| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Gullich Helgesen f. ca 1763 og Åse Hansdatter f. ca 1769 sin familie

 

 

 

Gullich Helgesen, født ca 1763,[i] død 06.02.1838 på Langangen i Eidanger, gravlagt 14.02.1838 på Eidanger kirkegård

 

De giftet seg i Hedrum 17.okt 1795 og trolovet seg 10.jan 1795:

Brudgom Gullik Helgesen Odberg Rien

Brud Aase Andersdatter

Forlovere: Kristen Odberg, Kristoffer Rien

 

De døpte barn bosatt på Odberg i Hedrum i 1796 og 1800.

 

De nevnes på Odberg Søndre i Hedrum i 1801:

Gulech Helgiesen Mand 33 aar Begge i 1te ægteskab - Jordløs. manden smed.

Aase Andersdtr Hans kone 27 aar Begge i 1te ægteskab

Anders Gulechsen Deres børen 1 aar

Helvig Gulechsdtr Deres børen 4 aar

 

De døper barn på Langangen fra 1803.

 

På gården Rien Nedre bodde Kristen Helgesen fra Hannevold S. i Lardal. Han er nok trolover. Han var sønn av Helge Pedersen og Margrethe Andersdatter på Øvre Hannevold i Lar, men de hadde trolig ikke en sønn som het Gullich?

 

Gravlagt som "Gullik Helgesen 75 år - Fattiglem - Langangen.

 

 

Gift 17.10.1795 i Hedrum i Vestfold,[ii] med Åse Andersdatter, født ca 1769, død 22.08.1839 i Langangen i Eidanger, gravlagt 08.09.1839 i Eidanger.2

 

Åse:

Av en eller annen grunn er hun feilaktig skrevet som "Hansdatter" da de døpte begge sine to barn i Langangen.

 

Gravlagt som "Aase Andersdatter 71 år - Fattiglem - Langangen".

 

 

 

 

I.    Helvig Gullichsdatter, født 1796 på Odberg i Hedrum,[iii] døpt 27.12.1796 i Hedrum,[iv] død 19.05.1858 i Langangen i Eidanger, gravlagt 28.05.1858 i Langangen i Eidanger.[v] .

       

       Hun nevnes med foreldrene i Hedtum i 1801. Hun kom nok med foreldrene til Langangen for hun døde ikke i Hedrum før 1804.

 

       Jeg tror det var hun som døde i 1858 og gravlegges som "Helveg Gulliksdatter 68 år Fattiglem - Landgangen - druknede ved at glide ud af et fjeld, hvor hun fiskede". Alderen er litt gal, men innenfor de variablene en ser i kildene på denne tiden. Hun hadde jo to søsken som bodde videre i Langangen. Har ikke funnet henne død før dette i Eidanger.

      

       Stenen hun gled ut fra, kalles "Helvigstenen" den dag i dag. Den ligger på en liten odde rett ved badestranden i "Rønningen" i Langangen. Området "Rønningen" ligger innenfor brua nede i Langangen, og badestranda ligger rett innenfor huset/plassen som kalles "Dammen".

 

 

 

II.   Anders Gullichsen, født 1800 på Rian u/Odberg i Hedrum,[vi] døpt 22.06.1800 i Hedrum.[vii]

      

       Copul. 13.10.1826 i Eid.

       Ungkarl Anders Gulliksen Langangen 27 år tjenestedreng

       Tjenstepige Marthe Andersdatter Nøglegaard 27 år.

 

       Han nevnes som husmann under Langangen.

      

 

       Gift 13.10.1826 i Eidanger kirke,[viii] med Marthe Andersdatter, født 1800 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,7 (datter av Anders Pedersen og Maren Olsdatter), døpt 10.04.1800 i Eidanger kirke.[ix]

      

       Marthe:

       Anders Pedersen Løvskjøe og Maren Olsdatter - Martha

       Faddere: Gunild Maria Jacobsdtr. Hvalen, Carine Olsdtr. Muule, Hans Olsen Ørstved, Iver Abrahamsen Schjelsvig, Ole Hansen Sadelmager.

      

       Hun bodde på Løvskjø da hun ble konfirmert i Eidanger 05.10.1817. Hun bodde på Langangen da hun giftet seg.

      

       Hennes bror Peder Løvskjø var fadder for hennes barn i 1829.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Maren Kirstine Andersdatter, født 27.11.1826 på Langangen i Eidanger, døpt 25.12.1826 i Eidanger kirke,[x] død 1912.[xi] .

              

               Maren Kirstine - Foreldre: Anders Gulliksen og Marthe Andersdatter Langangen, inderster

               Faddere: Gunder Sanne, Lars Rød, Anna Langangen, Ellen Langangen.

              

 

               Gift 1847,11 med Anders Olsen, født 06.10.1820 på Herregårdstranden i Eidanger (sønn av Ole Pedersen og Birthe Marie Andersdatter), døpt 29.10.1820 i Eidanger kirke,10 død 1898.11

              

               Anders:

               Anders - Foreldre: Ole Pedersen Herregaardstranden og Birthe Maria Andersdatter, inderster

              

               Han var skreddermester og de ble bosatt på Herregårdstranden.

