| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK |      


 

 

Brevik før 1701

NB: Noen av de som nevnes her som borgere i Brevik, bodde ikke i Brevik. De drev bare handelsvirsomhet der.

 

 

Navnregister

 

 

 

 

 

Landkommisjonen 1661

Da landkommisjonen i 1661 gjorde sine undersøkelser, var det 41 takserte hus i Brevik. Til sammenligning var det i Porsgrunn 38 hus, fordelt på 26 på den østre siden og 12 på den vestre.

I Kragerø var det 77 takserte hus, i Langesund 21 og i Skien, som hadde byprivilegier fra 1358, var det hele 304 takserte hus.

 

 

 

Sogneprestenes manntall 1664 – 1666

 

Telemark fylke, Øvre Telemark prosti, Nedre Telemark prosti, Bamble prosti, Prestemanntall 12 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0012), 1664-1666, oppb: Riksarkivet

 

http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35508/165/

 

Transkribert av Jørn Olsen 2014

 

 

 

Brevigs Strandsittere

 

 

Fam. 1

Opsidder - Willom Asdal 53 aar

 

 

En mulig Willum Asdal:

 

Willum Kjøstelsen f. omkring 1640 (ca 1613?)

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 2

Opsidder - Gullich Jensen 70 aar

 

 

Gullich Jensen f. ca 1596

 

Mulig sønn:

Jens Gullichsen f. ca 1664

 

Familieark

 

 

 

Fam. 3

Huusmand – Lauritz Stoffsen 30 aar

 

 

Lars Stoesen f. ca 1634

Gift med Mari Olsdatter f. ca 1630 d. 1716

 

Barn:

Stoe Larsen f. ca 1661 d. før 1725

 

Familieark

 

 

 

Fam. 4

Opsidder – Jens Gullichsen 40 aar

 

 

Jens Gullichsen f. ca 1624

 

Han nevnes under det som kan ha vært hans far Gullich Jensen.

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 5

Opsidder – Christen Povelsen 43 aar

 

 

Christen Paulsen f. ca 1621

 

Se Skavråker i Eidanger

 

 

 

Fam. 6

Opsidder – Anders Pedersen 40 aar

 

 

Anders Pedersen f. ca 1624

 

Familieark

 

 

 

Fam. 7

Opsidder – Albret Toresen 30 aar

 

 

Trine Pedersdatter f. ca 1647 d. 1710

(1) Gift med Albreth Thorsen f. ca 1624 d. ca 1696

(2) Gift 1698 med Vincent Larsen Rød f. ca 1646 d. 1714

 

Familieark

 

 

 

Fam. 8

Opsidder – Biørn Hansen 46 aar

 

 

Bjørn Hansen f. ca 1618

 

Familieark

 

 

 

Fam. 9

Huusmand – Tellef Claudsen 40 aar

 

 

Tellef Clausen f. ca 1624

 

Familieark

 

 

 

Fam. 10

Opsidder – Biørn Svensche 53 aar

 

 

Bjørn Svenske f. ca 1611

 

Familieark

 

 

Huusmand – Anders Bonde 60 aar

 

 

Anders Bonde f. ca 1604

 

Familieark

 

 

Huusmand – Jens Andersen 30 aar

 

 

Jens Andersen f. ca 1634

 

Familieark

 

 

 

 

Fam. 11

Opsidder – Mogens Bertelsen 38 aar

 

 

Mogens Bertelsen f. ca 1626

 

Familieark

 

 

 

Fam. 12

Opsidder – Chisten Olsen 45 aar

Sønner – Mads Christensen 18 aar

 

 

Christen Olsen f. ca 1619

 

Barn:

Mads Christensen f. ca 1646

 

Familieark

 

 

 

Huusmand – Roland Andersen 40 aar

 

 

Roland Andersen f. ca 1624

 

Familieark

 

 

 

Fam. 13

Opsidder – Kield Arnesen 56 aar

Sønner – Anfind Kieldsen 18 aar

 

 

Kjeld Arnesen f. ca 1608

 

Barn:

Anfind Kjeldsen f. ca 1646

 

