane Halvorsdtr. Tweten Rødningen 2. Karen Andersdtr. Hogholt 3. Tron Olsen ibid 4. Anun Sørensen Tweten 5. Nils Andersen Hogholt.

      

       Gravlagt som "Ole Ewens. Aasen 11 uger".

 

 

 

XII. Abraham Evensen, (sønn av Even Olsen og Birthe Michelsdatter) f. 1769 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[55] døpt 02.02.1769 i Eidanger kirke,[56] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke.[57]

      

       Ewen Olsen Ødewalds Aasen og k. Børte Michelsdtr. - Abraham

       Faddere: 1. Malene Jørgensdtr. 2. Justine Jørgensdtr. ibid 3. Lars Olsen Waller fra Porsgrund 4. Ole Christensen Præstegaarden.

      

       Det er nok han som konfirmeres i Eidanger i 1784 som "Abraham Ewensen p. Holte 15".

 

 

 

XIII. Anders Evensen, (sønn av Even Olsen og Birthe Michelsdatter) f. 1770 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[58] døpt 21.10.1770 i Eidanger kirke,[59] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke.[60]

      

       Ewen Olsen Ødewald-Aasen og k. Birte Michelsdtr. - Anders

       Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Hogholt 2. Maria Hansdtr. Tweten 3. Anun Sørensen ibid 4. Jørgen Pedersen Skielswiig.

      

       Konfirmert i 1786 som "Anders Ewensen Aasen 16".

 

       Han giftet seg i 1793.

      

       Trol. 13/6-1793 i Eid. Copul. 20/9-1793.

       Uk. Anders Ewens. Aasen og P. Karen Olsd.

       Caut: Nils Lars. Osebakken og Stephen Anders. Enggrav.

      

       De døpte barn bosatt på Osebakken, men døper en datter Anne Carine i Østre Porsgrund i 1803.

 

      

       Gift 20.09.1793 i Eidanger kirke,[61] med Karen Olsdatter, f. 1772 på Rønningen u/Søli Nedre i Gjerpen (datter av Ole Danielsen og Kirsti Olsdatter), døpt 01.11.1772 i Gjerpen,[62] d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.04.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[63]

      

       Karen:

       Ole Danielsens pb. Karen fra Sølie Ejet

       Faddere: Simen Sølies kone, Inger Danielsdtr., Jacob Christophersen, Christen Madsen, Stephen Danielsen.

 

       Hennes foreldre se gamlegjerpen.no

 

       Gravlagt som "Anders Evensens kone Karen Olsdatter 32 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 171a

       Skifte 3. april 1804 i østre Porsgrund

       Karen Olsdatter, død - Enkemanden Anders Evensen som for tiden skal være i England

       Barn:

       1. Sønnen Ole Andersen 8 aar

       2. Datteren Berthe Kirstine 4 aar

       3. Datteren Anne Carine ¾ aar

       Sønn og ældste datter er hos morbroderen Daniel Olsen og den yngste datteren er hos morbroderen Ole Danielsen.Til værge for disse barn, da faderen er fraværende, indsat den benevndte morfader Ole Danielsen.

 

 

       Barn:

 

       A.   Ole Andersen, f. 1793 på Osebakken i Gjerpen,[xii] døpt 06.10.1793 i Gjerpen.[xiii]

            

             Anders Evenssøns db. Ole fra Aasebakken.

             Test: Christen Kjølnæs's k., Tone Olesdtr., Niels Laerssøn, Laers Danielssøn, Jacob Laerssøn.

 

 

       B.   Berthe Kirstine Andersdatter, f. 1795 på Osebakken i Gjerpen,60 døpt 30.08.1795 i Gjerpen,61 d. 1796 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 13.03.1796 i Gjerpen.[xiv]

            

             Anders Evenssøns pb. Berthe Kirstine fra Aasebakken.

             Test: Niels Laerssøns k., Kirsten Evensdtr., Laers Danielssøn, Niels Laerssøn, Niels Nielssøn.

            

             Gravlagt som "Anders Evenssøns pb. Birthe Kirstine f. Aasebakken 1/2 aar".