              

 

        B.    Karen Marie Andersdatter, født 25.04.1829 på Langangen i Eidanger, døpt 11.06.1829 i Eidanger kirke.12

              

               Karen Marie - Foreldre: Anders Gulliksen og Marthe Andersdatter Langangen, inderster (hjemmedøbt 13.05)

               Faddere: Søren Haavet, Anun Rønningen, Margrethe Langangen, Elen Langangen

               

 

 

        C.    Anders Andersen, født 26.08.1832 på Langangen i Eidanger, døpt 28.10.1832 i Eidanger.[xii]

              

               Faddere: Karen Nystrand, Anne Tonette Nystrand, Erik Nystrand, Ole Nystrand, halvor Tveten

              

 

        D.    Andrea Andersdatter, født 08.09.1835 på Langangen i Eidanger,[xiii] døpt 26.12.1835 i Eidanger.[xiv]

 

 

        E.    Gullik Andersen, født 24.06.1838 på Langangen i Eidanger,15 døpt 02.09.1838 i Eidanger.[xv]

 

 

        F.    Aase Marie Andersdatter, født 26.11.1841 på Langangen i Eidanger,15 døpt 06.03.1842 i Eidanger.[xvi]

 

 

 

III. Elen Gullichsdatter, født 1803 på Langangen i Eidanger,[xvii] døpt 07.08.1803 i Eidanger kirke,12 død 1893.[xviii]

      

       Gullich Helgesen Landgangen og Aase Hansdatter - Elen

       Faddere: Anne Jonsdtr. Landgangen, Anne Susanne Stiansdtr., Arve Engebrethsen ibid, Ole Larsen ibid, Lars Larsen ibid.

      

       Copul. 05.02.1830 i Eid.

       Ungkarl Amund Christoffersen Kjose 29 år

       Pigen Elen Gulliksdatter Langangen 26 år

      

       Hun døde hos sønnen på Sletholt.

 

      

       Gift 05.02.1830 i Eidanger kirke,9 med Anund Christophersen, født 1800 på Malerød i Kjose i Brunlanes,7,14 (sønn av Christopher Pedersen og Aase Olsdatter), død 1880.14

      

       Anund:

       Hans foreldre bodde Malerød Søndre Bnr.2 frem til 1802. De ble etter det husmenn på Dammyren under Hobæk Øvre.

      

       Anund overtok som husmann der etter sin far. (Se mer om dem i Brunlanes bind 3 del 1 - side 533).

 

 

      

        A.    Kristine Anundsdatter, født 1830.14

              

 

               Gift14 med Amund Gundersen.

              

               Amund:

               Han kom fra Hedrum.

 

 

              

        B.    Karen Andrea Anundsdatter, født 1831.14

 

 

 

        C.    Gullik Anundsen, født 1834.14

              

               Han var ugift og nevnes som skipsreder. Han bodde på Gjerstad Søndre i Tjølling fra 1880 til 1897 og hos sin bror på Sletholt i 1900.

              

 

 

        D.    Aase Anundsdatter, født 1836.14

 

 

 

        E.    Aase Marie Anundsdatter, født 1838,14 død 1901.14

              

               Hun kom fra Dammyra under Hobekk i Brunlanes. Bosatt på Klova under Malerød senere på Agnes i Brunlanes.

 

              

               Gift 1859, med Isach Olsen, født 1839,[xix] (sønn av Ole Isaksen og Dorthe Andersdatter).

              

               Isach:

               Han kom fra Kjendalen i Eidanger.

 

              

 

        F.    Anne Anundsdatter, født 1842.14

 

 

 

        G.    Kristoffer Anundsen, født 1845,14 død 1938.14

              

               Bosatt på Sletholt Bnr.2. Han var ugift.

              

 

 

        H.    Anund Anundsen, født 1849,14 død 1850.14

 

      

 

IV. Mathias Gullichsen, født 1806 i Eidanger,[xx] døpt 1806 i Eidanger kirke,13 død 1867.[xxi]

      

       Gullich Helgesen og Aase Hansdatter - Mathias (Dato mangler)

       Faddere: Anne Jonsdtr. Landgangen, Mari Anundsdtr. ibid, Christen Sørensen, Jacob Olsen, Jørgen Jørgensen ibid.

      

       Copul. 08.06.1827 i Eid.

       Ungkarl Mathias Gulliksen Langangen 21 år tjenestedreng

       Tjenestepige Anne Margrethe Olsdatter Langangen 29 år

 

            

       Gift 08.06.1827 i Eidanger kirke,[1],[2] med Anne Margrethe Olsdatter, f. 1797 på Langangen i Eidanger,[3] (datter av Ole Ingebretsen og Else Olsdatter), døpt 18.06.1797 i Eidanger kirke,[4] konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke,[5] død 1876.14

      

       Anne:

       Ole Ingebretsen Landgangen og Else Olsdatter - Anne Margrethe

       Faddere: Anna Jonsdatter Landgangen, Malene Aanundsdatter ibid, Arve Ingebretsen ibid, Jens Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Anne Margrethe Olsdatter Langangen 17".