Familieark

 

 

 

Fam. 14

Opidder – Niels Schomagger 69 aar

 

 

Nils Skomaker f. ca 1598

 

Familieark

 

 

 

Fam. 15

Opsidder – Svarte Joen 50 aar

 

 

Svarte Jon f. ca 1614

 

Familieark

 

 

 

Fam. 16

Opsidder – Peder Schreder 40 aar

Tienstekarl – Lauritz Andersen 20 aar

 

 

Peder Skredder f. ca 1624

 

Familieark

 

 

Lauritz Andersen f. ca 1644

 

Familieark

 

 

 

Fam. 17

Opsidder – Peder Smed 24 aar

 

 

Peder Smed f. ca 1640

 

Familieark

 

 

 

Fam. 18

Opsidder – Holsten Tømmermand 60 aar

 

 

Holsten Tømmermann f. ca 1624

 

Barn:

Erich Holsten f. ca 1655

 

Famlieark

 

 

 

Fam. 19

Opsidder – Hans Jørgensen 40 aar

 

 

Hans Jørgensen f. ca 1624

 

Familieark

 

 

 

Fam. 20

Opsidder – Oluff Pedersen 60 aar

Sønner – Hans Olsen 24 aar

 

 

Ole Pedersen f. ca 1620

 

Barn:

Hans Olsen f. ca 1640

 

Familieark

 

 

 

Fam. 21

Opsidder – Peder Jacobsen 50 aar

Sønner – Joen Pedersen 20 aar - ud seglet

 

 

Peder Jacobsen f. ca 1614

 

Barn:

Jon Pedersen ca. 1644

 

Familieark

 

 

 

Fam. 22

Huusmand – Jacob Oxe (Oxø?) 30 aar

 

 

Jacob Oxø f. ca 1634

 

Familieark

 

 

Huusmand – Arne Torgrimsen 30 aar

 

 

Arne Torgrimsen f. ca 1634

 

Familieark

 

 

 

Fam. 23

Opsidder – Ochel Tømmermand 56 aar

 

 

Ochel Tømmermann f. ca 1608

 

Barn:

Anne Ochelsdatter f. ca 1639 d. 1710

 

Familieark

 

 

Fam. 24

Opsidder – Svend Marstrand 45 aar

Sønner – Peder Svendsen 13 aar

Huusmand – Aasmund Pedersen Schneder? 30 aar

 

 

Svend Marstrand f. ca 1619

 

Barn:

Peder Svendsen f. ca 1651

 

Familieark

 

 

Aasmund Pedersen f. ca 1634

 

Familieark

 

 

 

Fam. 25

Opsidder – Erich Andersen 29 aar

 

 

Erich Andersen f. ca 1635

 

Familieark

 

 

 

Fam. 26

Opsidder – Claus Sandøen 42 aar

Sønner – Peder Claudsen 13 aar

 

 

Claus Sandøya f. ca 1622

 

Barn:

Peder Clausen f. 1647 d. 1720

 

Familieark

 

 

 

Fam. 27

Opsidder – Jan Aagesen 46 aar

 

Jan Aagesen f. ca 1618

 

Familieark

 

 

Huusmand – Hans Jensen 33 aar

 

 

Hans Jensen f. ca 1631

 

Familieark

 

 

 

Fam. 28

Opsidder – Oluff Adamsen 29 aar

 

 

Ole Adamsen f. ca 1635

 

Familieark

 

 

 

Fam. 29

Opsidder – Niels Solffverød 36 aar

 

 

Nils Andersen f. ca 1640 sin familie

 

Se Solverød i Eidanger

 

 

 

Fam. 30

Opsidder – Bøye Tømmermand 56 aar

Huusmand – Larad? Tømmermand 70 aar

 

 

Bøye Tømmermann f. ca 1608

 

Familieark

 

 

 

Fam. 31

Opsidder – Jens Engelsen 60 aar

 

 

Jens Engelsen f. ca 1604

 

Familieark

 

 

Huusmand – Christen Andersen 28 aar

 

 