 

 

       C.   Even Andersen, f. 1798 på Osebakken i Gjerpen, døpt 26.08.1798 i Gjerpen,61 d. 1799 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 05.05.1799 i Gjerpen.62

            

             Even - Anders Evenssøn f. Aasebakken.

             Faddere: Ole Danielssøns k., Tone Danielsdtr. Ole Evenssøn, Erich Klep, Halvor Isaacssøn.

            

             Gravlagt som "Anders Evenssøns db. Even f. Aasebakken 3/4 aar".

 

 

       D.   Berthe Kirstine Andersdatter, f. 1800 på Osebakken i Gjerpen, døpt 14.04.1800 i Gjerpen,61 d. 1808 på Bratsbergkleiva i Gjerpen, gravlagt 27.02.1808 i Gjerpen.62

            

             Berthe Kirstine - Anders Evenssøn f. Aasebakken.

             Faddere:Tone Olesdtr., Maren Christensdtr., Niels Erichssøn, Daniel Olessøn, Peder Sivertssøn.

            

             Gravlagt som " afdøde Anders Evenssøns pb. Birthe Kirstine, død p. Bradtsb. Kl. 7 11/12 aar".

 

 

       E.   Anne Carine Andersdatter, f. 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 10.07.1803 i Østre Porsgrunn kirke.[xv]

            

             Anders Evensen og Karen Olsdatters barn Anne Carine.

             Faddere: Pigen Thone Olsdatter, Aase Kirstine Olsdatter, Anders Pettersen, Tov Brynjulfsen, Ole Danielsen.

 

             Konfirmert i Østre Porsgrunn 18.04.1819 som "Anne Karine Evensdatter Gjerpen, foreldre Anders Evensen og Karen Olsdatter østre Porsgrund, døbt 10.07.1803 østre Porsgrund".

 

            

              Gift 04.01.1857 i Eidanger kirke,[64] med Jon Jacobsen, f. ca 1798,[65] (sønn av Jacob Jacobsen) d. 1860.[66]

            

             Jon:

             Han var sønn av Jacob Jacobsen Erikstad og kom fra Melum i Solum ifølge vielsen. 

            

             Han var enkemann etter Live Andersdatter f. 1789 d. 1854. Se hennes far Anders Olsen Kjendalen.

 

             Han var husmann på Rønningenplassen under Tråholt.

 

            

        

XIV. Kirsten Evensdatter, (datter av Even Olsen og Birthe Michelsdatter) f. 1778 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[67] døpt 13.09.1778 i Eidanger kirke,[68] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke.[69]

      

       Ewen Olsen Ødewald-Aasen og k. Birte Michelsdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Mari Andersdtr. Flaatten 2. Aase Andersdtr. Hogholt 3. Abraham Knudsen Ørestved 4. Christen Jørgensen Hogholt 5. Nils Gudmundsen i Præstegaarden.

       Merknad: hiemmedøbt.

      

       Konfirmert som "Kisti Ewensdatter paa Prgd.(Præstegaarden) 16".

 

       Det kan være hun som døde i 1846 og som ble gravlagt som "Kirsten Evensdatter 66 år - Lægdslem Pige - Røra".

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 173.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 149.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Alder ved død.

[12]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 138.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 138.

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 147.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 147.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[22]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[33]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[38]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[39]  1801 tellingen.

[40]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[41]  1801 tellingen.

[42]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[43]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[44]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[61]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[62]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[63]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[64]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 253.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 92.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 92.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[70]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 124-125.

[71]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 174-175.

[72]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 138-139.

[73]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[74]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 34.

[75]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 34.

[76]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[80]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 34.

[81]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 170 -171.

[82]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 174-175.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[84]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[85]  Stipulert, Stipulert.

[86]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[88]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, skannet av digitalarkivet, side 256-257.[i]  Alder ved død.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[iii]  Skifte etter faren.

[iv]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[v]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[vi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 72.

[viii]  Skifte etter henne selv.

[ix]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[x]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[xii]  Skifte etter moren.

[xiii]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[xiv]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[xv]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 262-263.

[xvi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 253.

[xvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 92.