| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

 

Inger Borgarsdatter født ca 1729

 

 

 

 

Inger Borgarsdatter, født ca 1729,[1] død 1744 på Langangen i Eidanger,[2] gravlagt 05.10.1744 på Eidanger kirkegård.2

 

Hun gravlegges i Eidanger i 1744, bare 15 år gammel, bosatt på gården Langangen.

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.