Christen Andersen f. ca 1636

 

Familieark

 

 

Fam. 32

Opsidder – Bernt Pedersen 36 aar

 

 

Bernt Pedersen f. ca 1628

 

Familieark

 

 

 

 

 

 

 

 

Breviks Strandsittere 1668

Leilendingskattemanntall 1668-1669 for Bamble fogderi, dat Scheen den 31. desemb. Anno 1668- Henrik Josten

 

 

 

 

Brevigs strandsidder

 

 

Fam. 33

Willom Asdal

 

 

En mulig Willum Asdal:

 

Willum Kjøstelsen f. omkring 1640 (ca 1613?)

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 34

Gulich Joensen

 

 

Gullich Jensen f. ca 1596

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 35

Laurs Gederøen

 

 

Lars Gjeterøya f. omkring 1625

 

Familieark

 

 

 

Fam. 36

Biørn Hansen

 

 

Bjørn Hansen f. ca 1618

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 37

Haldsteen Tømmermand

 

 

Ho(a)lsten Tømmermann f. ca 1624

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 38

Anders Pedersen

 

 

Anders Pedersen f. ca 1624

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 39

Suend Marstrand

 

 

Svend Marstrand f. ca 1619

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 40

Joen Aagesen 

 

 

Jan Aagesen f. ca 1618

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 41

Claus Sandøe

 

 

Claus Sandøya f. ca 1622

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 42

Biørn Suensche

 

 

Bjørn Svenske ca 1611

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 43

Niels Solffuerød

 

 

Nils Andersen f. ca 1640

 

Se Solverød i Eidanger

 

 

 

Fam. 44

Mogens Snedker

 

 

Mogens Bertelsen f. ca 1626

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 45

Jens Engelsen

 

 

Jens Engelsen f. ca 1604

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 46

Christen Olsen

 

 

Christen Olsen f. ca 1619

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 47

Hans Jensen

 

Hans Jensen f. ca 1631

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 48

Peder Jacobsen

 

 

Peder Jacobsen f. ca 1614

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Skattemanntall 1679

Fra ”Brevig gjennom tiden bind 1” (Schilbred)

 

Brevig

 

Borgere

Fam. 49

Kongl. May’tts fouget Jørgen Jørgensen

Skatt 9 rdl.

 

Jørgen Jørgensen Riber f. omkring 1620

 

Se Siktesøya i Eidanger

 

 

 

Fam. 50

Jacob Heichsøn

Skatt 4 rdl

 

Jacob Hechsen f. omkring 1640

 

Familieark

 

 

 

Fam. 51

Søfren Ofuesøn

Skatt 5 rdl 

 

Søren Ovesen f. omkring 1640

 

Familieark

 

 

Fam. 52

Niels Rasmussøn

Skatt 9 rdl

 

 

Nils Rasmussen f. ca 1628 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

Fam. 53

Peder Ørn

Skatt 3 rdl

 

 

Peder Ørn f. omkring 1630

Gift med Maren Pedersdatter f. omkring 1630

 

Familieark

 

 

Fam. 54

Madtz Madtzen

Skatt 3 rdl

 

 

Gunder Knudsen f. ca 1610 d. ca 1670

(1) Gift med Gunder Knudsen 1. hustru f. omkring 1610

(2) Gift med Mette Jacobsdatter f. omkring 1620 d. ca 1673

 

Barn fra 1. ekteskap:

Ingeborg Gundersdatter f. ca 1646 d. 1713

Karen Gundersdatter f. omkring 1650 d. ca 1695

 

Barn fra 2. ekteskap:

Anna Sophia Gundersdatter f. omkring 1650

Susanne Gundersdatter f. omkring 1655

 

Familieark

 

 

Fam. 55

Mads Madsen f. omkring 1640

(1) Gift med Mette Jacobsdatter f. ca 1620 d. ca 1673

(2) Gift med Gjørel Jørgensen f. omkring 1650 d. før 1693

 

Barn fra 2. ekteskap:

Jens Madsen f. omkring 1670

Peder Madsen f. omkring 1670

Hans Madsen f. ca 1672 d. ca 1725

 

