| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANGANGEN |


 

 

Erik Anundsen f. ca 1699 og Anne Jansdatter f. ca 1699 sin familie.

 

 

 

Erik Anundsen, f. ca 1699,[1] d. 1769 på Langangen i Eidanger,[2] gravlagt 04.05.1769 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Anund Sørensen Langangen.

 

Han er oppgitt å være 11 år i sjølegden av 1706. Han fikk i 1722 stedemålseddel på gården Langangen.

 

Han fikk i 1722 stedemålseddel på en del av Langangen:

Anno 13.07.1722 – Blef saa lyst Hr. Asseseor og laugmand Giert Langes stedmaal seddel til Erich Anundsen paa 1 ½ huud i gaarden Landgangen, hans lifves tid at bruge deres videre (dat. 09.04.1722)

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Erich Anundsen 36 aar", fødested Eidanger sogn og bopel Landgangen, innrullert 23. november 1723.

 

Han brukte 1 1/2 hud av Langangen i 1725:

Landgangen

Skylder 6 Huuder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 3de Bønder Nafnlig Amun Anonsøn 1 ½ Huud, Erich Anonsøn 1 ½ Huud, Ole Larsøn 3 Huuder.

Amun Anonsøn gl. 27 aar, enroullered, gift med Elen Nielsdatter gl. 30 aar, har en Søn Anon Amundsøn gl. 1 ½ aar, 1 Tienistedreng Amun Jørgensøn gl. 17 aar, enroullered, tiener for half aarsløn, 1 Tienistepige Immerentze Hansdatter gl. 14 aar, Tiener for half aarsløn. En liden Dreng Olle Hansøn gl. 13 aar, tiener foruden løn.

 

Erich Anonsøn gl. 30 aar, Enroullered, gift med Anne Jansdatter gl. 29 aar, har en Søn Jacob Erichsøn gl. 20 uger, En liden Tienistedreng Johannes Jonsøn gl. 14 aar, tiener foruden løn.

 

Ole Larsøn gl. 43 aar, iche tient, er iche frisk, gift med Ragnild Pedersdatter gl. 49 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 16 aar enroullered, 2de døttre Inger Olsdatter gl. 13 aar, Maren Olsdatter gl. 9 aar, 1 Tienistedreng Lars Pedersøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, tiener for aarsløn, 1 tienistepige Karen Nielsdatter gl. 19 aar, tiener for aarsløn, har hieme udj Tønsberg Sogn under Laurwigen Grefskab.

 

Matrikulen 1747
Langangen
Eiere: Schien Laugstol godtz

Oppsittere: Lars, Hans og Erich 

 

Langangen 1762:

Gaardsnavn: Landgangen

Eier: Beneficeret gods under Scheens Laugstol

Mand og hustru: Erich Landgangen og kone, Ole Landgangen og kone,

Halvor Landgangen og kone

Barn 12 aar: Jacob Erichsen, Inger Erichsdatter

Piiger over 12 aar: Aase Hansdatter

Andre husboende: Engebreth Hansen

 

Han gravlegges som "Erich Anunds. Langangen 70 aar".

 

 

Han giftet seg med[4] Anne Jansdatter, f. ca 1699,[5] (datter av Jan Gunnarsen Mørje), d. 1763 på Langangen i Eidanger,[6] gravlagt 22.11.1763 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Anne:

En av fadderne til deres første barn Marie i 1723 var John Gundersen Mørge. Dette er nok den Jan Gunnarsøn som Lorens Berg nevner som fester på gården Mørje i Brunlanes i 1711. Han var bruker der til ca. 1740

 

Gravlagt som "Erich Landgangens kone Anne Jansdatter 64 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 378b      

28.3.1764    Langangen i Eidanger    

       Anne Jansdtr. død g. Erich Anundsen.

       Barn:

1.    Jacob Erichsen 38 år.

2.    Inger Erichsdatter 29 år.

3.    Berthe Erichsdatter 27 år.

Brutto 62-2-20.

Boets utg: 104-3-8.