      

       Bosatt på Kjennåsen under Langangen.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Elen Marie Mathiasdatter, født 01.09.1827 på Langangen i Eidanger,[xxii] døpt 30.09.1827 i Eidanger kirke,18 død 19.03.1858 på Viersdalen i Eidanger,[xxiii] gravlagt 25.03.1858 på Eidanger kirkegård.2

              

               Elen Marie - Foreldre: Mathias Gulliksen og Anne Margrete Olsdatter, Langangen

              

               Gravlagt som "Ellen Marie Mathiasdatter (Gulliksdatter er stryket ut og Mathiasdatter skrevet over) 32 år - Huusmand Erik Eriksens kone - Viersdalen".

 

              

               Gift 1854,18 med Erik Eriksen, født 05.05.1820 på Viersdalen i Eidanger,18 (sønn av Erich Larsen og Amborg Margrethe Jonsdatter), døpt 04.06.1820 i Eidanger kirke,18 død 1900.19

              

               Erik:

               Karen - Foreldre: Erik Larsen Viersdalen og Amborg Jonsdatter, gaardmand

              

               Bosatt på Løkka u/Solli i Eidanger. Erik giftet seg 2. gang med Gunnild Marie Sørensdatter f. 1827.

 

 

              

        B.    Andrea Mathiasdatter, født 25.04.1830 på Lønnebakke i Eidanger, døpt 31.05.1830 i Eidanger kirke,10 død 1900.14

              

               Andrea - Foreldre: Matis Gulliksen og Margrethe Olsdatter Lønnebakke, husmand

              

               Bosatt på Ovnen Bnr.11 under Kjendalen. Hun nevnes som enke på Kjennåsen med to barn i 1865.

 

              

               Gift 24.11.1854 i Eidanger, med Gullik Larsen, født 19.09.1828 på Åsen u/Prestegården i Eidanger (sønn av Lars Larsen og Aleth Christine Jacobsdatter), døpt 02.11.1828 i Eidanger kirke.10

              

               Gullik:

               Gullik - Foreldre: Lars Larsen og Alet Kirstine Jakobsdatter Aasen, husmand.

 

 

              

        C.    Gullik Mathiasen, født 1833, døpt 27.02.1833 på Langangen i Eidanger, død 03.03.1833 på Eidanger kirkegård.2

              

               Gravlagt som "Gullik Matisen 3 uger Huusmand Matis Gulliksen Langangen og Anne Margrethe Olsdatters drengebarn".

              

              

 

        D.    Gunhild Mathiasdatter, født 21.02.1834 på Hagen i Eidanger,14 døpt 31.03.1834 i Eidanger kirke.[xxiv]

              

               Hun ble konfirmert 01.10.1848 bosatt på Lønnebakke. Hun bodde på Lønnebakke også da hun giftet seg.

 

              

               Gift 28.10.1853 i Eidanger,[xxv] med Thorgrim Larsen, født 1823 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,14,[xxvi] (sønn av Halvor Larsen og Anne Torgrimsdatter), død 1904.22

              

               Thorgrim:

               Han kom fra Omsland Søndre i Kjose, men bodde på Nøklegård da han giftet seg. Bosatt på Strand Bnr.14 ifølge bygdeboken for Brunlanes. De skal ha kommet dit fra Snedal u/Omsland Søndre der han var husmann en tid. I 1875 nevnes han som sagmester bosatt på Agnes i Brunlanes.

 

 

              

        E.    Ole Mathiasen, født 1837.14

              

               I 1865 nevnes familien på Agnes i Brunlanes. Ole nevnes som sagmester.

 

              

               Gift 23.07.1861 i Fredriksvern i Brunlanes,[xxvii] med Anne Oline Børresdatter, født 07.12.1831 i Fredriksvern i Brunlanes,23 (datter av Børre Olsen og Johanne Andersdatter), døpt 08.01.1832 i Fredriksvern i Brunlanes.23

              

               Anne:

               Hennes far var soldat.

 

 

              

        F.    Gullich Mathiasen, født 1840.14

              

               Han nevnes som sagmester.

 

              

               Gift 17.12.1865 i Tanum kirke i Brunlanes,23 med Sofie Ottovine Karlsdatter, født 23.10.1845 på Hjelten Søndre i Brunlanes,23 (datter av Karl Kristian Svendsen og Johanne Karine Olsdatter), døpt 23.11.1845 i Tanum kirke i Brunlanes.23

              

 

 

 

 

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 389.

[2]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.[i]  Alder ved død.

[ii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 177.

[iii]  1801 tellingen.

[iv]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 194.

[v]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[vi]  Alder ved vielsen.

[vii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 262.

[viii]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[x]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 85.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 5.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 390.

[xiv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 19.

[xv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 31.

[xvi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 43.

[xvii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 103.

[xviii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 533.

[xix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 296.

[xx]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[xxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 388.

[xxii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[xxiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[xxiv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 12.

[xxv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 245.

[xxvi]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1141.

[xxvii]  Terje Blomquists database.