Familieark

 

 

 

Fam. 56

Rasmus Søfrensøn

Skatt 2 rdl

 

 

Rasmus Sørensen f. omkring 1640 d. ca 1695

Gift med Lisbeth Hansdatter f. omkring 1640

 

Barn:

Søren Rasmussen f. ca 1672

Abraham Sørensen f. omkring 1675

Jacob Sørensen f. omkring 1680

Hans Sørensen f. ca 1689

 

Familieark

 

 

 

Fam. 57

Jens Simensøn

Skatt 2 rdl

 

 

Jens Simonsen f. omkring 1630 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 58

Christen Pofuelsøn

Skatt 2 rdl 2 ort

 

 

Christen Paulsen f. ca 1621 sin familie

 

Se Skavråker i Eidanger

 

 

 

Fam. 59

Niels Haffords(øn)

Skatt 2 rdl 2 ort

 

 

Gunhild Christophersdatter f. omkring 1630 d. ca 1696

(1) Gift med Nils Haftorsen f. omkring 1630 d. før 1695

(2) Gift med Karsten Tygesen f. omkring 1630

 

Barn fra 1. ekteskap:

Karen Nilsdatter f. omkring 1650 d. ca 1701

Elen Nilsdatter f. omkring 1660 d. ca 1692

 

Familieark

 

 

 

Fam. 60

Ole Pedersen

Skatt 1 rdl 1 ort

 

 

Ole Pedersen f. ca 1620

 

Se Brevik før 1701

 

 

Andre

 

Fam. 61

Laurids Andersen

Skatt 3 rdl

 

 

Lars Andersen f. omkring 1640 d. ca 1699

Gift med Isabella Green f. omkring 1650 d. ca 1703

 

Barn:

Anders Larsen f. omkring 1670

Else Larsdatter f. omkring 1670

Maren Larsdatter f. omkring 1670

Isabella Larsdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

 

Fam. 62

Christen Andersen

Skatt 2 rdl.

 

 

Christen Andersen f. ca 1636

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 63

Jaen Arentzøn

Skatt 1 rdl 1 ort

 

 

Jan Arntsen f. omkring 1640

 

Familieark

 

 

 

Fam. 64

Lauridtz Gullichsøn

Skatt 1 rdl 1 ort

 

 

Lauritz Gullichsen f. ca 1626

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 65

Søfren Saltboen

Skatt 1 rdl 1 ort

 

 

Søren Saltboen f. ca 1640

 

Familieark

 

 

 

Fam. 66

Pofuel Willumsøn

Skatt 1 rdl 1 ort

 

 

Paul Villumsen f. omkring 1660

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 67

Hans Jensøn

Skatt 2 rdl

 

 

Hans Jensen f. ca 1631

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 68

Lauridtz Suendsøn

Skatt 1 rdl 3 ort

 

 

Lars Svendsen f. omkring 1650 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 69

Albret Thordsøn

Skatt 2 rdl 2 ort

 

 

Albreth Thorsen f. ca 1624 sin familie

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 70

Skipper Hans Jacobsøn

Skatt 2 rdl

 

 

Hans Jacobsen f. ca 1640 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 71

Marcus Bring

Skatt 1 rdl 1 ort

 

 

Marcus Brinch f. omkring 1640 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 72

Suend Marstrand

Skatt 1 ort

 

 

Svend Marstrand f. ca 1619

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 73

Niels Andersøn

Skatt 2 rdl

 

 

Nils Andersen f. ca 1640 sin familie

 

Se Solverød i Eidanger

 

 

 

Fam. 74

Thorchel Snidker

Skatt 1 rdl

 

 

Torchild Snekker f. omkring 1640

 

Familieark

 

 

 

 

 

Skattemanntall 1691

Fra ”Brevig gjennom tiden bind 1” (Schilbred)

 

Brevig - Borgere

 

Fam. 75 

Niels Rasmussens enke

Skatt 10 rdl

 

 

Nils Rasmussen f. ca 1628 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 76

Amund Arnesen

Skatt 2 rdl

 