 

 

 

I.    Maria Eriksdatter, f. 1723 på Langangen i Eidanger,[8],[9] døpt 29.09.1723 i Eidanger kirke,[10] d. 1723 på Langangen i Eidanger,[11] gravlagt 13.10.1723 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Errich Annundsen Landgangen og Anne Jahnsdatter - Maria

       Faddere: baaren af Ragnille Pedersdatter Landgangen, Maren Amundsdatter Lønnebache, Ingeborg Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: John Gundersen Mørge (Mørje i Brunlanes JO), Amund Annundsen Landgangen, Knudt Hansen Lønnebache.

      

       Hun gravlegges som "Erriich Amundsøn Landgangens første pigebarn Maria 15 dager".

      

 

 

II.   Jacob Eriksen, f. 1725 på Langangen i Eidanger,[13],[14] døpt 19.08.1725 i Eidanger kirke,[15] d. 1787 på Langangen i Eidanger,[16] gravlagt 29.06.1787 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Errich Annundsen Langangen og Anna Jansdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Anna Pedersdatter Rødningen, Emmerens Jørgensdatter, mandfaddere: Prods Andersen Nøchlegaard, Amund Annundsen Landgangen, Laers Pedersen Landgangen.

 

      

       Gift 14.12.1764 i Eidanger kirke,[18] med[19] Anne Andersdatter, f. ca 1743,[20]  d. 1782 på Langangen eie i Eidanger,[21] gravlagt 24.10.1782 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Se Langangen denne gården

 

      

 

III. Mari Eriksdatter, f. 1729 på Langangen i Eidanger,[23] døpt 09.10.1729 i Eidanger kirke.[24]

      

       Errich Annundsen Landgangen og Anne Jansdatter - Marj

       Faddere: baaren af Ellj Nielsdatter Landgangen, Inger Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Laers Andersen Nøchlegaard, Laers Olsen Landgangen.

      

       Hun er ikke nevnt i skifte etter moren.

 

 

 

IV. Inger Eriksdatter, f. 1733 på Langangen i Eidanger,[25] døpt 17.10.1733 i Eidanger kirke,[26] d. 1806 på Langangen i Eidanger,[27] gravlagt 12.01.1806 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Eric Anundsen Landgangen og Anna Jansdatter - Inger

       Faddere: baaren af Elen Nielsdatter, Anna Hansdatter Lønnebachen, mandfaddere: Lars Prossen, Søfren Nielsen Grønsholt, Gunder Jansen Mørrierød.

      

       Hun var 29 år da moren døde.

      

       Bosatt på Viersdalen hos Erich Larsen i 1801 som "Inger Erichsdtr., 70 år, Ugift, Lægslem".

      

       Gravlagt som "Inger Erichsd. Landgangen 77 aar".

 

 

 

V.   Berte Eriksdatter, f. 1737 på Langangen i Eidanger,[29] døpt 20.01.1737 i Eidanger kirke,[30] konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke.[31]

      

       Erich Landgangens ægte datter Nom. Berte

       Faddere: baaren af Amund Landgangens kone Elen Nielsdatter, Karen Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Hans Truglsen og Gunder Jørgensen Dahlen.

      

       Konfirmert som "Birthe Erichsdatter Landgangen 19 aar".

      

       Det var nok hun som nevntes på Sundsåsen i 1762:

       Piiger over 12 aar: Berthe Erichsdatter

      

       Hun var 27 år da moren døde i 1764.

 

       Hun giftet seg i 1764.

      

       Trol. 15/6-1764 i Eid. Tilladt ægtevied i Næssets Præstegield den 11/8-1764.

       Soldat, Anund Christensen Krogen av Næssets pr.gj. og Pigen Birgitta Eriksd. Landgangen.

       Caut: Ole Sørensen Landgangen og Ole Laersen Halvarp.

      

       Hun ble benevnt Sletholt som fadder ved dåp av søskens barn i Eidanger.

