| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Anund Sørensen f. ca 1660 og Birthe Aunsdatter f. ca 1676 sin familie

 

 

 

Anund Sørensen, f. ca 1660,[1] d. 1722 i Langangen i Eidanger,[2] gravlagt 02.03.1722 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Anund Sørensen brukte gården Langangen i 1700.

 

Han ble nevnt i Sjølegden for Bragernes sogn av 1706 som oppsitter på Langangen, 48 år gammel. Har sønnene Erik 11 år gammel og Anund 4 år gammel.

 

Han opplot halvparten av gården til Ole Larsen Sundsåsen i 1707 med tillatelse fra Skiens lagmann:

Anno 28.03.1707 – Anund Langangen i Retten begierende indført, at hand herved og inden tinge, oplader og frasiger sig sit stedmaal for den halfve part i Landgangen, for Ole Laursen Sundsaas, det igjen at nyde, med Hr. Assistent raad og laugmand Gørrisens sambtyche, her efter at bruge.

 

I 1711 oppføres to brukere på Langangen. Den ene var Anund Sørensen med kvinne, 2 barn og en tjenestepike og den andre var Ole Larsen sin familie.

 

Han gravlegges i 1722 som "Amund Søfrensen Landgangen 61 aar og 3 maaneder".

 

 

Han giftet seg med[4] Birthe Evensdatter, f. ca 1665,[5],[6] (datter av Even Rolfsen), d. 1757 på Håøya i Eidanger,[7] gravlagt 06.03.1757 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Birthe:

Hun kom fra Nordre Lunde i Eidanger.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1724 med Ole Michelsen Håøya. Se under Michel Alfsen Håøya

 

Hun gravlegges som "Ole Michelsen Haaøens kone, Berthe Evensdatter 92 aar 18 uger".

 

 

 

      

I.    Jøran Anundsdatter, f. ca 1696,[9] d. 1772 på Halvarp i Eidanger,[10] gravlagt 08.03.1772 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Hun kom Langangen da hun giftet seg.

 

      

       Gift 02.07.1721 i Eidanger kirke,[12] med[13] Lars Prodsen, f. ca 1704 på Nøklegård i Eidanger,[14] (sønn av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter), d. 1782 på Halvarp i Eidanger,[15] gravlagt 10.03.1782 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Se Halvarp

 

      

 

II.   Erik Anundsen, f. ca 1699,[17] d. 1769 på Langangen i Eidanger,[18] gravlagt 04.05.1769 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Han er oppgitt å være 11 år i 1706. Han fikk i 1722 stedsmålseddel på gården Langangen.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Erich Anundsen 36 aar", fødested Eidanger sogn og bopel Landgangen, innrullert 23. november 1723.

      

 

       Han giftet seg med[20] Anne Jansdatter, f. ca 1699,[21] (datter av Jan Gunnarsen Mørje), d. 1763 på Langangen i Eidanger,[22] gravlagt 22.11.1763 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Se Langangen denne gården

 

      

 

III. Amund Anundsen, f. ca 1702,[24] d. 1781 på Langangrønningen i Eidanger,[25] gravlagt 16.04.1781 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Han er 4 år i 1706. Han er oppgitt å bruke 1 1/2 hud av Langangen i 1715. Flyttet trolig etter dette til Langangrødningen.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Anund Anonsen 34 aar", fødested Eidanger sogn og bopel Landgangen, gift og innrullert 23.november 1723

      

 

       (2) Gift 13.06.1723 i Eidanger kirke,[27] med[28] Eli Nilsdatter, f. ca 1695,[29] (datter av Nils Nilsen og Nils Nilsen første hunstru), d. 1757 på Langangrønningen i Eidanger,[30] gravlagt 24.04.1757 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Se Langangen denne gården

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[4]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[6]  Alder ved død.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[14]  Alder ved død.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[17]  Alder ved død.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 81.

[21]  Alder ved død.

[22]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[23]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[24]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[29]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.