 

Amund Arnesen f. ca 1646 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 77

Albret Tordsen

Skatt 4 rdl

 

 

Albreth Thorsen f. ca 1624 sin familie

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 78

Hans Jacobsen

Skatt 6 rdl

 

 

Hans Jacobsen f. 1640 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 79

Halfuor Samuelsens Enche

Skatt 8 rdl

 

 

Maren Jørgensdatter Riber f. ca 1657 d. 1748

(1) Gift Halvor Samuelsen f. 1661 d. 1690

(2) Gift 1703 med Philip Fleischer f. omkring 1660

 

Barn fra 1. ekteskap:

Jacob Halvorsen f. 1680 d. 1690

Gjørel Maria Halvorsdatter f. 1681 d. 1686

Hans Halvorsen f. ca 1685 d. 1742

Samuel Halvorsen f. ca 1686 d. 1719

Maria Halvorsdatter f. ca 1686 d. 1686

Halvor Halvorsen f. ca 1690 d. 1740

 

Familieark

 

 

 

Fam. 80

Niels Andersen

Skatt 4 rdl

 

 

Nils Andersen f. ca 1640 sin familie

 

Se Solverød i Eidanger

 

 

 

Fam. 81

Madtz Matzen

Skatt 2 rdl

 

 

Mads Madsen f. omkring 1640 sin familie

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 82

Jens Simmensøn

Skatt 2 rdl

 

 

Jens Simonsen f. omkring 1630 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 83

Hans Efuens(en) Aaby Elfen

Skatt 2 rdl

 

 

Hans Evensen f. omkring 1650

 

Familieark

 

 

 

Fam. 84

Hans Schielsvig

Skatt 6 rdl

 

 

Hans Arnesen f. ca 1642 sin familie

 

Se Skjelsvik i Eidanger

 

 

 

Fam. 85

Elias Gregersen (Kjellestad)

Skatt 4 rdl

 

 

Elen Christophersdatter Widesløv f. ca 1673 d. 1707

(1) Gift med Elias Gregersen Winter f. ca 1663 d. 1704

(2) Gift 1705 med Nicolai Henrichsen Hammer f. ca 1674 d. 1745

(3) Nicolai giftet seg 2. gang 1708 med Kirsten Nilsen f. ca 1672 d. 1756

 

Barn fra 1. ekteskap:

Gregers Eliasen Winter f. omkring 1690

Karen Eliasdatter Winter f. ca 1693 d. 1729

Margrethe Eliasdatter Winter f. omkring 1695

Dorthe Eliasdatter Winter f. omkring 1695

Elisabeth Eliasdatter Winter f. omkring 1700

Kirstine Eliasdatter Winter f. omkring 1700

Christopher Eliasen Winter f. 1703

Susanne Eliasdatter Winter f. 1704

 

Barn fra 2. ekteskap:

Jesche Marie Nicolaisdatter Hammer f. 1706

 

Barn av Nicolai og Kirsten:

Elen Maria Nicolaisdatter Hammer f. 1708 d. 1744

Peder Nicolaisen Hammer f. 1711 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam. 86

Cornelius Corneliusen

Skatt 10 rdl

              

 

Cornelius Corneliusen/Danielsen f. omkring 1660 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 87

Poufuel Wellemsen

Skatt 2 rdl

 

 

Paul Villumsen f. omkring 1660 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 88

Lauridz Svendsen

Skatt 2 rdl

 

 

Lars Svendsen f. omkring 1650 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 89

Abraham Ollufsen

Skatt 1 rdl

 

 

Abraham Olsen f. omkring 1660

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 90

Lauritz Andersen Styrmand

Skatt 8 rdl

 

 

Lars Andersen f. omkring 1640 sin familie

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 91

Rasmus Søfrensen

Skatt 7 rdl

 

 

Rasmus Sørensen f. omkring 1640 sin familie

 

Se Brevik før 1701

 

 

 

Fam. 92

Tord Torstensen

Skatt 2 rdl

 

 

Tord Torstensen f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

 

Fam. 93

Simen Pedersen

Skatt 1 rdl

 