      

 

       Gift 11.08.1764 i Brunlanes,[32] med[33] Anund Christensen, f. ca 1735,[34] (sønn av Christen Nilsen og Anne Olsdatter), d. 1805 på Sletholt i Brunlanes.[35]

      

       Anund:

       Han kom fra Kroken i Kjose da han giftet seg i 1764. Han var trolig der i tjeneste.

      

       Ifølge Lorens Berg kom han fra Sletholt i Brunlanes og var bruker der fra 1765 til 1787. Han ga fra seg halvparten av Sletholt i 1780 og resten i 1787. Han levde etter dette som husmann der.

      

       I 1801-tellingen er han husmann med jord under Sletholt, Kjose.

       Anund            Christensen    Mand              71      Begge i 1.egteskab  Husmand med

       jord.

       Birthe             Erichsdtr        Konen             68      Begge i 1.egteskab

       Marie             Anundsdtr      Deres børn      28      Ugift

       Anne              Anundsdtr      Deres børn      25      Ugift

       Christine       Ingebretsdtr   Tienestpige      27      Ugift

 

 

       Barn:

 

 

       A.   Lars Anundsen, f. ca 1765 på Sletholt i Brunlanes,[36],[37] d. 10.10.1834 på Håøya i Eidanger.[38]

            

             Gift 27.08.1784 i Brunlanes,[39] med Anne Olsdatter, f. ca 1755,[40] d. 27.03.1838 på Håøya i Eidanger.[41]

            

             Se Håøya

      

            

 

       B.   Jacob Anundsen, f. 1767 i Sletholt i Brunlanes,[42] døpt 22.02.1767 i Kjose i Brunlanes.[43]

            

             Anon Sletholdt sin dreng Jacob.

             Test.: Maria Jorde, Mari Sletholdt, Christen Folvig, Ole Egenæs, Niels Christensen.

            

             Han døde ung.

 

 

 

       C.   Anne Anundsdatter, f. omkring 1770 i Sletholt i Brunlanes.[44]

            

             Hun giftet seg med[45] Lars Andersen, f. omkring 1770,[46]

            

             Lars:

             Han kom fra Bamble.

 

 

             Barn:

 

             1.    Jacob Larsen, f. 1808 på Trosvik i Brevik, døpt 09.04.1808 i Brevik kirke,[47] d. 1810 i Brevik, gravlagt 29.04.1810 på Brevik kirkegård.[48]

                   

                    Lars Andersen Trosvig og Anne Anonsdatter - Jacob               

                    Faddere: Ole Olsen Megaarstrandens kone Ingebor Andersd, Anne Pedersd, Peder Hansen Megaardstranden, Gunner Olsen

                   

                    Gravlagt som "Jacob Larsen 2 aar".

 

 

             2.    Jacob Larsen, f. 28.07.1810 i Brevik, døpt 05.08.1810 i Brevik kirke.[49]

                   

                    Lars Andersen og Anne Amundsdatter - Jacob             

                    Faddere: Elen Thorsd, Karen Olsd, Nils Jacobsen, Børge Jonsen, Niels Hansen.

 

 

            

       D.   Mari Anundsdatter, f. 1772 på Sletholt i Brunlanes,[50] døpt 20.06.1772 i Kjose i Brunlanes.[51]

             

             Anon Sletholdts Datter udj Thiose, Mari.

             Test.: Anne Gundersdaatter, Gunild Sørensdaatter, Søren Christensen paa Jiordet, Ole Malerød, Ole Egenæs.

 

                       

             Gift 07.06.1807 i Brunlanes,[52] med[53] Tollef Olsen, f. ca 1768.[54]

 

             Se Nøklegård

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 81.

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 81.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 81.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[18]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[20]  Alder ved død.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 9.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 36.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[34]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 604.

[35]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 604.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 456.

[37]  Stipulert, Stipulert.

[38]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[39]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 274.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 456.

[41]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[42]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[43]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[44]  Stipulert, Stipulert.

[45]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 604.

[46]  Stipulert, Stipulert.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[48]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[49]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 103.

[50]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[51]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[52]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 413.

[53]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 604.

[54]  1801 tellingen.