 

Simen Pedersen f. ca 1647

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 94

Hans Nielsen

Skatt 6 rdl

 

 

Hans Nilsen f. ca 1658 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 95

Tollef Gløersen

Skatt 1 rdl

 

 

Tollef Glørsen f. ca 1639

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 96

Niels Knudsen (Langesund)

Skatt 6 rdl

 

 

Nils Knudsen f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

 

Fam. 97

Christen Pers(en) i Langesund

Skatt 12 rdl

 

 

Christen Persen f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

 

 

Skattemanntall 1699

Skien og ladestedene

Fotografert av Jan Christensen

Transkribert av Jørn Olsen 2014

 

Brevig

 

Fam. 98

Trinche Sal. Niels Leerstangs

 

 

Nils Rasmussen f. ca 1628

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 99

Schipper Hans Jacobsen

 

 

Hans Jacobsen f. ca 1640 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 100

Ingebret Sivertsen

 

 

Ingebret Sivertsen f. omkring 1650 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

4.Fam. 101

Kitil Willumsen

 

 

Kittil Willumsen f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

 

Fam. 102

Hans Nielsen

 

 

Hans Nilsen f. ca 1658 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 103

Schipper Arne Hansen

 

 

Arne Hansen f. omkring 1675 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 104

Aschel Hansen

 

 

Ochel Hansen f. ca 1666 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 105

Poul Willumsen

 

 

Paul Villumsen f. omkring 1660 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 106

Laurs Swensen

 

 

Lars Svendsen f. omkring 1650 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 107

Tollef Glørsen

 

 

Tollef Glørsen f. ca 1639

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 108

Laurs Olsen

 

 

Lars Olsen f. ca 1654 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 109

Tord Michelsen

 

 

Tor Michelsen f. ca 1665 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

 

 

Andre familier nevnt i Brevik før 1701

 

 

Fam. 110

 

Anne Hansdatter f. ca 1630 d. 1727

Gift med Cornelius Danielsen f. omkring 1630 d. ca 1689

 

Barn:

Cornelius Corneliusen Danielsen f. omkring 1660 d. ca 1699

Johan Corneliusen f. omkring 1665

Anne Sophie Corneliusdatter f. omkring 1670

Sara Corneliusdatter f. ca 1676 d. 1736

 

Familieark

 

 

Fam. 111

 

Nils Pedersen f. omkring 1620 d. ca 1678

Gift med Gjøran Olsdatter f. omkring 1620 d. ca 1686

 

Barn:

Ole Nilsen f. omkring 1675

Peder Nilsen f. ca 1676

 

Familieark

 

 

Fam. 112

 

Kirsten Andersdatter f. omkring 1630

(1) Gift med Anders Kristensen f. omkring 1630

(2) Gift med Hermann Andersen f. omkring 1630

 

Barn:

Johanne Andersdatter f. ca 1667 d. 1747

Ellen Marie Andersdatter f. omkring 1670

Kirsti Andersdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

Fam. 113

 

Isach Torstensen f. omkring 1630 d. før 1699

 

Barn:

Peder Isachsen f. omkring 1655

Hans Isachsen f. omkring 1655

Gjert Isachsen f. omkring 1655

Torsten Isachsen f. omkring 1655

Jens Isachsen f. omkring 1660

Maren Isachsdatter f. ca 1671

 

Familieark

 

 

Fam. 114

 

NN von Senderen f. omkring 1640

 

Barn:

1. Beate von Senderen f. omkring 1670 d. ca 1725

    Gift med Jacob Tolglørsen f. omkring 1660

2. Carsten von Senderen f. omkring 1670

3. Johan von Senderen f. omkring 1670

    Barn:

    Rudoph von Senderen f. omkring 1690

    Hans Rudolph von Senden f. omkring 1690 d. ca 1729

4. Rudolph von Senderen f. omkring 1670

    Barn:

    Johan Rudoph von Senderen f. omkring 1690

 

Familieark

 

 

Fam. 115

 

Morten Hansen f. omkring 1650

Gift ca 1672 med Sibille Mogensdatter Skoug f. ca 1653 d. 1725

 

Barn:

Christen Mortensen Sahling f. omkring 1680 d. 1717

Christine Mortensdatter Sahling f. ca 1682 d. 1757

Johannes Mortensen Saling f. ca 1683 d. 1743

Aleth Mortensdatter Saling f. ca 1695 d. 1769

 

Familieark

 

 

Fam. 116

 

Eskild Setre f. omkring 1640

 

Barn:

Greger Eskildsen f. ca 1663

Hans Eskildsen f. ca 1668

Glør Eskildsen f. ca 1677

 

Familieark

 

 

Fam. 117

 

Christen Olsen f. ca 1663

(1) Gift 1699 med Boel Olsdatter f. omkring 1670

(2) Gift 1702 med Gunhild Olsdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

Fam. 118

 

Isach Lauritzen Falch f. 1601 d. 1669

Gift med Dorthe Engvoldsdatter f. omkring 1600 d. 1686

 

Barn:

Johanne Isachsdatter f. omkring 1625 d. ca 1675

Lauritz Isachsen f. omkring 1630 d. før 1669

Maren Isachsdatter f. omkring 1630 d. før 1669

Else Isachsdatter f. 1630 d. 1685

Gjert Isachsen f. ca 1632 d. 1682

Kirsten Isachsdatter f. 1639 d. 1667

Dorthe Isachsdatter f. 1649 d. 1730

 

Familieark

 

 

Fam. 119

 

Karen Nilsdatter f. omkring 1650 d. før 1701

(1) Gift med Jon Tollefsen f. omkring 1640

(2) Gift med Nils Jensen f. ca 1670

 

Barn fra 1. ekteskap:

Jens Jonsen f. omkring 1685

Nils Jonsen f. omkring 1685

 

Barn fra 2. ekteskap:

Jon Nilsen f. omkring 1690

 

Familieark

 

 

Fam. 120

 

Søren Auensen f. omkring 1630 d. ca 1687

Gift med Judith Isachsdatter f. omkring 1630 f. ca 1696

 

Barn:

Auen Sørensen f. omkring 1660

Isach Sørensen f. omkring 1660

Henrich Sørensen f. omkring 1660

Sissel Sørensdatter f. omkring 1660

Malene Sørensdatter f. omkring 1660

Cathrine Sørensdatter f. omkring 1660

Marie Sørensdatter f. omkring 1660

Judith Sørensdatter f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

Fam. 121

 

Truls NN f. omkring 1640

 

Barn:

Torger Trulsen f. omkring 1660 

Anders Trulsen f. omkring 1670

Poul Trulsen f. ca 1676 d. 1741

Hans Trulsen f. omkring 1690

 

Familieark

 

 

Fam. 122

 

Nils Torsen f. omkring 1670

Gift 1700 med Mari Abrahamsdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

Fam. 123

 

Hans Andersen f. omkring 1615 d. før 1690

Gift med Birthe Michelsdatter f. omkring 1620 d. før 1701

 

Barn:

Anders Hansen f. ca 1647

Maren Hansdatter f. omkring 1650

Lars Hansen f. ca 1651 d. ca 1701

Nils Hansen Hafsund f. ca 1653 d. 1722

 

Familieark

 

 

Fam. 124

 

Dorthe Nilsdatter Friis f. omkring 1690 d. etter 1656

(1) Gift med Michel NN f. omkring 1590

(2) Gift med Søren Jensen f. omkring 1585

 

Barn med Michell NN:

Birthe Michelsdatter f. omkring 1620 d. før 1701

 

Barn med Søren Jensen:

Cort Sivertsen Adeler f. 1622 d. 1675

Nils Sivertsen Adeler f. 1628 d. 1694

 

Familieark

 

 

 

Fam. 125

 

Mads Christensen f. omkring 1620 d. 1690

 

Barn:

Mads Madsen f. omkring 1640 d. 1692

Anne Madsdatter f. omkring 1660 d. 1698

Ingeborg Madsdatter f. omkring 1680

 

Familieark